Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STACHERA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Transformacja megakarioblastyczna nadpłytkowości samoistnej - opis przypadku.
Tytuł angielski: Megakaryoblastic transformation of essential thrombocythaemia - a case report.
Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Bieniaszewska Maria, Stachera Małgorzata, Hellmann Andrzej
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.503-508, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 53-letniej chorej z rozpoznaną w 1980 roku nadpłytkowością samoistną (NS), u której po 20 latach trwania choroby, okresowo leczonej busulfanem, doszło do transformacji białaczkowej. Badania morfologiczne i immunologiczne szpiku wykazały przynależność klonu białaczkowego do linii megakarioblastycznej. Pomimo trzykrotnie podejmowanych prób leczenia indukcyjnego, nie uzyskano remisji choroby, chora zmarła z powodu powikłań infekcyjnych związanych z głęboką pancyteopenią. Prezentowany przypadek wydaje się być interesujący tylko z powodu szczególnie rzadkiego występowania tego typu transformacji. Bardzo długi czas jaki upłynął od rozpoznania NS do pojawienia się transformacji oraz stosunkowo niewielka sumaryczna dawka zastosowanego busulfanu zdają się sugerować, że mamy do czynienia z transformacją będącą wyrazem naturalnego przebiegu NS, chociaż nie można jednoznacznie wykluczyć wpływu stosowanej uprzednio terapii cytoredukcyjnej.

  Streszczenie angielskie: In this case report we present a 53 year-old female patient with essential thrombocythaemia diagnosed 20 years earlier in whom leukaemic transformation was observed. In the course of the disease the patient was periodically treated with busulfan. At transformation both morphology and flow cytometry phenotyping confirmed the blasts to be of megakaryocytic origin. In spite of three courses of induction chemotherapy no remission was achieved. The patient expired due to infectious complications in the course of prolonged pancytopenia. This case report is interesting not only because this type of blast transformation is very rare. The total dose of busulfan given to the patient was rather small. Therefore it can be assumed that leukemic transformation in this patient occurred in the natural course of the disease, even though we cannot definitely exclude the influence of alkylating agent employed for treatment.

  stosując format: