Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STARZYCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: 150 lat Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Opracowanie edytorskie: Ortyl Ewa (red.), Starzycka Maria (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. UJ 2002, 16, [20] s. : il., 30 cm. - Sesja naukowa poświęcona 150-letniej historii Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 23-24.11. 2001
Sygnatura GBL: 288,741

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Collegium Medicum UJ


  2/8

  Tytuł oryginału: Analiza czynników ryzyka występowania retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity - risk factors analysis.
  Autorzy: Ortyl Ewa, Lauterbach Ryszard, Starzycka Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.91-94, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ustalenie w jakim stopniu badane czynniki ryzyka mają wpływ na występowanie retinopatii wcześniaków (ROP). Materiał i metoda: Badaniami objęto 231 wcześniaków. Dzieci podzielono na trzy grupy w zależności od stopnia zaawansowania zmian w dnie oczu. Do grupy A zakwalifikowano 68 dzieci leczonych z powodu ROP, do grupy B - 45 dzieci, u których ROP uległa samoistnej regresji oraz do grupy C - 118 dzieci, u których nie stwierdzono ROP. Na podstawie dokumentacji neonatologicznej i wywiadu od matek określano badane czynniki ryzyka. Dane opracowano statystycznie przy użyciu metody analizy regresji logistycznej. Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała, że głównymi czynnikami ryzyka ROP są: wiek ciążowy, masa urodzeniowa, ocena w skali Apgar i czas tlenoterapii. Prawdopodobieństwo zakwalifikowania dziecka do grupy A jest największe w przedziale wieku ciążowego do 28 tyg., masy urodzeniowej do 1000g i skali Apgar do 3 pkt. Powyżej 31 tyg., 1500g i 6 pkt możemy zaliczyć dziecko do grupy C. W przypadku tlenoterapii trwającej ponad 25 dni istnieje duże prawdopodobieństwo zaliczeania dziecka do grupy A, nastmiast zaliczenie do grupy C może nastąpić tylko przy czasie tlenoterapii nie przekraczającym 5 dni. Wnioski: Określenie znaczenia poszczególnych czynników ryzyka umożliwia wyodrębnienie grupy dzieci szczególnie zagrożonych wystąpieniem ROP i objęcie ich wczesną i systematyczną opieką okulistyczną.

  Streszczenie angielskie: Purpose: The study aimed at evaluating potential risk factors of retinopathy of prematurity (ROP). Material and Methods: Two-hundred and thirty-one premature infants were divided into 3 groups, according to the stage of ROP: group A consisted of 68 infants who underwent cryotherapy for severe ROP, group B of 45 with ROP regressed spontaneously, and group C of 118 premature infants without ROP. Risk factor were identifierd based on the medical records of the infants and interview with mothers. Data were subjected to statistical analyses using logistic regression model. Results: The analysis identified four main risk factors of ROP: birth weight, gestational age Apgar score at one minute, and time of oxygen exposure. The probability of qualifying an infant a group A is the highest for those with gestational age less than 28 weeks, birth weights below 1000g, and Apgar score up to 3 points. The infants with gestational age over 31 weeks, birth weight over 1500g, and Apgar score higher than 6 points were included in group C. In case of oxygen therapy over 25 days, the infants are highly probable to be included into group A. However, in casee of the oxygen therapy less than 5 days, infants can be assigned to group C. Conclusions: The evaluation of the role of the individual risk factors can be helpful in identifying neonates at high risk of ROP, and including them in the elderly and systemic ophthalmological care.


  3/8

  Tytuł oryginału: Indocyanine green angiography in the diagnosis of small choroidal tumours.
  Autorzy: Kubicka-Trząska Agnieszka, Starzycka Maria, Romanowska-Dixon Bożena
  Źródło: Ophthalmologica 2002: 216 (5) s.316-319, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 300,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: To evaluate indocyanine green (ICG) angiography in the diagnosis of small choroidal tumours. Methods: We studied 40 patients with small chorodial tumours, 22 males and 18 females. The tumour thickness on ultrasonography ranged from 2.2 to 4.3 mm. Results: Nineteen pigmented tumours showed early and late diffuse hypofluorescence, consistent with naevi. Eight non-pigmented tumours showed normal choroidal vessels in calibre, configuraiton, and branching, typical of non-pigmented naevi. The early frame of ICG angiography showed in 13 cases pathological, intrinsic vascularization, suggestive of melanomas. Conclusion: This preliminary study suggests that ICG angiography may be helpful in differentiating choroidal naevi from small melanomas.


  4/8

  Tytuł oryginału: Wpływ nadciśnienia tętniczego i palenia tytoniu na barierę krew-siatkówka.
  Tytuł angielski: The influence of arterial hypertension and smoking on blood-retinal barrier.
  Autorzy: Pogrzebielski Arkadiusz, Lubaszewski Wojciech, Kawecka-Jaszcz Kalina, Starzycka Maria
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.147-155, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • psychiatria i psychologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem badania była fluorofotometryczna ocena ciągłości bariery krew-siatkówka (BRB) u palących i niepalących chorych z nadciśnieniem tętniczym bez objawów uszkodzenia BRB, tj. wybroczyn siatkówkowych, wysięków twardych ani wysięków miękkich, widocznych podczas wziernikowania i angiografii fluoresceinowej. Materiał i metody. Badaniami objęto 36 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym oraz 19 zdrowych ochotników z prawidłowymi wartościami ciśnienia. Wśród badanych 55 osób było 22 mężczyzn. U wszystkich przeprowadzono badanie okulistyczne, angiografię fluoresceinową, fluorofotmetrię, badania laboratoryjne (oznaczono stężenie triglicerydów, cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i HDL, kreatyniny, glikemię na czczo, wykonano doustny test tolerancji glukozy). Aby obiektywnie określić narażenie badanych na działanie dymu tytoniowego, oznaczano stężenie kortyniny w moczu metodą HPLC i obliczano stosunek stężenia kotyniny w moczu do stężenia kreatyniny w surowicy (CCR). Wyniki. Przepuszczalność BRB (Pbrb)w grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym była znamiennie większa niż w grupie kontrolnej (2,24 ń 0,68 nm/s vs. 1,64 ń 0,64 nm/s; p = 0,003). W grupie osób nienarażonych na działanie dymu tytoniowego średnie stężenie kotyniny w moczu wynosiło 56,59 ń 48,61 ng/ml, natomiast wśród palących wynosiło ono 930,1 ń 289,22 ng/ml (p 0,001). Przepuszczalność BRB nie różniła się znamiennie między grupą palących a grupą nienarażonych na działanie dymu tytoniowego (1,99 ń 0,76 nm/s vs. 1,98 ń 0,66 nm/s; p = 0,98)...


  5/8

  Tytuł oryginału: Expression of p16 in sporadic primary uveal melanoma.
  Autorzy: Lamperska Katarzyna, Mackiewicz Krystyna, Kaczmarek Aldona, Kwiatkowska Eliza, Starzycka Maria, Romanowska Bożena, Heizman Janina, Stachura Jerzy, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.377-385, il., tab., bibliogr. s. 383-385 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Expression of p16 protein, intragenic mutations of CDKN1A and hypermethylation of CDKN2A promoter region in 41 sporadic primary uveal melanomas were studied. There were 2 cases of spindle cell B histological type, 11 of A + B and 28 of mixed type. All melanomas infiltrated sclera but in 28 cases infiltration was superficial while in 13 profound. In 7 cases the tumor infiltrated the optic nerve. Expression of p16 was studied by immunohistochemistry and recorded by assessment of the proportion of positive tumor cells and staining intensity. Results were expressed as staining index (RS). Intragenic mutations were studied by PCR-SSCP followed by sequencing, while hypermethylation of the promoter region by CpG methylation assay. In 15 p.c. of cases less than 10 p.c. of melanoma cells were p16 positive, in 70 p.c. of cases less than 50 p.c. of cells, while in 7 p.c. more than 80 p.c. of cells stained for p16 (mean IRS for all cases was 4.87 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43 (differences statistically significant). In melanomas profoundly infiltrating sclera mean (IRS was 4.16, while in those infiltrating optic nerve 3.71 (statistically not significant). Analysis of the intragenic mutations revealed in two patients a GAC/GAT substitution in codon 84 - a silent mutation. No hypermethylation of the CpG island of the p16 promoter region was found. In conclusion, we found that the degree of p16 expression is related to the histological type of tumor but not to the histological indicators of tumor invasiveness and that intragenic mutations and promoter hypermethylation are not major mechanisms of p16 inactivation in sporadic uveal melanoma.


  6/8

  Tytuł oryginału: Autofluorescencja rogówki i przepuszczalność jej nabłonka pod wpływem stosowania leków znieczulających miejscowo rogówkę : praca doktorska
  Autorzy: Tomczyk Marta, Starzycka Maria (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Okulistyki w Krakowie
  Źródło: 2002, 60 k. : il., tab., bibliogr. 81 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20330

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/8

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w guzach wewnątrzgałkowych
  Autorzy: Starzycka Maria, Romanowska-Dixon Bożena
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.29-36, il., tab., bibliogr. 13 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: The level of total sialic acid, alfa-antitrypsin, ceruloplasmin in the serum of patients with choroidal melanoma.
  Tytuł polski: Poziom całkowitego kwasu sialowego, alfa-antytrypsyny i ceruloplazminy w surowicy krwi chorych na czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej.
  Autorzy: Matysik Anna, Toczołowski Jerzy, Starzycka Maria, Jakubowska-Solarska Beata, Solski Janusz, Romanowska-Dixon Bożena, Lewandowska-Furmanik Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.237-244, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czerniak błony naczyniowej oka jest chorobą o złym rokowaniu z powodu występowania przerzutów. Trwają poszukiwania odpowiednich markerów nowotworowych surowicy krwi, które mogłyby być pomocne w ocenie klinicznej choroby z czerniakiem błony naczyniowej. Celem pracy było zbadanie poziomu całkowitego kwasu sialowego (TSA), stosunku całkowitego kwasu sialowego do białka całkowitego (TSA/TP) oraz poziomu alfa-antytrypsyny (AAT) i ceruloplazminy (CER) u chorych na czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej. Metoda: stężenia TSA, TP, AAT i CER były badane u 61 chorych na czerniaka bony naczyniowej. Grupę kontrolną stanowiły 84 zdrowe osoby. U 36 chorych stweirdzano obecność dużych guzów wewnątrzgałkowych, a u 25 mniejszych guzów. 36 chorych było leczonych brachyterapią. Wyniki: Średnie stężenie TSA u wszystkich chorych wynosiło 84,86 ń 19,37 mg/dl i było wyższe w sposób istotny statystycznie niż w grupie kontrolnej grup 53,63 ń 8,47 mg/dl (p 0,001). Poziom TSA był wyższy u chorych z większymi czerniakami wewnątrzgałkowymi niż u chorych z mniejszymi guzami. Nie wykazano różnicy poziomów badanej substancji między grupą leczonych brachyterapią oraz nieleczonych w ten sposób. Średnie stężenie AAT wynosiło w grupie chorych 236,56 ń 141,53 mg/dl, a w grupie kontrolnej 226,42 ń 46,74 mg/dl, ale róznice nie były istotne statystycznie. Poziom CER w grupie chorych wynosił 28,25 ń 11,01 mg/dl, a w grupie kontrolnej 29,56 ń 6,33 mg/dl, ale róznice nie były istotne statystycznie. ...

  Streszczenie angielskie: Malenoma of the choroid is a fatal disease because of its metastases. The quest is ongoing for more reliable serum markers for detecting and staging ocular melanoma. Total serum sialic acid and acute phase proteins are valuable adjuncts in the management of malignancies, including melanoma. The aim of the paper was to assess the level of total sialic acid (TSA), total sialic acid to total protein (TP) ratio (TSA/TP) and the level of alfa-antitrypsin (AAT) and ceruloplasmin (CER) in patients with choroidal melanoma. The concentrations of TSA, TP, AAT and CER were evaluated in 61 patients with choroidal melanoma and 84 healthy controls. 36 patients had larger tumors and 2 patients had smaller melanomas. 36 patients were treated with brachytherapy. The mean concentration of TSA in all intraocular melanoma patients was 84.86 ń 19.37 mg/dl and was significantly higher than in control group 53.63 ń 8.47 mg/dl (p 0,001). TSA level was signficantly higher in patients with large tumors than in those with smaller choroidal melanomas. There were not differences between group sof patients treated with brachytherapy and those not treated. TSA/TP in melanoma patients was 11.88 ń 2.97 and it was higher than in control group 7.32 ń 1.21 (p 0.001). AAT level was 236.56 ń 141.53 mg/dl in the group of melanoma patients and in the contorl group was 226.42 ń 46.74 mg/dl but the differences were not statistically significant. The concentration of CER in the study group was 28.25 ń ...

  stosując format: