Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SPORNY
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid in an area of endemic goitre: influence of restored sufficient iodine supplementation on the clinical significance of cytological results.
Autorzy: Słowińska-Klencka Dorota, Klencki Mariusz, Sporny Stanisław, Lewiński Andrzej
Źródło: Eur. J. Endocrinol. 2002: 146 (1) s.19-26, il., tab., bibliogr. 38 poz.
Sygnatura GBL: 301,344

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The iodine status of the population of Poland has markedly improved over the past years. The aims of this paper were: (i) to examine the diagnostic, value of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) of the thyroid in goitre endemic regions (in conditions of improved iodine supply), and (ii) to find whether the changes in iodine supply have already influenced the clinical interpretation of cytological results. Methods: Cytological diagnoses, based on 3782 aspirates, obtained from 3572 patients during the years 1985-1999, were verified by reference to the results of postoperative examinations. The relative occurrences of selected cytological results in 1992-1999 were also compared (patients not subjected to surgery were included). Results: We have found that the frequenty of neoplastic lesions significantly decreased throughout the examined period (P 0.02). The ratio of the follicular carcinoma frequency increased from 1.7 during 1992-1993 up to 8.0 during 1998-1999 (P 0.05). The frequency of cytologically diagnosed chronic thyroiditis increased from 1.5 p.c. in 1992 to 5.7 p.c. in 1999 (P 0.001); the percentage of cytological diagnosis of 'follicular neoplasm' decreased during the same time (P 0.001). The risk of malignancy significantly lowered in the cytological diagnoses of 'follicular neoplasm' from 15 p.c. during 1985-1993 to 6 p.c. during 1996-1999 (P 0.05). Conclusions: The diagnostic value of FNAM during the period without proper iodine prophylaxis did not differ significantly from that during the last examined period. However, the changes in iodine supply have markedly and promptly affected the clinical significance of particular cytological results.


  2/8

  Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna badania patomorfologicznego w rakach nerki.
  Tytuł angielski: Prognostic value of morphological examination in renal cancer.
  Autorzy: Musiał Jacek, Sporny Stanisław
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.446-453, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/8

  Tytuł oryginału: Ziarniniakowe zrazikowe zapalenie piersi.
  Tytuł angielski: Granulomatous lobular mastitis.
  Autorzy: Taran Katarzyna, Szwalski Jarosław, Sporny Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Jaśkiewicz Janusz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.827-831, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ziarniniakowe zrazikowe zapalenie piersi jest rzadką zmianą o nieznanej etiologii. Pojawia się u kobiet w wieku rozrodczym. Obserwuje się związek tego typu zapalenia z przebytą ciążą, porodem i laktacją. Objawy rozwijają się zwykle od 5 lat od zakończenia ciąży i mogą odpowiadać w obrazie klinicznym rakowi piersi. Rozpoznanie tej zmiany jest możliwe dopiero po badaniu mikroskopowym uzupełnionym badaniami mikrobiol. Leczenie chirurgiczne w ziarniniakowym zrazikowym zapaleniu piersi nie musi być postępowaniem z wyboru.

  Streszczenie angielskie: Granulomatous lobular mastitis is a rare entity of unknown etiology. It affects women of childbearing age. We observed a correlation between this type of mastitis and pregnancy, partus and lactation. Symptoms of granulomatous mastitis appear during the first five years following pregnancy and are clinically similar to breast cancer symptoms. Diagnosis of granulomatous mastitis is based on the histopathological examination of post-operative specimens with additional microbiological stains. In many cases of granulomatous mastitis surgery is not the treatment of choice.


  4/8

  Tytuł oryginału: Surgical complications of diverticula of small intestine.
  Tytuł polski: Chirurgiczne powikłania uchyłków jelita cienkiego.
  Autorzy: Nowerski Sławomir, Sporny Stanisław, Wierzchniewska-Ławska Agnieszka
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (3) s.298-301, bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Uchyłki są nietypową zmianą patologiczną jelita cienkiego, zwykle bezobjawową. Mogą wyjątkowo stać się przyczyną groźnych powikłań. Przedstawiono przypadek 73-letniej chorej przyjętej do szpitala z objawami rozlanego zapalenia otrzewnej. W trakcie operacji stwierdzono mnogie ropnie i ropniaki w jamie brzusznej oraz obecność 10 uchyłków jelita czczego. Jeden z nich uległ przebiciu, w ścianie stwierdzono cechy zapalenia ropowiczego. Uchyłki jelita, często wykrywane przypadkowo, mogą być przyczyną powikłań. Decyzję o planowanym wycięciu uchyłków powinno się podejmować indywidualnie dla każdego pacjenta. W diagnostyce różnicowej tzw. ostrego brzucha należy uwzględniać zapalne powikłania uchyłków jelita.

  Streszczenie angielskie: Diverticula are a rare and usually asymptomatic pathology of the small intestine. Only exceptionally they may cause severe complications. We present a case of a 75-years old female patient, presenting with signs and symptoms of diffuse peritonitis. On laparotomy we found multiple intra-abdominal abscesses and empyemas as well as 10 diverticula of jejunum. One of them perforated and and microscopic examination of adjacent bowel wall revealed intramural suppurative inflammation. Small-bowel diverticula, often found incidentally, may lead to severe complications. A decision about scheduled surgery should be made on an individual basis. Differential diagnosis of the so caled "acute abdomen" should include inflammatory complications of small-bowel diverticula.


  5/8

  Tytuł oryginału: Zapalenia gruczołu tarczycowego - schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Sporny Stanisław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.34-40, tab. - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/8

  Tytuł oryginału: Cyklina D1 - nowy marker złośliwości nowotworów?
  Tytuł angielski: Cyclin D1 - a new marker of neoplastic malignancy.
  Autorzy: Musiał Jacek, Sporny Stanisław, Ferenc Tomasz, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.379-386, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W immunohistochemicznej diagnostyce nowotworów posługujemy się obecnie coraz doskonalszymi markerami złośliwości nowotworów. Jednym z nich stała się cyklina D1, białko które należy do grupy cyklin fazy G1 i odgrywa istotną rolę w kontrolowaniu cyklu komórkowego w czasie rozrostu komórek. Nadekspresja tej proteiny związana jest z kancerogenezą i obserwowana w różnych typach nowotworów. Znaczenie cykliny D1 jako markera diagnostycznego chłoniaków z komórek płaszcza (MCL) jest obecnie powszechnie akceptowane. Właściwości cykliny D1 przydatne są też w przewidywaniu złośliwości nowotworów, przede wszystkim raków sutka, pęcherza moczowego i przełyku. Znaczenie cykliny D1 jako czynnika prognostycznego innych nowotworów budzi kontrowersje i wymaga dalszych badań z zakresu biologii molekularnej.

  Streszczenie angielskie: Better and better markers of malignancy are used in immunohistochemical diagnostics of neoplasms. Cyclin D1 - one these markers - is a protein, which belongs to the group of G1 phase cyclins and plays an important role in controlling the cell growth cycle during cell proliferation. An overexpression of this protein is associated with carcinogenesis and is obserwed in various types of neoplasms. The importance of cyclin D1 as a diagnostic marker of mantle cell lymphoma (MCL) is now commonly accepted. The characteristic features of cyclin D1 are also useful in the prognosis of malignancy, first of all, in cases of breast cancer, carcinoma of the bladder, and carcinoma of the oesophagus. The role of cyclin D1 as prognostic marker for other neoplasms is a subject of controversy and requires further studies in the field of molecular biology.


  7/8

  Tytuł oryginału: Wole jajnikowe.
  Tytuł angielski: Struma of the ovary.
  Autorzy: Sporny Stanisław, Kowalska-Koprek Urszula, Szwalski Jarosław, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.387-393, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wole jajnikowe zalicza sie do potworniaków gonady żeńskiej. Ten łagodny nowotwór może wyjątkowo wspołistnieć z dodatkowymi ogniskami w jajowodzie, listkach otrzewnej i sieci, co stanowi zawsze poważny problem diagnostyczny. Bardzo rzadko obserwuje się złośliwe wole jajnikowe. Rozpoznaje się je wówczas kiedy w obrębie potworniaka ujawniony zostanie nowotwór o utkaniu identycznym jak rak brodawkowaty lub pęcherzykowy tarczycy. W wolu jajnikowym można czasami stwierdzić obecność rakowiaka, kolejnego nowotworu spełniającego kryteria złośliwego biologicznie guza.

  Streszczenie angielskie: Struma of the ovary is a gonadal teratoma. This benign neoplasms can exceptionally coexist with other foci in the uterine tube, peritoneal layers, and in the omentum, what always creates a difficult diagnostic problem. Malignant ovarian struma is very rare and is diagnosed when - within the teratoma - a neoplasms is found with texture identical to that of papillary or follicular carcinoma of the thyroid. The ovarian struma may also contain a carcinoid, another neoplasms, which meets the criteria of biologically malignant tumour.


  8/8

  Tytuł oryginału: Gruczolak beleczkowy szkliwiejący - szczególny problem w diagnostyce mikroskopowej nowotworów tarczycy.
  Tytuł angielski: Hyalinizing trabecular adenoma - a significant problem in microscopic diagnostics of thyroid neoplasms.
  Autorzy: Sporny Stanisław, Wypychowska Iwona, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.255-262, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gruczolak beleczkowy szkliwiejący tarczycy w klasyfikacji WHO zaliczany jest do kategorii gruczolaków pęcherzykowych. Jego obraz mikroskopowy przypomina zarówno raka rdzenistego, jak i raka brodawkowatego gruczołu tarczowego. Jednakże, wyniki odczynów immunohistochemicznych świadczą zdecydowanie przeciwko pochodzeniu tego nowotworu z komórek C. Natomiast rezultaty analiz immunohistochemicznych i molekularnych sugerują powinowactwo gruczolaka beleczkowego szkiwiejącego tarczycy do raka brodawkowatego tego narządu. Należy podkreślić, że daignostyka cytologiczna guzów gruczołu tarczowego z układami beleczkowymi komórek stanowi szczególnie złożony problem badawczy.

  Streszczenie angielskie: According to WHO classification, the hyalinizing trabecular adenoma is assigned into the category of follicular adenomas. Its microscopical picture resembles both the medullary thyroid carcinoma, and the papillary carcinoma of the gland in question. However, the results of immunohistochemical studies speak strongly against the origin of that neoplasms from C cells. On the other hand, the results of immunohistochemical analyses and molecular studies suggest the relation of the hyalinizing trabecular adenoma to papillary carcinoma of the thyroid gland. It is to be stressed that the cytological examination of the thyroid tumors with trabecular arrangements of cells, constitutes an especially complex diagnostic problem.

  stosując format: