Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOKALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zastosowanie metody elementów skończonych w stomatologii.
Tytuł angielski: Application of the finite element method in dentistry.
Autorzy: Mazan Krzysztof, Sokalski Jerzy
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.71-75, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Powikłanie leczenia implantoprotetycznego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Complications of implantoprosthetic treatment - case report.
  Autorzy: Hędzelek Wiesław, Sokalski Jerzy, Gajdus Przemysław, Muszalski Bartłomiej
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.85-89, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/6

  Tytuł oryginału: Torbiele zastoinowe ślinianki podjęzykowej leczone w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Poznaniu w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: The stagnant cysts of sublingual salivary gland treated in the stomatological surgery division of the institute of stomatology of the medical academy in years 1990-2000.
  Autorzy: Szubert Patryk, Sokalski Jerzy
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.71-72, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: According to the classification of Pindborg and Kramer ranula is a stagnant cyst of the sublingual salivary gland. The change is infrequently observed, mostly connected with the young people. The characteristic clinical manifestation allows to make a correct diagnosis. But there are some problems with choosing of method of treatment. Surgery uses of following operationes: marsupialization, cystectomy and cystectomy with surgical husking of the sublingual salivary. In Stomatological Surgery Division of the Institute of Stomatology of the Medical Academy, in years 1990-2000 six cases of the ranula have been treated. Average age of the patients was 24 years. The two methods of treatment were used: marsupialization and cystectomy, both were effective and didn't cause return of the ranula.


  4/6

  Tytuł oryginału: Prognostyczna wartość modelu restrykcji napełniania lewej komory w przewidywaniu rozwoju późnej niewydolności serca po zawale mięśnia serca.
  Tytuł angielski: Prediction of heart failure following a myocardial infarction using restrictive patterns of mitral flow.
  Autorzy: Brzezińska Barbara, Łoboz-Grudzień Krystyna, Kowalska Alicja, Sokalski Leszek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.583-586, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prognostyczna wartość modelu restrykcji (mR) napełniania lewej komory (LK) w zawale serca (ZS) nie została jeszcze jednoznacznie ustalona. Celem praby była ocena znaczenia wystąpienia mR u pacjentów z ZS w przewidywaniu rozwoju niewydolności serca (HF) w 1-rocznej obserwacji. Metody: Echokardiogram (2D + Doppler) wykonano u 88 pacajentów (pp) (śr. wiek 53,8 ń 11 lat) z pierwszym w życiu ZS: przy wypisie ze szpitala oraz po upływie 1 roku. Na podstawie badania Echo-Doppler podzielono pp na dwie grupy: /1/ grupa modelu restrykcji (mR) (n = 9) jeśli E/A ň 2 lub gdy E/A ň 1,5 i czas deceleraacji fali E ó 140 ms; /2/ grupa modelu nie-restrykcyjnego (n - mR) (n = 79), jeśli powyższe kryteria nie były spełnione. W przewidywaniu rozwoju niewydolności serca analizowano metodą Coxa następujące parametry echokardiograficzne i kliniczne: lokalizacja i rozległość ZS (przedni, dolny, zawał Q, zawał non-Q), reperfuzja oszacowana nieinwazyjnie (obecność reperfuzji R/+/, brak reperfuzji R/-/, klasas Kilipa-Kimballa w ostrej fazie ZS (k-K), wskaźnik objętości końcowo-rozkuczowej LK (EDCI), wskaźnik objętości końcowo-skurczowej LK (ESVI), frakcja wyrzutu (EF), Wall Motion Score Index (WMSI), obecność mR. Wyniki: Niewydolność serca, zdefiniowana na podstawie kryteriów klinicznych, rozwinęła się po upływie 1 roku u 23 pp (26 proc.), w tym u 8 w grupie mR (89 proc.) oraz u 15 pp w grupie n-mR (19 proc.). Jednoczynnikowa analiza COxa wykazała, że ryzyko rozwoju HF było istotnie wyższe, jeśli występowały następujące zmienne: zawał-Q (rr = 5,56 p ó 0,05), R/-/ (rr = 4,96 p ó 0,001), K-k ň II (rr = 3,13 p ó 0,01),...


  5/6

  Tytuł oryginału: Factors predicting recurrence of atrial fibrillation after cardioversion.
  Tytuł polski: Czynniki wpływające na nawrót migotania przedsionków po kardiowersji.
  Autorzy: Dmochowska-Perz Małgorzata, Łoboz-Grudzień Krystyna, Sokalski Leszek, Jaźwińska-Tarnawska Ewa
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.501-511, il., tab., bibliogr. 19 poz. - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Berlin 2002 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Factors predicting the maintenance of sinus rhythm (SR) after cardioversion of atrial fibrillation (AF) have not been well defined. Little is known about the impact of the recovery of the left atrial mechanical function (RLAMF) on AF recurrences. Aim. To identify the clinical and echocardiographic predictors of AF recurrences after cardioversion. Methods. Of 112 consecutive patients (39 females, 73 males, mean age 62.1 ń 10.6 ears) with AF who underwent successful electrical or pharmacological cardioversion, 50 maintained SR during 6 month follow-up whereas the remaining 62 had a recurrence of AF. Clinical examination and 2D Doppler echocardiography were performed. From the doppler mitral flow, RLAMF was evaluatied 1, 7, and 21 days after cardioversion. Results. Patients with or without AF recurrence did not differe with respect to age, gender, aetiology, duration of AF, LA size and ejection fraction. In the univariate analysis the lack of RLAMF detected 1 day after cardioversion (relative risk - R = 1.15, p 0.01), functional NYHA class II or III (RR = 1l86, p 0.005) and a history of AF episodes (RR = 2.02, p ó 0.0005) were identifies as the predictors of a recurrence of AF. In the multivariate analysis using COX proportional hazard model the latter two factors remained the independent predictors of AF recurrences during a six-month follow-up period. The Kaplan-Meier analysis showed that out of all analysed risk factors, the most significant were functional NYHA class, history of AF and lack of RLAMF one day after cardoopversion. Conclusions. A history of AF, functional NYHA class II or III, and the lack of RLAMF were the independent predictors of a recurrence of AF. The presence of more than one risk factor strongly identified those who failed to maintain SR during six-month follow-up.


  6/6

  Tytuł oryginału: Wczesne obciążenia implantów stomatologicznych w świetle współczesnej wiedzy i doświadczeń własnych.
  Autorzy: Sokalski J., Grajewski S., Zagalak R.
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (5) s.48-50, 52, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od lat w implantologii panował paradygmat obciążania implantów po 3 i 6 miesiącach od implantacji, odpowiednio dla żuchwy i szczęk. Oczekiwanie ze strony pacjentow wcześniejszego zaopatrzenia protetycznego oraz zachęcające wyniki badań klinicznych zaowocowały promowaniem nowych procedur skracających czas całkowitej rehabilitacji. Autorzy przedstawiają obecny stan wiedzy dotyczący zjawiska osteointegracji w kontekście czasu obciążenia oraz własne doświadczenia kliniczne z zastosowaniem systemu implantologicznego OSTEOPLANT, wykorzystując procedurę przyspieszonego obciążenia po 6 i 8 tygodniach - odpowiednio dla żuchwy i szczęki. W grupie pacjentów, u której wszczepiono 889 implantów odnotowano 97 proc. wskaźnik powodzeń w obserwacjach 6-letnich. Osiągnięty rezultat pozostaje w analogii z podobnymi badaiami nie wykazując różnic między tradycyjną - późną oraz przyspieszoną procedurą obciążenia implantów.

  stosując format: