Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STEBELSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Charakterystyka i medyczne zastosowania konstrukcji liposomowych.
Tytuł angielski: Characterization and medical applications of liposome constructions.
Autorzy: Stebelska Katarzyna, Wyrozumska Paulina, Grzybek Michał, Sikorski Aleksander F.
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.229-242, il., bibliogr. 40 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • zwierzęta

    Streszczenie polskie: Liposomy zostały po raz pierwszy opisane w 1965 r. Te pęcherzykowate struktury uzyskiwane podczas hydratacji fosfolipidów wykorzystywano początkowo jako układy modelowe w badaniach nad właściwościami błon biologicznych. Liposomy są zbudowane z zamkniętych, koncentrycznych dwuwarstw lipidowych, oddzielających przestrzenie wodne. W medycynie znalazły zastosowanie jako struktury zdolne zamykać substancje hydrofilowe lub hydrofobowe o znaczeniu terapeutycznym. Cząsteczki substancki hydrofilowych mogą być zamykane w przestrzeni wodnej liposomów, a cząsteczki substancji lipofilowych mogą być inkorporowane w dwuwarstwę lipidową. Jako struktury lipidowe są zdolne do oddziaływań z komórkami zarówno fagocytującymi, jak i niezdolnymi do fagocytozy. Przykłady takich oddziaływań to: adosprcja na powierzchni komórek swoista lub nieswoista, wymiana lipidów lub wkomponowanych w liposomową dwuwarstwę cząsteczek substancji lipofilowych z błoną komórkową, fuzja z błoną komórkową, której może towarzyszyć uwolnienie zawartości wodnych przedziałów liposomowych do wnętrza komórki, pochłonięcie liposomów w wyniku endocytozy z udziałem receptorów. Liposomy i ich zachowanie in vitro i in vivo są szczegółowo charakteryzowane. Okazuje się bowiem, że wędrujące w krwioobiegu liposomy zostają opłaszczane białkami osocza. Liposomy takie są następnie rozpoznawane i fagocytowane przez komórki żerne układu siateczkowo-śródbłonkowego. Liposomy (oraz ich zawartość), zależnie od właściwości ...

    Streszczenie angielskie: Liposomes were characterized for the first time in 1965. Since begining these vesicle-like structures, obtained during hydratation of phospholipids, have been used as biomembrane model in the studies on properties of biomembranes. The liposomes being closed concentric lipid bilayers separate aqueous compartments. Liposomes are applied in medicine as structures abel to encapsulate hydrophilic drugs. Molecules of hydrophilic substances can be encapsulated in aqueous liposome compartment while molecules of hydrophobic nature can be incorporated within liposome bilayer. As lipidic structures liposomes are able to interact with cells: macrophages or cells which are not able to phagocytosis. The examples of such interactions are: receptor-mediated or non-specific adsorption on cell surface, fusion with plasma membrane followed by delivery of their aqueous compartment contents into cytosol and internalization via clathrin mediated endocytosis mechanism. Some lipids or lipophilic molecules can exchange between liposome and plasma membrane bilayers. Liposomes and their in vitro and in vivo behaviour are characterized in details. It appears that circulating liposomes are quickly coated by plasma protiens. This process is followed by recognition and phagocytosis by macrophages of reticuloendothelial system. Liposomes (and their contents), depending on surface properties, are accumulated in organs rich in these cells. To reduce this phenomenon some strategies are proposed. The ...

    stosując format: