Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STASIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Odchylenia w badaniach tomografii komputerowej głowy u kobiet ciężarnych z towarzyszącymi objawami neurologicznymi w nadciśnieniu tętniczym indukowanym ciążą. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Computer tomography in the pregnancy induced hypertension women with neurological lesions.
Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Stasiak-Pikuła Elżbieta, Drobnik Leon
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.5-8, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki tomografii komputerowej głowy z objawami neurologicznymi u kobiet ciężarnych z indukowanym ciążą nadciśnieniem tętniczym. Ciśnienie u tych kobiet pojawiło się po 25. tygodniu ciąży. Każda z nich miała ciśnienie tętnicze powyżej 160/90 mm Hg (21,3/12 kPa). Najczęstszymi objawami neurologicznymi były: bóle głowy, drżenia mięśniowe, zaburzenia widzenia, drgawki i utrata świadomości. Po konsultacji neurologicznej wykonano tomografię komputerową głowy, w której stwierdzono zmiany w strukturach ośrodkowego układu nerwowego. Kontrolne badanie CT głowy wykazały częściowe cofnięcie się zmian po 3-5 dniach, a całkowite po 9-14 dniach.

  Streszczenie angielskie: We present CT-scan analysis of three women with pregnancy induced hypertension that appeared arounds 25 weeks of pregnancy. All patients demonstrated markedly increased arterial blood pressure (over 21.3/12 kPa) and various degree neurological symptoms (headache, muscle tremor, vision lesions, convulsions or loss of consciousness). CT-scans revealed: low density areas, reduction of ventricles, brain oedema and small ischemic area. The picture returned to normal within 14 days.


  2/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w leczeniu krwotoku pooperacyjnego w oddziale intensywnej terapii. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Recombinant activated factor VIIa for severe haemorrhage. Case report.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Sajdak Renata, Stasiak-Pikuła Elżbieta
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.24-26, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosowanie preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w przypadkach masywnych krwawaień nie reagujących na inne leczenie jest obecnie przedmiotem wielu badań i dyskusji. Autorzy przedstawiają przypadek 54-letniej kobiety, u której standardowe postępowanie przeciwkrwotoczne nie przyniosło zadowalajacego wyniku. Efekt przeciwkrwotoczny uzyskano po zastosowaniu dwukrotnej dawki preparatu Novoseven. Dalszy przebieg leczenia nie odbiegał od przyjętych ogólnie standardów. Chora zmarła wskutek niewydolności wielonarządowej.

  Streszczenie angielskie: The use of recombinant activated factor VIIa (rFVIIa) in treatment of severe haemorrhage remains controversial. We describe a case of 54-yr-old women, operated upon iliac artery thrombosis, complicated with surgical bleeding. Since it was not possible to stop the bleeding using standard treatment, two doses of rFVIIa (Novoseven, NovoNordisk, Denmark), 20 mcg kg**-1 each were administered. Haemorrhage was stopped and patient became stabilized. Most unfortunately, she died three days after because of multiorgan failure.


  3/15

  Tytuł oryginału: Stężenie immunoglobuliny E przed i po leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i chłoniaka nieziarniczego (NHL), a występowanie reakcji uczuleniowych na L-asparaginazę.
  Tytuł angielski: IgE serum concentration before and after acute lymphoblastic leukaemia and non-Hodgkin lymphoma treatmet and L-asparaginase hypersensitivity.
  Autorzy: Łuczyński Włodzimierz, Muszyńska-Rosłan Katarzyna, Krawczuk-Rybak Maryna, Stasiak-Barmuta Anna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.59-62, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono występowanie objawów alergicznych w wywiadzie oraz wartości stężeń całkowitego IgE dzieci przed i po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego. Materiał stanowiło 35 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i chłoniakiem nieziarniczym. Objawy alergii przed zachorowaniem obserwowano u 22.8 proc. pacjentów. Podwyższone stężenie IgE w momencie rozpoznania choroby nowotworowej zanotowano u 45.7 proc. dzieci. Średnie stężenie IgE w całej grupie badanej wynosiło: przed leczeniem - 67.55 IU/ml, w czasie leczenia podtrzymującego remisję - 17.2 IU/ml, a po całkowitym zakończeniu leczenia - 47.06 IU/ml. Objawy nadwrażliwości na L-asparaginazę zanotowano u 25.7 proc. chorych. Nie wykazano wpływu podwyższonego stężenia IgE w momencie rozpoznania choroby oraz dodatniego wywiadu alergicznego na pojawienie się nadwrażliwości na L-asparaginazę.

  Streszczenie angielskie: We have analysed past medical history for the presence of allergic symptoms and IgE serum concentration before and after antineoplastic treatment in 35 children with acute lymphoblastic leukaemia and non-Hodgkin lymphoma. We have noted the history of allergic symptoms in 22.8 p.c. of patients. Serum IgE concentration at the time of diagnosis was elevated in 45.7 p.c. of children. Mean serum concentration in the whole group was: 67.55 IU/ml before, 17.2 IU/ml - during maintenance therapy and 47.06 IU/ml after treatent termination. We have noted L-asparaginase hypersensitivity in 25.7 p.c. of children. We did not find any correlation between L-asparaginase hypersensitivity and allergic symptoms in history or higher IgE serum concentrations before treatment.


  4/15

  Tytuł oryginału: Sposoby utrzymywania stałej ciepłoty ciała podczas znieczulenia ogólnego do przeszczepu wątroby - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: How do we maintain normothermia during anaesthesia for liver transplantation? A retrospective study.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Stasiak-Pikuła Elżbieta, Kowalczyk Piotr, Pakulski Cezary
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.178-181, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Śródoperacyjna hipotermia jest częstym i istotnym powikłaniem przeszczepów wątroby. Pacjenci są narażeni na straty ciepła z dużego pola operacyjnego na drodze parowania, promieniowania i konwekcji. Porównaliśmy retrospektywne dwa protokoły zapobiegania utracie ciepła. Czterech pacjentów z grupy ogrzewaliśmy trzema małymi materacykami wodnymi i kocem elektrycznym okrywającym kończyny dolne. 10 pacjentom z grupy B zapewniono następujące warunki: ogrzewanie sali operacyjnej do 28-30řC, układanie chorego na materacu ogrzewającym, ogrzewanie i nawilżanie gazów oddechowych przy użyciu filtrów, przetaczanie płynów i preparatów krwi przez aparat do szybkiej infuzji (Level 1, Hoyer, USA) przepłukiwanie przeszczepianej wątroby ogrzaną 5 proc. albuminą. Najniższą temperaturę stwierdzono podczas reperfuzji i zapobiegania utratom ciepła w tym okresie uważamy za jeden z najważniejszych momentów, na równi z ogrzewaniem szybko przetaczanych płynów. Ogrzewanie pacjenta powinno być kontynuowane w okresie pooperacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Hypothermia is an important and frequent problem complicationg liver transplantation. The patient undergoing this kond of surgery is especially vulnerable because of large operating field, extensive heart loss from the peritoneum due to radiation, vaporisation and convection. We have compared two heating regimens: A - patients (4) were warmed using three small water mattresses and an electric and an electric blanket placed over lower part of the body. All fluid admonistered were warmed in a water bath. B - operating theatre was warmed to 28 - 30řC, patients (10) were warmed with an electric under blanket, anaesthetic gases were admoinistered via a filter, all fluids admonistered were warmed with a warmer (Level 1, Hoyer, USA), the transplant was flushed prior to implantation with warmed human albumin. Maximal core temperature reduction has occurred in both groups after reperfision of the transplant and its was significantly less in the group B. Since reperfusion of a cold transplant may be a crucial point during surgery, we regard the warm flush as a method of major importance, equal to an-line wariming system. The heat loss prevention regimen is to be multifactorial and should be continued after surgery.


  5/15

  Tytuł oryginału: Wpływ monocytów stymulowanych LPS na ekspresję CD69 na limfocytach T u chorych na astmę nieatopową.
  Tytuł angielski: The role of LPS - stimulated monocytes in CD69 expression on T lymphocytes in nonatopic bronchial asthma patients.
  Autorzy: Moniuszko Tadeusz, Rutkowski Ryszard, Tatarczuk-Krawiel Anetta, Stasiak-Barmuta Anna, Siergiejko Zenon
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.181-184, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cząsteczka CD69 jest powierzchniowym antygenem wczesnej aktywacji limfocytów T. W przeprowadzonych badaniach oceniano jej obecność na komórkach T stymulowanych lipopolisacharydami (LPS) u chorych na nieatopową astmę oskrzelową. Wykazano zwiększenie ekspresji antygenu CD69 na świeżo izolowanych limfocytach pochodzących od chorych na astmę, w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,01). Monocyty dodane do hodowli niestymulowanych zwiększały ekspresję tej cząstczki 3-4-krotnie, a w hodowlach stymulowanych LPS - około 10-krotnie.

  Streszczenie angielskie: CD69 molecule is the earliest antigen of T lymphocytes activation. We have studied the ex-pression of CD69 on LPS - stimulated T cells in onatopic bronchial asthma. We have found that CD69 expression on freshly isolated peripheral blood T cells in nonatopic asthma patietns was increased compare to control group (4.74 ń 1.55 / 3.05 ń 1.31) and the difference was statistically significant (p 0.01). Monocytes added to nonstimulated T cell cultures increased 3-4 times the expression of CD69 and about 10-times in LPS-stimulated T lymphocytes.


  6/15

  Tytuł oryginału: Wpływ inaktywacji cząstek kostymulujących B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) na aktywność limfocytów T.
  Tytuł angielski: The effect of B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) inactivation on T lymphocytes function.
  Autorzy: Rutkowski Ryszard, Moniuszko Tadeusz, Stasiak-Barmuta Anna, Rutkowska-Rogacz Danuta, Siergiejko Zenon
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.185-189, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wykonanych badaniach oceniano wpływ inaktywacji cząsteczek B7.1 (CD80) i B7.2 (CD86) na wytwarzanie IL-4 i IFN-ç przez limfocyty T pochodzące od zdrowych oraz chorych na nieatopową astmę oskrzelową. Dodanie do hodowli monocytów/limfocytó (1:5) przeciwciał monoklonalnych anty-CD80 w sposób znamienny ograniczało wytwarzanie IFN-ç u chorych na astmę nieatopową (p 0,02). Blokada cząsteczek CD86 nie powodowała istotnego statystycznie zmniejszenia produkcji IFN-ç. W astmie nieatopowej, w porównaniu z grupą kontrolną, zahamowanie produkcji cząsteczek CD80 znamiennie zmniejszyło wytwarzanie IFN-ç przez limfocyty T (2172/2368 pg/ml; p 0,02). Zhamowanie produkcji cząśteczek CD86 zmniejszyło wytwarzanie IFN-ç nieznamiennie (2858/3317 pg/ml; p 0,3). W obu badanych grupach przeciwciała anty-CD80 nie powodowały zmniejszenia produkcji IL-4 przez limfocyty T (grupa kontrolna 630/725 pg/ml; grupa chorych na astmę nieatopową 718/742 pg/ml). Przeciwciała anty-CD86 zmniejszały stężenie IL-4 w nadsączu (630/523 pg/ml; 718/659 pg/ml), lecz nie były to zmiany znaczące.

  Streszczenie angielskie: We have studied the effect of CD80 (B7.1) and CD86 (B7.2) costimulatory molecules inactivation on IL-4 and IFN-ç produciton by T lymphocytes. T cells were received from nonatopic asthmatic and healthy subjects. We have added anti-CD80 or anti-CD86 monoclonal antibodies to the monocyte/lymphocyte (1:5) cultures. In nonatopic asthma patietns compare to control group inactivation of CD80 significantly reduced IFN-ç production by T lymphocytes (2172/2368 pg/ml; p 0.02). Blockade of CD86 decreased IFN-ç production nonsignificantly (2858/3317 pg/ml; p 0.3). In both studied groups anti-CD80 antibodies did not diminish T lymphocyte production of IL-4 (control: 630/725 pg/ml; nonatopic asthma: 718/742 pg/ml). Anti-CD86 antibodies reduced the IL-4 concnetration in culture supernatants (630/523 pg/ml; 718/659 pg/ml), but the changes were nonsignificant.


  7/15

  Tytuł oryginału: Aktywacja limfocytów T i monocytów w przebiegu infekcji u dzieci z chorobą nowotworową.
  Tytuł angielski: Lymphocytes T and monocytes activation in the course of infection in children with neoplastic disease.
  Autorzy: Łuczyński Włodzimierz, Stasiak-Barmuta Anna, Muszyńska-Rosłan Katarzyna, Krawczuk-Rybak Maryna, Kasprzycka Edwina
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.31-41, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z działań ubocznych leczenia przeciwnowotworowego jest upośledzenie funkcji układu immunol. Konsekwencją tego są częste infekcje, nierzadko o ciężkim przebiegu. Układ immunol. "odpowiada" na infekcje zmianami ilościowymi i jakościowymi komórek uczestniczących w reakcji zapalnej. Celem pracy była ocena subpopulacji komórek jednojądrzastych krwi obwodowej u pacejntów z chorobą nowotworową w przebiegu infekcji. Grupę badaną stanowiło 16 dzieci z chorobą nowotworową (z ostrą białaczką, limfoblastyczną, chłoniakiem nieziarniczym i ziarnicą złośliwą). Wśród badanych pacjentów w czasie rocznej obserwacji zanotowano 25 epizodów infekcji wymagających hospitalizacji. Oceny wartości odsetkowych limfocytów krwi obwodowej dokonano w oparciu o metodę znakowania przeciwciałami monoklonalnymi w odczycie cytometrii przepływowej użyto następujących przeciwciał: CD14-PE/CD45-FITC, CD3-FITC/CD19-PE, CD4-FITC/CD8-PE, CD3-FITC/CD16+CD56-PE, CD14-PerCP/CD54-PE, CD3-PerCP/CD45RA-FITC/CD45RO-PE, CD3-PerCP/HLA-DR, CD14-PerCP/HLA-DR). W badaniu wykonywanym w ostrym okresie infekcji, stwierdzono znamiennie wyższą średnią wartość odsetka komórek: CD3 HLADR, CD14 CD54 oraz CD3 CD45RO w odniesieniu do analogicznych wartości ocenianych w badaniach pozostałych. W badaniu wykonanym w okresie remisji, po okresie ostrej infekcji, stwierdzono znamiennie wyższą wartość średnią proporcji CD3 CD45RA / CD3 CD45RO. U pacjenta z cytomegalowirusowym zapaleniem płuc obserwowano znamienne zmniejszenie ...

  Streszczenie angielskie: One of the side effects of antineoplastic treatment is immunosupression. A cons-equence of this are frequent infections, sometimes with fatal outcome. The immunological system "answers" to infection with changes in number and quality of cells participating in the inflammatory preocess. The aim of the study was to investigate the subpopulations of mononuclear cells in patients with neoplastic (haematologic) diseases during infection. We studied 16 children with acute lymphoblastic leukaemia and with lymphomas (Hodgkin and non-Hodgkin. Among our patients we noted 25 episodes of infection requiring hospitalisation. Mean percent values of mononuclear cells in peripheral blood was assessed by flow cytometery using monoclonal antibodies. CD14-PE/CD45-FITC, CD3-FITC/CD19-PE, CD4-FITC/CD8-PE, CD3-FITC/CD16+CD56-PE, CD14-PerCP/CD54-PE, CD3-PerCP/CD45RA-FITC/CD45RO-PE, CD3-PerCP/HLA-DR, CD14-PerCP/HLA-DR). In the examination carried out during acute infection, we found higer mean percent values of CD3 HLADR, CD14 CD54 oraz CD3 CD45RO cells than in analogous values in the remaining examinations. After the infection we found higer percent of CD3 CD45RA/CD CD45RO cells. In patient with cytomegalovirus pneumonitis our examination showed a depression of HLA-DR antigens on monocytes during acute infection (10th day treatment) and return to normal valuesafter 20 days of treatment. Conclusions: (1) the most sensitive expression of infection in children with neoplastic disease was the ...


  8/15

  Tytuł oryginału: Subpopulacje limfocytów w płynach wysiękowych ucha środkowego.
  Tytuł angielski: Lymphocyte subpopulations in middle ear effusions.
  Autorzy: Skotnicka Bożena, Stasiak-Barmuta Anna, Hassmann-Poznańska Elżbieta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.695-700, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Miejscowa odpowiedź immunologiczna jest jednym z istotnych elementów patogenezy wysiękowego zapalenia ucha. Celem pracy była ocena subpopulacji limfocytów w 55 płynach wysiękwoych ucha środkowego w porównaniu z krwią obwodową u 33 dzieci poddanych myringotomii z założeniem rurek wentylacyjnych. Populacje komórek CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ i NK identyfikowano metodą cytometrii przepływowej z użyciem trójkolorowych przeciwciał monoklonalnych. W płynach wysiękowych dominowały komórki CD3+ (średnio 63,3 proc.). Stwierdzono znamiennie wyższy odsetek limfocytów CD4+, CD8+ oraz wskaźnika CD4+/CD8+ w płynach wysiękowych w porównaniu z krwią obwodową. Porównano odsetkowe wartości komórek w 22 parach wysięków obu uszu pacjentów nie stwierdzając znamiennych różnic. Wyniki wskazują na istnienie miejscowych mechanizmów regulujących rodzaj i ilość limfocytów obecnych w płynach wysiękowych ucha środkowego, a odpowiedź immunologiczna w parach uszu u poszczególnych pacjentów znajduje się w podobnej fazie.


  9/15

  Tytuł oryginału: GATA-1 binding to the ŕv promoter negatively regulates expression of the integrin ŕv subunit in human leukemic K562 cells.
  Autorzy: Czyż Małgorzata, Stasiak Marta, Boncela Joanna, Cierniewski Czesław S.
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.19-28, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Recently we observed that the transcription factors Sp1 and Sp3 bind to the CTCCTCCTC sequence located between positions - 194 and - 172 of the ŕv promoter region and are directly involved in the regulation of transcriptional activity of teh ŕv gene in human umbilical vascular endothelial cells (HUVECs) (Czyz & Cierniewski, 1999, Eur. J. Biochem. 265, 638). In this report we provide evidence that the GATA-1 factor regulates ŕv expression during differentiation of pluripotent K562 cells induced either by phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) or butyric acid (BA) through interaction with the GATA element in the ŕv gene promoter. DNase I footprinting analysis revealed that region - 413 to - 408, covering the GATA binding site, was protected by nuclear extract from K562 cells. There was no protection of this region by HUVEC nuclear extract. Electrophoretic mobility shift assay (EMSA) analysis of nuclear extract of K562 cells treated with BA revealed an increase in GATA binding activity, which was associated with reduced ŕv mRNA and ŕv protein onn the cell surface. Stimulation of K562 cells with PMA resulted in opposite effects: lower expression of GATA-1 was associated wtih increased leveld of ŕv. We conclude that the GATA-1 transcription factor specifically binds to the GATA element in the ŕv gene promoter and negatively regulates ŕv gene expression.


  10/15

  Tytuł oryginału: Kardiologiczny zespół X.
  Tytuł angielski: Cardiological syndrome X.
  Autorzy: Stasiakowska-Badura E.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (2) s.73-76, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pacjenci z bólem w klatce piersiowej oraz dodatnim wynikiem testu wysiłkowego lub cechami niedokrwienia w EKG, z prawidłowymi naczyniami wieńcowymi w koronarografii są diagnozowani jako kardiologiczny zespół X. Etiologia i patomechanizmy patogenetyczne tego zespołu nadal nie są jasno ustalone. Artykuł omawia cechy kliniczne, wyniki badań i testów medycznych w tym zespole oraz proponowane postępowanie.

  Streszczenie angielskie: Patients with chest and a positive result of exercise test or ischemia in ECG, with normal coronary arteriogram are diagnosed as cardiological syndrome X. The aetiology and pathogenetic mechanims of this syndrome are stil not clearly established. In this article clinical features, results of medical examinations and proposed management in this syndrome were performed.


  11/15

  Tytuł oryginału: Ocena cytometryczna subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z nawracającymi zakażeniami dolnych dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Flow cytometry analysis of lymphocyte subsets in children with recurrent respiratory tract infection.
  Autorzy: Stasiak-Barmuta Anna, Żak Janusz, Pawłowski Przemysław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.773-770, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy była analiza wybranych parametrów immunologicznych u dzieci z nawracającymi zakażeniami dolnych dróg oddechowych. Badaniami objęto 106 dzieci: 72 z rozpoznaniem nawracajacych zakażeń dolnych dróg oddechowych (NZDO) oraz 34 dzieci zdrowych, które stanowiły grupę kontrolną (GK). Przyjmując kryterium dojrzałości układu krwiotwórczego oraz immunokompetencji układu odpornościowego, każdą z ocenianych grup podzielono na podgrupy w zależności od wieku: a - od 3 do 5 roku życia i b - od 6 do 17 roku życia. Badania przeprowadzano w okresie remisji choroby. Oceniano subpopulacje limfocytów krwi obwodowej CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ i NK oraz proporcje Th/Ts i T/B wg metody cytofluorymetrycznej. W przeprowadzonej ocenie u dzieci starszych z NZDO stwierdzono znamiennie niższe niż w grupie kontrolnej (GK) wartości odsetka komórek CD2+ i CD4+, proporcji Th/Ts oraz brak różnic w zakresie wartości odsetka komórek CD3+ i CD8+. Uzyskane wyniki interpretowano jako wynik immunosupresyjnego wpływu stymulacji antygenowej, jak i stosowanej w przebiegu infekcji antybiotykoterapii.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate immunological parameters in children with recurrent respiratory tract infection. The subjects included 106 children: 72 with recurrent respiratory tract infection (RRTI) and 34 healthy ones as the control group (CG). Based on maturation and differentiation of the immune system, the examined groups were divided into two subgroups aged 3 to 5 years and 6 to 17 yeras. The subsets of peripheral blood lymphocytes as CD3+, CD4+ CD8+, CD19+, NK and ratio Th/Ts and T/B were evaluated. In the RRTI older group there was a significant decrease in the percentage of CD2+ and CD4+ subsets, and Th/Ts ratio compared with the control, and no significant differences in the percentages of CD3+ and CD8+ subsets. We interpreted these deficiencies of the thymus-derived subsets a result of the immunosuppressive influence of antigen stimulation and as a possible effect of antibiotic therapy.


  12/15

  Tytuł oryginału: Expression of very late antigen-4 and lymphocyte function-associated antigen-1 on peripheral blood lymphocytes from patients with graves disease.
  Autorzy: Bossowski Artur, Urban Mirosława, Stasiak-Barmuta Anna, Turowski Dariusz
  Źródło: Pediatr. Res. 2002: 52 (4) s.533-537, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 300,504

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the syudy was to estimate the expression of á1 integrin CD49d (very antigen-4), á2 integrin CD11a (lymphocyte function-associated antigen 1 alpha), l-selectin (CD62L), and intercellular adhesion molecule-1 [ICAM-1 (CD54)] on peripheral blood mononuclear cells in patients with Graves disease (GD0 (n = 45, mean age 15.9 ń 5.9 y), in patients with nontoxic nodular goiter (NTNG) (n = 25, mean age 15.2 ń 5.7 y), and in sex- and age-matched healthy control subjects (n = 25, mean age 15.9 ń 2.4 y). The expression of the lymphocyte adhesion molecules was analyzed by three-color flow cytometry. decreased percentages of CD49d+ and CD11a+ lymphocytes were observed in untreated Graves' patients in comparison to healthy controls (p 0.007, p 0.036) and non-toxic nodular goiter patients (p 0.006, p 0.019). The analysis of CD62L+ and CD54+ antigen expression on peripheral blood lymphocytes revealed increased percentages of L-selectin- and ICAM-1-positive cells in patients with GD (p 0.005 for CD62L, p 0.008 for ICAM-1) before methimazole therapy, compared with healthy controls. These abnormalities were absent in children with NTNG. In patients with unterated GD, a positive correlation was found between serum levels of free thyroxine and the percentage of CD54+ lymphocytes (r = 0.47, p 0.036). Statistically significant negative correlations existed between free tyroxine concentration in blood serum and the percentage of CD11a+ lymphocytes (r = -0.39,p 0.033). No such correlation was detected between the percentage of lymphocyte markers and serum levels of antithyroid antibodies...


  13/15

  Tytuł oryginału: Porównanie składu komórkowego indukowanej plwociny, popłuczyn oskrzelowych i płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w sarkoidozie, alergicznym zewnątrzpochodnym zapaleniu pęcherzyków płucnych i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
  Tytuł angielski: Comparison of cellular composition of induced sputum, bronchial washings and bronchoalveolar lavage fluid in sarcoidosis, hypersensitivity pneumonitis and chronic obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Mróz Robert M., Chyczewska Elżbieta, Korniluk Małgorzata, Stasiak-Barmuta Anna, Ossolińska Maria
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.468-477, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study compares the cellular profiles of induced sputum (IS), bronchial washing (BW), and BAL fluid (BAL) in newly diagnosed sarcoidosis (BBS) and hypersensitivity pneumonitis (HP) patients to COPD group, and examines whether inflammatory cell counts from IS correlated with inflammatory cell counts from BW and BAL in sarcoidosis and HP patients. Methods: We recruited 23 untreated patients with stage II pulmonary sarcoidosis, 15 untreated patients with HP and 17 COPD patients. Sputum was induced with hypertonic saline solution in all individuals, Bronchoscopy was performed on a different occasions in all patients. Results: Mean lymphocyte counts in IS, BW, and BAL fluid from sarcoidosis and HP patients were significantly higher than in COPD subjects (8.9 p.c. and 13.8 vs 2.9 p.c., p 0.05; 11.9 p.c. and 30.5 vs 3.2 p.c., p 0.05; 21.5 p.c. and 56 vs 3.4 p.c., p 0.05, respectively). Moreover we found higher percentage of CD4+, CD3+CD28+, CD3+HLADRV+, and gamma delta T cells in IS, BW, and BAL fluid from both BBS and HP groups than in from COPD. Elevated CD4/CD8 ratio characterized IS, BW and BAL fluid in BBS group. Strong correlation IS/BAL and IS/BW of CD3+CD28+, HLADRV+, and CD4/CD8 ratio was found. Conslusions: We demonstrated that, although the relative proportion of inflammatory cells differed in the three samples, lymphocyte counts in IS were high. This finding suggest that IS could be used as a valuable alternative method to more conventional invasive techniques in clinicqal assessment of interstinal lung diseases patients.


  14/15

  Tytuł oryginału: Stan przedrzucawkowy - próba oceny szczelności bariery krew-mózg w połączeniu z badaniem tomografii komputerowej głowy.
  Tytuł angielski: Pregnancy-induced arterial hypertension (PIH) - and attempt to evaluate hermetic aspects of the brain blood barrier connected with skull computed tomography.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Drobnik Leon, Stasiak-Pikuła Elżbieta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.815-819, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę oceny szczelności bariery krew-mózg w stanie przedrzuczwkowym. Po konsultacji neurologicznej, w określonych przypadkach, wykonali badania TK głowy. Łącznie przeprowadzili obserwacje 6 kobiet ciężarnych: 4 z objawami stanu przedrzucawkowego (G1 do G4) i 2 zdrowych kobiet (K1, K2). Poród rozwiązywano drogą cięcia cesarskiego w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Jednoczasowo pobierano 15 ml krwi żylnej i 4 ml płynu mózgowo-rdzeniowego. W zabezpieczonych od każdej ciężarnej próbkach krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego oznaczano stężenia albuminy i immunoglobuliny G (IgG) w surowicy oraz mikroalbuminy i IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym. W oparciu o wyniki oznaczeń obliczano wskaźnik przenikania dla albuminy (Qalb) i wskaźnik przenikania dla IgG (QIgG). Na podstawie wartości tych wskaźników oraz tzw. indeksu IgG określano stan czynnościowy bariery krew/płyn mózgowo-rdzeniowy. U kobiet G1 do G4 zaobserwowano znamienny wzrost wskaźnika Qalb i QIgG. Świadczyć to może o naruszeniu szczelności bariery krew-mózg. Badania tomograficzne przeprowadzone u położnic, u których wystąpiły poważne poiwkłania neurologiczne, wykazały obszary patologiczne o niskiej gęstości. Zaobserwowano częściowe cofanie się zmian w ciągu 3 - 5 dni, a całkowite ich ustąpienie w ciągu 9 - 14 dni.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to study the influence of pregnancy induced arterial hypertension (PIH) on hermetic aspects of the blood-brain barrier. Neurological consultaiton was followed by cranial computed tomography which revealed changes within structures of central nervous system. The observations were performed in 6 pregnant women, assigned to control group - C, and study group - G. All women had caesarean section performed in conductive anaesthesia. The method included collection of 15 ml venous blood and 4 ml cerebrospinal fluid (CSF). Albumin and immunoglobulin G (IgG) serum concentrations, micro-albumin and IgG CSF concentrations, and permeability indexes for albumin and IgG - Qalb and QIgG, were estimated. In contrast to group C, increased Q alb and Q IgG indexes proved lack of integrity of blood-brain barrier in the group G. Control cranial CT scans revealed partial subsidence of chagnes after 3 - 5 days, and complete subsidence after 9 - 14 days.


  15/15

  Tytuł oryginału: Unieruchomienie rozchwianych zębów u pacjentów z chorobami przyzębia za pomocą szyn wykonanych z kompozytu wzmocnionego włóknami szklanymi.
  Tytuł angielski: Fixing hypermobile teeth in patients with periodontal diseases using splints made of a fibre-reinforced composite material.
  Autorzy: Peterson-Jęckowska Róża, Stasiak Agata
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.9-13, il., bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia sposób unieruchomienia rozchwianych zębów za pomocą szyn wykonanych z kompozytu wzmocnionego włóknami szklanymi. Zawiera także krótki opis właściwości kompozytów wzmacnianych włóknami szklanymi oraz przykłady ich klinicznego zastosowania.

  Streszczenie angielskie: The article presents a method of fixing hypermobile teeth using splints made of a fibre - reinforced composite (FRC). Different types of composites reinforced with glass fibres, and the possibilities of their clinical application in patients have been described.

  stosując format: