Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SODOLSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Układ oddechowy w ostrych zatruciach wybranymi pestycydami (herbicydy dwupirydylowe).
Tytuł angielski: Respiratory system in acute poisonings with selected pesticides (dipiridyl herbicides).
Autorzy: Brzeski Zdzisław, Sodolski Wojciech
Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.229-234, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 311,974

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono najczęstsze powikłania ze strony układu oddechowego w ostrych zatruciach pestycydami z grupy herbicydów dwupirydylowych. Analizowano częstość występowania zatruć, patogenezę działania toksycznego, przebieg kliniczny, powikłania ze strony układu oddechowego, zmiany patomorfologiczne przypadków letalnych, jak również odległe następstwa zatruć u osób, które wyzdrowiały.

  Streszczenie angielskie: In a group of chemical means of plant protection dipiridyl herbicides are associated with high mortality due to acute poisonings, especially in cases of suicide attempts. Preparations of this group of pesticides are classified into class II and III of acute toxicity. The mechanism of toxic effect on humans is connected with the process of cyclic reduction and oxidation with the production of free peroxide radicals and atomic oxygen. The peroxides produced damage cellular and mitochondrial membranes, and block peroxide dismutation, an enzyme blocking toxic free radicals. The authors evaluated from the clinical and toxicalogical aspects 52 cases of acute poisonings with dipiridyl herbicides treated in the Regional Centre of Acute Poisonings in Lublin. Due to the known pathomechanism of these pesticides the pathological changes in the respiratory system were emphasized. Cyanosis of various degrees, tachypnea and hypoxemia, toxic pneumonia leading to fibrosis in patients who survived the acute phase of the poisoning prevailed in the clinical image. In cases of death, the autopsy performed showed the features of pulmonary edema with acute hyperemia of the tissues, mucous- purulent inflammation of the respiratory tract. In microscopic examination the changes has the character of acute hyperemia, edema, focal extravasation into alveolar lumena, metaplasia of the respiratory epithelium, and new foci of pulmonary connective tissue. The observations carried out confirm a consigerable toxicity of dipiridyl herbicides, as well as serious consequences of acute poisonings in the form of multi-organ changes, with domination of pulmonary changes in the form of diffused fibrosis which lead to cardiovascular failure, and sometimes result in the death of the poisoned patient.


  2/2

  Tytuł oryginału: The effect of chronic alcohol abuse on gastric and duodenal mucosa.
  Tytuł polski: Wpływ przewlekłego nadużywania alkoholu na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy.
  Autorzy: Bienia Anna, Sodolski Wojciech, Luchowska Elżbieta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.570-582, il., tab., bibliogr. 29 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: