Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STARZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Progastrin and cyclooxygenase-2 in colorectal cancer.
Autorzy: Konturek Peter C., Bielański Władysław, Konturek Stanisław J., Hartwich Artur, Pierzchalski Piotr, Gonciarz Maciej, Marlicz Krzysztof, Starzyńska Teresa, Zuchowicz Monika, Darasz Zbigniew, G”tze Jens P., Rehfeld Jens F., Hahn Eckhart G.
Źródło: Dig. Dis. Sci. 2002: 47 (9) s.1984-1991, il., tab., bibliogr. 41 poz.
Sygnatura GBL: 310,037

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Colorectal cancers (CRCs) are one of the most common forms of cancer in Poland and one of the leading causes of dearh. The tumors have been attributed to genetic, dietary, and other environmemtal factors, but recently factors such as gastrin have also been implicated in the carcinogenesis. The relationship between plasma amidated and nonamidated gastrin in CRCs is controversial. This study was designed to determine the plasma levels of progastrin and amidated gastrin in 50 CRC patients before and 3-6 months after removal of the tumor, to determine the tumor concentrations of these gastrin peptides and the level of expression for gastrin mRNA and gastrin/CCKb receptor mRNA, to examine the expression of cyclooxygenase COX-1 and COX-2 in mRNA in CRC tissue, and to compare the prevalence of Hp and its cytotoxic protein, CagA, and cytokines (TNFŕ, IL-1á, and IL-8) in CRCs, before and after removal of tumor. It was found that thwe CRC, its resection margin, and the plasma contained severalfold higher levels of progastrin than of amidated gastrins and that the removal of the CRC tumor resulted in a marked reduction in plasma progastrin level without a significant alteration in plasma levels of amidated gastrins. Both gastrin and CCKb-R mRNA were detected in the cancer tissue and resection margin by RT-PCR, and similary, COX-1 and COX-2 mRNA were expressed in these tissues of moast CRCs. The seroprevalence of Hp, especially that expressing CagA, and levels of IL-1á, but not other cytokines, were significantly higher in CRC patients than in 100 age-...


  2/3

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u chorych na raka żołądka.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection in gastric cancer patients.
  Autorzy: Ławniczak Małgorzata, Starzyńska Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.103-106, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba uzupełnienia badań nad rolą zakażenia Helicobacter pylori (H. pylori) w powstawaniu raka żołądka. Materiał i metody: Badaniami objęto 476 osób (270 chorych z rakiem żołądka i 205 osób stanowiących grupę kontrolną). Metodą immunoenzymatyczną ELISA oznaczono przeciwciala anty-H. pylori w surowicy. Porównano częstość zakażenia u chorych i w grupie kontrolnej. U chorych z rakiem żołądka przeprowadzono analizę zależności między zakażeniem bakterią a wybranymi parametrami klinicznymi i patomorfologicznymi. Wyniki: U 94,4 proc. chorych i 86,3 proc. osób z grupy kontrolnej stwierdzono przeciwciala anty-H. pylori w surowicy (p = 0,0039). Ryzyko zachorowania na raka żołądka u osób zakażonych było ponad 2,5 razy większe niż u osób bez infekcji (OR = 2,69; 95 proc Cl = 0,93 - 4,45) i zależało od wieku. Stwierdzono dodatnią zależność między zakażeniem H. pylori a występowaniem chorób nowotworowych w rodzinie (p = 0,043). Nie stwierdzono związku między zakażeniem a wiekiem, płcią, grupą krwi, lokalizacją, typem histologicznym, stopniem zaawansowania raka i stężeniem białka p53 w tkance guza. Wnioski: Wyniki badań potwierdzają postulowany w literaturze związek przyczynowy między zakażeniem H. pylori a powstaniem raka żołądka, natomiast nie potwierdzają wykazanej przez innych autorów ochronnej roli zakażenia w rozwoju raka wpustu. Wyniki sugerują także, że w raku żołądka zakażenie H. pylori nie wpływa na powstawanie mutacji genu p53.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the role of Helicobacter pylori infection in gastric cancer development. Material and methods: 475 patients were included into the study 9270 gastric cancer patients and 205 controls). Helicobacter pylori status was determined by enzyme linked immunoabsorbent assay (ELISA). The frequency of H. pylori infection in gastric cancer patients and the control group was compared. The relationship between the presence of anti-H. pylori antibodies and selected clinical and pathomorphological parameters was analysed. Results: H. pylori infection was statistically more frequent in gastric cancer patients than in controls (94.4 p.c. vs. 86.3 p.c., p = 0.0039). Subjects infected with H. pylori were about 2,5-fold more likely to develop gastric cancer than unifected individuals (OR = 2,69; 95 p.c. cl = 0.03 - 4.450 and the risk depended on age. A positive relationship between H. pylori infection and family history of cancer was found (p = 0.045). H. pylori status was irrespective of patients age, sex, duration of symptoms, ABO blood group, tumour site, stage, histology and p53 status in cancer tissue. Conclusion: Our study confirms a positive relationship between H. pylori infection and gastric cancer, however, in contrast to previous reports fails to demonstrate that bacteria protect the host from cardia cancer. Our results suggest also that in gastric cancer H. pylori does not induce p53 mutations.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori CagA(+) u chorych na raka żołądka.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori CagA(+) infection in gastric cancer patients.
  Autorzy: Ławniczak Małgorzata, Starzyńska Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.216-220, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Próba uzupełnienia badań nad rolą zakażenia cytotoksycznym szczepem Helicobacter pylori (H. pylori) CagA(+) w powstawaniu raka żołądka. Badaniem objęto 475 osób, 270 chorych na raka żołądka i 205 stanowiących grupę kontrolną. Metodą ELISA oznaczono przeciwciała przeciw H. pylori i H. pylori CagA(+). Porównano częstość zakażenia CagA u chorych i w grupie kontrolnej. Ponadto w grupie chorych na raka żołądka przeprowadzono analizę zależności zakażeniem H. pylori CagA(+) a wybranymi parametrami klinicznymi i patomorfologicznymi. Wyniki: Chorzy na raka żołądka i grupa kontrolna zakażeni byli szczepem CagA(+) w porównywalnym odsetku (54,4 vs 52,5 proc., p = 0,078). W analizie statystycznej całej badanej grupy nie wykazano zwiększonego ryzyka zachorowania na raka żołądka osób zakażonych szczepem CagA(+) (OR = 1,08; 95 proc. CI = 0,66 - 1,49). Jednak analiza poszczególnych grup wiekowych pozwoliła ocenić, że ryzyko zachorowania zależy od wieku i w przedziale wiekowym 15-40 lat jest dwukrotnie wyższe (OR = 2,0; CI = 0 - 4,25), w tym u osób do 30 r.ż. czterokrotnie wyższe (OR = 4,0; 95 proc. CI = 0 - 15,9). Wykazano dodatnią zależność między zakażeniem H. pylori CagA(+) a wiekiem chorych (p = 0,043). Natomiast nie było związku między tym zakażeniem a płcią, występowaniem chorób nowotworowych w rodzinie, grupą krwi, lokalizacją, typem histologicznym, stopniem zaawansowania zmiany i zachowaniem się białka p53 w tkance guza. Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują, że zakażenie cytotoksycznym szczepem CagA(+), zwiększa ryzyko zachorowania na raka żołądka u ludzi młodych...

  stosując format: