Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STACHOWIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Artroskopia - wczoraj, dziś i jutro.
Tytuł angielski: Arthroscopy - yesterday, today and tomorrow.
Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Płomiński Janusz, Stachowiak Jacek
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.95-98, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artroskopia swoją prawie stuletnią historię rozpoczęła w Japonii. Swoje korzenie ma w cystoskopii ale dopiero po zminiaturyzowaniu urządzenia można było oglądać wnętrze stawów. Od lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku trwa tryumfalny rozwój metod operacyjnych z obserwacją wnętrza przez artroskop. Obserwacja artroskopowa w połączeniu z obrazem ze wzmacniacza radiologicznego, otwierają nowe możliwości w mało inwazyjnych śródstawowych metodach operacyjnych.

  Streszczenie angielskie: This history of arthroscopy has starded almost one hundred years ago in Japan. The procedure originated from cystoscopy but it was only after miniaturization of the equipment that an insight into joints became available. The second half of the XXth century was the time of outstanding development of surgical methods with visual inspection of joint interior through an arthroscope. Arthroscopic inspection combined with images from a radiological amplifier opens new possibilities in low-invasive intra-articular surgical methods.


  2/13

  Tytuł oryginału: Staw rzepkowo-udowy w protezoplastyce całkowitej stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Patellofemoral joint in total knee arthroplasty.
  Autorzy: Stachowiak Jacek, Kwiatkowski Krzysztof, Sowiński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.102-106, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zawarto syntetyczne ujęcie zagadnień dotyczących biomechaniki, oceny klinicznej i metod operacyjnych stawu rzepkowo-udowego w protezoplastyce kolana bez wymiany elementu rzepkowego. Uwagę skupiono na niezborności stawu rzepkowo-udowego a w szczególności na bocznym podwichnięciu rzepki. Omówiono zasady poprawnej techniki operacyjnej, która ogranicza liczbę powikłań "rzepkowych" po protezoplastyce.

  Streszczenie angielskie: Almost 50 years of history of knee joint prosthesis implantation is a cross-section of material technology achievements and constant perfectioning of surgical technique. Almost all systems of knee joint prosthesis implantation offer the possibility of patellar element implantation. However, as it has been unanimously stressed by most authors, patellar prosthesis implantation is fraught with numerous and difficult-to-treat complications. In the article an attempt was mode at a synthetic approach to the biomechanics and clinical diagnosis of the patellofemoral joint after knee joint prosthesis implantation without patellar element exchange.


  3/13

  Tytuł oryginału: Varicose vein - a real thromboembolic risk for HRT women?
  Autorzy: Stachowiak G[rzegorz], Stefańczyk L., Połać I., Jędrzejczyk S., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.187-191, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: to determine the influence of lower limb variocose veins on serous coagulative and fibrinolytic variables regarding the risk of venous thromboembolism in menopausal females having indications for hormone replacement therapy (HRT). Patients and methods: Platelet count, prothrombin ratio, INR, APTT, thrombin time, fibrinogen, D-Dimer, thrombin-antithromin II complexes (TAT), factor VII, antithrombin III (AT III), protein C, protein S, PAI-1 and t-PA were measured in blood serum of 50 menopausal women qualified for HRT, with diagnosed lower limb varices and no VTE in anamnesis. Controls were 126 age-mateched women without variocose veins within lower extremities. In all these women Color Doppler ultrasonography of lower limb venous system was performed. No signs of active venous thromboembolic process were found as well in ultrasonographic examinations of lower limb veins as in blood testing. Results: The varicose vein group was characterised by higher prothrombin ratio and lower INR values than the controls. However, these results remained within normal range. No other statistically significant differences in the measured coagulation and fibrinolytic parameters between the both menopausal groups were presented. Conclusions: Lower limb varicose veings seem to create some little additional thromboemolic risk for menopausal women qualifeid for hormone replacement therapy.


  4/13

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu otyłości na wybrane parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy w okresie około- i pomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Evaluation of obesity influence on selected haemostatic and fibrinolytic parameters in peri- and postmenopausal women.
  Autorzy: Połać Ireneusz, Stetkiewicz Tomasz, Stachowiak Grzegorz, Jędrzejczyk Sławomir, Pertyński Tomasz, Pakalski Andrzej, Kowalska Elżbieta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.182-184, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lokalizacja tkanki tłuszczowej i jej bezwzględna ilość ma znaczenie dla rozwoju chorób zależnych od otyłości. U otyłych obserwuje się wiele nieprawidłowości dotyczących czynników krzepnięcia i fibrynolizy. Badaniu 47 kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym, które były operowane z powodu łagodnych zmian w obrębie miednicy mniejszej. Chore podzielono na grupy: I - z BMI 29 kg/mý (otyłe) i II - z BMI w granicach 18,5 - 25 kg/mý. U kobiet otyłych stwierdzono, wyższe stężenia LDL, wyższą całkowitą zawartość tkanki tłuszczowej, podwyższone stężenie fibrynogenu i zwiększoną aktywność PAI-1. Stwierdzono pozytywną korelację między polem pod krzywą insuliny a aktywnością PAI-1 oraz negatywną korelację między stężeniem insuliny na czczo i tPA. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że: 1. zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie kobiet po menopauzie ma wpływ na aktywność PAI-1. 2. Otyłość ma wpływ na układ fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym. 3. Zaburzenia metabolizmu węglowodanów ma wpływ na aktywność PAI-1 u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym.


  5/13

  Tytuł oryginału: Influence du lanr‚otide sur la concentration s‚reique de prolactine chez les patients atteints de tumeurs somato-lactotropes.
  Tytuł angielski: Effect of lanreotide on prolactin level in patients with pituitary mixed tumors.
  Autorzy: Wasko R., Sawicka J., Stachowiak C., Kozak W., Junik R., Sowiński J.
  Źródło: Ann. Endocrinol. 2002: 63 (6 cz. 1) s.532-535, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Acromegaly is a disease caused by a pituitary tumor (somatotropinoma) or by ectopic secretion of GH or IGF-1. About 15 p.c. of tumors secrete not only GH but PRL as well. Last time a lanreotide and an octreotide (the somatostatine analogues) are useful in the therapy of acromegaly. We observed the influence of the lanreotide on GH and prolactin. We noticed that the lanreotide caused not only serum level reduction of a growth hormone but also prolactine in patients with mixed pituitary tumors.


  6/13

  Tytuł oryginału: Wspomaganie leczenia w metodzie Ryodoraku, poprzez stosowanie diety zrównoważonej według zasady pięciu elementów.
  Tytuł angielski: Therapeutic assistance in the Ryodorak method by equilibrated diet according to five elements' rule.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz, Konecki Tomasz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.807-811, bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wspomaganie leczenia w metodzie Ryodaraku poprzez odpowiedni indywidualny dobór diety według zasady 5 elementów. Zwrócono uwagę na rolę i odpowiedni dobór 5 podstawowych smaków.

  Streszczenie angielskie: The authors present the therapeutic assistance in the Ryodarak method with a suitable individual dietary selection based on the five elements' rule. Attention to the role and adequate selection o five basal tastes has been paid.


  7/13

  Tytuł oryginału: Jak można schudnąć i poprawić zdrowie stosując specyficzną dietę wspomaganą masażem punktów korporalnych.
  Tytuł angielski: How to lose weight and improve health applying specific diet supported by corporal points' massage.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.812-817, il., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują jedną z najbardziej skutecznych metod regulacji wagi opartą na zastosowaniu odpowiedniego sposobu odżywiania. Metodę tą można skutecznie wspomóc poprzez stymulację wybranych punktów korporalnych.

  Streszczenie angielskie: The authors describe one of the most effective methods in weight regulation based upon application of appropriate way of nutrition. This method can be effectively supported by the stimulation of selected corporal points.


  8/13

  Tytuł oryginału: Wybrane punkty małżowiny usznej we wspomaganiu kontroli wagi.
  Tytuł angielski: Selected auricular points on assistance of weight control.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.818-821, il. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują wybrane punkty na małżowinie usznej związane z regulacją wagi ciała.

  Streszczenie angielskie: The authors describe some selected auricle points connected with the body weight regulation.


  9/13

  Tytuł oryginału: Short-term combined hormone replacement therapy in menopausal subjects - does it have any impact on coagulation and fibrinolysis?
  Autorzy: Stachowiak G., Połać I., Jędrzejczyk S., Pakalski A., Stetkiewicz T., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.279-286, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: to evaluate alterations in coagulation and fibrynolisis variables during 6 months of HRT applied in postmenopausal women. Methods. Our study group were forty six postmenopausal females with climacteric symptoms, who during 6 months received hormonal treatment consisting of transdermal 17-beta-estradiol (17á-E2, 50 mvg/day) ond oral medroxyprogesterone acetate (MPA, 5 mg/day). Controls were forty two healthly age-matched women who were not hormonally treated. At baseline, then in 3rd and 6th month of our trial in all the females the following coagulation and fibrynolosis parameters were measured in blood serum: prothrombin index, INR, APTT, thrombin time, platelet count, fibrinogen, D-dimer, thrombin-antithrombin III complexes, factor VII, antithrombin III, protein C, protein S, PAI-1, t-PA. Results: After 3 months of HRT we observed in the postmenopausal group a lowered prothrombin index with enhanced INR values as compared to the controls. Then 6 months of HRT therapy revealed in the study group a drop in factor VII activities accompanied with increased activities of protein C.


  10/13

  Tytuł oryginału: " Diagnostyka bez pytań", według zapisów metodą Ryodoraku.
  Tytuł angielski: " Diagnostics without questions" - according to the Ryodoraku method.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.869-875, bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy podają opis najczęściej spotykanych objawów chorobowych związanych z przewagą Yin i Yang w organizmie oraz dla poszczególnych kanałów akupunkturowych. Rejestrację zmian w kanałach prowadzono metodą Ryodoraku. Stwierdzenie patologicznych wartości Ryodoraku jest ściśle powiązane z występowaniem określonych symptomów chorób. Profesor Nakatani nazwał tę metodę diagnozy "diagnostyką bez pytań". Pomiary elektroprzewodności punktów reprezentowanych dla metody Ryodoraku zostały wykonane za pomocą komputerowego systemu diagnostyczno-pomiarowego o nazwie anDRew. Opis objawów chorobowych podano zgodnie z autorem tej metody - profesor Nakatanim.

  Streszczenie angielskie: The authors give a description of the most frequent disease symptoms characteristic for Yin or Yang predominance as well as for individual acupuncture channels in human organism. The recording of alterations in the channels has been done with the use of the Ryodoraku method. The findings of pathological Ryodoraku values correspond dosely with some disease symptoms. Professor Nakatani named this kind of diagnosis as "diagnostics without questions". Measurements of electrical conductibility in selected channels points were performed using a diagnostic-measuring computer system named Dr AnDrew. The description of pathological sings has been made in compliance with the author of this method - professor Nakatani.


  11/13

  Tytuł oryginału: Metody wyrównywania "energii" w metodzie Ryodoraku.
  Tytuł angielski: The methods of "energy" compensation in the Ryodoraku method.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.876-885, bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają dwie metody wyrównywania energii: za pomocą stymulacji elektrycznej wybranych punktów akupunkturowych oraz za pomocą odpowiedniego doboru diety, wprowadzonej według zasady pięciu elementów. Każdorazowe wyrównanie energii było poprzedzone wykonaniem pomiaru przewodności w reprezentatywnych punktach Ryodoraku, dla poszczególnych kanałów akupunkturowych. Na podstawie tych wyników były dobierane zarówno odpowiednie punkty do stymulacji, jak i sama dieta. Skuteczność prezentowanej metody wyrównania energii została sprawdzona na wielu pacjentach, gdzie osiągano pozytywne rezultaty terapeutyczne. Dotychczas stosowane były jedynie metody wyrównywania energii za pomocą stymulacji wybranych punktów akupunkturowych napięciem rzędu 12 woltów. Opisywana metoda jest skuteczna, wygodna i bezpieczna, gdyż nie wymaga nakłuwania punktów akupunkturowych leżących na skórze. Wprowadzenie dodatkowo do procesu wyrównywania energii odpowiedniej diety zdecydowanie wspomaga terapię, co szczególnie jest widoczne u pacjentów leczonych długoterminowo.

  Streszczenie angielskie: The authors present two methods of the energy compensation: by means of electrical stimulation of some appointed acupuncture points by the selection of a diet according to the five elements' principle. Each energy compensation has been proceeded by the evaluation of conductibility in the representative Ryodoraku points for particular acupuncture channels. Based on these results, both the selection of suitable points as well as introduction of the diet have been assorted. The efficacy of the presented methods has been verified positively in many patients. Up to now, only some methods using the 12V-voltage point stimulation have been adapted. This presented method is effective, convenient and safe since the stimulation is conducted transdermally, thus no needling of the points lying on the skin is required. Additional introducing of the suitable diet has assisted significantly the process of energy balance, especially in the long term therapy patients.


  12/13

  Tytuł oryginału: Rozwój zastawek tętniczych w okresie zarodkowym u człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Stachowiak Wojciech, Woźniak Witold (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 35 k., 51 k. tabl. luzem : tab., bibliogr. 64 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20542

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  13/13

  Tytuł oryginału: Jakość życia i poczucie koherencji u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
  Tytuł angielski: Quality of life and feeling of coherence in patients with ulcerative colitis.
  Autorzy: Tuszewska Maryla, Tuszewski Bartosz, Stachowiak Czesław
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.207-211, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego ma przebieg przewlekły z powtarzającymi się zaostrzeniami i remisjami. Powoduje powstawanie owrzodzeń w obrębie błony śluzowej okrężnicy, charakteryzuje się krwistą biegunką. Cel pracy. Celem naszej pracy było zbadanie, w jakim stopniu czynniki psychiczne mogą wpływać na sposób radzenia sobie ze stresem związanym z uciążliwością tej choroby w życiu codziennym. W jaki sposób chorzy przystosowują się do wymagań, jakie stawia im ta przewlekła zapalna choroba jelit. Metodyka. Objęliśmy badaniem 30 pacjentów z Oddziału Gastroenterologii i Żywienia Człowieka, chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego co najmniej od 12 lat i oddających 10 i więcej luźnych stolców w ciągu dnia w fazie zaostrzenia oraz 30 zdrowych. Porównaliśmy jakość życia oraz poczucie koherencji u ludzi zdrowych i chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz staraliśmy się ocenić wpływ ewentualnych zmiennych współistniejących na nasilenie objawów somatycznych tej choroby. Do badania posłużyliśmy się kwestionariuszami 1. WHOQOL-BREF, 2. Orientacji życiowej (koherencji), 3. Czynników nasilających objawy somatyczne choroby. Wyniki i wnioski. Stwierdziliśmy, że subiektywna ocena jakości życia oraz poczucie koherencji pacjentów z rozpoznaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego są niższe u osób zdrowych, ocena zdrowia fizycznego jest niższa, a ocena zdrowia psychicznego, relacji społecznych i środowiska są podobne w obu badanych grupach. Krytyczne wydarzenia życiowe wpływają na nasilenie objawów somatycznych choroby.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Ulcerative colitis is a chronic inflammatory condition of the colon. The usual symptoms are diarrhoea with bloody stools and lower abdominal pain. The colon becames inflamed and ulcerated. Aim. The aim of this research was to study the degree to which psychological factors can influence the course of ulcerative colitis and the ways in which patients adapt to the demands of this chronic inflammatory bowel disease. Methods. The study was conducted in the Clinic of Gastroenterology and Human Nutrition. 30 patients with ulcerative colitis from the Department and 30 healthy controls were examined. Ulcerative colitis had been diagnosed at least two years previously and the patients defecated at least 10 times per day during exacerbations. We compared quality of life and sense of coherence experienced by healthy and unhealthy people. We tried to estimate possible variable co-existential influences on the severity of symptoms of ulcerative colitis. From this used the WHOQOL-BREF Questionnaire, Coping Scale and the Factors Intensity Symptoms Scale. Results and conclusions. We confirmed that patients suffering from ulcerative colitis appraised the quality of life and sense of coherence worse than healthy people did. The feeling of physical well-being was less in the ulcerative colitis patients. Critical life events influence, and increase the risk of, exacerbating the symptoms of ulcerative colitis.

  stosując format: