Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STĄPÓR
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie naświetlań wąskim pasmem UVB (311 NM) w leczeniu łuszczycy.
Tytuł angielski: Phototherapy with narrow-band UVB (311 nm) in psoriasis.
Autorzy: Wolska Hanna, Pura Anna, Bystrzanowska Dorota, Ambroziak Marcin, Stąpór Vadim
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.29-34, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocenę skuteczności naświetlań wąskim spektrum UVB (311 nm) przeprowadzono u 84 pacjentów z przewlekłą łuszczycą plackowatą o różnej rozległości zmian. Pacjenci byli leczenii 3 x w tygodniu. Dawka początkowa wynosiła 0,2 lub 0,3 J/cmý w zależności od fototypu skóry. Ustąpienie zmian łuszczycowych uzyskano u 27 z 84 pacjentów, u 28 natomiast znaczącą poprawę. U 19 pacjentów remisję bądź znaczną poprawę obserwowanoo po 10-20 naświetlaniach (4-13 J/cmý). U 25 pacjentów poprawa była niewielka, a tylko u 4 leczenie pozostawało całkowicie bez efektu. Nie notowano działań niepożądanych z wyjątkiem przejściowego rumienia u 2 chorych. Natomiast tylko u 4 spośród 17 (23,5 proc.) pacjentów z naszej grupy obserwowano znaczną poprawę przy stosowaniu w latach ubiegłych naświetlań szerokim spektrum UVB. Nasze badania potwierdzają bardzo korzystne działanie naświetlań UVB 311 nm w łuszczycy i ich większą, w porównaniu z szerokim zakresem UVB, skuteczność.

  Streszczenie angielskie: The evaluation of narrow-band UVB (311 nm) fototherapy was performed in 84 adults with moderate to severe chronic plaque type psoriasis. Patients were irradiated three times a week with the initial dose 0,2 or 0,3 J/cmý UV according to skin photype. Complete clearance of psoriasis was achieved in 27 or 84 patients and in 28 - great improvement. In 19 patients significant improvement/complete clearing were observed after 10-20 irradiations (4-13 J/cmý). In 25 of 84 patients only poor response and in 4 no improvement was observed. No side effects except transient erythema in 2 patients were noticed. Only in 4 of 17 (23,5 p.c.) patients from our group significant improvement was observed with conventional broad-band UVB (SUP) therapy applied previously. Our study confirmes efficacy of irradiations with UVB 311 nm by TL-01 lamps in psoriasis and its superiority to conventional broad-band UVB phototherapy.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania płynu zawierającego 0,05 proc. propionianu klobetazolu w leczeniu przewlekłej łuszczycy plackowatej skóry owłosionej głowy.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of the scalp psoriasis treatment with clobetazole propionate 0,05 p.c. lotio.
  Autorzy: Ambroziak Marcin, Stąpór Wadim, Langner Andrzej, Kwiek Bartłomiej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.237-240, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniu wzięło udział 39 osób z łuszczycą skóry owłosionej głowy. Pierwsza część badania miała na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu zawierającego propionian klobetazolu w czasie pięciotygodniowego leczenia ciągłego. W drugiej części pacjentów podzielono na dwie grupy (19 i 20 osób), w pierwszej grupie prowadzono leczenie podtrzymujące raz w tygodniu, a druga nie była leczona. Przez 4 tygodnie obserwowano częstość nawrotów w obu grupach. Bezpieczeństwo stosowania oceniono na podstawie dobowego wydalania kortyzolu oznaczonego na początku i po 5 tygodniach leczenia. Dodatkowo, w grupie otrzymującej leczenie podtrzymujące oznaczono poziom kortyzolu po kolejnych 4 tygodniach. Badany preparat potwierdził swoją skuteczność - średnia powierzchnia zmian łuszczycowych zmniejszyła się z 208,3 cmý do 36,14 cm po 5 tygodniach leczenia. W grupie otrzymującej leczenie podtrzymujące u 6 osób doszło do nawrotów choroby podczas kolejnej czterotygodniowej obserwacji. W tym samym czasie nawrót obserwowano u 12 osób w grupie nieleczonej. W trakcie pięciotygodniowego aktywnego leczenia u 4 chorych (10 proc. leczonych) zanotowano spadek wydalanego kortyzolu poniżej dopuszczalnej normy. W grupie stosującej leczenie podtrzymujące, po kolejnych 4 tygodniach obserwowano obniżenie poziomu kortyzolu w moczu dobowym, również u 4 chorych (22 proc. leczonych).

  Streszczenie angielskie: There were 39 patients included into the study. The first phase was to evaluate the efficacy and safety of lotion containing 0,05 p.c. clobetazole propionate in 5-weeks treatment of chronic plaque psoriasis of the scalp. In the second part patients were divided into 2 groups. Patients from first group had maintenance treatment (one application a week), while patients from second group had no treatment for 4 weeks. During this time, the number of relapses in both groups had been evaluated. The safety of the treatment was based on 24 hour urine excretion of cortizole at the begining of the treatment and after 5 weeks of therapy. Additionally, in the group with maintenance treatament the level of cortizole was evaluated after next 4 weeks. The lotion proved to be effective in the treatment of psoriasis of the scalp - mean area of skin lesions decreased from 208,3 cmý to 36,14 cmý after 5 weeks of treatment. There was also significant difference of relapsess observed - 12 patients not applying the medication had relapses in comparison with 6 patients from the group with maintenance treatment. 4 patients (10 p.c.) had the decrease of the cortizole excretion in urine below the normal range after 5 weeks of active treatment and 4 patients (22 p.c.) had this abnormality after additional 4 weeks of maintenance therapy.


  3/3

  Tytuł oryginału: Współczesne leczenie wybranych chorób skóry
  Autorzy: Janicki Stanisław, Langner Andrzej, Nowicki Roman, Prystupa-Chalkidis Katarzyna, Stąpór Wadim, Sznitowska Małgorzata, Wolska Hanna, Ambroziak Marcin
  Opracowanie edytorskie: Langner Andrzej (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 uzup
  Źródło: - Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o. 2002, 152 s. : il., tab., bibliogr. 32 poz., 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka
  Sygnatura GBL: 736,584

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: