Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOKÓŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Ocena chorego w śpiączce. Szybka ocena neurologiczna podstawą właściwego postępowania].
Autorzy: Sokół-Kobielska Elżbieta
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.46-48 - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(2)
Sygnatura GBL: 312,978

Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: 10. Kongres Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów i 24. Kongres Europejskiej Akademii Anestezjologii - EUROANAESTHESIA 2002 - Nicea. Sprawozdanie.
  Autorzy: Sokół-Kobielska Elżbieta
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.308-311 - 1024 Kongres Europejskiego Towarzystwa AnestezjologówKongres Europejskiej Akademii Anestezjologii NiceaNicea 06-09.0406-09.04. 20022002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Anestezjologów


  3/5

  Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
  Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
  Sygnatura GBL: 735,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia


  4/5

  Tytuł oryginału: Radiotherapy monitoring by means of 1H MR spectroscopy - in vitro and in vivo studies.
  Autorzy: Sokół Maria, Maniakowski Zbigniew, Kupka Teobald, Jarosz Ewa, Sokół Radosław
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (4) s.207-217, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effects of irradiation on concentrations and relaxation behaviour of brain metabolites was studied by means of high-resolution 1H NMR in vitro. The model studies were performed on rat brains irradiation with the doses of 20 Gy applied in fractions. Standard procedures were used to obtain HCIO4 extracts of rat brains. The 1H NMR studies of the extracts solutions in D20 were performed using a Varian Inova-300 NMR spectrometr. The integral intensities of metabolite signals were found to change during the irradiation cycle and after it. These changes are accompanied by the variations in the T1 relaxation times. The results of the in vivo study were compared with those of 1H MR in vivo on the early response to treatment of the irradiated human brain tissue.


  5/5

  Tytuł oryginału: Aktywność przeciwutleniająca tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis Georgi) w roztworach modelowych.
  Tytuł angielski: The antioxidant activity of scullap roots in model solutions.
  Autorzy: Jarosławska Aneta, Oszmiański Jan, Sokół-Łętowska Anna
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.948-951, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: Antioxidant activity of flavonoid preparation obtained by own method has been tested in comparison to original Chinese product. The prepared supplements are useful as antioxidants for a short period.

  stosując format: