Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STĘPNIEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ocena aktywności antyoksydacyjnej śliny w odniesieniu do stanu uzębienia i higieny jamy ustnej w grupie młodych sportowców.
Tytuł angielski: Disturbances in balance between production of free radicals and antioxidant organism capability lie at the basis of many pathologic reactions.
Autorzy: Łyszczarz Robert, Stypułkowska Jadwiga, Stępniewski Marek, Szot Wojciech M.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.768-772, il., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: U podłoża wielu patomechanizmów leżą zaburzenia równowagi pomiędzy wytwarzaniem reaktywnych form tlenu a wydolnością układu antyoksydacyjnego organizmu. Oceniano zdolność antyoksydacyjną śliny wyrażoną zdolnością do redukcji jonu żelazawego (FRAP - ferric reducing ability of plasma). Przebadano 74 uczniów wyselekcjonowanych z klas pływackich szkoły mistrzostwa sportowego (w wieku 11,48 ń 0,48 roku). Stan jamy ustnej oceniano w badaniu klinicznym, przy oświetleniu sztucznym z użyciem zgłębnika i lusterka stomatologicznego. Badanie obejmowało ocenę higieny jamy ustnej (wskaźnik API), ocenę stanu uzębienia (wskaźnik PUW) oraz procent PUW (PUW w stosunku do liczby badanych zębów). FRAP oznaczany był metodą kolorymetryczną w ślinie. Średnia wartość FRAP wynosiła 0,55 ń 0,11 mmol/l. Wartość 0,443 uznano jako dolną granicę normy. Poniżej tej wartości znalazło się 20 proc. badanych (15 dzieci - grupa I), powyżej pozostałe 80 proc. (59 dzieci - grupa II). W obu grupach wartość wskaźnika higieny jamy ustnej (API)) nie przekraczała 25 proc., co odpowiada obtymalnej higienie jamy ustnej. W grupie dzieci o obniżonej zdolności antyoksydacyjnej (grupa I) stwierdzono wyższy wskaźnik PUW (4,2 gr I/2,8 gr II) oraz wyższy procent PUW (16,69 gr I/12,75 gr II). Obniżony FRAP wykazywał zbieżność z gorszym stanem uzębienia. Istotną nowością niniejszej pracy jest próba powiązania stanu uzębienia z wartością FRAP; wskaźnika stosowanego dotychczas jedynie do oceny zdolności antyoksydacyjnych surowicy krwi.

  Streszczenie angielskie: At a basis of many pathologic reactions lie disturbances in balance between production of free radicals and antioxidant organism capability, In our study we evaluate antioxidant capability of saliva, as a Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP). 74 pupils selected from active swimmer class (age 11.48 ń 0.48) were included into our study. Children examination consisted of evaluation of oral cavity Approximated Plate Index (API), tooth decay index (PUW) and p.c. PUW (PUW as a fraction of all evaluated teeth). The average FRAP was 0.55 ń 0.11 mmol/l. Value of 0.44 was selected as a lower normal limit. 20 p.c. of children (group I) were below that value, while the rest 80 p.c. (group II) achieved values above this limit. Both groups had API Index values below 25 p.c., which comply as an optimum hygiene of oral cavity. We also observed greater PUW values in group I when copared to group II 4.2 vs 2.8 respectively), and greater p.c. PUW (16.69 vs 12.75). Decreased values of FRAP indicated convergence with worse status of oral cavity. Significant novelty of our study is correlation between oral cavity status and FRAP, which until now was only used for determination of antioxidant capability of blood plasma.


  2/7

  Tytuł oryginału: Angiografia MR tętnic szyjnych. Współczesne metody obrazowania.
  Autorzy: Stępniewski Maciej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.38-40, tab. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Ferric reducing ability of plasma (FRAP) as antioxidant parameter in relation to endotheline-1 (ET-1) and tumor necrosis factor - alpha (TNF-alpha) in patients after myocardial infarction.
  Autorzy: Stępniewski Marek, Kitliński Marek, Pietrzycka Agata, Nessler Jadwiga, Pukal Małgorzata, Zielińska Ewa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.103-106, il., bibliogr. 14 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  4/7

  Tytuł oryginału: Placental antioxidant system in relation to environmental pollution expressed as trace elements concentrations.
  Autorzy: Stępniewski Marek, Pietrzycka Agata, Zamorska Lucyna, Zadrożna Monika, Kitliński Marek, Solarska Katarzyna, Batko Bogdan
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.253-260, il., tab., bibliogr. 4 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro


  5/7

  Tytuł oryginału: Biomarkers of exposure and effect in an investigation of the influence of harmful occupational pollutants on the respiratory system mediated by the disturbances of antioxidant status of welders.
  Autorzy: Kolarzyk Emilia, Stępniewski Marek, Pietrzycka Agata, Kitlinski Marek, Helbin Jadwiga, Zagrodzki Paweł
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.307-315, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: A hypotehsis of existing cause-effect relationship between the disturbances of antioxidative balance, as a biomarker of occupational exposition to nitrogen oxides and ozone, concentration of selected trace elements in blood serum and hair, taken as biomarkers of exposition, and impairment of the respiratory system, regarded as a biomarker of effect has been tested on a representative goup of welders occupationally exposed to these pollutants. The subjects of the study were 94 welders aged 41.2 (+10.0) exposed in their workshops to nitric oxides and ozone in concentration exceeding TLV. As a control group served 115 workers, 40.8 (++10.2) years old, performing virtually the same tasks, except welding. It was found that in the group of welders concentrations of TAS, CT, SOD were lower compared to the controls. COPD and Small Airway Disease (SAD) in the welders groups was more frequent than in the controls (COPD:14.9 p.c. welders, 3.5 p.c controls; at risk of COPD 37.2 p.c. welders, 15.7 p.c controls; SAD:32 p.c. and 20 p.c respectively). From a wide array of trace elements in blood and their taken into account in principal components analysis (PCA), and mutual contributions analysis (MCA), only the relation of MEF50, Cu in blood serum and TAS were statistically valid. MCA revealed that asymmetrical interactions exist between TAS and Cu (ëCu-TAS = 97.2 p.c., ëTAS-Cu = 36.1), as well as between TAS and MEF50 (ëMEF50-TAS = 82.4 p.c., ëTAS-MEF50 = 23.9). The Concentration of copper in blood serum correlacted better with antioxidant status (TAS) than the content of this element in hair.


  6/7

  Tytuł oryginału: Właściwości antyoksydacyjne wybranych leków pochodzenia roślinnego.
  Tytuł angielski: Antioxidant properties of some herbal drugs.
  Autorzy: Pietrzycka Agata, Stępniewski Marek, Cieszkowska Urszula, Janeczko Zbigniew
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.993-998, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Reactive oxygen species and free radicals are involved in many pathological mechanisms. In physiological conditions does exist balance between generation of free radicals and antioxidant defenses of the human body. Disturbances of prooxidant - antioxidant balance results in oxidative destabilization of cell and tissue components, leading to oxidative stress. Oxidative stress plays a role in the pathology of cancer, neurodegenerative diseases, chronic inflammations, e.g. rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, atherosclerosis and heart damage, especially after reperfusion, following revascularisation of infarcted area. The aim of this study was to investigate total antioxidant properties of 17 herbal preparations available at Polish dispensing chemist's. Drugs were produced by local pharmacy companies. Total antioxidant properties of selected drugs were expressed as Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP). Studied drugs spaned from preparations of high antioxidant ability (Succus betulae, Intractum Hyperici, Azulan and Intractum Hippocastani) to those of low antioxidant characteristic (Succus Urticae, Succus Plantaginis). Comparison between Tinctura Hyperici and Intractum Hyperici indicated that Intractum Hyperici, produced by Phytopharm, had higher antioxidant properties than Tinctura Hyperici, made by Herbapol. Available at the Polish pharmaceutical market herbal drugs could be of a value as supplements in therapies, were antioxidant properties of drugs are essential. They could be helpful in the treatment and prevention of wide range of diseases characterized by oxidant / antioxidant imbalance.


  7/7

  Tytuł oryginału: Wewnątrznaczyniowa embolizacja tętniczo-żylnych naczyniaków mózgu : technika, wyniki i ryzyko zabiegu : [praca doktorska]
  Autorzy: Stępniewski Maciej, Dowżenko Anatol (promot.).; Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: 2002, 60 k. : il., tab., bibliogr. 56 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20911

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: