Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STANOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Endoskopowa papillotomia i cholecystektomia laparoskopowa u chorych z kamicą żółciową przewodową - pięcioletnie doświadczenie.
Tytuł angielski: Endoscopic papillotomy and laparoscopic cholecystectomy in patients with common bile duct stones - five year experience.
Autorzy: Hibal Jamal, Misiuna Paweł, Zinkiewicz Krzysztof, Zgodziński Witold, Juśkiewicz Wit, Ćwik Grzegorz, Wallner Grzegorz
Opracowanie edytorskie: Stanowski Edward (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.160-171, tab., bibliogr. 38 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Przedstawiono pięcioletnie doświadczenia w leczeniu chorych z kamicą żółciową przewodową metodą endoskopowej papillotomii i cholecystektomii laparoskopowej. Materiał i metodyka. W pracy przedstawiono retrospektywną analizę 1059 chorych leczonych w klinice z powodu kamicy żółciowej w latach 1994-1999. W grupie tej u 74 pacjentów rozpoznawano kamicę przewodową i poddano ich endoskopowej papillotomii. Wyniki. Skuteczny zabieg kontrastowania dróg żółciowych przeprowadzono u 71 chorych (96 proc.). Kamicę przewodową potwierdzono u 54 chorych (75 proc.). Konkrementy skutecznie usunięto u 49 chorych (90,7 proc.) u 3 chorych zaś (6,7 proc.) wykorzystano do tego celu machaniczną litotrypsję. Wszystkich pacjentów w drugim etapie poddano cholecystektomii laparoskopowej. Zanotowane powikłania to: ostre zapalenie trzustki w 5,6 proc. oraz krwawienia u 4,2 proc. chorych, bez powikłań śmiertelnych. Wniosek. Poddanie chorych z kamicą pęcherzykową i przewodową metodzie leczenia skojarzonego - endoskopowej papillotomii i cholesteroktomii laparoskopowej, jest rozwiązaniem skutecznym, obarczonym niewielką liczbą powikłań.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the preoperative use of endoskopic papillotomy (EPT) in patients with comon bile duct stones undergoing laparoscopic cholecystectomy. Material and methods. A single center, retrospective study in 1059 consecutive patients undergoing elective or emergency cholecystectomy. Results. Successful CBD cannulation was achieved in 96 p.c. of patients referred for ERCP. CBD stones werer found in 75 p.c. of cases, of which 90.7 p.c. were successfully extracted by means of EPT. There patients required fragmentation due to large stone dimensions using mechanical lithotripsy. These patients were referred for laparoscopic cholecystectomy. The complication EPT rate amounted to 6.7 p.c. anf there was no procedure-related mortality. Conclusion. Preoparative papillotomy and laparoscopic cholesystectomy are considered a safe technique in the management of choledocholithiasis.


  2/10

  Tytuł oryginału: Analiza wyników cholecystektomii laparoskopowej u chorych w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Outcome analysis of laparoscopic cholecystectomy in the elderly.
  Autorzy: Sepioło Marek, Śledziński Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Stanowski Edward (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.183-192, tab., bibliogr. 25 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena i porownanie wyników cholecystektomii laparoskopowej u chorych powyżej 70 r.ż. oraz wykazanie, że pacjenci w podeszłym wieku obarczeni są większą liczbą powikłań i konwersji niż osoby młodsze. Materiał i metodyka. Analizie poddano 389 chorych operowanych metodą laparoskopową z powodu objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego w okresie od września 1992 do lutego 1998. Chorych podzielono na dwie grupy: grupę I stanowili pacjenci powyżej 70 r.ż. (n = 86), a grupę II młodsi (n = 303). Obliczenia statystyczne opracowano na podstawie testu t-Studenta. Wyniki. Zdecydowanie większa liczba chorych w podeszłym wieku (45,3 proc.) zostala zakwalifikowana do wysokiego ryzyka przedoperacyjnego (stopień III i IV wg skali ASA) w porownaniu z młodszą (11,2 proc.). Liczba chorych z towarzyszącą kamicą przewodową, wymagających wykonania przedoperacyjnej ECPW, była wyższa w grupie I (16,3 proc.) w porownaniu z grupą II (5,6 proc.). Średnia czasu wykonywanych operacji zarówno u chorych starszych, jak i młodszych była porównywalna i wyniosła odpowiednio 64 ń 25 oraz 62 ń 27 min. U chorych powyżej 70 lat trzykrotnie częściej przeprowadzano konwersję do metody otwartej (15,1 proc. vs 5,9 proc.). Pooperacyjny pobyt w szpitalu w grupie I wynosił 7,1 dnia (ń 5), a w grupie II 4,9 dnia (ń 2). Powikłania pooperacyjne wystąpiły częścij u chorych w podeszłym wieku (9,5 proc.) niż u młodszych (5,3 proc.). W naszym materiale nie zaobserwowano zgonu w okresie okołooperacyjnym. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine whether eldery patients aged over 70 years, were at an increased risk for adverse evently resulting from laparoscopic cholecystectomy (LC), in comparison to younger patients. Material and methods. LC was attempted in 389 patients from September 1992 to February 1998. Patients were divided into two groups: group I age 70 and older (n = 86) and group II age below 70 years (n = 303). Statistical comparison was performed by means of the Student's t-test. P 0.05 was considered as significant. Results. In the elderly 45.3 proc. were at a higher surgical risk (American Society of Anesthesiology - ASA III and IV). Preoperative endoscopic retrogarde cholangiopancreatography (ERCP) was performed in 16.3 p.c. (group I) and 5.6 p.c. (group II) cases. Mean surgical duration in group I amounted to 64 ń 25 min, as compared with 62 ń 27 min group II, the difference being insignificnt. The eldery group had almost a three-fold higher rate of conversion to open cholecystectomy (15.1 p.c. vs 5.9 p.c.). The mean postoperative hospital duration period for eldery patients was 7 days ń 5, in comparison to 5 ń 2 (p 0.05) in younger ones. Postoperative complications were more common in group I (9.5 p.c.) than in group II (5.3 p.c.) - p 0.05. No death cases were reported. One patient in group I required reoperation. One patient in group I required reoperation due to abdominal bleeding. Conclusion. Laparoscopic cholecystectomy in the eldery is a safe ...


  3/10

  Tytuł oryginału: Splanchnicektomia torakoskopowa przez jeden otwór.
  Tytuł angielski: Thoracoscopic splanchnicectomy through one port.
  Autorzy: Leksowski Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Stanowski Edward (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.268-269, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nerwoból międzyżebrowy w miejscu po wprowadzonych trokarach jest najczęstszym powikłaniem po torakoskopowej splanchnicektomii. Zmniejszenie liczby trokarów stosowanych do wykonania zabiegu może zmniejszyć częstość występowania tego powikłania wpływając korzystnie na przebieg pooperacyjny. Autor przedstawia technikę wykonania torakoskopowej splanchnicektomii przez jedno nacięcie w przestrzeni międzyżebrowej.

  Streszczenie angielskie: Intercostal pain is one of the most frequent complications after thoracoscopic splanchnicectomy. Reduction of number of trocars can decrease frequency of this complication. Author describes the technique of thoracoscopic splanchnicectomy through one small incision in the intercostal space.


  4/10

  Tytuł oryginału: Zaopatrzenie przetoki pęcherzykowo-dwunastniczej metodą laparoskopową.
  Tytuł angielski: Laparoscopic repair of cholecystoduodenal fistula.
  Autorzy: Swoboda Kazimierz, Korzekwa Piotr, Zaręba Adam
  Opracowanie edytorskie: Stanowski Edward (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.436-439, bibliogr. 10 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 61-letniej chorej planowo operowanej z powodu kamicy żółciowej pęcherzyka żółciowego i przewodu żółciowego wspólnego metodą laparoskopową, u której śródoperacyjnie stwierdzono obecność przetoki pęcherzykowo-dwunastniczej. Dzięki odpowiedniej technice preparowania przetokę zopatrzono laparoskopowo. Odstąpiono od rewizji przewodu żółciowego wspólnego ze względu na obecność wąskiego przewodu pęcherzykowego. Kamienie z przewodu żółciowego usunięto w drugim etapie wykonując papillotomię endoskopową. W pracy opisano możliwości bezpiecznego zaopatrzenia powikłań kamicy żółciowej postępowaniem laparoskopowym z wyeliminowaniem konieczności najczęściej stosowanej w podobnych przypadkach klasycznej laparotomii.

  Streszczenie angielskie: This is a case of sixty-one year old female patient suffering from gall-stones. During laparoscopic exploration a fistula between gallblader and duodenum was discovered, and therefore only cholecystectomy and the closure of fistula were performed, becouse the cystic duct was thin exploration a common bile duct was impossible. A few days later endoscop was used to explore the common bile duct and to remove remaining gallstones (it has to be proceded by papillotomy). This case shows that you can still avoid laparotomy even when unexpected complications are discovered, and at a later date operation through endoscop.


  5/10

  Tytuł oryginału: Powikłania cholecystektomii laparoskopowej - wyniki ankiety z 17 krajowych ośrodków chirurgicznych - 10 lat obserwacji.
  Tytuł angielski: Postoperative complications of laparoscopic cholecystectomy - multi-centre questionnaire results.
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Koziarski Tomasz, Krupa Jarosław
  Opracowanie edytorskie: Kostewicz Waldemar (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.691-699, bibliogr. 11 poz. + 1 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena powikłań cholecystektomii laparoskopowej z zastosowaniem techniki wideochirurgicznej w 17 ośrodkach Wojskowej Służby Zdrowia. Materiał i metodyka. Poddano analizie wyniki ankiet nadesłanych z 17 ośrodków Wojskowej Sł żby Zdrowia w Polsce. Analiza obejmowała 15 143 chorych operowanych z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową. Wyniki. Oceniono powikłania śródoperacyjne, wczesne (występujące w 1-3 dobie po operacji) i późne (pojawiające się po wypisaniu ze szpitala, od kilku dni do kilku miesięcy po operacji). Uszkodzenie głównej drogi żółciowej wystąpiło u 0,4 proc. chorych, przewodu pokarmowego u 0,09 proc. chorych, przepony u 0,01 proc., krwawienia zaś u 0,5 proc. chorych. Do powikłań wczesnych zaliczono również bóle barków występujące po zabiegu (4 proc. chorych). Powikłania późńe obejmowały głównie zakażenia ran po trokarach (0,94 proc.) oraz przepuklinę pępkową (0,36 proc.). U 2 (0,02 proc.) chorych, u których w badaniu histopatologicznym wyciętego pęcherzyka żółciowego znalezion oniska gruczolakoraka, stwierdzono przerzuty nowotworowe w miejscu wprowadzenia trokarów. Ogólny odsetek wczesnych powikłań pooperacyjnych wyniósł 4,4 proc., późńych zaś 1,3 proc. Relaparoskopię trzeba było wykonać u 0,2 proc., głównie z powodu powikłań krwotocznych lub utrzymującego się wycieku treści zółciowej przez dren asekuracyjny. Laparotomię wykonano u 0,3 proc. chorych. Odsetek konwersji w badanej grupie chorych wyniósł 2,6 proc. Wniosek. Na podstawie uzyskanych wyników można przewidzieć, że technika wideochirurgiczna podczas cholecystektomii laparoskopowej daje mniej powikłań niż operacja klasyczna i jest godna polecenia w powszechnej praktyce chirurgicznej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse intraoperative and postoperative laparoscopic cholecystectomy complicaitons from 17 Military Medical Service Centers. Material and methods. Questionnaire results obtained from 17 Military Health Service hospitals were analyzed. The study group comprised 15 143 patients who underwent laparoscopic cholecystectomies. Results. Intraoperative, early (on the 1st - 3rd postoperative day) and late complications (after hospital discharge) were analyzed. Bile duct injuries occurred in 0.4 p.c. of patients, GI tract injuries in 0.09 p.c. and hemorrhage in 0.5 p.c. of cases. Shoulder pain was present in 4 p.c. of patients. Late complications comprised trocar site inflammation (0.94 p.c.) and postoperative umbilical hernia (0.36 p.c.). In 2 cases 90.02 p.c.0 with gallbladder adenocarcinoma, port site metastases were observed during the follow-up period. Overall, early and late postoperative complications were observed respectively in 4.4 p.c. and 1.3 p.c. of patietns. Relaparoscopies were performed in 0.2 p.c. of cases, mainly due to bleeding or prolonged bile leakage, while 0.3 p.c. of patietns required laparotomy. The conversion rate amounted to 2.6 p.c. Conclusion. The videosurgical technique is connected with a lower complication rate, in comparison to classical cholecystectomy and therefore, should be strongly recommended.


  6/10

  Tytuł oryginału: Extrahepatic bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy - a survey of 6873 patients.
  Autorzy: Paczyński Andrzej, Koziarski Tomasz, Stanowski Edward, Krupa Jarosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR438-CR440, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Despite recognised advantages of laparoscopy, the damage of extrahepatic bile ducts during cholecystectomy is a subject of ongoing discussions, as such injuries are more frequent comparing with open surgery. The analysis included 6873 patients who underwent laparoscopic cholecystectomy. The study group comprised both the patients after elective surgery due to symptomatic cholelithiasis and patients after emergency procedures necessiated by acute cholecystitis. Common bile duct was damaged in 9 patients. Five people had their main bile duct transected, in 2 people it was partial excision, and in the other 2 subjects - puncture damage with electrocoagulation took place. In seven cases, the damage was diagnosed still during laparoscopy and conversion to open surgery was performed. In two subjects the damage was diagnosed in postoperative period and it was subsequently confirmed by ERCP. Roconstructive surgery included: BCD suturing with interrupted stiches, end-to-end anastomosis over T-tube and Roux-en-Y bilioenteric anastomosis. Good postoperative outcome was obtained in 6 patiens. One subject required repeated endoscopic dilatation and placement due to recurrent cholangitis. Two patients died due to upper gastrointestinal bleeding and multiple organ failure. Extrahepatic bile duct injury remains a dangerous complication following cholecystectomy. It is more likely to occur in case of anomalous anatomy of bile ducts, inflammatory or malignant infiltration and technical errors of an operating surgeon. It is very important to diagnose the damage early enough, preferably still during laparoscopy. Imaging investigations (ultrasound, ERCP, MRCP, cholangiography) may be helpful in establishing the diagnosis during the postoperative period.


  7/10

  Tytuł oryginału: Konwersje w cholecystektomii laparoskopowej.
  Tytuł angielski: Conversions during laparoscopic cholecystectomy.
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Gołębiowski Grzegorz, Koziarski Tomasz, Paśnik Krzysztof, Kurzawa Katarzyna
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.869-874, il., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Omówienie rodzajów i przyczyn konwersji w cholecystektomii laparoskopowej. Materiał i metodyka. W naszej klinice od 07.1991 do 12.2001 r. wykonano 6873 cholecystektomii laparoskopowych u 4078 kobiet i 2795 mężczyzn w wieku od 13 do 94 lat, w tym konwersję wykonano u 111 (1,615 proc.) osób. Konwersje podzielono na 3 grupy: przewidywane, zamierzone i wymuszone. Uznano, iż konwersja nie jest powikłaniem nowej techniki operacyjnej, lecz zamianą sposobu operacji. Wyniki. Konwersje wykonano u 111 chorych, w tym planowe u 7 (6,3 p.c.) chorych, wymuszone u 36 (32,43 p.c.), a zamierzone u 68 (61,26 proc.) chorych. Czas operacji laparoskopowej, podczas której zdecydowano jej zamianę na klasyczną, wynosił od 7 min. do 3 h 15 min. (śr. 40 min). Konwersje stanowiły od 0,31 (1999 r.) do 2,35 proc. (1993 r.). Wahania te spowodowane są zmianą zasad kwalifikacji chorych do cholecystektomii laparoskopowej. W miarę nabywania doświadczenia i doskonalenia techniki wideochir. rozszerzano wskazania do cholecystektomii laparoskopowej. Retrospektywna ocena badania podmiotowego, przedmiotowego, badań oraz biochem. nie pozwala na jednoznaczne określenie, które z nich ma wpływ na większą częstość konwersji. Nie zaobserwowaliśmy zjawiska zwanego "krzywą uczenia sie". Zwiększona liczba konwersji spowodowana została rozszrzeniem kryteriów kwalifikacji do cholecystektomii laproskopowej. Wnioski. Konwersja nie jest błędem, lecz zamianą techniki operacyjnej. Niezależnie od liczby wykonanych operacji istnieje odsetek chorych wymagających konwersji. Konwersja powinna być wykonana w ciągu ok. 30-60 min. w przypadku braku postępu operacji...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present types of conversions and reasons for conversion during laparoscopic cholecystectomy. Material and methods. During the period between October, 1991 and December, 2001 6873 patients (4078 female, 2795 male) underwent laparoscopic cholecystectomy in our Department. Conversion was performed in 111 patients (1.615 p.c.). We divided conversions into 3 groups: anticipated conversions (7 patients -6.30 p.c.), emergency conversions in 31 cases (29.2 p.c.) and deliberate conversions in 67 cases (63.2 p.c.). Results. Conversion was performed in 11 patients (1.615 p.c.). Time during which was performed ranged between 15 min and 3 h 15 min. Data demonstrated that conversion to open cholecystectomy was required in 0.31 p.c. (1999) to 2.35 p.c. (1993). Cases these differences were due to the change of patient qualification towards laparoscopic cholecystectomy. With experience and progress in videosurgical techniques, indications towards laparoscopic cholecystectomy have expanded. Retrospective evaluation of the history, physical and biochemical examinations, as well as imaging techniques does not help determine, which of these factors might influence the frequency of conversions. We did not observe the "learning curve" in our department. The increasing number of conversions was due to a wider spectrum of qualification criteria towards laparoscopic cholecystectomy.


  8/10

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie choroby refluksowej przełyku
  Autorzy: Stanowski Edward, Koziarski Tomasz, Kuśnierz Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.80-84, bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/10

  Tytuł oryginału: Konwersje w cholecystektomii laparoskopowej
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Gołębiowski Grzegorz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.169-171, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/10

  Tytuł oryginału: Terapia fotodynamiczna (PDT) w leczeniu zmian nowotworowych.
  Autorzy: Stanowski Edward
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (6) s.255-256
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: