Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOSNOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/33

Tytuł oryginału: Przydatność tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce zmian urazowych oczodołu.
Tytuł angielski: Usefulness of computed tomography and magnetic resonance in orbital fractures diagnostic.
Autorzy: Sosnowski Piotr, Lewandowski Leszek, Grodzki Juliusz
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.31-35, il., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/33

  Tytuł oryginału: Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa
  Autorzy: Sosnowski Tytus
  Źródło: - Sopot, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2002, 204 s. : il., tab., bibliogr. s. 185-196, sum., 24 cm.
  Seria: Psychologia w Monografiach Naukowych 2
  Sygnatura GBL: 738,359

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia


  3/33

  Tytuł oryginału: Hemodynamic performance after stented vs stentless aortic valve replacement.
  Autorzy: Jasiński M. J., Hayton J., Kadziola Z., Woś S[tanisław], Sosnowski A. W.
  Źródło: J. Cardiovasc. Surg. 2002: 43 (3) s.313-317, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 311,845

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Stentless bioprostheses are anticipated to cause improved hemodyanmics and increased longevity over stented bioprosthesis. We have compared echocardiographic analysis of stented bioprosthesis "Freestyle" with stented "Mosaic" bioprosthesis. Because of similar technology (0 pressure fixation, anticalcification) any differences may relate to stent. Methods. Twenty-eight patients undergoing AVR were randomly assigned to receive either stented or stentless. Echocardiograms, by means of M-mode and Doppler were performed early, 3-6 months and 1 year postoperatively. Results. The peak flow velocity was significantly lower in teh stentless group, especially 1 week and 6 months after surgery. Mean transvalvular gradient dropped significantly in stentless group and did not change in stented group. EOA did not change significantly in either of groups. AoV velocity time integral was increasing in stentless group. LV mass had fallen significantly in both groups but degree of mass reduction was comparable. Conclusions. There are marked improvements of stentless valves hemodynamics. However it is not necessary equal to higher degree of LV mass reduction during 1 year follow-up.


  4/33

  Tytuł oryginału: Wiek badanego a wykrycie patologicznej zmienności rytmu zatokowego.
  Tytuł angielski: Does an age adjustment is necessary for detection of a pathological HRV?
  Autorzy: Sosnowski Maciej, Skrzypek-Wańha Janina, Tendera Michał
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.37-44, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zależność zmienności rytmu serca (HRV) od wieku jest znana, jednak żadne wytyczne dotyczące uwzględnienia poprawki odnośnie wieku badanego w wykrywaniu patologicznie niskiej HRV nie zostały jak dotąd ogłoszone. Celem niniejszej pracy było określenie przydatności norm wybranych parametrów HRV skorygowanych względem wieku w wykrywaniu patologicznej HRV u chorych w późnym okresie po zawale serca (MI). Materiał i metody: Przebadano 332 chorych w czasie ponad 3 m-cy po MI, w tym 83 kobiety i 249 mężczyzn w wieku 56 ń 10 lat. U każdego badanego rejestrowano 24 godzinne EKG. Zapisy poddano standardowej analizie HRV w celu określenia RRI, SDNN i SDANN. Frakcję HRV (HRVF obliczono na podstawie oryginalnej metody numerycznego przetwarzania mapy powrotu. Normy wymienionych parametrów uzyskano na podstawie badania 247 zdrowych osób (ogółem oraz oddzielnie dla zakresu wieku 35 lat, 35-44 lat, 45-54 lat i ň 55 rż. Za patologiczną wartość każdego z parametrów uznano wartość 2,5 percentyla zakresu u osób zdrowych lub zgodnie z wartościami wskaźników odciętych podanych w piśmiennictwie. Wyniki: Patologiczne RPI ( 648 ms) stwierdzono u 16 chorych (4,8 proc.) a wartości RRI 750 ms u 60 badanych (18,1 proc.). U 9 (2,7 proc.) i 28 (8,4 proc.) chorych występowały SDNN 50 lub 70 ms, a SDNN 100 ms u 111 (33,4 proc.) pacjentów. U 87 (26,2 proc.) chorych stwierdzono wartości SDNN poniżej normy ( 89 ms), a poniżej normy uwzględniającej wiek - u 71 (21,4 proc.) pacjentów. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Age-dependence of heart rate variability (HRV) is commonly known, however, guidelines regarding an adjustment of HRV indices for age, which may help to recognize an abnormally low HRV, are not provided. The aim of our study was to determine whether the age adjustment of HRV measures is useful for detection of pathologically reduced HRV late after myocardial infarction (MI). Material and methods: 332 patients, at least 3 months after indexed MI (83 F, 249 M aged 56 ń 10 years) were examined. In each patient an ambulatory 24 hour ECG was performed. Then, standard HRV analysis was performed in order to obtain mean RRI, SDNN and SDANN. A new index, HRV Fraction (HRVF), was calculated on the basis of numerical processing of a return map. Normal limits for analysed HRV parameters were taken from data of 247 healthy subjects. Age-related limits were obtained separately for 4 ranges of age: 35, 35-44, 45-54 and ň 55 years. Abnormally low HRV was recognised if the value of certain parameter lied below 2.5 percentile of normal limit. The cut-off values reported in literature were taken into account as well. Results: Abnormal RRI ( 648 ms) was observed in 16 patients (4.8 p.c.), while values lower than 750 ms in 60 subjects (18.1 p.c.). The SDNN values 50 and 70 ms were seen in 9 (2.7 p.c.) and 28 (8.4 p.c.), respectively, while SDNN 100 ms u 111 patients (33.4 p.c.). The SDNN values below normal limit (89 ms) were found in 87 (26.2 p.c.) and lower than ...


  5/33

  Tytuł oryginału: Malakoplakia układu moczowego.
  Tytuł angielski: Malacoplakia of the urinary tract.
  Autorzy: Lipiński Piotr, Sosnowski Marek, Matejkowska-Sobaniec Maria
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.74-77, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano rzadki przypadek malakoplakii pęcherza moczowego i moczowodów z całkowitym zarośnięciem ich światła u 42-letniej kobiety. Uzyskano dobry efekt leczniczy po wycięciu niedrożnych przypęcherzowych odcinków obu moczowodów i przeszczepieniu ich do pęcherza moczowego oraz po leczeniu przeciwzapalnym.

  Streszczenie angielskie: The case study is presented of 42-year-old woman with malacoplakia of the bladder and ureters and concomitant ureteric obliteration. The removal of obstructed vesical segments of both ureters, their transplantation to the bladder and antiinflammatory therapy resulted in satisfactory clinical results.


  6/33

  Tytuł oryginału: Beta-blockers and heart rate variability response to orthostatic stress in patients with post-infarction left ventricular dysfunction.
  Tytuł polski: Beta-blokery a zmienność rytmu serca w odpowiedzi na stres ortostatyczny u chorych z pozawałową dysfunkcją lewej komory.
  Autorzy: Sosnowski Maciej, Skrzypek-Wańha Janina, Tendera Michał
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.386-395, il., tab., bibligor. 18 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Beta-blockers (BB) have been successfully used in the treatment of post-infarction left ventricular (LV) dysfunction, but the mechanisms of their beneficial effects are still not fully recognised. Aim. We examined whether sympathoinhibition with BB modulates heart rate variability (HRV) response to orthostatic stress in patients with LV impairment. Methods. 142 patients (25 women and 117 men, agaed 53 ń 8 years) after myocardial infarction (MI) were divided into 4 subgroups: 6 patients with normal LV ejection fraction (LVEF ň 40 p.c.) receiving BB (EF=, BB+), 39 patients with LVEF ň 40 p.c. not receiving BB (EF=, BB-), 25 patients with low LVEF ( 40 p.c.) treated with BB (EF , BB+) and 16 patients with LFEV 40 p.c. without BB (EF , BB-). In each patient 512 sinus cycles were recorded. After A/D conversion (12 bit, 1 kHz) RR interval seriograms were obtained and standard time and spectral HRV parameters were calculated. Results. The absolute sortening of RR after standing was less expressed in patients with LVEF 40 p.c. without BB. In post-MI patients with preserved LVEF the response of RR to body movement was similar regardless of BB treatment. The SD-RR diminished after standing in all MI-subgroups, except those with normal LVEF receiving BB The HF was lower in standing than in supine position in all MI-subgroups, except those with LVEF 40 p.c. without BB. Instead, a significant increase in HF was observed. In this subgroup teh LF did not differe between body positions and teh change of LF/HF ratio to the orthostatic stress was blunted. On the contrary,...


  7/33

  Tytuł oryginału: Evaluation of haemodynamic effects of stentless versus conventional stended biological aortic valves.
  Tytuł polski: Biologiczne protezy aortalne bezstelażowe i stelażowe. Właściwości hemodynamczne.
  Autorzy: Jasiński Marek J., Hayton Julie, Kadzioła Zbigniew, Gołba Krzysztof, Biernat Jolanta, Szafranek Adam, Bachowski Ryszard, Woś Stanisław, Sosnowski Andrzej W.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.610-617, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Increasing data suggest that stentless biological aortic valves may be more durable and cause better haemodynamic imporvement than convetional biological aortic valves. Aim. To compare the haemodynamic effects of stentless versus conventonal stented bioprostheses of aortic valve. Methods. The study gorup consisted of 28 patients who were selected from 100 consecutive patients who underwent aortic valve replacement in 1996 and 1997. Fourteen patiens (7 males, mean age 68 ń 5 years) received a stentless bioprosthesis (Freestyle wheras in the remaining fourteen (7 males, mean agae 73 ń 6 years) a conventional aortic valve (mosaic) was implanted. Both groups were matched for age, gender and the size of the implanted valve. Because of the same technology of valve fixation and anticalcification, the differences between the two types of valves may be only due to the presence of stent. Haemodynamic effect were assessed using echocardiography performed just after, 6 months and 12 months afte surgery. Flow velocities across the valve and the left ventricular outflow tract, fractional chortening and left ventricular mass were measured. Results. The maximal flow velocity across the valve was significantly lower in the stentless group compared with the patients with stented valve. Also, the mean transvalvular gradient significantly decreased in the former group of patients. The regresson of the left ventricular mass was similar in both groups. Left ventricular ejection fraction increased in both groups, however, the improvement was significantly greater in the patients with a seentless valve. Conclusions. Haemodynamic effects of stentless prosthetic aortic valves are better than those of conventional stented bioprosthesis.


  8/33

  Tytuł oryginału: Laproskopowa limfadenektomia biodrowo-zasłonowa - porównanie dostępu przedotrzewnowego i przezotrzewnowego.
  Tytuł angielski: Ilio-obturatory laparoscopic lymphadenectomy - comparison of the preperitoneal and transperitoneal approach.
  Autorzy: Marczyński Piotr J., Paluchowska Beata, Wiechno Paweł, Sosnowski Roman
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.875-885, il., tab., bibliogr. 26 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 2 dostępów operacyjnych - przedotrzewnowego i przezotrzewnowego - dla wykonania laparoskopowej biopsji biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. Materiał i metodyka. U 67 chorych gruczołu krokowego przed planowaną radioterapią wykonano obustronną limfadenektomię techniką laparoskopową. U 47 chorych zabieg przeprowadzono z dostępu przedotrzewnowego, u pozostałych zaś 20 z dostępu przezotrzewnowego. O rodzju dostępu chir. decydował operator biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: wykonywane uprzednio u chorego zabiegi chir., otyłość, warunki anatomiczne. Porównano czas zabiegu, liczbę pobieranych węzłów chłonnych, czas hospitalizacji po zabiegu, liczbę powikłań w obu grupach chorych. Oceniono wspólnie dla obu grup "krzywe uczenia się". Wyniki. Nie stwierdzono różnicy w liczbie pobieranych węzłów chłonnych ani częstości występowania powikłań w obu grupach. W grupie pacjentów operowanych z dostępu przedotrzewnowego stwierdzono krótszy średni czas trwania zabiegu i hospitalizacji po wykonanym zabiegu. Oceniając rezultat "uczenia się" operatora stwierdzono skracanie się czasu wykonywania zabiegów w miarę nabywania doświadczenia. W badanej serii nie stwierdzono znamiennego statystycznie wzrostu liczby pobieranych węzłów chłonnych w kolejnych zabiegach. Wnioski. Obie techniki umożliwiają pobranie w sposób małoinwazyjny biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. W materiale autorów pracy zaobserwowano krótszy czas trwania zabiegów i hospitalizacji przy wykonywaniu zabiegów z dostępu przedotrzewnowego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the preperitoneal and transperitoneal surgical approach in case of ilio-obturatory lymph node laparoscopic biopsies. Material and methods. We performed both-sided laparoscopic lymphangiectomy, prior to radiotherapy in 67 patients with prostatic cancer. 47 patients underwent preperitoneal surgery, while the remaining 20 were treated by means of the transperitoneal approach. The surgeon decided which technique be performed, depending on factors, such as prior surgical interventions, obesity, anatomical conditions. We compared the time of the procedure, number of collected lymph nodes, hospitalization period and amount of complications. We evaluated, for both groups the "curve of knowledge". Results. We noted no significant group differences in the number of collected lymph nodes and occurence of complications. In the group of patients operated by means of the preperitoneal approach we noted a shorter procedure time, as well as hospitalization. Evaluating the effect of learning we noted that the surgeons period of procedure performance decreased with gained experience. We noted no statistically significant increase in the amount of collected lymph nodes during following procedures. Conclusions. Both techniques enable the collection of ilio-obturatory lymph nodes by means of minimally invasive methods. We observed a shorter procedure period, as well as hospitalization in case of the preperitoneal approach.


  9/33

  Tytuł oryginału: Age-adjustment of HRV measures and its prognostic value for risk assessment in patients late after myocardial infarction.
  Autorzy: Sosnowski Maciej, MacFarlane Peter W., Czyż Zbigniew, Skrzypek-Wańha Janina, Boczkowska-Gaik Ewa, Tendera Michał
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 86 (2/3) s.249-258, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aims of our study were: (1) to establish the normal limit of the heart rate variability (HRV) indices in a healthy population and in its fourage-related subgroups, including a new HRV index, HRV fraction; and (2) to analyse the frequency and predictive value of abnormally low HRV in a population of post-infarction patients in respect to the cut-points chosen (raw or age-adjusted). Methods: Normal population of 296 healthy subjects (81 f, 215 m, aged 47 ń 10 years) and post-infarction population of 298 patients ( 3 months after acute MI, 65 f, 233 m, aged 56 ń 10) were examined. The normal population was divided into 4 subsets based on age at entry: 35, 35-44, 45-54 and 54 years. Based on a 24 h ECG the standard HRV analysis was performed to obtain the following indices: mean RR interval, SDNN and SDANN. A new index of HRV, HRV fraction (HRVF, p.c.) was calculated based on a numercial processing of the RR intervals return map. All patients were followed for 24 months. The endpoints of the study were death (of any reason) and cardiac death. Results: Means and normal limits for SDNN, SDANN and HRVF were: 147 ń 36 ms [95 p.c. CI 89-220], 136 ń 36 ms [79-212] and 53 ń 9 p.c. [35-68]. The HRV values below the lower normal limit (LNL) were observed in 20-25 p.c. of post-MI patients. During a 2 year follow-up there were 36 deaths (total mortality 12.1 p.c.), while cardiac mortality was 9.1 p.c. (27 cases). The prognostic value of the analysed indices was similar (sens 53-61 p.c., spec 79-84 p.c., PPV 2-26 p.c., NPV 93-94 p.c.)...


  10/33

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u chorych z kardiomiopatią przerostową i ich bliskich krewnych.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients with hypertrophic cardiomyopathy and in their close relatives.
  Autorzy: Sosnowski Maciej, Kozakiewicz Krystyna, Korzeniowska Barbara, Tendera Michał
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.561-568, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nieliczne doniesienia dotyczące analizy zmienności rytmu serca (HRV) u chorych z pierwotną kardiomiopatią przerostową (HCM) dostarczają sprzecznych wyników. Celem niniejszej pracy była ocena wegetatywnej regulacji serc u chorych z HCM i ich bliskich krewnych za pomocą analizy HRV. Przebadano 31 rodzin chorych z HCM, w tym 43 chorych z HCM w wieku śr. 46 ń 14 lat (grupa HCM) oraz 157 członków ich rodzin (29 ń 17 lat, grupa REL). Grupę kontrolną (K) stanowiło 180 osób zdrowych (33 ń 12 lat). U każdego badanego rejestrowano 512 pobudzeń zatokowych i analizowano parametry czasowe HRV (średni cykl zatokowy, RRI i odchylenie standardowe interwałów R-R, SDRR). Z widma HRV (FFT) wyznaczano parametry gęstości mocy (msý/Hz) w zakresach częstotliwości wysokiej (0,15 - 0,50 Hz, HF) i niskiej (0,04- 0,15 Hz, LF) oraz ich iloraz (lnLF/lnHF). Na podstawie widma HRV określono średnią liczbę oddechów na minutę (BPM, cykl/min). U chorych z HCM wszystkie badane parametry HRV były znamiennie niższe w porównaniu z grupą REL i K. W grupie 180 zdrowych określono należne wartości całkowitej HRV (SDRR). W grupach HCM i REL obserwowane wartości SDRR były znaminnie mniejsze od należnych. W obu badanych grupach (HCM i REL) istotnie mniejsze wartości obserwowano głównie u osób poniżej 40 roku życia, natomiast nie obserwowano istotnych różnic u badanych ň50 roku życia. Zredukowana HRV występowała u 21 chorych (54 proc.) z grupy HCM i u 64 osób (42 proc.) z grupy REL. Parametry widmowe okazały się mniej czułe w wykrywaniu zmniejszonej HRV, a istotne różnice dotyczyły redukcji widma HF w każdej grupie wiekowej u chorych z HCM, jak i u członków ich rodzin...


  11/33

  Tytuł oryginału: Efektywność akcji profilaktycznej w populacji wysokiego ryzyka choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Effectiveness of action on prevention in a population with high-risk for coronary heart disease. P. 2: Distribution of blood pressure in relation to body mass.
  Autorzy: Skrzypek-Wańha Janina, Sosnowski Maciej, Kozakiewicz Krystyna, Tendera Michał, Ciosek Joanna
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.17-23, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Masa ciała jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących podwyższone ciśnienie, zwłaszcza skurczowe. Celem przedstawianej pracy jest ocena skuteczności akcji profilaktyki pierwotnej w zakresie ciśnienia tętniczego u chorych z wysokim ryzykiem choroby wieńcowej w powiązaniu z masą ciała. Materiał i metody. Grupę badanych stanowiły 992 wybrane losowo osoby, spośród 7965 uczestników akcji profilaktyki pierwotnej SPES, uktórych wykazano obeność wysokiego ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych. W badanej grupie było 771 mężczyzn (77,7 proc.) w wieku 64 ń 7 lat (zakres 38 - 86 lat) i 221 kobiet (22,3 proc.) w wieku 66 ń 7 lat (zakres 42 - 82 lata). W analizie uwzględniono wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego i masy ciała w trzech grupach w zależności od indeksu masy ciała (BMI); 25 - wagi należnej, 25 - 39,9 - nadwagi i ň 30 - otyłości. Wyniki. W badaniu wyjściowym nadwagę i otyłość stwierdzono łącznie u 802 osób (80,8 proc.), a w badaniu powtórnym u 747 (75,4 proc.). Największa zmiana dotyczyła spadku liczby osób z otyłością. Odsetek badanych z ciśnieniem prawidłowym był w obu badaniach najwyższy u osób z prawidłową masą ciała. Natomiast w każdej z grup obserwowano jego podwojenie w badaniu powtórym, z 15,8 proc. do 32,4 proc. przy BMI 25, z 11,7 proc. do 20,6 proc. u osób z nadwagą oraz z 5,7 proc. do 11,5 proc. u otyłych. Odnotowano wzrost liczby osób z prawidłową masą ciała i nadwagą, u których w powtórnym badaniu ciśnienie tętnicze osiągało wartości optymalne. Odsetek badanych osób z ciśnieniem prawidłowym ( 130/85 mm Hg) zwiększył się z 2,7 proc. do 9,8 proc., w podobnym stopniu w każdej z grup BMI.


  12/33

  Tytuł oryginału: Biostatyka w urologii.
  Autorzy: Kraszewska Ewa, Rabczenko Daniel, Sosnowski Roman
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.82
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/33

  Tytuł oryginału: XVII Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.
  Autorzy: Sosnowski Roman
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.115, il. - 17 Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego Birmingham 23-26.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Urologiczne

  Streszczenie polskie: Podczas XVII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (23-26.02.2002 r.) w Birmingham jedną z sesji poświęcono historii urologii. Wśród kilku ciekawych prac poglądowych przedstawiono rys historyczny leczenia zastawki cewki tylnej, pierwsze zabiegi urologiczne wykonane w czasach starożytnych oraz rozwój urologii europejskiej.


  14/33

  Tytuł oryginału: Zarys historii urologii warszawskiej.
  Opracowanie edytorskie: Sosnowski Roman (Oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.127-128, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Leśniowski Antoni 1867-1940MincerAdam1867-1914BrunAleksander Antoni de1803-1868GirsztowtPolikarp1827-1877KosińskiJulian1833-1914WszebórJózef1835-1905StankiewiczWładysław1837-1928GrosglikSamuel1860-1931KryńskiLeon1866-1937Orłowski
 • Władysław1835-1889


  15/33

  Tytuł oryginału: Urologia w Danii.
  Autorzy: Sosnowski Roman
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.88-89, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • podróż zagraniczna

  Streszczenie polskie: Klinika Urologiczna Szpitala Uniwersytetu w Aarhus świadczy pełny zakres zabiegów urologicznych. Wykonuje większość zabiegów uroonkologicznych, wraz z prostatektomią radykalną, cystektomią z wytworzeniem zbiorników jelitowych. Urolodzy ściśle współpracują na co dzień z onkologami.


  16/33

  Tytuł oryginału: Jednoczasowa angioplastyka niezabezpieczonych ujść aortalnych obu tętnic wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym.
  Tytuł angielski: Angioplasty of unprotected two coronary artery ostia using cardiopulmonary bypass as a single emergency procedure - case report.
  Autorzy: Leszczyński Lech, Rewicki Marek, Dąbrowski Rafał, Żelazny Piotr, Sosnowski Cezary, Religa Grzegorz, Sterliński Maciej, Partyka Teresa, Purzycki Zbigniew
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.560-563, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mortality in patients with a significant left main and right coronary artery ostia stenosis is high, reaching 50 p.c. during a five-year follow-up period. To date, this type of lesion has been rarely treated with percutaneous coronary interventions (PCI). We present a case of a 50-year-old man who had coronary artery bypass surgery because of left main stenosis in the past and was currently admitted to the hospital because of unstable angina. Coronary angiography showed tight left main and right coronary ostia stenosis and total occlusion of the left anterior descending artery. Vein grafts were occluded. The PCI procedure combined with the cardiopulmonary bypass ws performed. The lesions were dilated and stents were successfully implanted. The patient tolerated the procedure well. He was discharged five days after PCI and the course of a 12-month follow-up was uneventul.


  17/33

  Tytuł oryginału: XXVI Kongres Naukowy SIU.
  Autorzy: Sosnowski Marek
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.91-92, il. - 26 Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego Sztokholm 08-12.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dniach 8-12.09.2002 r. odbył się w Sztokholmie kolejny XXVI Kongres Soci‚t‚ Internationale d'Urologie (SIU) Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego, w jednym z największych centrów kongresowych w Europie: Stockholmsm„ssam (Stocholm International Fairs Convention Center) mogącym pomieścić około 20 tys. uczestników. Główne zagadnienia Kongresu to: rak stercza, rak pęcherza moczowego, urazy układu moczowego, zabiegi naprawcze cewki moczowej, jakość życia u chorych z nowotworami i biologii molekularnej w raku stercza.


  18/33

  Tytuł oryginału: Czynnościowa ocena pacjentów skalą ADL w różnych typach otępienia.
  Tytuł angielski: An assessment of functions of ADL index and MMSE in patients with various demention syndroms of different origin.
  Autorzy: Sosnowski Marcin, Chmara-Pawlińska Romana
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (5) s.176-178, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The relationship between the functional status and the range of dementia and amior subtypes was corelated. We examined the activities of the patients by evoluation form of Activities of Daily Living Index (Index of ADL). Dementia was diagnosed by Mini-Mental State Examination (MMSE). All patients were selected during the standard geriatric examination in geratric despensary in Katowice. We observed corelation between ADL and MMSE in all cases of dementia. We showed that ADL index is usefull to define the activities in dementia. ADL index corelate with moderate and severe dementia independent of subtypes.


  19/33

  Tytuł oryginału: Profesor Hans Marberger (1917 - 2002).
  Autorzy: Borówka Andrzej, Sosnowski Roman
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.89
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Marberger
 • Hans 1917-2002


  20/33

  Tytuł oryginału: Setny Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego.
  Autorzy: Sosnowski Roman, Szostek Przemysław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.100, 102, il. - 100 Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego Orlando 25-30.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  21/33

  Tytuł oryginału: Plamistość kości - osteopoikiloza - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Osteopoikilosis - case report.
  Autorzy: Frankowska Małgorzata, Frankowski Stanisław, Sosnowski Stanisław, Kasprzak Heliodor Adam
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.68-70, il., bibliogr. 15 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek występowania u 23-letniego pacjenta osteopoikilozy. Badania przeprowadzone u członków rodziny ujawniły schorzenia u matki i u jednego z braci. Genetyczne tło choroby potwierdza dominujący charakter dziedziczenia choroby.


  22/33

  Tytuł oryginału: Rzadkie zaopatrzenie powikłania protezoplastyki stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Rare management of hip joint prosthetoplasty complication.
  Autorzy: Lachowicz Jerzy, Romaniuk Wiesław, Grzyl Jarosław, Romaniuk Piotr, Sosnowski Stanisław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.75-79, il., bibliogr. 20 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Całkowita alloplastyka stawu biodrowego na przestrzeni ostatnich lat stała się niemal powszechnie stosowaną metodą operacyjnego leczenia zmian zwyrodnieniowych biodra. Liczba wykonywanych tego typu zabiegów wzrasta z roku na rok, ale zwiększa się rownież liczba powikłań. Dlatego też uzyskanie trwałych efektów po endoprotezoplastykach stawów biodrowych staje się wyzwaniem dla współczesnej ortopedii. Autorzy pragną przedstawić niekonwencjonalny sposób leczenia operacyjnego złamania trzonów kości udowych po alloplastyce całkowitej stawu biodrowego. Do rozwiązania problemu zastosowano system BMP cable (system surgical technique).


  23/33

  Tytuł oryginału: Możliwości tomografii rezonansu magnetycznego (MR) w ocenie przypadków orbitopatii tarczycowej.
  Tytuł angielski: The possibilities of MR in evaluation of thyroid orbitopathy cases.
  Autorzy: Sosnowski Piotr, Paprzycki Włodzimierz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.51-58, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie MR jest najlepszym sposobem obrazowania zmian mięśniowych w orbitopatii tarczycowej. Pomiary grubości i intensywności sygnału mięśni gałkoruchowych w obrazach sekwencji STIR umożliwiają określenie charakteru i nasilenia procesu chorobowego. W oparciu o krótkoczasową sekwencję GRE opracowano metodę oceny ilościowej zaburzeń ruchomości gałek ocznych spowodowanych zmianami mięśniowymi w przebiegu orbitopatii tarczycowej. Powyższe pomiary były pomocne do podjęcia decyzji o sposobie leczenia oraz do oceny jego skuteczności.

  Streszczenie angielskie: MR is the best method of imaging the extraocular muscles in thyroid orbitopathy. Measurements of the thickness and signal intensity of these structures based on STIR images are used to define the character and severity of the disease. The way of quantitative evaluation of the eye movements based on GRE images was presented. All these methods were helpful for planning the therapy and evaluation of this effectiveness.


  24/33

  Tytuł oryginału: Badania rozkładów wielkości cząstek aerozolowych acetonidu triamcinolonu.
  Tytuł angielski: Evaluation of aerosol characteristics of triamcinolone acetonide.
  Autorzy: Pirożyński Michał, Gradoń Leon, Sosnowski Tomasz R.
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (4) s.38-42, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Steroids given in inhalation are the crucial part of therapy in asthma and COPD. In both entities the pathological changes start in the small airways. The aim of the inhalation therapy should be delivery of the drug particles to the smallest airways. The biggest drawback of pMDI drug delivery is the need of synchronization of inhalation and aerosol generation. It is estimated that 75 p.c. of the patients cannot perform a proper aerosol inhalation with the pMDI device. One of the methods improving the deposition of aerosols from pMDI is the introduction of spacers. In steroid therapy introduction of spacer not only improved aerosol delivery but also reduced the side effects of local irritation, systemic and local effects of improper inhalation. The aim of the study was to analyze the aerosol characteristics of the generated aerosol of triamcinolone acetonide (Azmacort) from a pMDI device and to assess the effect of a integrated spacer supplied with the pMDI device on the aerosol characteristics. The results of our analysis showed that small particles (ó 0,5 ćm) made up 70 p.c. of the mass of the particles generated in one puff. The integrated spacer also increased the small particle fraction (0,5 - 1 ćm) in the studies aerosol. Larger particles (1 - 5 ćm, 5 - 10 ćm) made up only a small mass of the generated aerosol. The characteristics of the generated aerosol showed that it is suitable for treatment of lower airways inflammatory disorders seen in asthma and COPD. Small fractions of larger particles reduced the possibility of local and systemic side effects of triamcinolone.


  25/33

  Tytuł oryginału: Wyniki badania przesiewowego dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy u kobiet w regionie łódzkim.
  Tytuł angielski: The results of screening program for cervical cancer in population of Łódź.
  Autorzy: Gottwald Leszek, Giernat Ludwika, Lech Waldemar, Wójcik-Krowiranda Katarzyna, Akoel Kindah Mo, Kowalczyk-Amico Katarzyna, Estemberg Dorota, Grzesiak Mariusz, Sosnowski Dariusz, Guzowski Grzegorz, Baś Elżbieta, Tyliński Wiesław, Bieńkiewicz Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.934-938, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badanie przesiewowe w celu wczesnego rozpoznania stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy wśród 5000 kobiet mieszkanek regionu łódzkiego. Wykryto 7 ciężkich dysplazji, 3 przypadki raka przeinwazyjnego oraz 3 raki inwazyjne szyjki macicy. Uzyskane wyniki obrazują wysoką częstość występowania stanów przedrakowych i inwazyjnego raka szyjki macicy w populacji mieszkanek regionu łódzkiego w wieku 30-59 lat. Liczba wykrytych patologii szyjki macicy potwierdza celowość przeprowadzonego projektu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Despite effective screening methods, most often tumor of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the precancerous lesions and cervical cancer justifies carrying otu such prophylactic tests in Poland. Design: Assessment of results of screening as a method of early detection of cancer of the uterine cervix among inhabitants of Łódź area. Material and Methods: Study was done between 1.07.2000 and 31.12.2000 among 5000 women aged from 30 to 59 years, inhabitants of Łódź area. Smears were evaluated in five-grade Papanicolau scale and according to TBS system. In cases of detection of erosion of the uterine cervix or abnormal results of cytological test (ň IIIř) biopsies were taken to make patholgocial diagnosis. Results: 459 smears were qualified to group I according to Papanicolau (9,18 p.c.), 4435 smears to group II (88,7 p.c.), 38 smears to II/III (0,76 p.c.), 65 smears to group III (1,3 p.c.), 2 smears to IV (0,04 p.c.) and 1 smear to V (0,02 p.c.). Due to histopathological verification of the cytological results 53 low grade cervical dysplasia (1,06 p.c.) were diagnosed, 8 dysplasia of medium grade (0,16 p.c.), 7 high grade dysplasia (0,14 p.c.0, 3 pre-invasive cancers (0,06 p.c.) and 3 invasive cancers (0,06 p.c.). Conclusions: Popoulation of inhabitans of Łódź area aged 30 to 59 years old is characterised by a high frequency fo incidence of pre-cancerous conditions and invasive cervical cancer. Number of detected pathologies of the uterine cervix proves purposefulness of this project.


  26/33

  Tytuł oryginału: Wpływ nowych nośników niefreonowych na rozkład cząstek aerozolowych preparatów Berodual N i Berotec N.
  Tytuł angielski: Effect of non-freon propellants on aerosol characteristics of Berodual N and Berotec N.
  Autorzy: Pierożyński Michał, Sosnowski Tomasz, Gradoń Leon
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.53-57, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Inhalation therapy is the mainstem therapy of respiratory disorders. The most often used aerosol generator remains the pMDI device. Due to implication of the Montreal Protocol and ban of freon propellants a complete change of the presently used aerosols is mandatory. Change of propellants will effect the characteristics of the generated aerosols. The change of the drugs may also effect the deposition patterns of the new foermulations. The aim of the study was to amylase the effect of introducing HFA 134a as the non-CFC propellant in the two most popular aerosol preparation Berodual N and Berotec N. We have shown that the new propellant HFA 134a improved the deposition propertioes of both drugs. An increase of the small particle fraction was seen in both, leading to a better deposition in the peripheral airways so valuable in COPD patients and asthmatics.


  27/33

  Tytuł oryginału: Wykładniki miażdżycy tętnic wieńcowych w ultrasonograficznej ocenie dużych tętnic obwodowych : praca doktorska
  Autorzy: Sosnowski Cezary, Pasierski Tomasz (promot.).; Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Samodzielna Pracownia Hemodynamiki w [Warszawie]
  Źródło: [2002?], 109 k. : il., tab., bibliogr. 181 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20684

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/33

  Tytuł oryginału: [Informacje o powikłaniach w przypadku wystąpienia uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego].
  Autorzy: Sosnowski Stanisław, Kasprzak Heliodor Adam, Hagner Wojciech
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002 supl.: Poradnik dla Para- i Tetraplegików s.5-40, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/33

  Tytuł oryginału: Częstość rytmu serca - kluczowy parametr kliniczny o wciąż niedocenianej wartości.
  Autorzy: Sosnowski Maciej
  Źródło: Lekarz 2002 (1) s.17-18, 20-21, il.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/33

  Tytuł oryginału: Zalecane standardy postępowania z pęcherzem neurogennym u osób po urazie rdzenia kręgowego.
  Autorzy: Kiwerski J. E., Kwolek A[ndrzej], Sosnowski S., Opara J.
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.119-120, tab.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/33

  Tytuł oryginału: Prewencja pierwotna choroby wieńcowej w świetle aktualnych wytycznych.
  Autorzy: Sosnowski Maciej
  Źródło: Lekarz 2002 (3) s.14, 16-19, tab.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/33

  Tytuł oryginału: Biostatystyka w urologii.
  Autorzy: Kraszewska Ewa, Rabczenko Daniel, Sosnowski Roman
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.66-68, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  33/33

  Tytuł oryginału: Zarys historii urologii warszawskiej.
  Autorzy: Krzeski Tadeusz
  Opracowanie edytorskie: Sosnowski Roman (oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.122, 124, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Niniejsze opracowanie jest kontynuacją pierwszej części "Zarysu historii urologii warszawskiej", która ukazała się w "Przeglądzie Urologicznym" nr 2/2002. Inspiracją i bazą do jej napisania był opublikowany w 1996 roku artykuł, w którym przedstawiony został rys historyczny warszawskiej urologii. Jego autorem jest prof. Tadeusz Krzeski, który niewątpliwie należy do grona zasłużonych lekarzy, mających istotny wkład w rozwój "warszawskiej szkoły urologicznej".

  stosując format: