Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STACHLEWSKA-NASFETER
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Gęstość mineralna kości po skutecznym leczeniu chirurgicznym pierwotnej nadczynności przytarczyc.
Tytuł angielski: Bone mineral density after effective surgical treatment of primary hyperparathyroidism.
Autorzy: Misiorowski W., Papierska L., Stachlewska-Nasfeter E., Snochowska H[ana], Zgliczyński S[tefan]
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.539-548, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem podjętych badań była prospektywna ocena zachowania się gęstości mineralnej kości u pacjentów po skutecznym leczeniu operacyjnym pierwotnej nadczynności przytarczyc. Wpływ normalizacji stężenia PTH na masę kostną badano u 32 chorych: 23 kobiet i 9 mężczyzn, ze zróżnicowanym wyjściowym zaawansowaniem choroby (u wszystkich chorych stwierdzono wskazania do leczenia operacyjnego w oparciu o kryteria NIH). Gęstość mineralną kości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, bliższej nasady kości udowej i dalszego odcinka kości promieniowej oceniano metodą absorpcjometrii dwufotonowej (DEXA). Badania densytometryczne wykonywano przed, a następnie co 6 miesięcy po zabiegu przez kolejne dwa lata. Po skutecznym leczeniu operacyjnym wykazano znamienny wzrost gęstości mineralnej kości we wszystkich badanych lokalizacjach: średnio po 24 miesiącach o 13,1 ń 2,4 proc., p 0.01 w kręgosłupie lędźwiowym, 11,8 ń 0,8 proc., p 0.01 w szyjce kości udowej i 6,2 ń 0,9 proc., p 0.05 w kości promieniowej. Przedstawione wyniki własnych badań są nie tylko zgodne z wcześniejszymi doniesieniami o istotnej poprawie masy kostnej u osób wyleczonych z pierwotnej nadczynności przytarczyc, ale poszerzają tę obserwację na chorych ze znacznym zaawansowaniem zaniku kostnego, w tym także z klasycznymi objawami osteitis fibrosa cystica. Pierwotne opisy znacznej poprawy obrazu radiologicznego układu kostnego u tych chorych mają charakter wyłącznie jakościowy, natomiast publikowane badania współczesne dotyczą głównie pacjentów z subkliniczną nadczynnością przytarczyc i niewielkim przedoperacyjnym ubytkiem masy kostnej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to observe changes in bone density in primary hyperparathyroidism after successful parathyroidectomy. In a prospective study of 32 patients with primary hyperparthyroidism, who met one or more NIH criteria for surgery, bone mineral density (DEXA) significantly rose in the 2 years after parathyroidectomy. The lumbar spine showed a rapid and sustained rise (13.3ń2.4 p.c. by year 2, p 0.01). At the femoral neck, a similar increase was noted (11.8 ń 0.8 p.c. by yr 2, p 0.01). At the distal radius, BMD rose modestly (6.2 ń 0.9 p.c. by yr 2, p 0.05). The normalisation of PTH levels after successful parathyroidectomy is associated with improved bone mineral density.

  stosując format: