Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SPODARYK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zasady leczenia żywieniowego u dzieci z ciężkimi oparzeniami
Autorzy: Spodaryk Mikołaj, Puchała Jacek
Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.310-316, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
Sygnatura GBL: 735,679

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  2/3

  Tytuł oryginału: Patologia narządu ruchu
  Autorzy: Spodaryk Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Zarzycki Daniel (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 285 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,984

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia żywieniowego w ciężkich oparzeniach u dzieci - model postępowania.
  Tytuł angielski: Priniciples of nutritional support in severe burns in children - a management model.
  Autorzy: Spodaryk Mikołaj
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.584-591, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uraz termiczmny, jak żadna inna choroba, nie wiąże się ze stereoptypowym poglądem o konieczności dostarczanie wielokrotnie większych ilości energii w leczeniu żywieniowym. Leczenie żywieniowe jest niezbędnie ważnym elementem postępowania terapeutycznego, pozwalającym na zmniejszenie katabolizmu tkankowego i prawidłowe gojenie rany. Odpowiedzią organizmu na uraz termiczny jest nasilenie glukoneogenezy, glikogenolizy oraz lipolizy, wynikające z uwalniania katecholamin, glikokortykosterydów i aminokwasów z rozpadających się mięśni. Skutkiem tego jest ograniczona tolerancja glukozy i emulsji tłuszczowych jako nośników energii w odżywianiu poza- jelitowym. Zastosowanie wysokoenergetycznego odżywiania obliczonego według wzorów Harrisa - Benedicta czy Currei nie jest możliwe do zrealizowania nawet przy podaży większej, niż tolerowana ilości glukozy, a włączanie do leczenia insuliny nie daje pożądanego skutku z powodu oporności tkankowej. Zaburzenia krążenia trzewnego w okresie wstrząsowym, zwolnienie motoryki przewodu pokarmowego przy stosowanaiu leków przeciwbólowych oraz leki blokujące receptor H2, dodatkowo komplikują odżywianie dojelitowe i sprzyja translokacji bakteryjnej. Odżywianie pozajelitowe rozpoczynano natychmiast po opanowaniu fazy wstrząsowej zwykle w drugiej dobie od urazu, a dojelitowe tak szybko jak było to możliwe. Zaniechano przerw w infuzji dożylnej roztworów, w trakcie procedur chirurgicznych, a kluczem do obliczeń składu roztworów do odżywiania ...

  Streszczenie angielskie: As no other condition, burns are often associated with a stereotype of nutritional management dictating the supply of much more energy than in healthly subjects. Nutrition is an extremely important element of therpeutic management with makes it possible to decrease tissue catabolism and facilitates wound healing. THe systemic response to a thermal injury is an intensified glucogenesis, glycogenolysis and lipolisis that result from elevated levels of glucagon, the reversal ofthe glucagon-insulin ratio, ant the release of catecholamins, glycocorticosteroism and aminoacids from the decomposing muscles. In consequence, the occurs a diminished tolerance of glucose and fat emulsions, which are energy carries in enternal and parental nutriton. The administration of high-energy diets calculated according to Harris-Benedict or Currei is not possible, even if we supp;y more glucose than the level of patients is able to tolerate. THe addition of insulin to treatment protocol fails to procedure the desired hypoglycemic effects due to tissue resistance. Abnormal visceral circulation in the shock phase, declerated gastrointestinal motility occurring when analgesics are administered, as well as the effects of H2 blockers additionally hinder enteral nutrition and facilitate bacterial translocation. Parental nutrition was introduced immediately after the shock had been controlled, usually on the second day after the injury and enteral feeding was introduced as soon as possible. ...

  stosując format: