Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOSNOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym u noworodków i wcześniaków : standardy i procedury medyczne
Autorzy: Kamińska Ewa, Misiak Halina, Sosnowska Krystyna
Źródło: - Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2002, 70 s. : tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,622

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  2/5

  Tytuł oryginału: Uszczelnianie zębów trzonowych mlecznych u dzieci 3-letnich jako metoda profilaktyki próchnicy.
  Tytuł angielski: Sealing primary molar teeth for 3-years old children as the method of caries prevention.
  Autorzy: Wal Agnieszka, Sosnowska-Boroszko Anna, Kochanek Anna, Kryńska Agnieszka, Grudzień Anita, Zakrzewska Magdalena, Drózd Joanna, Osiejuk Joanna, Sołtan Aleksandra
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.51-54, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was the assessment of preventive seal method in primary molar teeth for the youngest children. 78 three years old children from Warsaw kindergartens were examined. 71 children were qualified for fissure sealant but the procedure was performed for 28 children. We seales the fissures in 108 teeth using Helioseal F material (Vivadent). Check-up examination was performed after 1,3 and 6-th months. We controlled the retention of material in fissures. We registered the partial and total loss of sealant in mesial and distal points of fissure of sealed teeth. After one month the teeth were controlled, and in this group 79 p.c. had overall sealant, after 3 month 65 p.c. and after 6 month 53 p.c. In this examination relation between OHI and keeping sealant wasn't observed but relation between keeping sealant and high number of dmf was confirmed. Relatively high teeth susceptibility to caries for children that have high number of dmf which is most often caused by weak mineralization of hard tissues. That fact condition probably better etching at the same time as in teeth in low dmf number children group.


  3/5

  Tytuł oryginału: Realizacja zajęć wychowania fizycznego w klasach nauczania początkowego szkół podstawowych na przykładzie województwa włocławskiego.
  Tytuł angielski: Realisation of physical education in the youngest children of primary schools at the Włocławek province.
  Autorzy: Sosnowska Stefania, Kostka Tomasz
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (2) s.69-74, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny realizacji zajęć ruchowych (lekcji wychowania fizycznego i ćwiczeń śródlekcyjnych) w klasach nauczania początkowego w szkołach podstawowych na terenie byłego województwa włocławskiego. Badaniami objęto 202 placówki (92,24 proc. działąjących szkół podstawowych). Wszystkie badane szkoły prowadziły zajęcia ruchowe w formie lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia wf w liczbie 3 godzin i więcej w tygodniu odbywały się w 176 placówkach. Ćwiczenia śródlekcyjne prowadziło 97,52 proc. placówek. Z dokonanej oceny warunków do prowadzenia zajęć wychwania fizycznego w szkołach wynika, że tylko 19,31 proc. szkół na teranie byłego województwa włocławskiego spełnia wymagania w zakresie wyposażenia w pełnowymiarowe sale gimnastyczne, boiska i place rekreacyjne. Wśród ankietowanych szkół, 72 placówki (35,64 proc. szkół) posiada pełnowymiarowe sale gimnastyczne. Boiska o liczbie i rozmiarach odpowiednich do liczby uczących się dzieci posiada 69,31 proc. szkół. 57,43 proc. szkół posiada plac rekreacyjny o powierzchni co najmniej 450 mý. W 99,50 proc. badanych szkół łączna liczba godzin zajęć ruchowych (wf i ćwiczenia śródlekcyjne) wynosiła co najmniej 3 godziny ćwiczeń tygodniowo, w 73,77 proc. szkół co najmniej 4 godziny tygodniowo, a w 18,32 proc. szkół co najmniej 5 godzin tygodniowo. Większość szkół realizowała program ň 4-5 godzin tygodniowo (55,45 proc. placówek). Łączna liczba liczba godzin zajęć ruchowych tygodniowo w klasach I-III szkół podstawowych różni się w zależności od wyposażenia placó ek w pomieszczenia i tereny do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Wyposażenie w salę gimnastyczną nie miało istotnie statystycznego wpływu na ilość realizowanych godzin zajęć ruchowych (chiý = 2,31; p = 0,52), podobnie jak posiadanie pełnowymiarowego boiska (chiý = 1,33; p = 0,51)...

  Streszczenie angielskie: We analysed the conditions and realisation of physical education in youngest children of primary schools at the Włocławek province (202 schools). Only 19,31 p.c. of schools had an appropriate gymnasium, sports area and recreation area. 72 schools /35,64 p.c./ had a full-size gymnasium, 69,31 p.c. of schools had a full-size sports area, and 57,43 p.c. of schools had a full-size recreation area of surface at least 450 mý. Overall weekly physical exercises organised by schools were ň 3 hours in 99.5 p.c. of schools, ň 4 hours in 73.77 p.c. of schools, and ň 5 hours in 18.32 p.c. of schools. The majority of schools realised programme of ň 4-5 hours per week (55,45 p.c.). Equipment with recreation area was a significant determinant of number of hurs of physical exercises provided by schools (chiý = 6,76; p = 0,03), while equipment with gymnasium (chý = 2,31; p = 0,52) or sports area (chý - 1,33; p = 0,51) were not.


  4/5

  Tytuł oryginału: Wady szkliwa w zębach stałych u dzieci w wieku szkolnym.
  Tytuł angielski: Enamel anomalies in permanent dentition of school children.
  Autorzy: Sosnowska-Boroszko Anna, Gordon Anna, Siemińska Jolanta, Remiszewski Aleksander, Janicha Jadwiga, Wacińska-Drabińska Maria, Grzybowska Anna, Goliński Adam, Wal Agnieszka, Piętowska Małgorzata, Kolti Faride Valipour, Boguszewska-Gutenbaum Halszka
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.116-121, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to examine the prevalence of permanent teeth enamel anomalies in schoolchildren in one warsaw schools. There were 409 children examined (7-14 years old), living from the birth in a region with optimal level of fluoride in the water. The epidemiological DDE Index was used in this examinations. 38 p.c. of children had enamel anomalies. The most of examined children had disturbances in from of white/cream mottling and lines. The localization was referred to premolar teeth then incisors and canines in maxilla.


  5/5

  Tytuł oryginału: Wypadki uczniów w placówkach oświatowych na terenie byłego województwa włocławskiego w latach 1995-1998.
  Tytuł angielski: Accidents among students in educational facilities in the area of the former Włocławek Region during 1995-1998.
  Autorzy: Sosnowska Stefania, Kostka Tomasz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.73-78, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Analizie poddano występowanie wypadków uczniów w placówkach oświatowych w latach szkolnych 1995/1996-1997/1998 na terenie b. woj. włocławskiego. Rozpatrywano wypadki z uwzględnieniem rodzaju prawdziwych zajęć szkolnych, miejsca i przyczyny. W okresie tym wystąpiło 2318 wypadków uczniów we wszystkich placówkach oświatowych. Najczęściej wypadkom ulegali uczniowie w szkołach podstawowych (77,09 proc. ogółu wypadków młodzieży szkolnej). Wypadki dzieci w szkołach podstawowych były także najcięższe w porównaniu z wypadkami uczniów w pozostałych obiektach oświatowych: 3 wypadki śmiertelne (tylko w szkołach podstawowych) oraz 15 wypadków ciężkich (0,65 proc. wypadków w placówkach oświatowych). Stwierdzono coroczny wzrost liczby wypadków. W roku szkolnym 1995/1996 miały miejsce 603 wypadki - 0,69 proc. młodzieży szkolnej. Częstość wypadków na 10 000 uczniów - 68,5. Wypadki uczniów w szkołach podstawowych stanowiły 79,10 proc. wypadków. Wypadkom uległo 0,80 proc. uczniów szkół podstawowych. W roku szkolnym 1996/1997 wypadków doznało 735 uczniów (0,78 proc. młodzieży szkolnej). Częstość wypadków na 10 000 uczniów 78,1. W szkołach podstawowych miało miejsce 71,84 proc. wszystkich wypadków. Wypadkom uległo 0,91 proc. dzieci. W roku szkolnym 1997/1998 wypadkom uległo 980 uczniów - 0,92 proc. uczącej się młodzieży. Czestość wypadków na 10 000 uczniów - 92,1. Najczęściej wypadkom ulegali uczniowie w szkołach podstawowych (1,43 proc. uczniów). Wypadki w szkołach podstawowych stanowiły 83,47 proc. wypadków uczniów. Do wypadków uczniów dochodziło na boisku szkolnym, sali gimnastycznej ...

  stosując format: