Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOSIN
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Uzupełniająca plastyka kostna panewki w pierwotnej cementowej allplastyce stawu biodrowego.
Tytuł angielski: Acetabular bone grafting in primary total hip arthroplasty.
Autorzy: Dutka Julian, Sosin Paweł, Urban Mariusz, Libura Marek
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.143-150, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnej ocenie poddano wyniki 108 cementowych allplastyk całkowitych biodra z plastyką kostną panewki, wykonanych u 102 chorych w latach 1989-1998 na tutejszym Oddziale. Średnia wieku dla 81 kobiet i dla 21 mężczyzn wynosiła 66,9 lat. Użyto następującą liczbę i rodzaj endoprotez: Wellera - 62, Charnleya - 28, Ultima-Straight - 12 i Centrament - 6. W 76 przypadkach wskazaniem do operacji były pierwotne zmiany zwyrodnieniowe, w 21 rzs, w 9 - dysplazja lub wrodzone zwichnięcie biodra i w 2 - zmiany pourazowe. Okres obserwacji wahał się od 12 miesięcy do 9 lat i 8 miesięcy (średnia 43,2 miesięcy). Pierwotna plastyka kostna panewki w 57 przypadkach miała charakter wypełnienia przeszczepami gąbczastymi dużych torbieli lub jamistych ubytków panewki, w 26 przypadkach polegała na wzmocnieniu cienkiego sklerotycznego dna panewki, w 16 polegała na wypełnieniu dna przeszczepami gąbczastymi panewki protruzyjnej oraz w 9 przypadkach na nadbudowie przeszczepem korowo-gąbczastym stropu panewki. W 17 proc. przypadkach zastosowano autogenne i allogenne przeszczepy, w 83 proc. wyłącznie przeszczepy autogenne. Oceny klinicznej i radiologicznej dokonano na podstwie kryteriów podanych przez wspólny komitet The Hip Society, SICOT i AAOS. W analizowanym materiale średnia ocena kliniczna wyniosła 83,5 punktu w skali Harrisa. Radiologiczne obluzowanie stwierdzono w przypadku 15 panewek i 9 trzpieni. Przeszczepy nie wgoiły się w 25 przypadkach, z tego w 14 przypadkach doszło do ...

  Streszczenie angielskie: A group of 108 hips in 102 patietns (81 females and 21 males; average age: 66.9 years) operated at our Centre between 1989 and 1998 was evaluated. There were 76 hips with idiopathic arthritis, 21 hips with rheumatoid arthritis, 2 hips with post-traumatic lesions and 9 cases of dysplatic arthritis of the hip. Cemented total hip artroplasty was performed in all cases (62 Weller prostheses, 28 Charnley prostheses, 12 Ultima-Straight prostheses and 6 Centrament prostheses). In the presented material three different kinds of bone grafting were performed: "impaction boen grafting" with autogenous cancellous bone grafts in cases of bone cysts and cavitary lesions (57 cases); augmentation of thin sclerotic or protrosive acetabulums with autogenous cancellous bone grafts with or without allogenous cancellous bone grafts (26 and 16 cases respectively); and reconstruction of the roof of the acetabulum with autogenic cortico-cancellous bone grafts 9 cases). In 17 p.c. cases autogenous and allogenous bone grafts were used simultaneously and in 83 p.c. autogenous bone grafts only were employed. Acetabular bone grafting was necessary to create proper bone substrate for endoprostheses implantation. Evaluatioon of results was based on criteria proposed by a joint committee of The Hip Society, SICOT and AAOS. A mean of 83.5 points were achieved in the Harris Hip Score. Aseptic loosening was observed in 15 sockets and 9 stems. Bone grafts didn't heal in 25 hips, of which 14 had loose ...

  stosując format: