Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOLECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: VIII Międzynarodowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pt. Aktualny stan ergonomii w rolnictwie, potrzeby na przyszłość, Lublin.
Tytuł angielski: 8th International Seminar of Ergonomics, Safety and Work Hygiene on "The present state of ergonomics in agriculture and future needs", Lublin, Poland.
Autorzy: Solecki Leszek
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.173-174 - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pt. Aktualny stan ergonomii w rolnictwie, potrzeby na przyszłość Lublin 22-24.10. 2001
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  2/10

  Tytuł oryginału: Chirurgiczna szkoła Ludwika Rydygiera (1850-1920).
  Tytuł angielski: Surgical school of Ludwik Rydygier.
  Autorzy: Czupryna Antoni, Orzeł-Nowak Anna, Solecki Rafał
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.361-368, il., bibliogr. 17 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Rydygier
 • Ludwik 1850-1920


  3/10

  Tytuł oryginału: Stan słuchu rolników indywidualnych.
  Tytuł angielski: State of hearing among private farmers.
  Autorzy: Solecki Leszek, Horoch Andrzej
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.299-305, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań był stan słuchu rolników indywidualnych w wybranej grupie 128 osób (wiek: 28-65 lat; staż: 11-40 lat). Zakres badań obejmował: fizykalne badania laryngologiczne, szczegółowy wywiad otologiczny oraz właściwe badania audiometryczne (przewodnictwo powietrzne i kostne). Badania słuchu rolników indywidualnych wykazały, że najwyższe średnie wartości ubytków słuchu zawierają się głównie w obszarze dwóch wysokich częstotliwości: 4 i 6 kHz i wynoszą: 34,9 - 39,7 dB. Są to częstotliwości typowe dla urazu akustycznego. Stwierdzono także występowanie bardzo wysoko istotnej statystycznie (p 0,001) korelacji pomiędzy ubytkiem słuchu, a wiekiem badanych (r = 0,32 - 0,53; dla 3 - kHz) oraz nieco słabszej korelacji między ubytkiem słuchu a stażem pracy (r = 0,20 - 0,27; dla 3-8 kHz; p 0,01 lub p 0,05). Uzyskane średnie wartości ubytków słuchu w grupie rolników są zdecydowanie wyższe od wartości ubytków słuchu z grupy kontrolnej (42 osoby; wiek: 29-59 lat) i różnią się w stopniu bardzo wysoko istotnym statystycznie (p 0,001). Przeprowadzone badania stanu słuchu rolników indywidualnych wyraźnie potwierdzają hipotezę, że główną przyczyną obniżenia słuchu wśród rolników jest nadmierna ekspozycja na hałas występujący w środowisku rolnym.

  Streszczenie angielskie: The studies of the state of hearing were conducted among a selected group of 128 farmers, aged 28-65 years with employment ranging from 11 to 40 years. The study design covered physical laryngologica examinations, deteiled otologic medical history and proper audiometric tests (air and bone conduction). The results of the study showed that the highest mean values of hearing loss remained mostly whithin two high frequencies of 4 and 6 kHz and were 34.9 - 39.7 d B. These frequencies are typical of acoustic trauma. A highly statistically significant correlation (p 0,001) was observed between hearing loss and age (r = 0,32 - 0.53 for 3-8 kHz), while a slightly weaker correlation was noted between hearing loss and employment duration (r = 0.20 - 0.27 for 3-8 kHz; p 0.01). The mean values of hearing loss obtained among farmers were considerably enhanced, compared to the control group (42 people aged 29 - 59 years), the difference being very high statistically (p 0.001). The studies of the state of private farmers' hearing clearly confirm the hypothesis that an excessive exposure to noise present in the farming equipment is the major cause of the decreased hearing among farmers.


  4/10

  Tytuł oryginału: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość
  Opracowanie edytorskie: Solecki Leszek (red.).
  Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  Źródło: - Lublin, IMW 2002, 229, [5] s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], sum., 24 cm. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Seria: Monografie Instytutu Medycyny Wsi 28
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  5/10

  Tytuł oryginału: Ergonomiczna ocena warunków pracy na stanowisku kierowcy ciągnika rolniczego oraz podstawy ich optymalizacji
  Autorzy: Solecki Leszek
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.148-166, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  6/10

  Tytuł oryginału: Hearing loss among private farmers in the light of current criteria for diminished sense of hearing.
  Autorzy: Solecki Leszek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.157-162, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The study covered a group of 128 private farmers aged 28-65 (mean age 47.2) who had a period of occupational activity of 11-40 years (23.9 yeras average). The evaluation of hearing capability was based on 2 calculated values: PTA (mean from frequency: 0.5; 1; 2 and 3 kHz) and HFA (mean from 3; 4; and 6 kHz). Statisticallysignificant differences in mean hearing loss were observed between the 2 groups in the study; farmers - coantrol group (p 0.001). The value of 20 dB was adopted as a criterion of the deterioration of hearing. This ciriterion was exceeded in 78 p.c. of farmers examined - within the range of high frequencies (HFA), and in 45 p.c. of farmers within the range of medium frequencies (PTA). In the control group, abnormal hearing loss was noted in 17 p.c. of people only for mean HFA valued. In the group of farmers a significant correlation was noted between hearing loss (PTA and HFA) and agae, as well as period of occupational activity. It was statistically confirmed that the most significant decrease in hearing occurred during the age interval up to the age of 50 and durint the period of occupational activity of up to 30 years. The results of thh study confirmed that noise present in the agricultural environment is the primary cause of the decrease in hearing among private farmers.


  7/10

  Tytuł oryginału: Znaczenie markerów nowotworowych oraz cytokin w diagnostyce i ocenie stopnia zaawansowania raka trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Solecki Rafał, Czupryna Antoni (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej, Katedra Immunologii Klinicznej i Patologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr. 193 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20441

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/10

  Tytuł oryginału: Mnogie obrażenia ciała u chorych potrąconych przez samochód
  Autorzy: Solecki Michał, Bury Jarosław, Czuraszkiewicz Łukasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.286-288, tab., bibliogr. 7 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  9/10

  Tytuł oryginału: Social and health insurances in agriculture, Lublin, 23-25 October 2002. IX International Symposium on Ergonomics, Work Safety and Occupational Hygiene.
  Autorzy: Solecki Leszek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.265-266 - 9 Międzynarodowe Sympozjum pt. Społeczne i zdrowotne ubezpieczenia w rolnictwie Lublin 23-25.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • tytuł obcojęzyczny


  10/10

  Tytuł oryginału: IX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w rolnictwie.
  Tytuł angielski: IX International Symposium on Ergonomics, Work Safety and Occupational Hygiene. Social and health insurances in agriculture.
  Autorzy: Solecki Leszek
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.341-350, il. - 9 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pt. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w rolnictwie Lublin 23-25.10. 2002
  Sygnatura GBL: 311,974

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: