Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STEC
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/42

Tytuł oryginału: Ocena strukturalna i czynnościowa aparatu mowy w wadzie rozszczepowej twarzy.
Tytuł angielski: Structural and functional assessment of the speech apparatus in the cleft face syndrome.
Autorzy: Hortis-Dzierzbicka Maria, Stecko Elżbieta
Źródło: Logopedia 2002: 30 s.87-90, bibliogr. [9] poz., sum.
Sygnatura GBL: 725,970

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/42

  Tytuł oryginału: Profesjonalizmy lekarskie zebrane podczas orbitotomii metodą Kronleina.
  Tytuł angielski: Medical expressions collected during Kronleins orbitotomy.
  Autorzy: Steczko Andrzej, Olszewski Eugeniusz, Składzień Jacek
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.115-116, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wypowiedzi lekarskich określanych mianem profesjonalizmów. Na podstawie materiału leksykalnego zebranego w trakcie wykonywania zabiegów operacyjnych (orbitotomii) uzasadniono konieczność i funkcjonalność posługiwania się przez kadrę medyczną zdaniami eliptycznymi, ograniczonymi najczęściej do jednego wyrazu - nosiciela sensu.

  Streszczenie angielskie: The paper analyses medical expressions which are reffered to as professional terms. The lexical data were collected during performing orbitotomy. The authors confirm the necessity and useffulnes of the application by medical staff of brief statements, usually confined to one word or phrase which conveys the main meaning.


  3/42

  Tytuł oryginału: [ XXIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sztokholm, 1-5 września 2001].
  Tytuł angielski: XXIII Congress of the European Society of Cardiology. Stockholm, 1-5 September 2001.
  Autorzy: Przewłocki Tadeusz, Bednarz Bronisław, Chamiec Tomasz, Cybulski Jacek, Stec Sebastian, Grochowicz Urszula
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.101-111 - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 01-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  4/42

  Tytuł oryginału: Effects of acute hypoxemia/ischemia on EEG and evoked responses at normothermia and hypothermia in humans.
  Autorzy: Stecker Mark M., Escherich Alison, Patterson Terry, Bavaria Joseph E., Cheung Albert T.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR223-CR228, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Hypothermia is used clinically to prevent neurologic injury but the degree of protection which it affords at various levels of the nervous system in humans is difficult to establish. Material/Methods: The temporal changes in EEG amplitude and somatosensory evoked potential (SEP) amplitudes in a patient experiencing acute normothermic hypoxemia, a patient experiencing acute circulatory arrest at moderate hypothermia and a collection of patients undergoing deep hypothermic circulatory arrest were analyzed to determine the rate at which changes occur during acute lack of oxygen delivery at various temperatures. Results: In each case, it was found that more rostrally geneated potentials disappeared more quickly than more peripheral potentials. All potentials decayed more slowly during acute normothermic hypoxemia than during circualtory arrest. During circulatory arrest at 14.4řC, the amplitude of the Erb's point, 13 and N18 potentials in th SEP took 5 times longer to drop to 50 p.c. of their value at the onset of ischemia than with circulatory arrest at 30.9řC. Conclusions: The longer times to disappearance of the SEP potentials during deep hypothermia compared to moderate hypotheramia was consistent with the predicted 3.5 - 6.5 fold reduction in metabolic activity at deep hypothermia compared to moderate hypothermia. The prolonged time to disappearance of the SEP during normothermic hypoxemia demonstrates that even with reduced oxygen delivery the continued delivery of metabolic substrate can be critical to neural function.


  5/42

  Tytuł oryginału: Gastroenterologiczne problemy chorób czynnościowych w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal problems of the functional diseases in the family doctor's practice.
  Autorzy: Chojnacki Jan, Stec-Michalska Krystyna
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.235-239, bibliogr. 25 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najczęstsze problemy gastroenterologiczne w praktyce lekarza rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób o podłożu czynnościowym: choroba refluksowa przełyku, dyspepsja czynnościowa, zespół jelita drażliwego.

  Streszczenie angielskie: This account discusses the msot often appering in the practice of the family doctors gastroenterological problems related to the functional disroders: gastroesophageal reflux disease, functional dyspepsia, irritable bowel syndrome.


  6/42

  Tytuł oryginału: Chlamydia trachomatis - znaczenie w klinice infekcji dróg moczowych.
  Tytuł angielski: Chlamydia trachomatis - the meaning in urinary infections.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Pirogowicz Iwona, Mastalerz-Migas Agnieszka
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.251-254, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie dróg moczowych to bardzo częsty problem diagnostyczno-terapeutyczny w pracy lekarza rodzinnego. Jak dowodzą badania i praktyka, etiologia chlamydiowa stanów zapalnych układu moczowego musi być coraz częściej rozważana, szczególnie dlatego, że wymaga ukierunkowanego leczenia i profilaktyki. Lekarz pierwszego kontaktu musi wykazać wiedzę w tym kierunku, szczególnie, że ewentualne powikłania są poważne i często nieodwracalne w następstwach.

  Streszczenie angielskie: Urinary infections are very often problems in family doctor's practice. General practitioner and family doctor should know, how to detect and treat these infections, including Chlamydia trachomatis infections, because complications are often very serious.


  7/42

  Tytuł oryginału: Badania w kierunku Chlamydia trachomatis w populacji ludzi w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Chlamydia trachomatis in population of elderly people.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Chmielewski Tomasz, Kuźmińska Edyta, Pirogowicz Iwona, Choroszy-Król Irena, Teryks-Wołyniec Dorota, Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.255-258, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współczesne metody diagnostyczne stwarzają duże możliwości rozpoznawania zakażeń dróg moczowych wywołanych przez Chlamydia trachomatis. Infekcja tą bakterią może być przyczyną rozmaitych powikłań, takich jak: poronienia, niepłodność, zapalenie spojówek, zapalenie płuc szczególnie u noworodków i niemowląt, zapalenie tkanki okołowątrobowej z zapaleniem przydatków. Podjęte badania miały na celu wykazanie znaczenia klinicznego zakażenia tym patogenem w populacji osób w podeszłym wieku. Wyniki badań wskazują na małe znaczenie kliniczne infekcji Chlamydia trachomatis w tej grupie wiekowej.

  Streszczenie angielskie: Chlamydia trachomatis urinary infection in population of older people contemporary possibilities of diagnosis allowed stating very often urinary infections cause by Chlamydia trachomatis. This infection brings also various complications - miscarriage, infertility, conjunctivitis, pneumonia especially in newborns and infants, as well as preihepatic tissue inflammation with salpingitis. The investigations have been taken in order to show the clinical significance of this infection in population of older people. The results indicate little clinical importance of Chlamydia trachomatis infections in this age group.


  8/42

  Tytuł oryginału: Ocena satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Patient satisfaction at services provided by the family doctors.
  Autorzy: Kurpas Donata, Steciwko Andrzej, Olszewska Katarzyna
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.259-262, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Satysfakcja pacjentów jest coraz częściej rozważana jako jeden z ważniejszych czynników w pomiarze jakości opieki zdrowotnej. Problem satysfakcji pacjentów lekarzy rodzinnych jest dobrze znany badaczom europejskim, jednak prace dotyczące tego zagadnienia są w Polsce nieliczne. Kwestionariusz EUROPEP został przetłumaczony na język angielski. W badaniach wzięli udział pacjenci modelowej praktyki lekarza rodzinnego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ostatecznie 127 pacjentów wypełniło kwestionariusz. 71 proc. respondentów oceniło opiekę jako dobrą. Wyniki pokazały zagadnienia, które wymagają poprawy jakości, takie jak zmiany organizacyjne prowadzące do skrócenia czasu oczekiwania w poczekalni oraz konieczność większego nacisku na umiejętność komunikacji z pacjentem.

  Streszczenie angielskie: The patient satisfaction is increasingly considered to be one of the most important factors in the measurement of quality of medical care. The importance of GP patients' satisfaction problem is well known to European researchers but the studies regarding this aspect are rare in Poland. The EUROPEP questionnaire was translated into Polish. Patients from the model GP practice in Wrocław Medical Academy participated in the study. Finally 127 patients filled in the questionnaires. On average 71 p.c. of respondents rated the received level of care as good. The results showed areas needed for quality improvemet: organizational changes to shorten the waiting time on the waiting room and greater emphasis on the communication skills.


  9/42

  Tytuł oryginału: Porady specjalistyczne w opinii lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Specialist consultations in family doctors' opinion.
  Autorzy: Kurpas Donata, Grata-Borkowska Urszula, Steciwko Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.263-265, sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeprowadziliśmy ankietę wśród lekarzy biorących udział w kształceniu podyplomowym w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarzy Rodzinnych przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu. Zawierała ona pytania dotyczące współpracy lekarzy pierwszego kontaktu z poradniami specjalistycznymi oraz oceny reformy służby zdrowia. Nasza praca stanowi próbę okrślenia stanu obecnego poziomu współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami, a także wyciągnięcia wniosków, co do możliwości poprawy kontaktów pomiędzy opieką specjalistyczną a podstawową i poprzez to podwyższenia jakości kompleksowej opieki nad pacjentami.

  Streszczenie angielskie: We carried out the questionnaire wurvey among doctors participating in the vocational training in Regional Family Doctors Educational Centre the Department of Family Medicine in Wrocław Medical Academy. It included questions concerned cooperation general practitioners with specialist out-patient clinics and assessment of health service reform. Our paper presents attemmpt on the present state of general proctioners with specialists cooperation level as well as draw conclusions regarding possibilities of specialist and primary care contacts improvement and by this - increasing of comprehensive patients care quality.


  10/42

  Tytuł oryginału: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku".
  Opracowanie edytorskie: Steciwko Andrzej (Przedm.), Ratajczyk-Pakalska Ewa (przedm.).
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.71-298, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002 - Część mater. zamieszczono w formie streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej


  11/42

  Tytuł oryginału: Powikłania pogrypowe ze szczególnym uwzględnieniem powikłań nefrologicznych.
  Tytuł angielski: Complications of influenza especially nephrological complications.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Mastalerz-Migas Agnieszka, Pirogowicz Iwona
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.157-163, bibliogr. 26 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z najczęstszych infekcji wirusowych w populacji ludzkiej jest infekcja wirusem grypy. Występowanie grypy cechują nasilenia sezonowe w okresie jesienno-zimowym i wiosenno-letnim. Prawidłowo prowadzona profilaktyka i leczenie zapobiega wielu powikłaniom. Wśród najczęstszych wymienia się powikłania ze strony układu oddechowego w formie zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych, z zapaleniem płuc włącznie, zapalenie mięśnia sercowego i szereg innych, które autorzy szczegółowo wymieniają. Do poważnych powikłań należą pogrypowe powikłania nefrologiczne. Autorzy w przedstawionej pracy na podstawie własnej obserwacji klinicznej, a szczególnie na podstawie badań eksperymentalnych, wykazali wyraźny wpływ neuraminidazy zawartej w wirusach grypy na schorzenia nefrologiczne, takie jak: pogrypowe kłębuszkowe zapalenie nerek, pogłębianie się dynamiki procesu zapalnego przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek i wreszcie wpływ na pogłębienie się upośledzenia funkcji nerek u chorych z pnn, doprowadzające do terminalnej pnn. Oprócz tego podkreślają wpływ na zwiększoną predyspozycję do infekcji w zakresie układu moczowego.

  Streszczenie angielskie: Influenza is one of the most common viral infections. It escalates in autumn and spring. Correct prophylaxis and therapy prevent complications. The most often complications are: upper and lower airways infections (including pneumonia), myocarditis and other that authors listed in the article. One of the most serious are nephrological complications. Authors show on the basis of their own observation and experimental investigations, clear impact of neuraminidase from influenza virus on nephrological diseases: post-influenza glomerulonephritis and increasing of dynamism of chronic renal failure. We list impact on higher predisposition to urinary infections.


  12/42

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność nerek w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Chronic renal failure in family doctor's practice.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Mastalerz-Migas Agnieszka
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.187-191, bibliogr. 9 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła niewydolność nerek (pnn) jest zespołem powstającym w wyniku przewlekle toczących się procesów chorobowych w obrębie nerek. Autorzy omawiają przyczyny oraz podział na okresy przewlekłej niewydolności nerek. Charakteryzują poszczególne okresy przewlekłej niewydolności nerek, opisują obraz kliniczny i najczęstsze powikłania oraz leczenie zachowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki progresji przewlekłej niewydolności nerek. Przedstawiają znaczenie właściwego podejścia lekarzy pierwszego kontaktu (lekarzy rodzinnych) oraz specjalistów, a także zasady ich wzajemnej współpracy celem spowolnienia dynamiki procesu chorobowego, doprowadzającego do terminalnej niewydolności nerek, a co za tym idzie - konieczności zastosowania leczenia nerkozastępczego w formie hemodializ, dializ otrzewnowych lub przeszczepu nerki. W artykule podkreśla się znaczenie właściwego doboru leków i ich dawek z uwzględnieniem unikania leków nefrotoksycznych w zależności od okresu upośledzenia funkcji nerek ocenianego za pomocą klirensu kreatyniny.

  Streszczenie angielskie: Chronic renal failure is a consequence of chronic disease process in kidneys. Authors talk over causes and division in stages of chronic renal failure. They describe stages of chronic renal failure, clinical picture and the most often complications and therapy. They show special meaning of prophylaxis of chronic renal failure's progression. The authors present also meaning of correct attitude and cooperation of general practitioners, family doctors and specialists to decreasing the disease dynamism. The role of correct selection of medicines and their doses is in this article underlined.


  13/42

  Tytuł oryginału: Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek (etiopatogeneza, obraz kliniczny, leczenie).
  Tytuł angielski: Polycystic renal degeneration (etiopathogenesis, clinical picture, therapy).
  Autorzy: Steciwko Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.193-196, bibliogr. 9 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z najczęstszych wad nerek o charakterze morfologicznym jest wielotrobielowate zwyrodnienie nerek (degeneration polycystica renum). Stanowi ono czwartą w kolejności przyczynę przewlekłej niewydolności nerek. Autor przedstawia podłoże genetyczne, obraz kliniczny, diagnostykę i leczenie tej wady układu moczowego.

  Streszczenie angielskie: One of the most often renal defects is polycystic renal degeneration (Degeneration polycystica renum). It is fourth in order among causes leading to chronic renal failure. The author presents genetic causes, clinical picture, diagnostics and therapy of this renal defect.


  14/42

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusem cytomegalii i Epsteina-Barr u dzieci.
  Tytuł angielski: CMV and EBV infections in children.
  Autorzy: Polz-Dacewicz Małgorzata, Stec Agnieszka, Koncewicz Renata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.65-72, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Badano występowanie swoistych przeciwciał przeciw wirusowi cytomegalii (CMV) i Epsteina-Barr (EBV) u dzieci hospitalizowanych z różnych przyczyn, podejrzanych o zakażenie tymi wirusami. Ich obecność często stwierdzano u pacjentów z chorobą nowotworową (40 proc.). Infekcje CMV stwierdzano głównie u noworodków i niemowląt. U 14 proc. zakażonych dzieci stwierdzono współzakażenie CMV, EBV.

  Streszczenie angielskie: CMV and EBV infections are common in humans. In immunocompetent persons those are usually asymptomatic but in immunocompromised can manifest as a severe disease. CMV is a common cause of congenital infections. It is also a frequent complication in transplant recipients. The aim of this study was to assess the prevalence of CMV and EBV infections among hospitalized children. Specific antibodies against CMV and EBV were detected in serum by ELISA test. Presence of CMV DNA was determined in leucocytes by Murex Hybrid Capture System. CMV and EBV infections were defined as the presence in serum IgM-class specific antibodies. Obtained results indicate that CMV and EBV infections are frequent in immunocompromised patients. Among patients with CMV or EBV infection, 40 p.c. have been diagnosed with cancer, most of whom with hematologic malignances: leucaemia or lymphoma. CMV and EBV coinfection was detected in 14 p.c. of infected children. Of all patients with CMV, 50 p.c. were neonates and infants. Congenital infection was diagnosed only in one cases. The remaining infections were acquired during perinatal period or later.


  15/42

  Tytuł oryginału: Zastososwanie niezbędnych fosfolipidów (EPL) u dzieci z ostrymi białaczkami w okresie intensywnej chemioterapii.
  Tytuł angielski: Hepatoprotective effect of essentiale phospholipidis (EPL) in children with acute leukemia during intensive chemotherapy.
  Autorzy: Pawelec Katarzyna, Styczeń Piotr, Steczowicz Monika, Rokicka-Milewska Roma
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.49-54, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności profilaktycznego i leczniczego stosowania niezbędnych fosfolipidów (EPL) w czasie intensywnej chemioterapiii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci oraz ich wpływ na skrócenie przerw w leczeniu wywołanych podwyższonym poziomem transaminaz. 47 dzieci, HBV i HCV ujemnych, chorych na ostrą białaczkę leczono protokołem BFM lub Nowy Jork. Profilaktycznie i leczniczo stosowano EPL (Essentiale, Aventis) w postaci doustnej i dożylnej w okresie indukcji i konsolidacji. Zaobserwowano statystycznie różnice w aktywności ALT, ilości i długości przerw w chemioterapii pomiędzy grupą EPL, a kontrolną. Stosowanie EPL umożliwiło planową chemioterapię. Preparat był dobrze tolerowany.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate the hepatoprotective effect of essential phospholipids (EPL0 in prophylactic and therapeutic use during intensive chemotherapy in children with leukaemia. The influence of EPL on shortening the breaks in chemotherapy due to an increase of transaminase (ALT,). 47 children with acute leukaemia were treated by BFM or New York protocols. All children were HBV and HCV negative. The capsules an dampoules of EPL (Essentiale, Aventis) were administered during induction and consolidation therapy. We observed a statistical difference of ALT activity, number and duratrion of breaks between the EPL groupand the control. Using EPL facilitateschemotherapy according to the protocols. EPL were well tolerated.


  16/42

  Tytuł oryginału: Stężenie katakalcyny w surowicy krwi chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Katakalcin levels in patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Bujnowska-Fedak Maria, Steciwko Andrzej, Majsnerowicz Marek, Cybulski Krzysztof, Woźniak Mieczysław, Nahaczewska Wiesława
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.43-47, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Katakalcyna (KC) jest słabo dotąd poznanym, C-końcowym-21-aminokwasowym peptydem wchodzącym w skład kalcytonoinowej rodziny peptydów. KC prawdopodobnie wywiera wpływ na różne procesy biochemiczne zachodzące w organizmie człowieka: reguluje aktywność komórek pęcherzykowych wydzielajacych trójjodotyroninę i tyroksynę, wykazuje immunoreaktywność kalcytoninową w komórkach autonomicznego układu nerwowego, jest także jednym z neuromediatorów oskrzelowych. Brak jest doniesień naukowych na temat zachowania się stężeń katakalcyny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN). Celem pracy było więc określenie stężeń katakalcyny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek w różnych stadiach jej zaawansowania oraz określenie ewentualnego wpływu katakalcyny na zaburzone parametry gospodarki fosforanowo-wapniowej chorych z PNN. Badania wykonano u 98 osób podzielonych na 3 główne grupy: pacjentów hemodializowanych (39 osób), pacjentów z PNN w stadium przeddializacyjnym (39 osób) oraz zdrowych (20 osób). Wartości stężeń katakalcyny, zarówno w grupie chorych hemodializowanych (17,5 pg/0,1 ml), jak i w grupie chorych w stadium przeddializacyjnym (11,04 pg/0,1 ml), nie różniły sie istotnie w stosunku do grupy kontrolnej (14,45 pg/0,1 ml). Najwyższe wartości stężeń KT odnotowano jednak u chorych hemodializowanych. W grupie tej wykazano istotną statystycznie dodatnią (+) korelację pomiędzy wartościami stężeń katakalcyny (p = 0,005) oraz kakalcyny i wapnia (p=0,026). Nie wykazano ...

  Streszczenie angielskie: Katacalcin (KC) is the C-terminal flanking peptide derived from the human calcitonin precursor. It is produced, together with calcitonin, in parafollocular C cells of the paratheroid gland. The biological function of the peptide is not well known. Katacalcin probably regulates the activity of parafollicular cells secreting triiodothyronine and thyroxin and shows calcitonin immunoreactivity in autonomic cells of the neurons system; it is one of the bronichial mediators. The initial assumption that the calcium lowering function of katacalcin has not been confirmed until now. There is also lack of information about the levels of this peptide in patients with chronic renal failure. The aim of the study was to define the blood serum concentrations of katakalcin in various stages of renal failure, as well as interaction between katakalcin and other biochemical parameters in patients with chronic renal failure. The study group consisted of 98 patients. The patients were divided into 3 main groups: haemodialysed patients (group I - 39 cases), patients on conservative treatament (grouip II - 39 cases) and healthly controls (group III - 20 individuals). Katacalcin mean blood serum concentrations were: 17.5 pg/0.1 ml - group I, 11.04 pg/01. ml - group II 14.46 pg/0.1 ml - control group, respectively. There were no significant difference between KT concentrations in haemodialysed patients (group I) and patients on conservative treatment (group II), as well as healthy controls; ...


  17/42

  Tytuł oryginału: Zespół tików.
  Tytuł angielski: Tic syndrome.
  Autorzy: Czapliński Adam, Steck Andreas J., Fuhr Peter
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.493-504, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższej pracy prezentowane są na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych autorów epidemiologiczne, patofizjologiczne, kliniczne, oraz terapeutyczne aspekty choroby tików. Mianem tików określane są zjawiska ruchowe bądź dźwiękowe, przebiegające stereotypowo i powtarzające się, ale pozbawione cech rytmiczności. Zgodnie z podziałem fenomenologicznym rozróżnia się proste i złożone formy tików motorycznych bądź wokalnych, oprócz tego wyodrębnia się asocjowane z zespołem tików zaburzenia psychiczne takie jak zaburzenia osobowości (PD), natręctwa czy kompulsje (OCD), skłonności do samookaleczeń (SDB) oraz zespół deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Wszystkie formy tików nasilają się w sytuacjach napięcia bądź stresu ale co istotne, tiki występują także podczas snu. Charakterystyczne dla zespołu tików są zjawiska czuciowe, poprzedzające u ok. 80 proc. pacjentów z chorobą tików, badź u 95 proc. pacjentów z zespołem Gilles de la Touretta, właściwy tik motoryczny czy dźwiękowy. Według podziału Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zespole tików wyodrębnia się trzy główne jednostki chorobowe: przejściowy zespół tików, przewlekłe tiki motoryczne lub wokalne i zespół Gilles de la Touretta (GTS). Ich kryteria diagnostyczne opisane zostały w poniższym tekście. Analiza danych epidemiologicznych wykazała, że około 10 proc. dzieci cierpi w okresie rozwoju na przejściowy zespół tików, przy czym średni wiek, w którym obserwowane są objawy choroby wynosi 7 lat. ...

  Streszczenie angielskie: A tic is an involuntary, sudden, rapid, recurrent, nonrhythmic, stereotyped, motor movement or vocalization. This paper reviews clinical, pathophysiological, epidemiological and treatment issues of tic disorders. The clinical presentation of tic disorders with simple and complex motor or vocal tics is revied in detail. The most common psychiatric comorbid conditions, such as personality disorder (PD). Obsessive-Compulsive Disorders (OCD), Self-Destructive Behavior (SDB) and Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD) are presented too. All forms of tics may be exacerbated by anger or stress, but they are usually markedly diminished during sleep. Premonitory feelings or "sensory experiences", which are distinct from the actual motor or phonic tics and precede the tics, occur in over 80 p.c. of tic-patients and in 95 p.c. of patients with Gilles de la Tourette Syndrom (GTS). The American Psychiatric Association recognizes three types of tic disorders on the basis of clinical criteria: Transient Tic Disorder, Chronic Motor or Vocal Tic Disorder and GTS. The diagnostic criteria for these types are described. According to epidemiological data, up to 10 p.c. of children have at least somewhere a transient tic disorder. The onest of tics, whether simple or multiple, occures at approximately 7 years of age. The accepted prevelence figure for GTS is 0.05 - 3 p.c. Although tics can appear as the results of brain injury, Huntington chorea or encephalitis, they are most ...


  18/42

  Tytuł oryginału: Wypalenie zawodowe - predyspozycje, objawy, przeciwdziałanie.
  Tytuł angielski: Professional burnout - predisposition, symptoms, counteraction.
  Autorzy: Sapilak Bartosz J., Steciwko Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.337-341, bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wypalenie zawodowe to odpowiedź organizmu na stres, którego źródłem jest negatywna sytuacja w pracy. Na ryzyko wypalania zawodowego narażone są szczególnie osoby pracujące w zawodach wymagających stałego kontaktu z innymi ludźmi, od których oczekuje się poświęcenia, dawania siebie, wysokiego poziomu empatii - a więc zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki), nauczyciele, kapłani, pracownicy socjalni. O wypaleniu można mówić wówczas, kiedy osoby zaangażowane w określone przedsięwzięcie tracą motywację do działania. Niekiedy wypalenie może przejawiać się obniżeniem efektywności, jakości pracy, brakiem satysfakcji lub nawet wycofaniem się z dotychczasowej aktywności zawodowej. Osoby takie doświadczają uczucia emocjonalnego, psychicznego, jak i fizycznego wyczerpania. Przed zespołem wypalenia możemy się bronić. Najważniejsza jest świadomość, że taki zespół objawów istnieje i może spotkać praktycznie każdego - lekarza w szczególności. Przeciwdziałanie zespołowi jest możliwe, gdy zrozumiemy jego przyczyny i efektywnie będziemy sobie radizć ze stresem, kiedy będziemy w stanie rozpoznać wcześnie sygnały ostrzegawcze, zadbamy o siebie i utrzymamy równowagę w naszym życiu. Aby uniknąć wypalenia w wymiarze psychicznym, powinno się często upewniać, czy to co się robi nadal jest ciekawe, czy nadal sprawia przyjemność. Należy pamiętać o tym, że zasoby energii psychicznej są ograniczone - nie można dopuścić zatem do ich wyczerpania.

  Streszczenie angielskie: Proffesional burnout is an organism reaction on stress which springs from negative job conditions. Professional helping people in need, everyday giving themselves, with high level of empathy as doctors, nurses, teachers and social workers are in high risk of burnout. Burnout is the gradual process by which a person, in response to prolonged stress and physical, mental and emotional strain, detaches from work and other meaningful relationships. The result is lowered productivity, cynicism, confusion... a feeling of being drained, having nothing more to give. Burnout can be prevented. The most important is to understand that burnout syndrome can happen. If perceive burnout symptoms one should start to prevent leaking his energy by limiting job duties, finding small pleasures in life and resting in his free time.


  19/42

  Tytuł oryginału: Activity of neuraminidase on the structure of rabbit kidney glomerular basement membranes; spin label study.
  Tytuł polski: Ocena wpływu neuraminidazy na strukturę błony podstawnej kłębuszków nerkowych w modelu eksperymentalnym u królików za pomocą techniki rezonansu spinowego.
  Autorzy: Sapilak Bartosz J., Steciwko Andrzej, Olsztyńska Sylwia, Komorowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.371-375, il., bibliogr. 23 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Cel badania: Jakkolwiek relatywnie dobrze poznano etiologię i patogenezę kłębuszkowego zapalenia nerek (k.z.n.), to nadal nie możemy poznać zachodzących w mikrostrukturze bariery filtracyjnej kłębuszków prowadzących do utraty selektywności filtracji i powstawania proteinurii. Dotychczas stowane techniki badawcze okazały się mało przydatne. W naszych badaniach podjęliśmy próbę zaadaptowania nowej techniki elektronowego rezonansu spinowego (ERS), by uzyskać istotne informacje o patomechanizmie k.z.n. Materiał i metody: Do badań użyliśmy królików obojga płci dobranych pod kątem dobrej kondycji zdrowotnej i wieku (1,5-2 lata). Zwierzętom podawaliśmy dożylnie przez kolejne 3 dni aktywną enzymatycznie neuraminidazę, zgodnie ze schematem wypracowanym w naszym laboratorium. Dla celów doświadczenia utworzono jedną grupę kontrolną i pięć grup badanych, różniących się dawką podawanej neuraminidazy. Po skrwawieniu zwierząt pobrano obie nerki, wypreparowano ich korę, z której na drodze obróbki mechanicznej uzyskano najpierw kłębuszki nerkowe, a następnie na drodze wielokrotnej ultrasonifikacji wolną od zanieczyszczeń tkankowych zawiesinę błon podstawnych kłębuszków nerkowych (BP). Roztwór BP znakowano jednym z dwóch znaczników spinowych: MSL (3-maleimido-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidiny) lub JAA (jodoacetamid-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidiny). Uzyskane widma otrzymano badając tak przygotowany materiał na spektrometrze Se/X-28. By ocenić ruchliwość znaczników spinowych podczas ich izotropowej rotacji w polu elektromagnetycznym, wyznaczano czas korelacji...

  Streszczenie angielskie: Purpose of studies: an estimation of structural and three-dimensional changes in organization of kidney glomerular basement membrane components appearing in experimentally caused glomerulonephritis. We have used 1,5 - 2 years old rabbits. They were divided into a few groups, with different amount of intravenous injected active neuraminidase, and also separate control group. Glomerular basemet membranes from collected animals kidneys according to method developed by Spiro were prepared. Then obtained preparates were labelled by 3-maleimido-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidine (MSL) and 4-(iodoacetamido)-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidine (JAA) sulfhydryl specific spin labels. Measured ESR spectra of labelled membranes show significant changes of spin labels mobility and this effect dependents on neuraminidase concentration. In comparison with intact membranes neuraminidase action on membranes creates three different ESR signals what is connected with different protein fractions. The changes in structure of basement membranes caused by nauraminidase correspond with increasing glomellural wall permability.


  20/42

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  21/42

  Tytuł oryginału: Statyny w zaburzeniach lipidowych u chorych z zespołem nerczycowym leczonych cyklosporyną A.
  Tytuł angielski: Statins in lipid abnormalities in patients with nephrotic syndrome treated with Cyclosporin A.
  Autorzy: Ogarek Iwona, Sancewicz-Pach Krystyna, Wierzchowska-Słowiaczek Ewa, Wilkosz Katarzyna, Kwinta-Rybicka Joanna, Stec Zofia, Pogan Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.417-419, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hiperlipidemia w zespole nerczycowym stanowi czynnik ryzyka postępu szkliwienia kłębuszków nerkowych oraz rozwoju miażdżycy. Celem pracy była ocena wpływu statyn na stężenie lipidów u dzieci ze steroidoopornym zespołem nerczycowym i przewlekłą hipercholesterolemią leczonych cyklosporyną A (CsA). Badaniem objęto 20 dzieci w wieku 3,5 - 14,5 lat (śr. 8,3 ń 3,5 lat). Statyny podawano w jednej dawce wieczornej. Średnie stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów, wynoszące na początku leczenia 14,6 ń 6,6 mmol/l, 10,2 ń 1,6 mmol/l i 6,4 ń 3,5 mmol/l, uległo obniżeniu odpowiednio o 23,38 i 38 proc. po miesiącu terapii (p 0,01). Po zakończeniu leczenia średnie stężenie cholesterolu, LDL i trójglicerdów zmniejszyło się do 8,4 ń 4,1 mmol/l, 4,9 ń 2,2 mmol/l i 3,6 ń 2,4 mmol/l (p 0.01). Stężenie białka całkowitego i białkomocz nie uległy zmianie po miesiącu terapii, natomiast stężenie białka wzrosło o 10 proc., a białkomocz zmalał o 42 proc. po zakończeniu leczenia (p 0.01). W badanej grupie nie obserwowano istotnych klinicznych i biochemicznych skutków ubocznych stosowanego leczenia. Remisję całkowitą uzyskano u 11 z 20 chorych. Leczenia statynami powoduje obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów u dzieci ze steroidoopornym zespołem nerczycowym. Równoczesne stosowanie CsA i statyn u chorych z utrzymującą się hiperlipidemią jest stosunkowo bezpieczne i może ułatwić uzyskanie remisji.

  Streszczenie angielskie: Hyperlipidemia in nephrotic syndrome is a risk factor contributing to the progression of focal glomerulosclerosis as well as atherosclerosis. The aim of this study was to evaluate the effect of statins on lipids level in children with steroid-resistant nephrotic syndrome and persistent hypercholesterolaemia treated with Cyclosporin A. Twenty children aged 3.5 - 14.5 (mean 8.3 ń 3.5 years) were studied. All patients were treated with statins at a single daily (evening) dose Mean cholesterol, LDL and trigliceride concentration at baseline were 14.6 ń 6.6 mmol/l and 6.4 ń 3.5 mmol/l and decreased by 23 p.c., 38 and 39 p.c. respectively after one month of treatment (p 0.01). After discontinuation of therapy, mean cholesterol, LDL and trigliceride concentrations decreased to 8.4 ń 4.1 mmol/l, 4.9 ń 2.2 mmol/l and to 3.6 ń 2.4 mmol/l respectively (p 0.01). Serum protein and proteinuria remained unchanged after one month of therapy, but serum protein increased by 10 p.c. and protienuria decreased by 42 p.c. after treatment (p 0.01). The drug was well tolerated with no clinical and essential biochemical side effects. Eleven of the twenty patients developed complete remission. Statins are effective at lowering total cholesterol, LDL and triglyceride levels. CsA and statins treatment in patients with steroid-resistant NS and persistent hyperlipidaemia appears to be relatively safe and could facilitate induction of remission; effectiveness oflong-term therapy still needs to be evaluated.


  22/42

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 3 Kardiologia, nefrologia, gastroenterologia, narkomania, bioterroryzm
  Opracowanie edytorskie: Steciwko Andrzej (red.).
  Akademia Medyczna Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Continuo 2002, 185 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 733,571


  23/42

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 3: Kardiologia : nefrologia : gastroenterologia : narkomania : bioterroryzm
  Opracowanie edytorskie: Steciwko Andrzej (red.).
  Akademia Medyczna Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Continuo 2002, 185 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 733,571


  24/42

  Tytuł oryginału: Udział podstawowej opieki zdrowotnej w działaniach z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób w nowych warunkach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w latach 1999-2001 : w opinii pacjentów szpitali Dolnego Śląska : praca doktorska
  Autorzy: Seń Mariola, Steciwko Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Zdrowia Publicznego we Wrocławiu, Akademia Medyczna Akademia MedycznaWydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [2], 170 k. : il., tab., bibliogr. 240 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20267

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  25/42

  Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w leczeniu uszkodzeń więzozrostu obojczykowo-barkowego metodą Dworczyńskiego.
  Tytuł angielski: Acromioclavicular syndesmosis lesions treatment with Dworczyński's method. Own experience.
  Autorzy: Kandyba Robert, Palczewski Dariusz, Stecewicz Robert
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.21-26, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki leczenia 50 chorych z uszkodzeniem więzowzrostu obojczykowo-barkowego leczonych metodą Dworczyńskiego. Uzyskane wyniki zostały uznane za dobre i zachęcające do szerszego wykorzystania tego sposobu leczenia zwichnięć stawu obojczykowo-barkowego z uwagi na jego prostotę, niewielkie koszty i skuteczność.


  26/42

  Tytuł oryginału: Insulinoma - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Kurpas Donata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.320-324, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają charakterystykę insulinoma - najczęstszego guza wewnątrzwydzielniczego trzustki, stanowiącego duży problem diagnostyczny i terapeutyczny nie tylko dla specjalisty, ale i lekarza rodzinnego. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na ten problem kliniczny, czego efektem bedzie jak najszybsze skierowanie chorego do dalszej diagnostyki i leczenia specjalistycznego. Autorzy przedstawiają etiopatomechanizm oraz symptomatologię, a także podają standardy postępowania diagnostycznego. Określają główne problemy trudnej w praktyce diagnostyki różnicowej insulinoma. Skupiają się także na najnowszych metodach terapii z podkreśleniem ich skuteczności oraz związanych z nimi objawów ubocznych.


  27/42

  Tytuł oryginału: Zagrożenia zdrowia w sportach nurkowych - patomechanizm, zapobieganie, zasady postępowania lekarskiego.
  Tytuł angielski: Diving hazard - pathomechanism, prevention, treatment. P. 1.
  Autorzy: Sapilak Bartosz J., Steciwko Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.373-380, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ideą napisania atykułu było przybliżenie lekarzom nie mającym na co dzień kontaktu ze sportem nurkowym zasad udzielania pierwszej pomocy lekarskiej w wypadkach nurkowych. Ze względu na specyfikę środowiska podwodnego wymagają one często odmiennego postępowania niż te, z którymi praktykujący lekarz ma do czynienia na co dzień. Artykuł powinien w szczególności zainteresować osoby pracujące w pomocy wyjazdowej bądź spędzające wolny czas nad wodą. W pierwszej części pracy przedstawiono najgroźniejsze problemy zdrowotne pojawiające się podczas nurkowania. Omówiono ich patomechanizm, zasady zapobiegania i metody pomocy medycznej. W części II przedstawimy stany równie ważne, choć nie tak niebezpieczne, oraz zasady badania lekarskiego nurków.

  Streszczenie angielskie: Aim of this article was to inform GPs, usually not having contact with diving, how to give first aid to victims of diving hazard. As underwater complications differ from those found in their everyday practice, the article should be very helpful in the treatment of diving accident victims. In part 1 of the paper authors have presented most common health problems, which may occur during scuba diving, their pathomechanism, prevention and medical treatment. In part II less dangerous, but no less common problems will be explained as well as rules of divers' medical examination.


  28/42

  Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na rozwój wątrobiaka Morrisa w modelu eksperymentalnym u szczurów.
  Tytuł angielski: The influence of low-frequency electromagnetic field on development of Morris hepatoma in the experimental rats' model.
  Autorzy: Fedorowski Artur, Steciwko Andrzej, Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.381-388, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono wpływ pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości, generowanego przez modulację pola endogennego, na rozwój eksperymentalnego guza nowotworowego, wątrobiaka Morrisa. W badaniu oceniano dynamikę wzrostu guza nowotworowego w oparciu o pomiar parametrów biometrycznych i biochemicznych (GOT, GPT, GGTP i katepsyny B) w surowicy zwierząt grupy doświadczalnej i kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The study assessed the effect of low-frequency electromagnetic field, generated by modulation of the endogenic field, on development of the experimental tumour (Morris hepatoma). The dynamism of the tumour growth was evaluated based on biometrical and biochemical (GOT, GPT, GGTP and cathepsin B) parameters measurement in serum of experimental and control groups.


  29/42

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Łódź, 9-11 maja 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the 2nd Congress of Polish Society of Family Medicine Łódź, 9-11 May 2002.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Mastalerz-Migas Agnieszka
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.405-420, il. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej


  30/42

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Szczecin, 13-15 czerwca 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the XIII Conference of the Polish Society Nephrology, Szczecin, Poland 13-15 Juni 2002.
  Autorzy: Grata-Borkowska Urszula, Steciwko Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.412-413, il. - 13 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Szczecin 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Nefrologiczne


  31/42

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Polsko-Norweskiego Sympozjum "Nietrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny w aspekcie praktyki lekarza rodzinnego/lekarza pierwszego kontaktu", Wrocław, 11-12 października 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the Polish-Norwich Symposium: Urinary Incontinence. An interdisciplinary problem and primary care/family practice aspects, Wrocław, 11-12 October 2002.
  Autorzy: Mastalerz-Migas Agnieszka, Steciwko Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.418-420, il. - Polsko-norweskie sympozjum pt. Nietrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny w aspekcie praktyki lekarza rodzinnego/lekarza pierwszego kontaktu Wrocław 11-12.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  32/42

  Tytuł oryginału: Zakażenia ropne tkanek głębokich szyi.
  Tytuł angielski: Deep neck space infections.
  Autorzy: Steczko Andrzej, Trąbka-Zawicki Paweł
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.35-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Presently, deep neck space infections (DNSI) do not constitute an epidemiological threat, but they may endanger human life due to a number of possible complications. The authors present the signs and symptoms of DNSI, as well as available diagnostic and therapeutic methods, and stress that the major treatment of DNSI is surgery.


  33/42

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Resynchronizacja w leczeniu zastoinowej niewydolności serca].
  Autorzy: Opolski Grzegorz, Steckiewicz Roman
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.64-65, il., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine 2002; 4 : 227-285
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/42

  Tytuł oryginału: Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Achmatowicz Teresa, Barteczko Izabela, Fiebig Adolf, Gabiga Halina, Janicki Stanisław, Karczewicz Andrzej, Koziożemska Beata, Kozłowska Janina, Lasocka Iwona, Licińska Iwona, Ludwikowska Kazimiera, Mazurek Aleksander Paweł, Partyka Danuta, Pyszek Anna, Ruzikowski Marek, Sawicki Wiesław, Stechnij Irena, Sznitowska Małgorzata, Szwojnicka Danuta, Wieniawski Witold, Woyczikowski Brunon, Wójcik Piotr, Żebrowska Weronika
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 719, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,518

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  35/42

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 4 Nietrzymanie moczu : problem interdyscyplinarny, choroby gruczołu krokowego
  Opracowanie edytorskie: Steciwko Andrzej (red.).
  Akademia Medyczna Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Continuo 2002, 198 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Część tekstu w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 733,571

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/42

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie u niemowląt uwarunkowań rozwoju mowy.
  Tytuł angielski: Diagnosis of speech development of newborn.
  Autorzy: Stecko Elżbieta
  Źródło: Audiofonologia 2002: 21 s.55-64, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta


  37/42

  Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego
  Autorzy: Choroszy-Król Irena, Kurpas Donata, M‚szaros Jadwiga, Nitsch-Osuch Aneta, Olędzka-Oręziak Małgorzata, Radzikowski Andrzej, Steciwko Andrzej, Szenborn Leszek, Wardyn Andrzej K., Życińska Katarzyna
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, IX, [1], 274 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,123

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja


  38/42

  Tytuł oryginału: Specjalistyczna opieka medyczna w oczach lekarzy pierwszego kontaktu.
  Tytuł angielski: Specialist medical care in the eyes of general practitioners.
  Autorzy: Kurpas Donata, Grata-Borkowska Urszula, Jędrzejewski Waldemar, Steciwko Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.296-300, sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono ankietę wśród lekarzy biorących udział w kształceniu podyplomowym w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarzy Rodzinnych przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu oraz Pracowni Medycyny Rodzinnej CMUJ w Krakowie. Zawiera ona pytania dotyczące współpracy lekarzy pierwszego kontaktu z poradniami specjalistycznymi oraz oceny reform służby zdrowia. Byli to lekarze pracujący w niepublicznych i publicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, posiadający specjalizację pierwszego stopnia z chorób wewnętrznych, specjalizację z medycyny rodzinnej oraz będący w trakcie specjalizacji. Respondenci wypowiedzieli się na temat poziomu jakości współpracy z poradniami specjalistycznymi, zastrzeżeń dotyczących tej współpracy oraz sugestii co do możliwości jej poprawy, a także zmian w służbie zdrowia, możliwości, jakie dało im uzyskanie specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz propozycja poprawy przysłości lekarzy rodzinnych. Praca stawnowi próbę oceny reformy systemu ochrony zdrowia oraz stanu obecnego poziomu współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami, a także określenia możliwości poprawy kontaktów pomiędzy opieką specjalistyczną a podstawową i podwyższenia jakości kompleksowej opieki nad pacjentami.

  Streszczenie angielskie: We distributed a questionnaire among doctors participating in vocational training in Regional Family Doctors Educational Centre at Family Medicine Department in Wrocław Medical Academy and Family Medicine Department of Collegium Medicum in Jagiellonian University. It included questions concerning co-operation of general practitioners with specialist outpatient clinics and assessment of health service reform. The doctors with the first degree of specialisation in internal medicine as well as in family medicine and those training for specialisation filled in the questionnaires. The doctors work in non-public as well as public medical centres of primary care. We asked the doctors about the quality of co-operation with specialists, reservations about the co-operation and suggestions on how to improve it. The doctors also expressed their opinion on transformation in medical care, job opportunities for specialist in family medicine and suggestions for family doctors' future improvement. Our paper presents an attempt to evaluate medical care system reform and the state of co-operation of general practitioners with specialists as well as to draw conclusions regarding possibilities of improving this co-operation and raising the standard of comprehensive patient care.


  39/42

  Tytuł oryginału: Jakość podstawowej opieki zdrowotnej a satysfakcja pacjentów.
  Tytuł angielski: The primary care quality and patients' satisfaction.
  Autorzy: Kurpas Donata, Steciwko Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.301-304, bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Satysfakcja pacjentów z poziomu usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych warunkuje właściwe i pełne funkcjonowanie podstawowej opieki medycznej. Jest ona także rozpatrywana jako jedna ze składowych jakości tej opieki oraz główny czynnik przestrzegania zaleceń lekarza, prowadzący do lepszych efektów klinicznych. Trudność oceny samego zjawiska satysfakcji pacjentów wynika z wielowymiarowość czynników prowadzących do jej osiągnięcia, nasilanej przez stale kształtujący się system opieki zdrowotnej w naszym kraju. Rzadko podejmowany temat satysfakcji pacjenta wydaje się fundamentalnym aspektem, niedocenianym wobec aktualnym przemian systemu ochrony zdrowia. Jednak to właśnie poziom satysfakcji pacjentów z usług świadczonych m.in. w opiece podstawowej może być wykładnikiem trafności tych przemian.

  Streszczenie angielskie: The patients' satisfaction at level of family doctors' services determines correct functioning of primary care. It is also considered to be one of the care quality factors and the main factor of patients' compliance leading to better clinical effects. The difficulty in estimation of patients' satisfaction results from multidimensional factors leading to its achievement, what is escalated by the lack of stabilty of medical care system in our country. The subject of patients' satisfaction is taken up very rarely but it is fundamental, understimated aspect in current transformation of medical care system. The patients' satisfaction levle of servies provided in primary care can be indication of the transformation accuracy.


  40/42

  Tytuł oryginału: Rola wybranych makroelementów na przykładzie jonów magnezu w żywieniu człowieka.
  Tytuł angielski: The function of some macroelements, such as magnesium ions, in human nutrition.
  Autorzy: Niedworok Elżbieta, Wardas Maria, Stec Małgorzata, Adamek Ewa, Maciejewska-Paszek Izabela
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.292-294, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przyczynami hipomagnezemii może być, między inymi, niedostateczna podaż magnezu z pożywieniem, przyjmowanie niektorych leków, choroby np. nerek, alkoholizm. W celu zapobiegania hipomagnezemii można stosować preparaty farmaceutyczne zawierające magnez. Cel. celem badań była ocena dostępności biologicznej wybranych soli magnezu, mleczanu, węglanu oraz tlenku magnezu. Metodyka. Badania przeprowadzono na szczurach rasy Wistar oraz wstępnie na 4 pacjentach. W surowicy zwierząt i ludzi metodą spektroskopii absorpcji atomowej oznaczano stężenie jonów magnezu i obliczano ilość jonów magnezu jaka dostała się do organizmu z podanej dawki (AUC) oraz stężenie maksymalne magnezu w krwi po czasie (cmax i tmax). Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników, obliczone parametry biofarmaceutyczne w eksperymencie zwierzęcym kształtowały się następująco: dla cytrynianu magnezu: AUC = 4,10 mg proc. ú min**-1, cmax = 2,70 mg proc. ú min**-1, tmax = 33,88 min; dla mleczanu magnezu: AUC = 2,89 mg proc ú min**-1, cmax = 2,84 mg proc. ú min**-1, tmax = 32,00 min; dla mieszaniny weglanów wapnia i magnezu AUC = 8,85 mg proc ú min**-1, cmax = 2,39 mg proc. ú min**-1, tmax = 180 min; dla tlenku magnezu AUC = 16,76 mg proc. ú min**-1, cmax = 4,92 mg proc ú min**-1 i tmax = 2,39 min. Wyniki badań prowadzonych na pacjentach - w przypadku stężenia maksymalnego (cmax) we krwi po podaniu mieszaniny węglanu wapnia i magnezu - potwierdziły wyniki uzyskane u zwierząt. Wnioski. Na podstawie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction Possible reasons for hypomagnesaemia include an inadequate supply of magnesium in food, the effect of some medicines, disease e.g., of the kidneys, and alcoholism. In order to prevent hypomagnesaemia a number of pharmaceutical prepartaions containing magnesium can be used. Aim. In our study the bioavailability of different magnesium (magnesium citrate, magnesium lactate, a mixture of magnesium and calcium carbonates and magnesium oxide) was determined. Methods. The experiments were carried out on male Wistar rats and 4 humans. In both the animal and human serum the concentration of nagnesium ons was determined by means of atomic absorbtion spectroscopy and both the number of magnesium ions which were absorbed from a given dose (AUC) and the highest concentration of magnesium in the blood after time (cmax and tmax) were recorded. Results. The biophrmaceutical parameters calculated by standard method for determinate magnesium salts were as follows: magnesium citrate: AUC = 4.10 mgp.c. ú min**-1, cmax = 2.70 mgp.c. úmin.**-1, tmax = 33.88 min. magnesium lactate: AUC = 2.89 mgp.c. ú min**-1, cmax = 2.80 mgp.c. úmin **-1, tmax = 32,00 min.: a mixture of magnesium and calcium carbonates: AUC = 8.85 mgp.c. úmin**-1, cmax = 2.39 mgp.c. ú min**-1, tmax = 180.0 min.: magnesium oxide: AUC = 16.76 mgp.c. úmin **-1 and tmax = 2.39 min. Similar results were obtained when only the mixture of magnesium and calcium carbonates was tested on the patients. Conclusions. We ...


  41/42

  Tytuł oryginału: Ocena procesu peroksydacji lipidów modyfikowanego jonami magnezu i etanolem w izolowanych hepatocytach szczura.
  Tytuł angielski: Determination of the peroxidation process of lipids modified by magnesium ions and ethanol in isolated rat hepatocytes.
  Autorzy: Niedworok Elżbieta, Wardas Maria, Stec Małgorzata, Dołowy Małgorzata
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.295-298, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Magnez jest jednym z najważniejszych wewnątrzkomórkowych kationów w organizmie. Wiele ludzi stosuje preparaty farmaceutyczne zawierające sole magnezu osobno lub razem z innymi mikro- lub makroelementami. Wiadomo, że etanol może wywołać stres oksydacyjny zwłaszcza w hodowlach szczurzych hepatocytów, a także, iż metabolizm etanolu może wywołać peroksydację lipidow. Końcowym produktem peroksydacji lipidów jest między innymi dialdehyd malonowy (MDA). Powszechnie uważa się, że ilość powstającego MDA jest miarą nasilenia procesu peroksydacji. Cel. Celem naszych badań było ocena wpływu dużych dawek jonów magnezu i/lub etanolu na proces peroksydacji lipidów w izolowanych szczurzych hepatocytach. Metodyka. Hepatocyty izolowano z wątrób 3-miesięcznych szczurów rasy Wistar, zgodnie z metodą opisaną przez Seglena. Do badań wykorzystano komórki o żywotności większej niż 95 proc. (oznaczanej błękitem trypanu). Hepatoyty inkubowano w podłożu "Hepatocyte Medium" zawierającym MgCl2 o stężeniu 2,0 i/lub 4,0 mmol/dm3 oraz etanol o stężeniu 150 mmol/dm3, a także mieszaninę obydwu związków. W hepatocytach po 1, 3, 5 godzinach inkubacji oznaczono zawartość dialdehydu malonowego (MDA) zestawem testowym BIOXYTECH**R-LPO-586TM (Oxis International, Inc.). Wyniki. Stwierdzono nasilenie procesu peroksydacji lipidów w hepatocytach inkubowanych z etanolem oraz z jonami magnezu o wyższym stężeniu. Obecność w podłożu inkubacyjnym jonów magnezu o niższym stężeniu zarówno w obecności, jak i ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Magnesium is one of the most important intracellular cations in an organism. Many people use pharmaceutical preparations containing magnesium salts either alone or together with other micro- and macroelements. It is known that ethanol may induce oxidative stress in rat hepatocyte cultures and ethanol metabolism can also induce lipid peroxidation. One final product of lipid peroxidation is malondialdehyde (MDA). An increase in the volume of MDA is generaly considered to be an indicator of lipid peroxidation. Aim. The aim of our study was to determine the influence of high doses of magnesium ions and/or ethanol on the process of lipid peroxidation in isplated rat's hepatocytes. Methods. The hepatocytes were isolated from the livers of 3-month old Wistar rats, using Seglen's method. Cells were used if viability was greater than 95 p.c. (assessed) by Trypan Blue exclusion). The hepatocytes were incubated in Hepatocyte Medium containing: 2.0 and/or 4.0-mol/lMgCl2, 150-mmol/l ethanol, and a mixture of both compounds. After 1, 3 and 5 hours incubation, the concentration of malondialdehyde (MDA) in the hepatocytes was determined by BIOXYTECH**R-LPO-586TM (Oxis International, Inc) assay. Results. It was found that the peroxidation process of lipids in rat's hepatocytes incubated with ethanol, or with high concentrations of magnesium ions, increased. The presence in the incubated medium of magnesium ions of lower concentration with or without the presence of ...


  42/42

  Tytuł oryginału: Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce i terapii chorób nerek
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Rutkowski Bolesław
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.163-166, il., bibliogr. 14 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: