Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SPORNIAK-TUTAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zastosowanie wewnątrzustnych dystraktorów kostnych w leczeniu wad rozwojowych żuchwy - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: The treatment of developmental malformations of the mandible by means of intraoral bone distractors - a preliminary report.
Autorzy: Kowalczyk Robert, Sporniak-Tutak Katarzyna, Siluk Jarosław
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.36-43, il., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń leczenia nabytych i wordzonych wad rozwojowych żuchwy za pomocą wewnątrzustnych dystraktorów kostnych. Zaprezentowano sposób wykonania dystrakcji, powikłania oraz uzyskane wyniki czynnościowe i estetyczne. Na podstawie piśmiennictwa i własnych spostrzeżeń odnotowano wady i zalety osteogenezy dystrakcyjnej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to present the author's own esperiences of the treatment of acquired and congenital developmental malformations of the mandible by means of intraoral bone distractors. A description of the distraction proces, complications and functional and aesthetic results has been presented. on the basis of the literature and the author's own observations, the advantages and disadvantages of districtional osteogenesis have been shown.


  2/4

  Tytuł oryginału: Nowe metody gojenia ran skóry i błony śluzowej z wykorzystaniem autogennych komórek epitelialnych wyhodowanych in vitro - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: New methods of healing skin and epithelium wounds by means of in vitro-cultured autogenous epithelial cells. Initial report.
  Autorzy: Sporniak-Tutak Katarzyna, Kowalczyk Robert, Kowalska Elżbieta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.563-568, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wykorzystanie wyhodowanych in vitro autogennych komórek epitelialnych skóry i błony śluzowej jako materiału rekonstrukcyjnego, poprawiającego gojenie i stan miejscowy tkanek. Komórki hodowano z małych biopsji skóry lub błony śluzowej. Hodowle prowadzono do drugiego pasażu komórek. U chorych stosowano je w zawiesinie kleju fibrynowego "Tissucol" firmy Immuno. Autogenne przeszczepy keratynocytów naskórka dały bardzo dobry efekt estetyczny w likwidowaniu blizn skóry.

  Streszczenie angielskie: The authors have used autologous epithelial cells of the skin and mucosa cultured in vitro as a material for reconstruction, to accelerate healing of wounds and improve the condition of local tissues. Cell were obtained from small biopsies of the skin or oral mucosa. Second-pasage cells were suspended in Tissucol fibrin glue from Immuno prior to application. The use of keratinocyte grafts seems to be a promising technique in terms of the aesthetic result and prevention of cicatrisation.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie współczesnych osiągnięć inżynierii tkankowej w gojeniu ran powłok.
  Tytuł angielski: Application of research results of tissue engineering in the repair of coat wounds.
  Autorzy: Drukała Justyna, Sporniak-Tutak Katarzyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.862-866, bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa omówiono warunki zapewniające gojenie i regeneracje tkanek. Przedstawiono podstawowe rodzaje materiałów opatrunkowych stosowanych w gojeniu ran oraz wykorzystanie przeszczepów skórnych do pokrycia ubytków tkanek. Uwzględniając osiągnięcia w dziedzinie biologii molekularnej i inżynierii tkankowej opisano możliwości transplantacji komórek naskórka hodowanych in vitro, tworzenia substytutów skóry, a także stosowania terapii genowej w leczeniu różnych schorzeń skórnych i ogólnosystemowych.

  Streszczenie angielskie: Based on current literature wound healing and repair have been analyzed. Basic types of dressing materials used in wound rapair as well as the use of skin grafts for covering skin lesions have been discussed. Taking into account the results of research in the fields of molecular biology and tissue engineering the authors describe the possibilities of producing skin substitutes, transplanting in vitro-cultured epithelial cells and gene therapy of various skin diseases and systmic diseases.


  4/4

  Tytuł oryginału: Przegląd obcojęzycznego piśmiennictwa implantologicznego za 2001 rok.
  Autorzy: Kowalik Sylwester, Arentowicz Georg, Sporniak-Tutak Katarzyna
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (1) s.6-10, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W piśmiennictwie za 2001 rok dotycącym implantologii dominowały zagadnienia: diagnostyka przedoperacyjna, przygotowanie łoża dla wszczepu metodami chirurgicznymi i biologicznymi oraz powikłania.

  Streszczenie angielskie: In teh litearture of year 2001 in the subject of implantology the main topics were: preoperative diagnosis, augmentation of the jaws before implantation, and complications.

  stosując format: