Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOCHA
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/54

Tytuł oryginału: Metody leczenia nadciśnienia wrotnego u dzieci z mukowiscydozą.
Tytuł angielski: Methods of treatment of portal hypertension in children with cystic fibrosis.
Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Oralewska Beata, Kaliciński Piotr, Teisseyre Joanna, Celińska-Cedro Danuta, Kamiński Andrzej, Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Socha Jerzy
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.19-25, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono endoskopowe i chirurgiczne metody leczenia u dzieci z marskością wątroby w przebiegu mukowiscydozy. Analizą objęto 17 dzieci w wieku od 0,5 do 14,7 lat. Przeprowadzono kliniczną klasyfikację chorych wg skali Childa-Pugha, oceniono przepływ wrotny i żylaki przełyku. Żylaki przełyku stwierdzono u 15/17 dzieci. Krwotok z żylaków przebyło 11 chorych. W celu profilaktyki nawrotu krwawienia zastosowano leczenie endoskopowe (sklerotyzację i opaskowanie żylaków przełyku), przezszyjne wewnąrzwątrobowe zespolenie wrotno-czcze i zabiegi chirurgiczne. Leczenie operacyjne, po uprzednich zabiegach endoskopowych, zastosowano u 5 chorych. U 3 dzieci wykonano splenektomię, a u 2 przeszczepienie fragmentu wątroby od żywego spokrewnionego dawcy.

  Streszczenie angielskie: Methods of treating of portal hypertension in children with cystic fibrosis with cystic fibrosis are presented. Seventeen children aged from 0.7 to 14.7 years were analysed. Child-Pugh classification, portal flow and oesophageal varices were evaluated. Oesophageal varices were found in 15/17 children. Variceal bleeding was observed in 11 patients. Endoscopic treatment (sclerotherapy and variceal ligation), transjugular intrahepatic porto-systemic stent shunt (TIPS) and surgical procedures were performed. Surgical intervention was applied in five children after earlier endoscopic treatment. Splenectomy in three children and living related liver transplantation in two children were performed.


  2/54

  Tytuł oryginału: Wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego na przebieg kliniczny mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: The influence of gastro-oesophageal reflux on the clinical course of cystic fibrosis.
  Autorzy: Oralewska Beata, Celińska-Cedro Danuta, Dmeńska Hanna, Teisseyre Mikołaj, Socha Piotr, Barra Ewa, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.27-32, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano grupę 50 dzeici w wieku 2 - 17,5 lat z mukowiscydozą rozpoznaną na podstawie typowych objawów klinicznych i podwyższonego stężenia chlorków w pocie 60 mmol/l. U wszystkich dzieci wykonano 24-godzinną pH-metrię. Na początku i na końcu rocznej obserwacji oceniano: rozwój dzieci i ich stan odżywienia, stan układu oddechowego, czynność wątroby i trzustki, przeprowadzono też ogólną ocenę zaawansowania procesu chorobowego wg skali Schwachmanna-Kulczyckiego. Refluks żołądkowo-przełykowy rozpoznano u 29 dzieci, co stanowi 58 proc. badanych. U 21 dzieci z r.ż.p. wykonano gastroskopię stwierdzając u 11 zapalenie przełyku, a u 2 powikłania choroby refluksowej pod postacią zwężenia przełyku i przełyku Barretta. W badaniu histopatologicznym wycinka z przełyku u 8 dzieci stwierdzono obraz prawidłowy, u 7 zapalenie przełyku Iř, u 5 zapalenie przełyku IIř, a u 1 przełyk Barretta. Nie stwierdzono związku pomiędzy współistnieniem r.ż.p. w przebiegu cf a wiekiem i płcią dziecka, jego stanem odżywienia, stopniem zaawansowania cf, czynnością wątroby i trzustki, rodzajem patogenu wyhodowanego z plwocin, zaawansowaniem zmian w RTG klatki piersiowej. U dzieci z r.ż.p. stwierdzono znamiennie niższe wartości FEV1, FEF25-75, PEF przy nieznamiennie niższej VC. Wnioski: 1. Stwierdzono częstsze występowanie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z mukowiscydozą. 2. R.ż.p. powodując skurcz oskrzeli może pogarszać wentylację u dzieci z mukowiscydozą.

  Streszczenie angielskie: We investigated 50 children aged 2 - 17,5 years with cystic fibrosis diagnosed based on clinical symptoms and increased sweat chloride concentration ( 60 mmol/l) to test the incidence of GER and relationship between GER and clinical symptoms. We performed 24-hours pH-metry and found GER in 29 children. Development, nutritional status, respiratory investigation, liver and pancreatic tests and disease evaluation according to the S-K score were evaluated at baseline and after 1-year follow-up. Gastroscopy was performed in 21 children with GER and revealed oesophagitis in 11 and complication of oesophagitis (oesophageal stenosis and Barrett's metaplasia) in 2 children. Histopathology of oesophageal biopsies was normal in 8 children, oesophagitis Iř was observed in 7, -IIř in 5, Barrett's metaplasia in 1 child. In CF patients we did not find any correlation between GER and age or sex, nutritional status, the progress of the disease, liver and pancreatic tests, sputum culture, radiological findings. Children with GER had significantly lower FEV1, FEF and PERF values; VC tended to be lower. Conclusions: 1. CF in children predisposes to GER. 2. GER can influence ventilation because of bronchial constriction.


  3/54

  Tytuł oryginału: A multicentre randomized/controlled trial of a conventional versus modestly accelerated radiotherapy in the laryngeal cancer: influence of a 1 week shortening overall time.
  Autorzy: Hliniak A., Gwiazdowska B., Szutkowski Z., Kraszewska E., Kukolowicz P., Jarząbski A., Sochacka B., Mazurkiewicz M., Paprota K., Oliskiewicz W., Zadrożna O., Milecki P., Kubiak M., Czopkiewicz L., Jagas M., Góźdź S., Wieczorek A., Woytowicz A., Cisowska B., Magdziarz H., Nowakowski S., Kośniewski W., Laskosz I., Serafin A., Gradoń E.
  Źródło: Radiother. Oncol. 2002: 62 (1) s.1-10, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 312,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background and purpose: To compare in a phase III study the loco-regional control, disease-free survival and overall survival induced by an accelerated regimen (AF) as compared with conventional regimen (CF) and to analyze the early and late post-radiation morbidity in both arms. Materials and methods: Patietns with ó 75, WHO 0-1, suitable for a radical course of radiotherapy T1-T3, NO, MO, stage of glottic and supraglottic laryngeal cancer were randomized to either CF: 66Gy given in 33 fractions over 45 days or AF: 66Gy given in 33 fractions over 38 days (2 fractions every Thrusday). A total of 395 patients were included from 05.1995 to 12.1998. Results. Early toxicity: At the end of radiotherapy patietns treated with AF complained for more severe reactions than patients treated with CF. In 8 weeks after treatment completion patients treated with AF complained only for more severe pain on swallowing (P = 0.027). In 4 months after treatment completion all types of toxicity except for skin teleangiectasia (P = 0.001) were similar in the two groups. Locoregional control: comparison between CF and AF showed no difference in terms of loco-regional control (P = 0.37). Conclusions: The improvement in AF in terms of loco-regional control is estimated to be 3-5 p.c. in comparison with conventional regimen and is not significant. The intensity of reactions after 4 months was similar in both arms, what suggests the possibility of further shortening of the overall time by few days or enhancing the total dose within the limits of acceptable morbidity.


  4/54

  Tytuł oryginału: Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci.
  Tytuł angielski: Probiotics and prebiotics in prophylactic and therapeutic use in children.
  Autorzy: Stolarczyk Anna, Socha Piotr, Socha Jerzy
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.39-40, 42, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Probiotics and prebiotics belong to functional food. The most recent knowledge in biochemistry, cell biology, physiology, and laso pathology indicates that probiotics and prebiotics help to control and modulate various functions of the body. They can be used in dietary treatment and prevention of diseases presenting increased mucosa permeability and/or pathogenic bacteria overgrowth. Potential health benefits concern prevention of infectious diseases, immunostimulation, improved biavailability of nutrients prevention of toxic effects, osteoporosis, cancer and cardiovascular diseases.


  5/54

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/54

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Komunikat 18.
  Autorzy: Ryżko Józef, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.199-200
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • komunikat

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci


  7/54

  Tytuł oryginału: Probiotyki i prebiotyki jako przyklad żywności funkcjonalnej.
  Tytuł angielski: Probiotics and prebiotics as functional food.
  Autorzy: Socha Jerzy, Stolarczyk Anna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.15-18, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule zaprezentowano wzajemne zależności między prebiotykami i probiotykami, ich korzystne działanie na funkcję organizmu oraz zmniejszenie ryzyka chorób.

  Streszczenie angielskie: Paper presents interactions between prebiotics and probiotics and its positive effects on functions of the body and reduced risk of diseases.


  8/54

  Tytuł oryginału: Miejsce bifidobakterii w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób wieku dziecięcego.
  Tytuł angielski: Role of Bifidobacteria in prophylaxis and treatment of selected doseases in children.
  Autorzy: Socha Jerzy, Stolarczyk Anna, Socha Piotr
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.43-47, bibliogr. 41 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotykow i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono biologię, mechanizm działania bifidobakterii oraz ich wykorzystanie w klinice. Dotychczasowe prace wskazują na ich pozytywną rolę w poprawie stanu odżywienia oraz w profilaktyce i leczeniu wielu chorób u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Work represents biology, mechanism of activity of Bifidobacteria and their use in clinical practice. Recent publications confirm their positive effect in improvement of nutritional status, and also in prophylaxis and treatment of numerous diseases in children.


  9/54

  Tytuł oryginału: Wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę lipidową.
  Tytuł angielski: Pro- and prebiotic interactions with lipid metabolism.
  Autorzy: Socha Piotr, Stolarczyk Anna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.85-88, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najważniejsze badania kliniczne, które w większości wskazują na działanie obniżające stężenie cholesterolu i triacylogliceroli pod wpływem podawania probiotyków i prebiotyków. Przedyskutowano również mechanizmy, przez które możliwy jest wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę lipidową. Zwrócono uwagę na metodykę przeprowadzonych badań, które niekiedy prowadzą do przeciwstawnych wniosków.

  Streszczenie angielskie: In this review we discussed the major clinical studies, which most often show lowering effect of probiotic and prebiotic treatment on cholesterol and triglyceride levels. We also described the mechanism of probiotic and prebiotic interaction with lipid metabolism. We tried to analyze the methodology of the studies, which sometimes lead to opposite conclusions.


  10/54

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej oraz przeciw endomysium u chorych z nieleczoną celiakią.
  Tytuł angielski: Tissue transglutaminase and endomysium antibodies in patients with untreated coeliac disease.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Gregorek Hanna, Lewartowska Aleksandra, Wojciechowska Wanda, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta, Woźniewicz Bogdan, Syczewska Małgorzata, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.487-493, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: mieliczne badania sugerują, że wykryte w ostatnim czasie przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) są nowym serologicznym markerem w celiakii. Celem pracy jest analiza przydatności IgAaTG w korelacji z IgAEmA w wykrywaniu celiakii u pacjentów bez niedoboru IgA. Badania przeprowadzno u 81 chorych na celiakię w wieku 2,35 - 38 lat (43 z nieleczoną celiakią i zanikiem kosmków jelita cienkiego i 38 leczonych dietą bezglutenową przez 0,25 - 19,08 lat) oraz u 60 pacjentów z grupy kontrolnej w wieku 2 - 16,42 lat. W surowicy oceniano obecność IgAtTG metodą ELISA oraz IgAEmA metodą immunofluorescencji pośredniej. U wszystkich chorych z nieleczoną celiakią i zanikiem kosmków jelita cienkiego stwierdzono obecność IgAtTG i IgAEmA w mianie istotnym klinicznie. Nie stwierdzono obecności IgAtTG u 74,3 proc., ani IgAEmA u 78,9 proc. leczonych dietą bezglutenową z powodu celiakii i odpowiednio u 95 proc. i 95 proc. z grupy kontrolnej. Przydatność oznaczenia obecności IgAT w wykrywaniu nieleczonej celiakii (zanik kosmków) u pacjentów powyżej 2 r.ż., określana czułością (100 proc.), swoistością (98,4 proc.) oraz pozytywną wartością prognostyczną (97,7 proc.), jest bardzo wysoka, porównywalna z oznaczeniem IgAEmA. Wniosek. IgAtTG są dobrym markerem serologicznym (porównywalnym z IgAEmA) w wykrywaniu celiakii (z całkowitym zanikiem kosmków jelita cienkiego) u pacjentów powyżej 2 r.ż., z wykluczonym niedoborem IgA.

  Streszczenie angielskie: Immunoglobulin IgA clas tissue transglutaminase autoantibodies (IgAtTG) have been recently reported as a new serological marker of coeliac disease. The aim of the study was to examine the usefulness of screaning for these antibodies in the diagnosis of coeliac disease, compared with antiendomysial antibodies (IgAEmA) in patients without selective IgA deficiency. Sera from 81 patients aged 2.35 to 38 years with clinical disease (43 - untreated, with subtotal or total villous atrophy, 38 - on a gluten-free diet for 0.25 to 19.08 years), and from 60 subjects from a control group aged 2 to 16.42 years, were examined for IgAtTG by enzymed-linked immunosorbent assay and for IgAEmA by indirect immunofluorescence assay. IgAEmA by ELISA were studied using both guinea pig tTG and human tTG as substrates (results were similar). Sera of all 43 examined patients with untreated coeliac disease were positive for IgAtTG and for IgAEmA. In patients on a gluten-free diet sera were negative for IgAtTG in 74.3 p.c. and for IgAEmA in 78.9 p.c. of patients. Sera of 59 (95 p.c.) examined subjects from the control group were negative for IgAtTg and IgAEmA. One boy with insulin-dependent diabetes mellitus was positive for IgAtTG, but negative for IgAEmA, and one boy with short stature was positive for IgAEmA and negative for IgAtTG (both boys with normal small bowel villous architecture). IgAtTG had a high diagnostic sensitivity (100 p.c.), specifity (98.4 p.c.), and positive predictive value (97.7 p.c.), and correlated well with IgAEmA. Conclusion: IgAtTG ELISA is an effective diagnostic test...


  11/54

  Tytuł oryginału: Żywienie a rozwój dziecka w pierwszym roku życia.
  Tytuł angielski: Nutrition and child's development durign the first year of life.
  Autorzy: Socha Jerzy
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.96-102, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: The article presents the role fo nutrition in the infant development. The development of digestion and absorption process as well as dietary guidelines important for the weaning time have been presented.


  12/54

  Tytuł oryginału: Various cationic carriers for in vitro transfection of tumor and endothelial cell lines.
  Autorzy: Zemlińska Barbara, Sochanik Aleksander, Missol-Kolka Ewa, Szala Stanisław
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.285-290, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We compared the efficiency of in vitro DNA transfer into selected tumor and endothelial cell lines using complexes of plasmid DNA and cationic carriers: DDAB/DOPE, DC-Chol/DOPE, Art-Chol/DOPE, Gly-Chol/DOPE, Arg-Gly-Chol/DOPE, BGTC/DOPE, and PEI. The best carriers for transfecting the majority of tested cells lines at optimized carrier-to-DNA weight ratios were PEI and BGTC/DOPE.


  13/54

  Tytuł oryginału: Genetyczne podłoże rodzinnych cholestaz wewnątrzwątrobowych.
  Tytuł angielski: Genetic basis of familial intrahepatic cholestasis.
  Autorzy: Czubkowski Piotr, Pawłowska Joanna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.735-741, il., tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cholestaza u dzieci może mieć różny przebieg kliniczny, a ostateczne ustalenie przyczyny bywa trudne. Olbrzymi postęp genetyki molekularnej w ostatnich latach przyczynił się do odkrycia szeregu genów oraz mutacji odpowiedzialnych za występowanie cholestazy. Dało to podstawę do zrozumienia patomechanizmów obserwowanych zaburzeń porównania konkretnego uwarunkowania genetycznego z przebiegiem klinicznym u dzieci z rodzinną postacią cholestazy. W przyszłości zaowocuje to szbszą diagnostyką, lepszą prognostyką oraz dalszym postępem w doborze optymalnego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The clinical course of cholestasis in children varies and sometimes it is difficult to establish a final diagnosis. Because of enormous progress in molecular genetics in the last decade, many new genes and mutations were lately identified as a cause of cholestasis. That is crucial for understanding the pathomechanisms and correlation between phenotype and genotype in children with familial forms of cholestasis. In the future this gives an opportunity for faster, more accurate diagnosis and prognosis as well as for further development of optimal treatment strategies.


  14/54

  Tytuł oryginału: Ocena peroksydacji lipidów u dzieci z cholestazą.
  Tytuł angielski: Evaluation of lipid peroxidation in children with cholestasis.
  Autorzy: Socha Piotr, Oracz Grzegorz, Dądalski Maciej, Skorupa Ewa, Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Świątkowska Elżbieta, Łysoń-Wojciechowska Grażyna, Lorenc Roman, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.743-747, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cholestaza często prowadzi do niedoboru antyoksydantów i może nasilić tworzenie wolnych rodników. Przedmiotem badania była ocena nasilenia procesów peroksydacji kwasów tłuszczowych wyrażonego stężeniem nadtlenków lipidowych w odniesieniu do stopnia uszkodzenia wątroby, stanu odżywienia i zaopatrzenia organizmu w wybrane witaminy antyoksydacyjne. Stwierdzono zależność liniową pomiędzy nasileniem peroksydacji a stężeniem bilirubiny całkowitej i bezpośredniej i brak związku ze stopniem niedożywienia oraz niedoborem witamin A i E. Wyniki badań wskazują, że w cholestazie nasilenia procesów wolnorodnikowych jest znaczne i pozostaje w ścisłym związku z ciężkością przebiegu cholestazy.

  Streszczenie angielskie: Cholestasis can lead to antioxidant deficiency and can increase free radical formation. The purpose of our study was to assese the increase in lipid peroxidation expressed by lipid peroxide level, in relation to the degree of liver dysfunction, nutritional status and antioxidant viatmin level. We observed a linear correlation between peroxidation increase and total and direct bilirubin concentration. There was no correlation with the degree of malnutrition or vitamin A/E deficiency. These results indicate that peroxidation is considerably increased in cholestasis and closely relted to its severity.


  15/54

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności osoczowych inhibitorów krzepnięcia u dzieci z zakrzepicą układu wrotnego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of the activity of plasma anticoagulants in children with portal thrombosis. Preliminary report.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Teklińska Ewa, Teisseyre Joanna, Wymysłowska Anna, Celińska-Cedro Danuta, Socha Piotr, Cedro Andrzej, Pawłowska Joanna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.749-754, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niedobory naturalnych antykoagulantów predysponują do powstawania zakrzepów żylnych. Celem pracy była ocena aktywności antytrombiny III, białka C i S oraz oporności na aktywne białko C u dzieci z zakrzepicą wrotną. Badania przeprowadzono u 34 dzeci w wieku 1,4-17,8 lat (mediana - 9,6). Grupa kontrolna liczyła 18 dzieci w wieku 5,9-17,7 (mediana - 13,5). U dzieci z zakrzepicą wrotną stwierdzilismy: obniżenie liczby płytek, wydłużenie czasu protrombinowego, obniżenie aktywności czynnika VII oraz obniżenie aktywności naturalnych antykoagulantów (antytrombiny III i białka C). Wykazano zależność między aktywnością czynnika VII a aktywnością antykoagulantów (antytrombiny III i białka C) i między czasem protrombinowym a aktywnością białka C. U 5 spośród 34 dzieci z zakrzepicą wrotną podejrzewamy oporność na aktywne białko C.

  Streszczenie angielskie: Deficiencies of natural anticoagulants have been shown to predispose to venous thrombosis. The aim of the study was to estimate the activity of antitrombin III, proteins C and S and activated protein C resistance in children with portal vein thrombosis. We investigated 34 children aged from 1.4 to 17.6 years (median - 9.6). The control group consisted of 18 children aged from 5.9 to 17.7 years (median - 13.5). Compared with healthy children, patients with portal vein thrombosis displayed: decreased number of platelets, prolongation of prothrombine time, decreased factor VII activity, decreased activity of anticoagulants (antithrombin III and protein C). A relationship between the activity of factor VII and that of anticoagulants (antithrombin III and protein C) and between prothrombine time and activity of protein C was found. Deficiencies of anticoagulants were probably secondary to impairment of liver function. Activated protein C resistance was suspected in 5/34 children with portal thrombosis.


  16/54

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwgliadynowe i przeciwko endomysium jako test przesiewowy w kierunku celiakii: przykłady "pułapek" interpretacji.
  Tytuł angielski: Serum antigliadin and antiendomysium antibodies as a screening test for coeliac disease: Examples of interpretation pitfalls.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Kozłowski Kazimierz, Syczewska Małgorzata, Woźniewicz Bogdan, Gregorek Hanna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.823-829, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celiakia, mimo że jest jedną z najczęstszych chorób przewodu pokarmowego, nie zawsze jest w Polsce rozpoznawana. Celem pracy była ocena wyników rutynowo prowadzonych badań w kierunku celiakii i omówienie "pułapek" w ich interpretacji. Badania przeprowadzono u 124 chorych w wieku od 0,82 do 18, średnio 9,49 lat. U 60 rozpoznano nieleczoną celiakię z zanikiem kosmków; 50 było leczonych dietą bezglutenową, 13 miało niedobór wzrostu, a 1 niedokrwistość z niedoboru Fe. W surowicy oznaczano IgAEmA, IgA AGA i IgG AGA. Bioptat jelita cienkiego pobierano kapsułką Crosby. Czułość i swoistość oznaczeń IgA-EmA, IgA AGA i IgG AGA wynosiła odpowiednio: 90,1 proc. i 98,4 proc.; 95 proc. i 92 proc; 98,3 proc. i 65 proc. Stwierdzono odwrotną zależność między mianem IgG AGA i wiekiem badanego. Omówiono możliwość pomyłek diagnostycznych i "pułapek" w interpretacji ww. testów na przykładzie badanych pacjentów: z izolowanym niedoborem IgA, chorobą Dhringa, dzieci poniżej drugiego roku życia, chorych z celiakią latentą i przejściową "izolowaną" obecnością IgAEmA. Stwierdzono, że miano IgARmA i AGA oceniane wybiórczo nie cechują się 100 proc. czułością. Pacjenci diagnozowani w kierunku celiakii oraz chorzy na celiakię powinni być objęci opieką Poradni Gastrologicznej dysponującej różnymi testami surowiczymi w klasie IgA i IgG istotnymi dla rozpzonania tej choroby.


  17/54

  Tytuł oryginału: Biegunka przewlekła u dzieci do lat 3 - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Chronic diarrhoea up to 3 years old children - diagnosis and treatment.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Stolarczyk Anna, Łyszkowska Małgorzata, Kierkuś Jarosław, Socha Jerzy
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.324-328, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpiła zmiana obrazu klinicznego biegunek przewlekłych. Obserwujemy zmniejszenie częstości występowania biegunki poinfekcyjnej oraz zmiany obrazu klinicznego alergii i celiakii. Postępowanie diagnostyczne opiera się na danych z wywiadu oraz systemie testów przesiewowych i potwierdzających. Postępowanie lecznicze jest kompleksowe: podstawą jest zastosowanie leczenia dietetycznego w oparciu o dietę eliminacyjną ze wspomaganiem w niektórych przypadkach chemioterapeutykiem lub probiotykiem. Leczenie w poszczególnych zespołach chorobowych jest odmienne dostosowane do postaci biegunki. W grupie pacjentów z przewlekłą biegunką o charakterze sekrecyjnym rokowanie często jest poważne, śmiertelność sięga ok. 5 proc.


  18/54

  Tytuł oryginału: Nieinfekcyjne zapalne choroby wątroby.
  Tytuł angielski: Nonviral hepatitis.
  Autorzy: Jankowska Irena, Socha Piotr, Woźniak Małgorzata, Pawłowska Joanna, Socha Jerzy, Rujner Jolanta
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.353-360, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono etiologię, rozpoznanie i diagnostykę podstawowych schorzeń zaliczanych do nieinfekcyjnych zapalnych chorób wątroby. Szczególną uwagę zwrócono na trudności diagnostyczne i częstą konieczność weryfikacji rozpoznania badaniem histopatologicznym bioptatu wątroby. Podkreślono konieczność hospitalizacji dzieci z nieinfekcyjnymi zapalnymi chorobami wątroby w oddziale wysokospecjalistycznym przygotowanym do przeszczepienia wątroby lub współpracującym z takim ośrodkiem.


  19/54

  Tytuł oryginału: Indukcja tolerancji na przeszczep allogeniczny za pomocą szpiku kostnego dawcy : praca doktorska
  Autorzy: Socha-Urbanek Koryna, Fiedor Piotr (promot.).; [Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Warszawie]
  Źródło: 2002, [1], 101 k., [19] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 211 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19943

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  20/54

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu zachorowaniom na ostrą biegunkę infekcyjną u dzieci - metaanaliza].
  Autorzy: Socha Jerzy
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (1) s.91-92, bibliogr. 6 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2001; 33 suppl. 2 : S17-S25
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/54

  Tytuł oryginału: Long-chain PUFA supplementation improves PUFA profile in infants with cholestasis.
  Autorzy: Socha Piotr, Koletzko Berthold, Jankowska Irena, Pawłowska Joanna, Demmelmair Hans, Stolarczyk Anna, Świątkowska Elżbieta, Socha Jerzy
  Źródło: Lipids 2002: 37 (10) s.953-957, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 305,815

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: Long-chaim PUFA (LCP) deficiency is a frequent complication in cholestic infants. We investigated the effects of LCP-supplemented formula on EFA status in infants with cholestasis. Twenty-three infants with cholestasis (biliary atresia after surgery, 8; intrahepatic cholestasis, 15) aged 1.9 to 4.9 mon (median 3.1 mon) were randomized to receive commercial infant formulas either without LCP or with LCP from egg phospholipids for 1 mon. Liver tests, nutrient intakes, and plasma phospholipid FA (p.c. w/w) were determined at baseline and after interavention. At baseline, patietns had high serum direct bilirubin levels (5.9 ń 3.0 mg/dL; mean ń SD), they were malnourished (body fat mass: 40 ń 13 p.c. of normal) and presented with PUFA deficiency [plasma phospholipid PUFA: 28.43 p.c. w/w (26.56 - 30.53) in patients vs. 37.02 p.c. w/w (34.53 - 39.58) in controls; median (f1st - 3rd quartile)] with elevated Mead acid and palmitoleic acid. LCP-supplemented (n = 11) and -nonsupplemented groups (n = 12) did not differ in age, indicators of liver function, and EFA status at baseline. After the intervention, LCP-supplemented infants had higher levels of arachidonic acid [7.2 (5.9 - 8.8) vs. 4.2 (f3.0 - 5.3) p.c. w/w; P 0.001] and DHA [2.8 (2.2 - 3.2) vs. 1.6 (1.0 - 2.1) p.c. w/w; P 0.05], accompanied by increased TBARS concentration: 1.9 (1.4 - 2.2) vs 1.3 (1.1 - 1.6) nmol/mL; P 0.05]. We concluded that LCP-supplemented formulae improve LCP status of infants with severe cholestasis but may enhance lipid peroxidation.


  22/54

  Tytuł oryginału: Antiangiogenic gene therapy in inhibition of metastasis.
  Autorzy: Szala Stanisław, Szary Jarosław, Cichoń Tomasz, Sochanik Aleksander
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.313-321, il., tab., bibliogr. s. 319-321 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This short review attempts to demonstrate the usefulness of antiangiogenic gene therapy in achieving inhibition of growth in experimentally-induced metastases. Certain normal tissues (for example skeletal muscle) may be used in vivo, after genetic modification, as a "bioreactor", able to produce and secrete into the bloodstream rpoteins known to exert antiangiogenic effects. By inhibiting neoangiogenesis these proteins would thus prevent the development of metastases. The review discusses also the perspectives of antimetastatic therapy based on certain types of allogenic cells (for example myoblasts and fibroblasts) that had been genetically modified and then microencapsulated. The strategy of encapsulation is aimed at protecting the modified cells secreting antiangiogenic factors from being eliminated by the immune system. Secretion antiangiogenic factors from being eliminated by the immune system. Secretion of antiangiogenic proteins by these microencapsulated cells can be controlled with inducible promoters. Antiangiogenic genes remaining under the transcriptional control of such promoters may be switched on and off using antibiotics, such as tetracycline derivatives, or steroid hormones.


  23/54

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) w pediatrii.
  Tytuł angielski: The use of percutaneous endoskopic gastrostomy (PEG) in paediatric patients.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata, Bogucki Krzysztof, Celińska-Cedro Danuta, Cedro Andrzej, Teisseyre Mikołaj, Woynarowski Marek, Książyk Janusz, Kierkuś Jarosław, Popińska Katarzyna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.299-301, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest od dawna uznaną i stosowaną metodą leczenia żywieniowego i odbarczania żołądka. Z jej wykonaniem wiąże się mniej powikłań, niż przy gastrostomii zakładanej klasyczną metodą chirurgiczną, czy przy przewlekłym żywieniu przez zgłębnik nosowo-żołądkowy. Najczęstszym wskazaniem do PEG jest encefalopatia przebiegająca z zaburzeniami połykania. Inną dużą grupą chorych do PeG są chorzy z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego. W pracy przedstawiono 7-letnie obserwacje dotyczące wskazań, powikłań i wykorzystania PEG założonych u 55 chorych.


  24/54

  Tytuł oryginału: Niezbędne fosfolipidy w leczeniu choroby Wilsona - ocena funkcji wątroby i nasilenia peroksydacji.
  Tytuł angielski: Essential phospholipids in therapy of Wilson disease - the evaluation of liver function and level of peroxydation.
  Autorzy: Dądalski Maciej, Socha Piotr, Skorupa Ewa, Ryżko Józef, Pawłowska Joanna, Lorenc Roman, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.383-386, il., bibliogr. 12 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W przebiegu choroby Wilsona dochodzi do uszkodzenia komórki wątrobowej ze stłuszczeniem wątroby w mechanizmie reakcji wolnorodnikowej. Cel badania: Ocena wpływu suplementacji niezbędnych fosfolipidów na wykładniki uszkodzenie wątroby i nasilenie wolnorodnikowej peroksydacji u dzieci z chorobą Wilsona. Materiał i metodyka: Badanie wykonano w grupie 16 dzieci z chorobą Wilsona (średnia wieku 16,2 lat 9 M, 7 F), u których do standardowego leczenia (penicylamina lub cynk) włączono na okres 3 miesięcy niezbędne fosfolipidy (preparat Essentiale forte) w dawce 30 mg kg m.c./24 h. Wstępnie i na kończu badania oceniano wykładniki uszkodzenia komórki wątrobowej (AIAT bilirubina, współczynnik protrombinowy, GGTP), TBARS w osoczu jako miernik procesów peroksydacji oraz podstawowe wykładniki gospodarki lipidowej. Wyniki: Stwierdzono istotny spadek aktywności AIAT po zastosowanym leczeniu (64 ń 19,3 U/I wyjściowo vs. 49,56 ń 18,96 po leczeniu [średnia ń SC]; p 0,01) oraz spadek stężenia cholesterolu w surowicy (183,88 ń 34,56 mg/dl vs 166,38 ń 26,02; p 0,05). TBARS nie odbiegało istotnie od wartości prawidłowych i nie zmieniło się w czasie badania (1,27 ń 0,3 nmol/ml vs. 1,36 ń 0,42). Wnioski: W chorobie Wilsona: 1. Niezbędne fosfolipidy wydają się mieć korzystny wpływ na proces uszkodzenia wątroby. 2. Podawanie niezbędnych fosfolipidów nie zmniejsza istotnie nasilenia peroksydacji mierzonej w osoczu. 3. Wyniki wymagają potwierdzenia w badaniach klinicznych randomizowanych kontrolowanych placebo.


  25/54

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności osoczowych antykoagulantów u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby.
  Tytuł angielski: Evaluation of plasma anticoagulant activity in children with portal hypertension in the course of liver cirrhosis.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Teklińska Ewa, Wymysłowska Anna, Teisseyre Joanna, Socha Piotr, Celińska-Cedro Danuta, Pawłowska Joanna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.399-402, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: U dzieci z nadciśneiniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby obserwuje się zaburzenia krzepnięcia fibrynolizy. Cel pracy: Ocena aktywności naturalnych osoczowych antykoagulantów i innych parametrów koagulologicznych u dzieci z marskością wątroby. Materiał i metody: Analizą objęto 24 dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby w wieku 1-18 lat. Grupę kontrolną stanowiło 17 dzieci w wieku 5,9 - 17,7 lat. Marskość wątroby spowodowana byłą: niedrożnością zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych u 17, WZW-B - 4, zespołem Alagille'a - 1 i nieznaną przyczyną u 2 chorych. Oceniono następujące parametry układu krzepnięcia: liczbę płytek krwi, czas kaolinowo-kefalinowy, INR, czynnik VII, fibrynogen, D-dimery, aktywnosć osoczowych antykoagulantów (antytrombina III, białko C, białko S) i oporność na aktywne białko C. Wyniki: U dzieci z marskością wątroby stwierdziliśmy obniżenie liczby płytek, wydłużenie czasu kaolinowo-kefalinowego i czasu protrombinowego (wzrost INR), obniżenie aktywnosci czynnika VII i białka C. Wnioski: U dzieci z marskością wątroby obserwujemy obniżenie aktywności białka C prawdopodobnie wtórne do upośledzenia czynności wątroby. Pogorszenie czynności wątroby potiwerdziły inne oceniane parametry (czas kaolinowo-kefalinowy, INR, aktywność czynnika VII).


  26/54

  Tytuł oryginału: Opracowanie kryteriów prognostycznych u dzieci z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby.
  Tytuł angielski: Outcome prognostic criteria in children with autoimmune hepatitis.
  Autorzy: Woźniak Małgorzata, Woynarowski Marek, Socha Jerzy, Muszyńska Barbara
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.403-407, tab., bibiogr. 22 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy poszukiwano czynników, które mogłyby mieć znaczenie prognostyczne u pediatrycznych pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby. Analizowano je w odniesieniu do końcowego efektu terapeutycznego.


  27/54

  Tytuł oryginału: Czy istnieje możliwość obniżenia poziomu izomerów trans kwasów tłuszczowych w mleku kobiecym?
  Tytuł angielski: Is the possibility to lower trans fatty acids content in human milk?
  Autorzy: Mojska Hanna, Socha Jerzy, Szponar Lucjan
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.409-412, il., bibliogr. 22 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W ostatnich latach duże zainteresowanie budzi potencjalne ryzyko zaburzenia przez izomery trans metabolizmu kwasów tłuszczowych z rodzin n-6 i n-3, odgrywających istotną rolę w prawidłowym rozwoju niemowląt. Dieta matki karmiącej wywiera zasadniczy wpływ na skład kwasów tłuszczowych mleka kobiecego. Cel pracy: Ocena wpływu sposobu żywienia kobiet karmiących piersią i spadku masy ciała w okresie laktacji na poziom izomerów trans kwasów tłuszczowych w mleku kobiecym. Materiał i metodyka: Próbki mleka kobiecego były pobierane w grupie 100 kobiet karmiących wyłącznie piersią, u 69 osób z tej grupy przeprowadzono 7-dniowy wywiad żywieniowy. Przeprowadzono również pomiary antropometryczne badanych kobiet. Wyniki: Mediana zawartości izomerów trans w dojrzałym mleku kobiecym wynosiła 2,36 proc. (wiosna) i 2,77 proc. (jesień). Głównym źródłem izomerów trans w diecei badanych kobiet były produkty cukiernicze. Stwierdzono istotny związek pomiędzy spożyciem produktów cukierniczych i spadkiem masy ciała w okresie laktacji a zawartością izomerów trans w mleku kobiecym. Wnioski: Badania wykazały, że ilości izomerów trans spożywane przez niemowlę wraz z mlekiem matki zależą od jej sposobu żywienia, zarówno krótko- jak i długoterminowego.


  28/54

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia olejem rybim na profil wielonienasyconych kwasów tłuszczowych u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit.
  Tytuł angielski: The influence of fish oil therpay in children with inflammatory bowel disease on the fatty acid status.
  Autorzy: Socha Piotr, Koletzko Berthold, Ryżko Józef, Czubkowski Pitor, Korszyńska Danuta, Celińska-Cedro Danuta, Woynarowski Marek, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.413-416, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena wpływu leczniczego podawania oleju rybiego dzieciom z nieswoistym zapaleniem jelit (n.z.j.) na profil wielonienasych kwasów tłuszczowych (PUFA). Badaniami objęto 19 dzieci (wrozdziejące zapalenie jelita grubego - 14; choroba Crohna - 5) z małą lub umiarkowaną aktywnością choroby w wieku od 5,5 do 18 lat. Dzieciom podawano olej rybi (w przeliczeniu na zawartość kwasu eikozapentaenowego: 50 mg/kg m.c./dobę) lub olej roślinny jako placebo w badaniu randomizowanym z podwójnie ślepą próbą. Oceniano wykładniki biochemiczne aktywności choroby oraz procentowy udział wagowy kwasów tłuszczowych fosfolipidów osocza wyjściowo oraz po 6 miesiącach leczenia. Grupa badana i grupa placebo nie różniły się wyjściowo profilem kwasów tłuszczowych. Pod wpływem leczenia olejem rybim stwierdzono istotne obniżenie się zawartości kwasu arachidonowego (20:4omega-6, 4,6 ń 2,0 po 6 miesiącach vs. 6,3 ń 2,6 wyjściowo, p 0,05), natomiast nie zaobserwowano różnic w grupie placebo (4,1 ń 1,2 vs. 5,6 ń 1,7). Większe zmiany podczas leczenia dotyczyły zawartości kwasu eikozapentaenowego (20:5omega-3, 1,3 ń 0,7 vs. 0,6 ń 0,2, p 0,05), bez wpływu na zawartość kwasu dokozaheksaenowego (22:6omega-3, 2,7 ń 1,4 vs. 2,3 ń 0,7). W grupie placebo nie swierdzono istotnych różnic stężeń tych kwasów (20:5omega-3, 0,4 ń 0,2 vs. 0,5 ń 0,3; 22:6 omega-3, 1,5 ń 0,6 vs. 2,0 ń 0,6). Po 6 miesiącach grupa badana i grupa placebo różniły się istotnie tylko pod względem stężenia 20:5 omega-3 i 22:6 omega-3. Wnioski: 1. Pod wpływem leczenia olejem rybim u dzieci z n.z.j. znacznie wzrasta zawartość kwasu eikozapentaenowego przy mniejszym wpływie na stężenie kwasu arachidowego...


  29/54

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych. (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Januszewicz Paweł
  Opracowanie edytorskie: Socha Jerzy (oprac.), Stolarczyk Anna (oprac.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (10) s.46-49, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  30/54

  Tytuł oryginału: Efekty biochemiczne i kliniczne różnych metod wyrównywania niedoboru wielonienasyconych kwasów tłuszczowych u dzieci z cholestazą : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Socha Piotr; Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, MEDIA PRESS Sp. z o.o. 2002, 122 s. : il., tab., bibliogr. 177 poz., sum., 25 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,801

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta


  31/54

  Tytuł oryginału: Osobnicza wrażliwość błony śluzowej jelita cienkiego w celiakii na małą dawkę glutenu.
  Tytuł angielski: Individual sensitivity of jejunal mucosa to small amounts of gluten in coeliac disease.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Socha Jerzy, Romańczuk Wrzesław, Stolarczyk Anna, Woźniewicz Bogdan, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz, Syczewska Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.554-560, il.,tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z czynników wpływających na wiek ujawnienia się celiakii, jej postać i powikłania jest dawka spożywanego glutenu. Celem pracy była ocena osobniczej wrażliwości na małą dawkę glutenu w celiakii. Badaniami objęto 60 pacjentów, w wieku od 2,65 do 17,92 roku (średnio 7,49), leczonych co najmniej 12 miesięcy dietą bezgluetnową z powodu celiakii rozpoznanej zgodnie z kryteriami ESPGAN oraz z wykluczoną alergią pokarmową. Prowokację glutenem w dawce 10 mg/kg c.c./dobę prowadzono pod kontrolą IgAEmA, IgAAGA, IgGAGA, ocenianych co 3 - 6 miesięcy, oraz biopsji jelita cienkiego (przed prowokacją oraz po wykazaniu obecności EmA i AGA). W ciągu 35 miesięcy prowokacji stwierdzono w większości bezobjawowy klinicznie zanik kosmków jelita cienkiego i (+) IgAEmA u 53,7 proc. badanych, w tym: po 3 miesiącach u 3,7 proc., po 12 miesiącach u 3,7 proc., po 12 miesiącach u 11,1 proc. Stwierdzono, że spożywanie małej dawki glutenu (10 mg/kg c.c./dobę) może prowadzić do zaniku kosmków jelita cienkiego u niektórych chorych na celiakię (wrażliwość osobnicza).


  32/54

  Tytuł oryginału: Tłuszcze w żywieniu niemowląt.
  Tytuł angielski: Fat in nutrition of infants.
  Autorzy: Stolarczyk Anna, Socha Piotr
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.200-203, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: Human milk is the best source of nutrition for the infant, especially during the first 4-6 months of life. Commercial infant formula are designed to mimic breast milk composition as much as possible. The main differences in terms of fat concern LC-PUFA content, types of fatty acids present and factors affecting their absorption. The role of LC-PUFA, á-palmitate and MCT oil in infant formula and special formula in the diet during the first year of life is discussed.


  33/54

  Tytuł oryginału: Zachowania żywieniowe - od genetyki do środowiska społeczno-kulturowego.
  Tytuł angielski: Food behaviour - from genetics to socio-cultural environment.
  Autorzy: Socha Jerzy, Stolarczyk Anna, Socha Piotr
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.212-217, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Paper presents food behaviour in relation to genetics and environment, shows role of socio-cultural environment and possibilities of modulation of food behaviour by the diet in ontogenesis of man.


  34/54

  Tytuł oryginału: Determination of anti-calreticulin antibodies in sera of children with untreated celiac disease: comparison with anti-endomysial and anti-reticulin antibodies.
  Autorzy: Zegadło-Mylik Maria, Cukrowska Bożena, Rujner Jolanta, Syczewska Małgorzata, Socha Jerzy, Woźniewicz Bogdan M.
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (3/4) s.113-116, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Calreticulin (CRT) has been identified as one of the autoantigens of anti-gliadin antibodies found in celiac disease. In this study we have examined the validity of serum anti-CRT antibody levels in patients with celiac disease and in control group and assessed their sensitivity and specificity against standard serological tests. Serum IgA anti-CRT antibody levels measured by ELISA and IgA anti-endomysial antibodies (EmA) and IgA anti-reticulin antibodies (ARA) by indirect immunofluorescence were determined in 35 untreated celiac disease and in 24 non-celiac controls. IgA EmA and IgA ARA antibodies were positive in 32 and 34 patients (sensitivity 91,4 and 97,1 p.c.). IgA anti-CRT antibodies were positive in 15 celiac patients out of 33 examined (sensitivity 45,5 p.c.). No controls were ARA, EmA and anti-CRT positive. Our results revealed that anti-CRT antibodies despite their high specificity in IgA (100 p.c.) have limited value in screening programs for celiac disease.


  35/54

  Tytuł oryginału: Organizacja opieki specjalistycznej w zakresie gastroenterologii w Polsce.
  Autorzy: Socha Jerzy, Ryżko Józef
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.4-6, il.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/54

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w biegunce przewlekłej.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Stolarczyk Anna, Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.37-38, 40-43, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpiła zmiana onbszaru klinicznego biegunek przewlekłych. Obserwujemy zmniejszenie częstości występowania biegunki poinfekcyjnej oraz zmiany obrazu klinicznego alergii i celiakii. Postępowanie diagnostyczne opiera się na danych z wywiadu oraz systemie testów przesiewowych i potwierdzających. Postępowanie kliniczne jest kompleksowe: podstawą jest zastosowanie leczenia dietetycznego w oparciu o dietę eliminacyjną ze wspomaganiem w niektórych przypadkach chemioterapeutykiem lub probiotykiem. Leczenie w poszczególnych zespołach chorobowych jest odmienne, dostosowane do specyfiki postaci biegunki. W grupie pacjentów z przewlekłą biegunką o charakterze sekrecyjnym rokowanie często jest poważne, śmiertelność sięga ok. 5 proc.


  37/54

  Tytuł oryginału: Projekt standardów postępowania diagnostycznego i leczenia dietetycznego w celiakii.
  Autorzy: Socha Jerzy, Kunachowicz Hanna, Gregorek Hanna, Okolska Grażyna, Stolarczyk Anna, Wojtasik Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.63, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/54

  Tytuł oryginału: Biopsja jelita cienkiego. Wskazania, przeciwwskazania, technika wykonania i powikłania.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Cielecka-Kuszyk Joanna, Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.147-149, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do biopsji jelita cienkiego, technikę wykonania zabiegu, ocenę histopatologiczną oraz powikłania.


  39/54

  Tytuł oryginału: Zastosowanie cyklosporyny w chorobach układu pokarmowego.
  Autorzy: Socha Jerzy, Pawłowska Joanna, Popińska Katarzyna, Ryżko Józef, Woźniak Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.150-151, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wskazania do leczenia cyklosporyną w wybranych chorobach przewodu pokarmowego, nie poddających się leczeniu.


  40/54

  Tytuł oryginału: Cholestaza u dzieci - wybrane zagadnienia.
  Autorzy: Jankowska Irena, Pawłowska Joanna, Świątkowska Elżbieta, Rujner Jolanta, Socha Jerzy
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.16-21, bibliogr. 17 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono najczęstsze przyczyny cholestazy wieku rozwojowego. Przedstawiono odrębności przebiegu klinicznego cholestaz w tym okresie życia. Zwrócono uwagę na konieczność szybkiej i kompleksowej diagnostyki, umożliwiającej podjęcie leczenia i uniknięcie często nieodwracalnych powikłań. W omówieniu terapii poszczególnych jednostek chorobowych, przebiegających z cholestazą, autorzy przedstawili współczesne metody leczenia farmakolicznego i zabiegowego.

  Streszczenie angielskie: Cholestatic liver disease constitutes a large part of chronic liver diseases during infancy. It is caused either by extrahepatic disorders (obstruction) or by intrehepatic cholestasis (functional). The differential diagnosis should be done as early as possible because the delayed surgical therapy in extrahepatic cholestasis has a very bad prognosis. Intrahepatic cholestasis may be caused by a broad spectrum of different disorderes such as congenital infection, endocrine chromosomal abnormalities or inborn errors of metabolism. Familial clustering is typical for the Byler's disease. Alagille's syndrome, PFIC, errors of bile acid synthesis or ŕ-1-ATD. The established diagnosis allows to start etiological treatment: dietary - in metabolic diseases, antibiotics - in bacterial infections, antiviral - in viral infections etc. To lower bile acids level pharmacological treatment (UDCA) or surgical procedures (hepatoportoenterostomy, partial biliary diversion) should be performed. In progessive cholestrasis the only effective therapy is liver transplantation.


  41/54

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa choroby Wilsona i autoimmunologicznego zapalenia wątroby.
  Autorzy: Woźniak Małgorzata, Socha Piotr
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.22-25, bibliogr. 7 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dwoje dzieci z chorobą Wilsona, u których przed ustaleniem ostatecznej diagnozy napotkano na bardzo duże trudności w różnicowaniu pomiędzy autoimmunologicznym zapaleniem wątroby a chorobą Wilsona. Obserwacja tych dwóch pacjentów wskazuje na konieczność podnoszenia wiedzy i pogłębienia świadomości o coraz częstszym występowaniu autoimmunologicznego zapalenia wątroby i choroby Wilsona przyczyni się do lepszego rozpoznawania chorób i szybkiego wdrażania odpowiedniego leczenia. Poprawi to znacząco rokowanie tych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Authors present two cases of Wilson disease in which the final diagnosis was very difficult and needed the differentiation with autoimmune hepatitis. Observation of those two patients leads to the conclusion that paediatricians have to deepen they knowledge of autoimmune hepatitis and Wilson disease which are seen more often in children nowadays. It will help to quicker the diagnosis and treatment which is most essential for better prognosis in those patients.


  42/54

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w biegunce przewlekłej.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Stolarczyk Anna, Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.122, 124-126, 128-130, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  43/54

  Tytuł oryginału: Stanowisko konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.428
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  44/54

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania w wieku rozwojowym diet wegetariańskich.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.436-439, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/54

  Tytuł oryginału: Technika wykonywania i zasady interpretacji badania EGG u dzieci. Konsensus uzgodniony w trakcie spotkania Sekcji Zaburzeń Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Zabrze, dnia 25.05.2002 r.
  Tytuł angielski: Performance and interpretation of EGG in children.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Kwiecień Jarosław, Socha J., Ryżko J., Iwańczak F., Iwańczak B., Pytrus T., Wąsowska-Królikowska K., Toporowska-Kowalska E., Uścinowicz M., Składek M., Bogunia E.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.592-593
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono technikę wykonywania badania elektrogastrograficznego z uwzględnieniem warunków badania i umiejscowienia elektrod. Podano też podstawowe kryteria analizy zapisu.

  Streszczenie angielskie: The technical problems of EGG are described which included general conditions to perform this diagnostic test and placement of electrodes. The basic criteria for analaysis of the results are presented.


  46/54

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of cystic fibrosis.
  Opracowanie edytorskie: Milanowski Andrzej (Oprac.), Pogorzelski Andrzej (oprac.), Orlik Teresa (oprac.), Piotrowski Robert (oprac.), Walkowiak Jarosław (oprac.), Skorupa Wojciech (oprac.), Witt Michał (oprac.), Latoś Tadeusz (oprac.), Żebrak Jerzy (oprac.), Nowakowska Anna (oprac.), Sands Dorota (oprac.), Mazurczak Tadeusz (oprac.), Majka Lucyna (oprac.), Minarowska Alina (oprac.), Socha Jerzy (oprac.).
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.600, 602, 604-612, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesną klasyfikację mukowiscydozy, zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia chorych. Podano zasady opieki ambulatoryjnej i szpitalnej w ośrodkach specjalistycznych i referencyjnych.


  47/54

  Tytuł oryginału: Żywienie a rozwój dziecka w pierwszym roku życia.
  Autorzy: Socha Jerzy
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.4-12 wkł., il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta


  48/54

  Tytuł oryginału: Gastroenterologia i hepatologia.
  Autorzy: Socha Jerzy
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.99-100, 102-104, bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  49/54

  Tytuł oryginału: Przepisywanie recepty na diety eliminacyjne.
  Autorzy: Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.550, 552, il.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  50/54

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Dziesięciotygodniowe niemowlę z żółtaczką].
  Autorzy: Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (3) s.66-67 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(3)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta


  51/54

  Tytuł oryginału: Analiza efektywności kosztów skleroterapii i opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień z żylaków przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Cost-effectiveness analysis of sclerotherapy versus ligation for the prevention of rebleeding in children with oesophageal varices.
  Autorzy: Celińska-Cedro Danuta, Orlewska Ewa, Socha Piotr, Socha Jerzy
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (4) s.2-9, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest zidentyfikowanie i porównanie wyników oraz kosztów sklerotyzacji i opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień z żylaków przełyku u dzieci. Badanie kliniczno-ekonomiczne przeprowadzone w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Do badania włączono kolejnych pacjentów z nadciśnieniem wrotnym przyjętych do Kliniki z powodu krwotoku z żylaków przełyku w okresie od 1981 do 2001 r. i leczonych albo sklerotyzacją (n = 206), albo opaskowaniem (n = 29). Dane o wynikach leczenia oraz zużytych zasobach uzyskano retrospektywnie z historii chorób pacjentów włączonych do badania. Obserwacją objęto okres od rozpoczęcia leczenia endoskopowego do wystąpienia punktu końcowego, w którym było uzyskanie obliteracji żylaków, wykonanie zabiegu chirurgicznego z powodu nieskuteczności leczenia endoskopowego lub zgon chorego. Miarą efektywności leczenia endoskopowego był odsetek obliteracji żylaków przełyku uzyskany w porównywalnych grupach dzieci. Analizę kosztów przeprowadzono z perspektywy szpitala, biorąc pod uwagę bezpośrednie koszty medyczne. W celu zbadania wpływu zmiany wartości kluczowych parametrów na wynik analizy efektywności kosztów przeprowadzano jedno- i wielokierunkową analizę wrażliwości oraz analizę przypadków skrajnych. Eradykację żylaków przepływu uzyskano u 65 proc. dzieci leczonych sklerotyzacjami (133/216) oraz u 90 proc. dzieci leczonych opaskowaniem (26/29). ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate the cost-effectiveness of endoscopic sclerotherapy (ES) vs, ligation (EL) in prevention of rebleeding in children with oesophageal varices (OEV) from a Polish hospital perspective. Retrospective analysis in 235 consecutive children with portal hypertension treated with ES (206) or EL (29) was performed to quanity effectiveness and costs of alternative treatments. End-points of analysis were: vericeal obliteration, referred to surgery or death. Varices were defined as "obliterated" when were too small to be treated by endoscopy. The effectiveness measure was percentage of obliteration of OEV after ES and EL respectively. The analysis assessed only direct medical costs resulting from the ES and EL, treatment of rebleeding before obliteration, complications and crossover from ES to EL, or from endoscopy to surgery for treatment failures. The costs were determined from actual resource consumption on a patients-specific basis and estimating using local data on unit costs. One-, two-way and extreme scenario sensitivity analyses were performed. Obliteration of varices was achieved in 133 (65 p.c.) of children treated with ES and 26 (90 p.c., p 0.01) with EL. The number of endoscopic procedures, bleddings, oesophageal dilatations and surgery per patient for ES and EL was 8,2 vs 2,2; 1,3 vs 0,2; 0,1 vs 0; 0,2 vs 0,7, respectively. The mean cost per patient was 16 616 in ES and 3 778 in EL group. Sensitivity analysis showed, that EL ...


  52/54

  Tytuł oryginału: Biopsja jelita cienkiego. Wskazania, przeciwwskazania, technika wykonania i powikłania.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Cielecka-Kuszyk Joanna, Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.677-679, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskazania i przecwwskazania do biopsji jelita cienkiego, technikę wykonania zabiegu, ocenę histopatologiczną oraz powikłania.


  53/54

  Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na zawartość tłuszczu całkowitego i skład kwasów tłuszczowych w mleku kobiecym.
  Tytuł angielski: Factors affecting total lipid and fatty acids content in human milk.
  Autorzy: Mojska Hanna, Socha Jerzy
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.62-77, bibliogr. 75 poz.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  54/54

  Tytuł oryginału: Alergia pokarmowa u dzieci - profilaktyka i leczenie.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Stolarczyk Anna, Socha Jerzy
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.78, 80-82, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: