Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SROKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Contact guidance of Walker carcinosarcoma cells by the underlying normal fibroblasts is inhibited by RGD-containing synthetic peptides.
Autorzy: Madeja Zbigniew, Sroka Jolanta
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.251-260, il., tab., bibliogr. 35 poz.
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The metastatic spread of malignant neoplasms is associated with active migration of cancer cells. The migration of neoplastic cells during the metastatic process may be affected by various extracellular factors, including chemoattractants, haptotactic signals, electric fields, substrate anisotropy, and cell-to-cell contacts. We examined the effect of homotypic collisions and heterotypic interactions with normal human skin fibroblast on the motile activity of Walker carcinosarcoma cells. It was found that Walker carcinosarcoma cells moving in a dense population neither show contact inhibition of movement when colliding with one another nor increase their motile activity as a result of contact stimulation of motility. On the other hand, when plated onto the surface of aligned fibroblasts, Walker carcinosarcoma cells migrated mainly along the long axes of underlying fibroblasts as a result of contact guidance. The directional character of movement (but not the speed of migration) of Walker carcinosarcoma cells on the surface of aligned fibroblasts was completely effaced by RGD-containing synthetic peptide at a concentration of 1 mg/ml but not by 5 ćM verapamil (selective voltage-gated calcium channel inhibitor) or 10 ćM gadolinium chloride (non-specific blocker of mechanosensitive ion channels). The suppression of directional character of migration of tumour cells by RGD-containign peptide was associated with the decrease in the amount of fibronectin macromolecules attached to firbroblasts. This suggests that alignment and anisotropic distribution of fibronectin macromolecules may be responsible for contact guidance of tumour cells moving on the surface of fibroblast.


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena częstości zakażeń szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego u kobiet w okresie okołomenopauzalnym na terenie Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Frequency assessment of HPV infection of uterine cervix amongst perimenopausal women in region of Wielkopolska.
  Autorzy: Ziętkowiak Wojmir, Zimna Katarzyna, Sroka Łukasz, Uchman Paweł, Sajdak Stefan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.939-944, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie częstości występowania zakażeń szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkeigo u kobiet w okresie okołomenopauzalnym na tereni Wielkopolski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na typy o wysokim potencjale onkogennym - HPV16 i HPV18. Obecność wirusowego DNA na szyjce macicy jest częsta u kobiet w okresie okołomenopauzalnym i waha się w przedziale od 26,1 do 48,5 proc. Zakażeniea wirusem brodawczaka ludzkiego szyjki macicy u kobiet w okresie przedmenopauzalnym są częstsze niż w grupie kobiet po menopauzie.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Human papillomavirus (HPV) is one of the main causes of cervical neoplasia. There is now consistent evidence that Human papillomavirus (HPV) has a causal role in the etiology of cervical cancer and that sexual habits and reproductive/hormonal factors are associated with the risk of invaisve cervical cancer. In our investigation we estimated the frequency of HPV infection in uterine cervix in women gatheres in perimenopausal and postmenopausal groups. Materials and methods: We screened 90 women in western Poland to obtain cytological smears, and tested all smears for 33 types of HPV with a polymerase chain reaction-based system. All women were classified according to age into three groups. Results: HPV infections peaked in the group of 45 to 49 year old (48,5 p.c. using universal starters) and decreased in 56 year or olders (26,1 p.c. using universal starters) with predominantly non-cancer-associated types of HPV and uncharacterized HPV types. Conclusions: We confirm the decline of HPV infection with age, but note increased prevalence after menopause, which could be related to a second peak of HSILs, an observation that warrants further investigation. At least 80 p.c. of HPVs involved in cervical carcinogenesis in this population have been characterized. Polyvalent vaccines including the main cancer-associated HPV types may be able to prevent most cases of cervical disease in this region.


  3/6

  Tytuł oryginału: Analiza przydatności klinicznej sonohysterografii u chorych z nieprawidłowymi krwawieniami z macicy.
  Tytuł angielski: Clinical assessment of sonohysterography in the diagnosis and treatment of abnormal uterine bleeding.
  Autorzy: Szpurek Dariusz, Sroka Łukasz, Moszyński Rafał, Sajdak Stefan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.980-984, tab., bibliogr. 25 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowe krwawienia z macicy stanowią jeden z częstszych powodów zgłoszenia się kobiety do ginekologa. Celem naszej pracy była ocena przydatności sonohysterografii w diagnostyce nieprwaidłwoych krwawień z macicy. Badaniami objęto grupę 67 kobiet z nieprawidłowymi krwawieniami, u których badaniem ultrasonograficznym przy użyciu głowicy dopochwowej stwierdzano nieprawidłowości w obrębie jamy macicy. Sonohysterografia jest czułą i swoistą metoda diagnozowania morfologicznych przyczyn nieprwaidłowych krwawień z macicy. Prawidłowo wykonane badanie SHG pozwala na szybsze i mniej inwazyjne postawienie rozpoznania. Ze względu na niskie koszty badania SHG ma szanse stać się rytnową wykonywaną procedurą ambulatoryjną skracając czas potrzebny do podjęcia dalszych decyzji terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: Overview: Abnormal uterine bleeding is a common gynecological symptom. The curettage can asses only 50-60 p.c. of endometrium surface, thereby leaving some changes unrevealed. Sonohysterography (SHG), which combines the distention of the uterine cavity through saline solution and ultrasound examination, allows a more exact evaluation of uterine cavity abnormalities. Objectives: To assess the value of sonohysterography in the diagnosis and management of abnormal uterine bleeding. Materials and Methods: 67 women with abnormal uterine bleeding and uterine cavity abnormalities confirmed by transvagibal ultrasound were examined with sonohysterography. Results: Sonohysterography revealed 21 cases of submucous myomas, 22 endometrial polyps and 24 cases of endometrial hyperplaisa. All patietns underwent diagnostic hysteroscopy to verify the results. The sensitivity and specificity for sonohysterography were both 93 p.c. The positive and negative predictive values were 96 p.c. and 93 p.c., respectively. Conclusions: Sonohysterography is a sensitive and specific method for diagnosis of abnormal uterine bleeding. It allows faster and less invasive diagnosis. Given the low costs of examination sonhysterography can be used as an ambultaory preocedure reducing delay of treatment.


  4/6

  Tytuł oryginału: Powikłania operacji endoskopowych w ginekologii.
  Tytuł angielski: Complications of gynecological endoscopy.
  Autorzy: Wilczak Maciej, Moszyński Rafał, Sroka Łukasz, Sajdak Stefan, Myćka Izabela, Perlik Michał
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (3) s.57-60, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Endoskopia jest istotnym i niezastąpionym elementem współczesnej ginekologii zarówno w procesie diagnostycznym jak i postępowaniu leczniczym. Wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania operacji zwiększa się ich trudność, a równocześnie liczba możliwych do wystąpienia powikłań. Istotna jest analiza przydatności tej metody w świetle zagrażających powikłań operacyjnych. Celem pracy była ocena ilości i rodzaju powikłań operacji endoskopowych oraz porównanie uzyskanych danych z aktualnymi doniesieniami z literatury. Przeanalizowano dane dotyczące operacji endoskopowych wykonanych w Klinice Ginekologii Operacyjnej Katedry Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie od 1. stycznia 1999 roku do 31. grudnia 2000 roku. Wykonano 217 zabiegów endoskopowych, 84 laparoskopie, w tym 17 diagnostycznych i 67 leczniczych. Na 133 zabiegów histeroskopowych składało się 97 endoskopii diagnostycznych oraz 36 operacyjnych. Wszystkie powikłania laparoskopii (4,76 proc.) miały miejsce podczas leczenia operacyjnego i dotyczyły: uszkodzenia naczyń krwionośnych, złamania nożyczek operacyjnych lub niemożności laparoskopowego dokończenia operacji. Dwa przypadki powikłania leczenia histeroskopowego (1,5 proc.) dotyczyły zarośnięcia kanału szyjki macicy i braku możliwości wprowadzenia endoskopu. Analiza powikłań leczenia laparoskopowego w Klinice Ginekologii Operacyjnej potwierdza doniesienia literaturowe o znaczącym wpływie na ryzyko operacyjne: ...

  Streszczenie angielskie: Endoscopy has become essential part of diagnosis and treatment in contemporary gynecology. Rapid progress from simple diagnostic procedures to complicated operative techniques is also reason for increase in complexity and complications of endoscopic surgery. Therefore decision on surgery technique always should be done with careful assessment of all possible risks and complications. Gynecological endoscopy is usually limited to laparoscopy and hysteroscopy. Most typical complications of laparoscopy include damage to blood vessels, bowels and other organs. Complications on hysteroscopy comprise of hemorrhage, damage to uterus wall and gas embolus. Since beginning of 1999 till end of 2000 there was performed 217 endoscopic procedures in Division of Gynecological Surgery of University of Medical Sciences in Poznan (laparoscopy: 84, hysteroscopy: 133). All laparoscopic complications (4,7 p.c.) were encountered during treatment and comprised of minor vessel damage, adhesions and breakage of surgical scissors. All of them required conversion to laparotomy. Hysteroscopic complications (1,5 p.c.) were due to obstruction of uterine cervix. Our findings confirm increased risk in case of obesity and history of previous pelvic inflammatory diseases. Presented results underline stable low level of complications of endoscopic treatment in spite of introduction of new more complicated operative techniques. Careful and detailed patient assessment should be inseparable part of ...


  5/6

  Tytuł oryginału: Przypadki dziecka maltretowanego w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem urazów głowy u niemowląt.
  Tytuł angielski: Cases of maltreated child in material of The Pediatric Surgery Clinic in Gdańsk with particular regard to head traumas in infants.
  Autorzy: Sroka Mariusz, Orłowska Krystyna, Nierzwicka Katarzyna
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.9-17, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół dziecka maltretowanego jest poważnym problemem medycznym i społecznym, który w skrajnych przypadkach prowadzić może do trwałego kalectwa lub nawet śmierci dziecka. Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w leczeniu dzieci krzywdzonych, ze szczególnym uwzględnieniem urazów głowy u niemowląt. Podkreślają oni szczególną rolę szybkiego rozpoznania, jak rownież odpowiedniej współpracy z instytucjami zajmującymi się dzieckiem maltretowanym.

  Streszczenie angielskie: Maltreated child syndrome is a serious medical and social problem, which can lead to permanent cripplehood or even to child's decease in extreme cases. The author present own experience in treatment of maltreated children with particular attention to head traumas in infants. They emphasized particular role of immediate diagnosis as well as accurate cooperation with institution dealing with maltreated child.


  6/6

  Tytuł oryginału: Poważne obrażenia klatki piersiowej i szyi doznane odłamkami szkła.
  Tytuł angielski: Serious thoracic and neck injuries with broken glass.
  Autorzy: Sroka Mariusz, Stoba Czesław, Królak Marek, Dauksza Ireneusz
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.165-168, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają dwa przypadki poważnych obrażeń doznanych odłamkami szkła z przypadkowo rozbitych szyb w drzwiach. Pierwszy przypadek z odłamkiem penetrującym do śródpiersia zakończył się zgonem pacjenta. W przypadku rany szyi szybka interwencja chirurgiczna uratowała życie dziecka. Autorzy postulują profilaktykę podobnych urazów poprzez stosowanie w drzwiach bezpiecznych szyb.

  Streszczenie angielskie: The authors presented two cases of serious injuries due to accidentally broken glass in the door. The first case, concerning a mediastinum penetrating wound caused by a fragment of broken glass, ended mortally. In the other case, involving a neck wound, immediate surgical help saved the child's life. The authors indicate that prophylaxis of such injuries can be the mounting of safe glass in the doors.

  stosując format: