Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STASZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zaburzenia immunologiczne u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Tytuł angielski: Immunological disturbances in children with Inflammatory Bowel Disease.
Autorzy: Grzybowska-Chlebowczyk Urszula, Woś Halina, Więcek Sabina, Kajor Maciej, Szymańska Maria, Staszewska-Kwak Anna
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.235-239, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Procesy zapalne w błonie śluzowej jelita mogą wynikać z pierwotnego efektu regulacji układu immunologicznego. Rozważa się mechanizm autoagresyjny, za którym przemawiają zarówno objawy kliniczne, współwystępowanie z różnymi schorzeniami autoimmunologicznymi, jak i obecność autoprzeciwciał w surowicy krwi. Celem pracy była ocena zaburzeń immunologicznych u dzieci z zapaleniami jelit. Pacjenci i metodyka: Badaniami objęto 45 pacjentów, w wieku od 3 lat do 17 (średni wiek 12 lat), z zapaleniami jelita grubego. U 10 dzieci (22 proc.) rozpoznano chorobę Leśniowskiego-Crohna, u 20 (44 proc.) wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Natomiast 15 dzieci (34 proc.) stanowiły dzieci z zapaleniem jelita grubego na podłożu alergii pokarmowej. U wszystkich dzieci oznaczono poziomy immunoglobulin A, M, G w surowicy krwi oraz przeciwciała przeciw jądrowe (ANA), przeciw mitochondrialne (AMA), przeciw mięśniom gładkim (ASMA) i przeciwko komó kom okładzinowym żołądka (APCA) - test Combi. U części pacjentów oznaczono cytoplazmatyczne przeciwciała antyneutrofilowe (ANCA). Wyniki: Największe zaburzenia immunologiczne stwierdziliśmy u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, szczególnie pod postacią wysokiego stężenia IgA (70 proc.) i obecności autprzeciwciał w surowicy krwi. Wśród dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego podwyższone stężenie IgA stwierdzono u 50 proc., a obecność autprzeciwciał u 40 proc., najczęściej były to ANA. Natomiast jedynie w grupie pacjentów z zapaleniem jelita grubego w przebiegu alergii pokarmowej stiwerdzono obniżone poziomy IgA i IgG (u 1/3 pacjentów)...


  2/4

  Tytuł oryginału: Objawy prodromalne zespołów schizofrenicznych u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Prodromal symptoms of schizophrenics syndromes in children and adolescent.
  Autorzy: Łucka Izabela, Fryze Monika, Cebella Aleksandra, Staszewska Ewa
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.283-286, bibliogr. 10 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: This presentation concentrates on modality and frequency analysis of prodromal schizophrenic symptoms of the children and adolescent. A sample (n-50) of children between 8 and 19 years was tested by structural interview. There were observed the signs resembiling following symptoms: negative symptoms (74 p.c.), anxiety disorders (42 p.c.) and obsessive-compulsive disorders (20 p.c.).


  3/4

  Tytuł oryginału: Wczesne rozpoznanie neuropatii cukrzycowej i perspektywy jej leczenia.
  Tytuł angielski: Early detection and therapeutic perspectives of diabetic neuropathy.
  Autorzy: Cywińska-Wasilewska Grażyna, Staszewska Henryka, Koczocik-Przedpelska Jadwiga
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.79-94, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do najwcześniejszych objawów neuropatii cukrzycowej należą zmiany przewodzenia we włóknach nerwów czuciowych, stwierdzane nawet u chorych, u których nie spostrzegano jeszcze żadnych uchwytnych objawów klinicznych. Przedmiotem pracy była ocena niektórych parametrów funkcji nerwów kończyn górnych i porównanie ich z wynikami badań oscylograficznych. Badaniami objęto 25 chorych z rozpoznaniem cukrzycy typu dorosłych. Badano przewodzenie włókien czuciowych - n. pośrodkowego i n. łokciowego w odcinkach dystalnych. Ocenie poddano wielkość bodźca subiektywnego i obiektywnego, amplitudę potencjału wywołanego oraz szybkość przewodzenia. Na obu kończynach górnych wykonano badania krzywych pobudliwości czuciowej i wyznaczono wskaźnik oscylograficzny. Wszystkie parametry dotyczące przewodzenia we włóknach nerwowych czuciowych u chorych z cukrzycą wykazują znacznego stopnia patologiczne odchylenia od normy o wysokiej zmienności statystycznej. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na wpływ hiperglikemii na czynność nerwów obwodowych. W leczeniu należy więc zwrócić uwagę na wyrównanie cukrzycy, jak i na wczesne stosowanie zabiegów i ćwiczeń poprawiających ukrwienie i trofikę kończyn.

  Streszczenie angielskie: Altered conduction in sensory nerve fibres are among the earliest syndrome of diabetic neuropathy even in those patients, in whom no overt clinical signs of the disease were detected. The aim of the study was to assess selected functional parameters of upper extremity nerves and to confront them with oscillographic data in 25 patients with Type II diabetes. Conduction velocity in the distal parts of medianus and ulnaris sensory nerve fibres was determined together with the magnitudes of the subjective and objective stimuli, and amplitude of evoked potential. Sensory excitability curves were recorded for both upper extremities and the oscillographic index was determined. All indices related to the conduction in sensory nerve fibres significantly deviated from the respective values found for the control group. Most reports emphasise the effects of hyperglycaemia on the functioning of peripheral nerves. Thus, when treating diabetes, attention should be drawn to controlling the disease, as well as to early application of procedures and exercises aimed at improving the blood supply an alimentation of extremities.


  4/4

  Tytuł oryginału: Porównanie aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości związków czynnych w herbatach czarnych i zielonych różnych gatunków, otrzymywanych z liści Camellia sinensis L. oraz w herbatach ziołowych Yerba Mate i Rooibos Tea.
  Tytuł angielski: The comparison of antioxidant activity and the content of active constituents in different brands of black and green teas as well as in Yerba Mate and Rooibos Tea.
  Autorzy: Nartowska Jadwiga, Wasek Marek, Białek Agnieszka, Bogusiak Agata, Grabarska Magdalena, Ilczuk Anna, Izbicki Łukasz, Klemens Jacek, Kopeć Ilona, Kowalczyk Paweł, Olędzki Paweł, Skibińska Joanna, Staszewska Bogusława, Strzelecka Monika, Sut Ewa, Ścisłowska Anna, Tyrcha Piotr, Wierzbicka Anna, Woźniak Aleksandra, Żabiński Jerzy, Żemajtys Magdalena
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.965-971, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: EPR method was used to examine on antioxidant activity of black & green teas and also of herbal "teas" so popular in Poland. The content of specific polyphenols - tannins, flavonoids, anthocyanins, procyanidins, phenolic acids and alkaloid - caffeine were determined in examined teas. It was found that following teas possess the strongest antioxidant qualities: Stassen Zielona, Qualitea Natural Green, Zielona z Dalekiego Wschodu, Czarna Cejlońska and Lipton. The largest amount of caffeine was found in: Czarna Cejlońska, Zielona z Dalekiego Wschodu, "Karadeniz" Czarna Turecka, Tetley Earl Grey and Stassen Zielona.

  stosując format: