Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOSZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Mięsak szyjki macicy po amputacji nadpochwowej macicy. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Cervical leiomyosarcoma after uterine supravaginal amputation.
Autorzy: Cymek Sławomir, Żyliński Andrzej, Soszka Tomasz
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.613-616, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano rzadki przypadek mięsaka gładkokomórkowego szyjki macicy u pacjentki po uprzedniej amputacji nadpochwowej macicy. Przedyskutowano krótko objawy kliniczne, grupy ryzyka i metody leczenia mięsaków.

  Streszczenie angielskie: The rare case of the cervical leiomyosarcoma in a patient with previous uterine amputation has been described. Clinical signs, risk groups and methods of treatment of sarcoma have been shortly discussed.


  2/4

  Tytuł oryginału: Tissue factor (TF) and tissue factor pathway inhibitor (TFPI) in the placenta and myometrium.
  Autorzy: Kuczyński Jarosław, Uszyński Waldemar, Żekanowska Ewa, Soszka Tomasz, Uszyński Mieczysław
  Źródło: Eur. J. Obstet. Gynecol. 2002: 105 (1) s.15-19, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Placental abruption is mainly due to the rupture of the uterine spiral arteries, but adjacent tissues are also damaged and substances derived from distintegrated placenta and myometrium probably cause coagulation disturbances, such as hypofibrinogenemia and disseminated intravascular coagulation (DIC). Aim: To measure whether placenta and myometrium are significant sources of tissue factor (TF) and tissue pathway inhibitor (TFPI), the components of key role in the initiation of coagulation. Materials and methods: Strips of placenta and myometrium were obtained from 48 women delivered by cesarean section at term. TF and TFPI concentrations were measured by immunoenzymatic method (ELISA) in tissue homogenates. Main results: Concentration of TF in placenta and myometrium was 31 (25-37) and 7.4 (4.9 - 11.4) ng/mg of total protein, respectively. In the plasma of the same women, it was 0.004 ng/mg of total protein. TFPI concentration was 13 (10 - 17) ng/mg of total protein in placenta, 4.5 (3.1 - 7.3) ng/mg in myometrium, and 0.70 (0.50 - 0.80) ng/mg in blood plasma protein. Conclusion: The levels of TF in placenta and myometrium, over TF in blood plasma may be clinically significant in obstetrics, for instance, in the etiology of DIC in placental abruption. The concentration of TFPI - natural inhibitor of TF - seems to be too low to prevent initiation of coagulation.


  3/4

  Tytuł oryginału: Czynnik tkankowy (TF) i jego inhibitor (TFPI) w łożysku, mięśniu macicy i osoczu kobiet rodzących; rola TF i TFPI w patofizjologii zatoru płynem owodniowym i w przedwcześnie odklejonym łożysku.
  Autorzy: Kuczyński Jarosław, Soszka Tomasz
  Źródło: Suwal. Tow. Ginek. Biul. 2002: 11 (43) s.38, 55-83, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 306,485

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena powtarzalności oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych anty-A60 metodą immunoenzymatyczną.
  Tytuł angielski: Evaluation of repeatability of enzymoimmunoassay of anti-A60 antibodies.
  Autorzy: Demkow Urszula, Zielonka Tadeusz M., Białas-Chromiec Beata, Filewska Małgorzata, Michałowska-Mitczuk Dorota, Soszka Anna, Boros Piotr, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Kuś Jan, Zwolska Zofia
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.101-110, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stosowane od wielu lat testy serologiczne nie znalazły jeszcze pełnego uznania i stałego miejsca w diagnostyce gruźlicy. W dużej mierze wiązało się to z trudnościami w uzyskaniu oczyszczonych i swoistych antygenów oraz użyciem mniej czułych i swoistych technik. Celem pracy była ocena powtarzalności oznaczenia przeciwciał przeciwprątkowych anty-A60 w klasie IgG, IgA i IgM metodą immunoenzymatyczną z określeniem przydatności w rozpoznawaniu gruźlicy. Pomiar miana przeciwciał wykonano dwukrotnie w surowicy 45 chorych, wśród których było 33 chorych na gruźlicę, 3 na mykobakteriozę i 9 na sarkoidozę. Przeciwciała przeciwprątkowe anty-A60 poznaczono metodą immunoenzymatyczną (ELISA) używając odczynników produkcji ANDA-Biologicals. Dodatnie wyniki uzyskano u 41 proc. chorych na gruźlicę w teście IgG, 31 proc. dla IgA oraz 18 proc. dla IgM. Dodatnie wyniki stwierdzono również u 2 chorych na mykobakteriozę we wszystkich klasach oraz u 3 chorych na sarkoidozę w klasie IgG i IgA. Odsetek zgodnych wyników wynosił 92 proc., 88 proc. i 82 proc. dla odpowiedniego IgG, IgA i IgM. Natomiast istotne różnice w gęstości optycznej stwierdzono w 5 proc. dla IgG, 2 proc. dla IgA i 4 proc. dla IgM. Obserwowano bardzo wysoki współczynnik korelacji Pearsona dla obu pomiarów (odpowiednio 0,982 dla IgG, 0,995 dla IgA i 0,98 dla IgM). Ocena powtarzalności enzymatycznego testu służącego do wykrywania przeciwciał przeciwprątkowych wykazała dużą zgodność uzyskiwanych wyników. Wyniki potwierdziły, że testy serologiczne wykrywające przeciwciała przeciwprątkowe są powtarzalne, wiarygodne i przydatne w rozpoznawaniu gruźlicy. Mogą one stanowić cenne uzupełnienie stosowanych metod.

  Streszczenie angielskie: Serology testing, in spite of many years of application, has not found its permanent palce in TB diagnosis yet. The goal of our study was to evaluate repeatability of enzymoimmunoassay measuring antibodies IgG, IgA and IgM anti-A60 antigen for its usefulness in tuberculosis diagnosis. Serologic response against A60 mycobacterial antigen in group of 45 patients (33 patients with tuberculosis, 3 patients with myocardia; infections other than tuberculosis - MOTT and 9 patients with sarcoidosis) was measured. Comercially availalble ELISA based kits against antigen A60 ANDA TB (ANDA-Biological, Strasburg) were used. Positive results of 41 p.c. for IgG, of 31 p.c. for IgA and of 18 p.c. for IgM were achieved. In addition, 2 positive results in MOTT for IgG, IgA and IGM and 3 positive results for IgG and IgA in sarcoidosis were shown. Percentage of consistent results was as follows: 92 p.c., 88 p.c. and 82 p.c. for IgG, IgA and IgM respectively. However there were significant differences in optical density of 5 p.c. for IgG, 2 p.c. for IgA and 4 p.c. for IgM. Furthermore, extermely high Pearson correlation coefficient was registered of 0.982 for IgG, 0.995 for IgA and 0.98 for IgM. Evaluation of repeatability of enzymatic test for determination of antibodies anti-A60 showed significant consistency of results. The results indicate that ELISA tests constitute a vaulable tool in diagnosis of tuberculosis.

  stosując format: