Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBOLEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Rys historyczny Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1950-2000.
Tytuł angielski: The history of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Association in the years 1950-2000.
Autorzy: Sobolewska Anna, Nowakowska Danuta
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.66-70, bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

  Streszczenie polskie: Z okazji jubileuszu 50-lecia stomatologii akademickiej we Wrocławiu, na podstawie istniejącego piśmiennictwa i wspomnień członków Oddziału, autorki przedstawiły rys historyczny Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1950-2000.

  Streszczenie angielskie: On the occasion of the 50th anniversary of Academic Dentistry in Wrocław, the authors have presented an outline of the history of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Association in the years 1950-2000, on the basis of the existing literature and the memories of the members of the Branch.


  2/10

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności dwóch technik donosowego CPAP; pojedynczej kaniuli donosowej vs Infant Flow Driver.
  Tytuł angielski: Single nasal prong versus infant flow driver in very low birth weight infants - clinical efficacy of two modes of nasal continuous positive airway pressure (CPAP).
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Zjawiona Agnieszka, Sobolewska Barbara, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.54-56, il., bibliogr. 13 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy porównano skuteczność dwóch technik NCPAP stosowanych w niewydolności oddechowej u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała. W grupie pacjentów, u których stosowano wsparcie oddechu przy użyciu nowego systemu Infant Flow Driver obserwowano mniejsze zapotrzebowanie na tlen, wyższy wskaźnik weaning oraz rzadsze występowanie infekcji wtórnych.

  Streszczenie angielskie: The authors compared efficacy of two different NCPAP techniques in VLBW newborn with respiratory insufficiency. Among the patients with IFD support the higher weaning rate and the lower supplemental oxygen requirement as well as secondary infections incidents was observed.


  3/10

  Tytuł oryginału: Zakażenia Pneumocystis carinii wśród noworodków leczonych w Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej.
  Tytuł angielski: Pneumocystis carinii infections in newborns treated at NICU.
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Pastuła-Mańko Elżbieta, Zjawiona Agniesszka, Sobolewska Barbara, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.53-55, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstwiają doświadczenia własne dotyczące atypowych zapaleń płuc wywołanych Pneumocystis carinii w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie, leczonych w oddziale intensywnej terapii neonatologicznej. Badaniem objęto 23 noworodki z potiwerdzonym zakażeniem analizując czynniki ryzyka infekcji.

  Streszczenie angielskie: The authors presented their own experiences concerning atypical pneumonia caused by Pneumocystis carinii in preterm newborns hospitalized at NICU. The analyzed group consisted of 23 neonates with confirmed infection. The risk factors were discussed.


  4/10

  Tytuł oryginału: Występowanie DNA Pnuemocystis carinii i przeciwciał pneumocystozowych w surowicach niemowląt w okresie fizjologicznego spadku odporności.
  Tytuł angielski: Occurrence of Pneumocystis carinii DNA nad anti-Pneumocystis antibodies in sera of infantsat the age of humoral response natural degradation.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Sobolewska Alicja, Matysiak Ewa
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.287-292, tab., bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The polymerase chain reaction (PCR) and indirect immunofluorescent test (IF) were used for examination of serum samples obtaine from infants iwth respiratory tract infections. Sixty (11,9 p.c.) out of the 503 examined infant samples were positive for anti-P. carinii IgM and 354 (70,4 p.c.) contained anti-Pneumocystis IgG. P. carinii DNA was found in 6 (6.7 p.c.) sera from 90 of infected infants. Five out these 6 samples were for anti-Pneumocystis antibodies positive; 4 contained both IgG and IgM classes and one had only IgG. The sixth sample had neither IgG nor IgM, despite of P. carinii DNA presence. The results of the studies indicated that for diagnosis Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) in infants on serum specimens detection of antiobdies by IF test is of greater value than Pneumocystis DNA amplification by PCR method.


  5/10

  Tytuł oryginału: Detection of serum Pneumocystis carinii DNA in the course of P. carinii pneumonia in experimental animals and HIV-infected patients.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Sobolewska Alicja, Bitkowska Elżbieta, Bednarska Agnieszka, Berak Hanna, Dzbeński Tadeusz H.
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (3) s.235-238, tab., bibliogr. [9] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A nested PCR which amplified a part of the mitochondrial gene encoding the large subunit of rRNA of Pneumocystis carinii was used to detect P. carinii DNA in sera obtained from HIV-infected patients and immunosuppressed rats. P. carinii DNA was found in sera from nearly 52 p.c. of rats between 6th and 9th week of immunosuppressive treatment and in 12 serum samples out of 51 collected from HIV-infected patients, including 4 from clinically suspected and laboratory confirmed cases of PCP. The results of the studies indicated that DNA of P. carinii is most likely to appear in the blood in the advanced infection, however, the test for serum DNA may be of little value for the diagnosis of PCP since negative results do not exlude active infections and positive ones may be encountered in asymptomatic carriers.


  6/10

  Tytuł oryginału: Trudności w leczeniu protetycznym bezzębia przy zanikłych wyrostkach zębodołowych wywołanych osteoporozą. Opis przypadków.
  Tytuł angielski: Difficulties in prosthetic treatment of denture causing by ostheoporosis. Description of cases.
  Autorzy: Frączak Bogumiła, Sobolewska Ewa, Szoplińska Maria, Aleksandruk Grażyna, Kubrak Janusz
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.353-356, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują dwa przypadki leczenia protetycznego pacjentów z bezzębiem przy znacznie zanikłym podłożu powstałym w wyniku osteoporozy. Protezy całkowite podścielone zostały materiałem akrylowym elastyczno-miękkim Vertex Sift. W obserwacji kilkuletniej stwierdzono, że pacjenci z osteoporozą powinni być objęci indywidualną opieką protetyczną. Systematyczne podścielanie protez materiałem elastyczno-miękkim ułatwia pacjentom użytkowanie protez, mimo współistniejącej osteoporozy.

  Streszczenie angielskie: Authors describe two cases prothetic treatment of toothless patients with very atrophy base causing by osteoporosis. In all cases dentures were anderlayed acrylic material which was elastic Vertex Soft. During a few years observation, it was confirmed that all patients with osteoporosis must be embrace special prosthetical care. Systematic underlaying with soft-elastical material make using of prosthesis easier for patients in spite of existing osteoporosis.


  7/10

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania herbaty w zapobieganiu próchnicy zębów.
  Tytuł angielski: Possibilities of using tea for prevention of caries.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Sobolewska Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.28-31, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy na podstawie piśmiennictwa przedstawiono potencjalne wielorakie oddziaływanie zawartych w herbacie związków polifenolowych w zapobieganiu próchnicy zębów.

  Streszczenie angielskie: The study, based on the literature, describes the various anti-caries potential properties of polyphenol compounds which are contained in tea.


  8/10

  Tytuł oryginału: Reakcja tkanek na tworzywa akrylowe w badaniach na szczurach szczepu Wistar.
  Tytuł angielski: Tissue reaction to acrylic resin materials in studies carried out on Wistar strain rats.
  Autorzy: Sobolewska Ewa
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.74-81, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wykonanie dobrej protezy jest uzależnione od dobrego materiału podstawowego. Współczesna protetyka stomatologiczna dysponuje szeroką gamą materiałów, które mogą być wykorzystane w rehabilitacji układu stomatognatycznego. Każdy materiał, który będzie miał kontakt ze środowiskiem jamy ustnej, musi być poddany serii badań biologicznych, chemicznych i fizycznych, aby wykluczyć jego szkodliwe działanie na organizm. Duża obecnie różnorodność tworzyw akrylowych skłoniła autorkę do podjęcia próby oceny najczęściej stosowanych w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej PAM mas akrylowych. Ocena ta będzie pozwalała na wybrane tworzywa o najlepszych właściwościach fizyko-chemicznych.

  Streszczenie angielskie: The preparation of a good prosthetic denture depends on the use of a good base material. Present-day prosthetic dentistry has at its disposal a wide range of materials, which can be used in the rehabilitation of the stomatohnathic system. Every material that will be in contact with the environment of the oral cavity must undergo a series of biological, chemical and physical tests, to exclude its damaging effect to the organism. A wide variety of acrylic materials actually accessible inclined the author to undertake an assessment of acrylic resin materials most often used in the Department of Prosthethic Dentistry of the Pomeranian Medical Academy. This assessment will allow selecting the material, which has the best physical and chemical properties.


  9/10

  Tytuł oryginału: Efficacy of broncho-pulmonary surfactant solution lavage in treatment of meconium aspiration syndrome in newborn.
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Sobolewska Barbara, Zjawiona Agnieszka, Krawczyk Maria, Lerch Elżbieta, Cyranowicz Bogusława, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.40-43, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to compare therapeutic methods of Meconium Aspiration Syndrome treatment: exogenous surfactant supplementation versus broncho-pulmonary surfactat solution lavage. Material and methods: Between 1993 and 2001 15 neonates were treated at Research Institute of Polish Mother's Hospital due to Meconium Aspiration Syndrome. Studied population was divided in two groups according to treatment's method. Group I - consisted of 8 infants born in 1993 -1998. Neonates received natural surfactant supplementation. Mean GA was 39 weeks (range 38-40) and mean birth weight was 3497 g (range 2550-4100 g). Group II - included 8 infants born after 1998, who were treated with broncho-alveolar natural surfactant solution lavage (5 mg phospholipids/ml; 15 ml/BW). Mean gestational age was 39.4 weeks (range 38-40) and mean birth weight was 3287 g (range 1700-3800 g). In bothe groups we compared: alveolar-to-arterial oxygen gradient (A - aDO2) and oxygen index (OI) measured every 6 hours during first day of life and every 24 hours till 7 day of life. The total ventilation time, duration of oxygen supplementation and the time of hospitalization were also analyzed. Results: In the lavage group shorter ventilation time; 3.1 (0.5 - 7) vs 7.9 (4=-13) days as well as total oxygen supplementation period; 7.8 (0.5 - 14) vs 12.3 (5-23) and time of hospitalization; 16.1 (6-41) vs. 27 (18-40) were observed. However, alveolar-to-arterial oxygen gradient (A-aDO2) and oxygen index (OI) were initially comparable in both groups...


  10/10

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTS we Wrocławiu w 2001 r.
  Tytuł angielski: Report from Board activity of the Lower Silesian Branch of the Polish Stomatological Association in Wroclaw in the years 2001.
  Autorzy: Nowakowska Danuta, Sobolewska Anna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.339-343
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

  stosując format: