Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOWADA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Prywatyzacja lecznictwa zamkniętego w świetle programu "Narodowa Ochrona Zdrowia".
Autorzy: Sowada Christoph
Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.47-54, sum.
Sygnatura GBL: 313,596

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Najnowszy program reform w systemie ochrony zdrowia w Polsce zawarty w dokumencie "Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002-2003" bardzo sceptycznie odnosi się do prywatyzacji sektora szpitali. Autorzy programu nie przedstawiają jednakże żadnych merytorycznych argumentów przemawiających przeciwko prywatyzacji a jedynie sugestię, jakoby prywatne szpitale nie były w stanie zapewnić "bezpłatnej" opieki szpitalnej wszystkim, którzy jej potrzebują. Autor artykułu nie podziela tych obaw i sugestii. Dostępność świadczeń zależna jest przede wszystkim od wysokości środków pozostających do dyspozycji publicznego płatnika na opiekę medyczną a nie od stosunków własnościowych w szpitalach. Prywatyzacja szpitali pomogłaby natomiast poprawić efektywność alokacji zasobów, obniżyć koszty produkcji świadczeń medycznych, zlikwidować szerzące się patologie oraz "odpolitycznić" zarządzanie szpitalami z pożytkiem dla pacjentów i ubezpieczonych.

  Streszczenie angielskie: The document "National Health Care" contians the last program of reforms in the Polish health care system. The authors of this program are very negative towards the privatization of the hosptial sector. But we cannot find any arguments against privatization in this document. There is only one suggestion that private hosptials are not able to secure "free" benefits to all residents. The author of this article cannot agree with this sugestion. The covered level of hospital care does not depend on the ownership rights in hospital sector but on the financial ability of the public payer. On the other hand privatization can help to improve the allocation of resources to contain the costs of health care, to eradicate a lot of pathologies in the system, and last but not least to "depoliticize" the production of health services.


  2/3

  Tytuł oryginału: System społecznego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. Czego możemy się nauczyć?
  Autorzy: Sowada Christoph
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.80-87, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Niemcy ubezpieczeni w systmie ustawowych kas chorych cieszą się dostępem do bardzo szerokiego zakresu wysokojakościowych świadczeń zdrowotnych. System niemiecki okazuje się być niezwykle kosztochłonny. Ponadto cechuje go wiele deficytów z punktu widzenia "sprawiedliwego" rozłożenia kosztów finansowania świadczeń. W poniższym artykule omówione zostaną najważniejsze rozwiązania w zakresie naliczania składek na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, wyrównania finansowego między kasami chorych oraz metod opłacania producentów świadczeń zdrowotnych. Opisowi stosowanych w systemie niemieckim rozwiązań towarzyszy ich ocena względem kryteriów ekonomicznej efektywności i realizacji zasad sprawiedliwości i solidarności społecznej.

  Streszczenie angielskie: Germans insured in the legal social health insurance system are eligible for the most health services which are produced by health providers. The German system is very expensive. It shows also many deficits in the area of "far distribution" of the financial costs. The authors of this article discusses the main solutions applied by the German social health insurance in the sphere of insurance contributions, equalization settlement among sickness funds and incentives. The authors investigates these solutions in relation with the criteria of economic efficiency, social justice and social solidarity.


  3/3

  Tytuł oryginału: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie : raporty CASE
  Autorzy: Golinowska Stanisława, Czepulis-Rutkowska Zofia, Sitek Michał, Sowa Agnieszka, Sowada Christoph, Włodarczyk Cezary
  Źródło: - Warszawa, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa 2002, 308 s. : il., tab., bibliogr. s. 295-306, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,591

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  stosując format: