Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SORYSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Możliwości oszczędzania krwi na oddziale ortopedyczno-urazowym i wynikające z tego korzyści.
Tytuł angielski: Possibilities and profits of blood saving in orthopedics and traumatology.
Autorzy: Dutka Julian, Sorysz Tomasz, Urban Mariusz
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.87-92, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy poddano ocenie możliwości oszczędzania krwi na Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie opierając się na własnych doświadczeniach. Ocenę przeprowadzono na grupie 56 chorych po dużych zabiegach ortopedycznych, 35 alloplastykach stawu biodrowego, 19 alloplastykach całkowitych kolana i 2 zespoleniach złamań kręgosłupa, operowanych na przełomie 1998/1999. Pacjentów do zabiegów planowanych przygotowywano na drodze autotransfuzji uzyskując średnio 2 jednostki krwi. W okresie pooperacyjnym odzyskiwano krew do zwrotnej transfuzji z rany na drodze drenażu czynnego za pomocą aparatów CBC Consta VAC (Strayker) i drenażu grawitacyjnego, korzystając ze standardowych worków transfuzyjnych firmy Baxter. Pozwoliło to na odzyskanie każdorazowo około 350-700 ml. krwi po alloplastyce stawu biodrowegoo, 500-800 ml po alloplastyce stawu kolanowego i 500 ml po stabilizacji złamania kręgosłupa. Analiza wartości morfologicznych krwi z aparatów CBC (Strayker) i worków transfuzyjnych (Baxter) nie wykazała istotnych różnic statystycznych. Na tej podstawie stwierdzono, że obie te metody są równie przydatne w pozyskiwaniu krwi z rany pooperacyjnej, a niewielki koszt i prostota metody grawitacyjnej preferują ją w naszych warunkach. Szeroko pojęta autotransfuzja stosowana w naszym oddziale pozwala na zaoszczędzenie rocznie około 250 l krwi i w wielu planowych zabiegach na wyeliminowanie konieczności transfuzji krwi allogennej.

  Streszczenie angielskie: The author presents his own experiences related to blood saving methods in orthopedics and traumatology. The analysis was carried out on 56 patients who underwent major orthopedic procedures: 35 total hip arthroplasties, 19 total knee arthroplasties and two fusions of fractures of the spine performed between the end of 1998 and the begining of 1999. Patients were prepared for elective surgery by carrying out autotransfusion, which gave on average 2 units of blood for each patients. During the post operative period blood for retransfusion was obtained throught active drainage using CBC Consta VAC (Strayker) equipment and through active drainage using standard Baxter transfusion bags. This gave approx. 350-700 ml of blood after hip arthroplasties, 500-800 ml after knee arthroplasty and 500 ml after stabilization of spince fractures. An analysis of the morphotic values of blood from CBC (Strayker) and the transfusions bags (Baxter) did not reveal any statistically significant differences. This confirmed that both methods are equally useful for obtaining blood from the post-operative wound. However, the low cost and simplicity of dowward drainage make this method more suitable for our hospitals. Autotransfusion yielded in our department an annual saving of 250 l of blood and in many planned operations eliminate to necessity for allogenic blood transfusion.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zaopatrzenie wieloodłamowego złamania trzonu kości udowej po jednostronnej alloplastyce połowiczej stawu biodrowego i całkowitej stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Treatment of multifragmentary femur fracture following unilateral hip hemiarthroplasty and total knee arthroplasty.
  Autorzy: Dutka Julian, Ciszewski Alfred, Zawiejska Beata, Sorysz Tomasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.619-623, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek chorej lat 80 po jednostronnej alloplastyce połowiczej stawu biodrowego wykonanej z powodu złamania szyjki kości udowej i całkowitej alloplastycce stawu kolanowegoo, w związku ze zmianani zwyrodnieniowymi, u której doszło do złamania trzonu kości udowej. Podjęto próbę zespolenia za pomocą płyty stabilizującej i śrub. Ze względu na ponowne złamamnie i destabilizację zespolenia w przebiegu operacyjnym, wykonano ponowne zespolenie z zastosowaniem doraźnie przygotowanego i niekonwencjonalnie wprowadzonego gwoździa Kntschera oraz cementu kostnego. Uzyskano dobrą stabilizację odłamów i zrost złamamnia po 4 m-cach.

  Streszczenie angielskie: In this paper presented a case of 80 years old patients with femur fracture after unilateral hip arthroplasty because of femur neck fracture and knee arthroplasty following osteoarthritis. First was done the stabilization of the fracture using a plate. Because of second fracture and damage the plate stabilization next operation was done using intramedullary Kntscher nail which was non typically inserted and with aditional fixation by bone cement. The result were good stabilization and healing of the fracture after 4 months.

  stosując format: