Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STANISZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Rekonstrukcja żuchwy w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM w Szczecinie.
Tytuł angielski: Mandible reconstruction cases discussed in reports of the Department of Maxillofacial Surgery Pomeranian Academy of Medicine, Szczecin, Poland.
Autorzy: Kowalczyk Robert, Kowalik Sylwester, Halczy-Kowalik Ludmiła, Staniszewski Radosław
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.169-176, bibliogr. 42 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono różne sposoby rekonstrukcji żuchwy wykonywane w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM w Szczecinie w latach 1974-2001. Zaprezentowano wyniki wgajania wolnych przeszczepów i przeszczepów unaczynionych. Na podstawie własnych spostrzeżeń klinicznych przeprowadzono analizę przydatności poszczególnych przeszczepów w rekonstrukcji żuchwy.

  Streszczenie angielskie: The authors of this paper describe various methods of mandible reconstruction used in the Department of Maxillofacial Surgery at the Pomeranian Academy Medicine in Szczecin, from 1974 to 2001. They present the results of treatment carried out by means of free and vasculerized bone grafts. Basing on their own clinical experience, they have analysed the advantages of using particular graft types for reconstructing the mandible.


  2/4

  Tytuł oryginału: Koncepcja szpitalnej opieki dziennej i chirurgii "jednego dnia" (ambulatoryjnej).
  Tytuł angielski: The concept of hospital day care and one-day (ambulatory) surgery.
  Autorzy: Staniszewski Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.377-380, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono koncepcję szpitalnej opieki dziennej wraz z podstawowymi definicjami dotyczącymi tej formy opieki, w tym: hospitalizacji jednodniowej, szpitala (oddziału) dziennego, a także międzynarodowymi definicjami wiążącymi się z chirurgią ambulatoryjną oraz chirurgią "jednego dnia".

  Streszczenie angielskie: This article presents the concept of hospital day care with basic definitions related to this subject, including one-day hospitalization, day care hospital (ward), and international definitions of ambulatory surgery and one-day surgery.


  3/4

  Tytuł oryginału: Współpraca między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a specjalistami w opinii lekarzy rodzinnych i ich pacjentów.
  Tytuł angielski: Cooperation between primary care physicians and specialists in the opinion of family doctors and their patients.
  Autorzy: Staniszewski Andrzej, Krause Grażyna, Staniszewska Jadwiga
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.395-398, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z kluczowych zagadnień w praktyce lekarzy rodzinnych jest efektywna współpraca między nimi a specjalistami z innych dziedzin medycyny. Celem pracy była ocena tej współpracy, dokonana przez samych lekarzy rodzinnych oraz ich podopiecznych. Badaniami ankietowymi objęto 85 lekarzy oraz 54 pacjentów. Pytania dotyczyły: częstotliwości korzystania z konsultacji specjalistycznych, dostępu do specjalisty oraz wiarygodności otrzymywanych od niego informacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że prawie 100 proc. respondentów-lekarzy uważa, że ich podopieczni kierowani są do specjalistów rzadko lub bardzo rzadko. Potwierdziło to jednak tylko 68,5 proc. pacjentów, podczas gdy 15 proc. twierdzi, że byli konsultowani często, a z kolei 11 proc. uważa, iż wcale nie byli kierowani do specjalisty. W opinii lekarzy rodzinnych 58,8 proc. miało łatwy dostęp do specjalisty, podczas gdy 29,4 proc. określiło go jako trudny. Poglądy pacjentów były bardziej optymistyczne: tylko 3,7 proc. (w porównaniu z 17,7 proc. lekarzy) uskarżało się na brak możliwości skorzystania z konsultacji specjalistycznej. Prawie połowa spośród lekarzy (47,1 proc.) oceniła odpowiedzi zwrotne ze strony specjalistów oraz porozumienie z nimi jako dość dobre, jednak takiego samego zdania było tylko 28 proc. pacjentów. W podobnym odsetku (26 proc.) uważali oni, że nigdy nie otrzymali od specjalisty wiarygodnej, pisemnej informacji. Wnioski: współpraca między lekarzami rodzinnymi a specjalistami nie jest oceniana ...

  Streszczenie angielskie: One of the key issues in family doctors' practice is an effective cooperation between family physicians and specialists. Better collaboration communication and continuity in contact between primary care physicians and specialists can improve clinical practice and cost-containment, and result in skills enhacement. AIM: To evaluate the relationship between consulting specialists and family doctors. Material and methods: A questionnaire survey conducted among 85 family physicians and a sample of 54 patients. Respondents were asked about their views on the frequency of specialist consultations, specialists' accessibility, and a reliability of reciprocal information. Results: It should be stressed that according to nearly 100 p.c. of family doctors, their patients were referred to specialists rarely or very rarely. On the contrary, only 68,5 p.c. of patients confirmed this fact, whereas 15 p.c. were referred frequently, but 11 p.c. wer not consulted at all. The accessibility to the specialist was assessed as good by 58.8 p.c. of family doctors, and 29.4 p.c. of them defined it as poor. The patients' view was more optimistic: only 3.7 p.c. (as compared to 17.7 p.c. of doctors) complained about the lack of possibility to be consulted. Feedback and rapport between family doctors and consultant were regarded as fairly good by almost half of family doctors (47.1 p.c.) and only by 28 p.c. of patients. Interstingly, 26 p.c. of responding patients throught that they never got a ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Wgajanie się płatów w zależności od czynników ryzyka miażdżycy i obrazu mikroskopowego tętnic z dorzecza tętnicy szyjnej zewnętrznej : praca doktorska
  Autorzy: Staniszewski Radosław, Kowalik Sylwester (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 69 k. : il., tab., bibliogr. 139 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20833

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: