Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBOL
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Rys historyczny Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1950-2000.
Tytuł angielski: The history of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Association in the years 1950-2000.
Autorzy: Sobolewska Anna, Nowakowska Danuta
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.66-70, bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

  Streszczenie polskie: Z okazji jubileuszu 50-lecia stomatologii akademickiej we Wrocławiu, na podstawie istniejącego piśmiennictwa i wspomnień członków Oddziału, autorki przedstawiły rys historyczny Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1950-2000.

  Streszczenie angielskie: On the occasion of the 50th anniversary of Academic Dentistry in Wrocław, the authors have presented an outline of the history of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Association in the years 1950-2000, on the basis of the existing literature and the memories of the members of the Branch.


  2/17

  Tytuł oryginału: Aktywność enzymów żelatynolitycznych i proteolitycznych galarety Whartona w przebiegu gestozy EPH (preeclampsia).
  Tytuł angielski: Gelatinolytic and proteolytic activity of Wharton's jelly in EPH-gestosis (preeclampsia).
  Autorzy: Sobolewski Krzysztof, Galewska Zofia, Wolańska Małgorzata, Jaworski Stefan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.417-421, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W przebiegu gestozy EPH dochodzi do przebudowy składników pozakomórkowych galarety Whartona. Oceniono aktywność enzymów żelatynolitycznych i proteolitycznych tej tkanki. W przebiegu gestozy EPH stwierdzono obniżenie aktywności żelatynolitycznej (niedobór żelatynazy B) oraz wzrost aktywności proteolitycznej galarety Whartona. Uzyskane wyniki wyjaśniają mechanizmy przebudowy macierzy pozakomórkowej galarety Whartona w tym zespole.

  Streszczenie angielskie: EPH-gestosis is accompanied by an extensive remodeling of th extracellular matrix of Wharton's jelly. The gelatinolytic and proteolytic activities were measured. A decrease in gelatinolityc activity and an increase in proteolytic activity in EPH -gestosis were observed. The decrease in gelatinase activity in EPH-gestosis may be one of factors involved in extracellular matrix rebuilding of Wharton's jelly.


  3/17

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności dwóch technik donosowego CPAP; pojedynczej kaniuli donosowej vs Infant Flow Driver.
  Tytuł angielski: Single nasal prong versus infant flow driver in very low birth weight infants - clinical efficacy of two modes of nasal continuous positive airway pressure (CPAP).
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Zjawiona Agnieszka, Sobolewska Barbara, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.54-56, il., bibliogr. 13 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy porównano skuteczność dwóch technik NCPAP stosowanych w niewydolności oddechowej u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała. W grupie pacjentów, u których stosowano wsparcie oddechu przy użyciu nowego systemu Infant Flow Driver obserwowano mniejsze zapotrzebowanie na tlen, wyższy wskaźnik weaning oraz rzadsze występowanie infekcji wtórnych.

  Streszczenie angielskie: The authors compared efficacy of two different NCPAP techniques in VLBW newborn with respiratory insufficiency. Among the patients with IFD support the higher weaning rate and the lower supplemental oxygen requirement as well as secondary infections incidents was observed.


  4/17

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi u chorych na nowotwory.
  Tytuł angielski: The yeast-like fungi infections in cancer patients.
  Autorzy: Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wojtukiewicz Marek, Sawicki Zbigniew, Krawczuk-Rybak Maryna, Sobolewski Krzysztof, Romanowicz Lech
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.25-34, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Problem zakażeń grzybiczych u pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi stale narasta i dotyczy nawet 85 proc. tej populacji. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń grzybami drożdżopodobnymi w populacji pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi w odniesieniu do grupy osób zdrowych oraz analiza porównawcza wybranych parametrów odporności u osób bez objawów i z objawami kandydozy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 48 osób leczonych cytostatykami z powodu nowotworów. Grupę porównawczą stanowiło 48 osób zdrowych, niestosujących od przynajmniej 2 miesięcy żadnych leków (miejscowo i ogólnie). Materiał pobierano drogą wymazu z ontocenozy jamy ustnej. W ocenie przeciwciał przeciwko Candida albicans użyto zestawu Platelia Candida Ap, w ocenie krążących antygenów - Platelia Candida Ag. Wyniki: W grupie leczonej cytostatykami z pobranego materiału dodatnie posiewy w kierunku grzybów drożdżopodobnych uzyskano w 58,3 proc., a w grupie porównawczej w 27,1 proc. W obu grupach w hodowli uzyskiwano w większości wzrost szczepów Candida albicans. Szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od dorosłych chorych wykazywały ogółem w 44,1 proc. oporność na badane antymikotyki, a szczepy non-Candida albicans w 25 proc. Izolaty Candida albicans wyhodowane od chorych dorosłych nie ywkazywały aktywności 2 enzymów, od dzieci chorych - 8 enzymów, od dorosłych osób zdrowych - 9 enzymów, a od zdrowych dzieci - 15 enzymów. Szczepy non-Candida ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Problem of fungal infections in patients with cancer constantly grows and refers to even 85 p.c. of this population. Aim: Estimation of occurrence frequency of fungal ifnections with yeast-like fungi strains in patietns with cancer illness with reference to comparative groups of healthy persons and the analysis of particular immunological parameters in patients with or without candidasis. Material and methods: 48 patients under chemotherapy due to cancer disorders were studied. Comparative group consisted of 48 healthy persons, using no medicines for at least 2 months (topically and generally). material was received with swab from oral cave (back vaults). Comercial kits Platelia Candida Ap - in the detection antibodies and Platelia Candida Ag., in teh assessment of antigens were used. Results: In group under chemotherapy positive cultures to the yeast-like fungi strains were received from material in 58.3 p.c. and in comparative group in 27.1 p.c. In both groups the highest growth was of Candida albicans. Candida albicans isolated from adult patients were resistant in 44.1 p.c. to antimycotics and non-Candida albicans in 25 p.c. isolates of Candida albicans from adult patients had no enzymatic activity of 2 enzymes, from children patietns 8 enzymes, from healthy adults 9 enzymes, from healthy children 15 enzymes. Isolates of non-Candida strains from healthy adults had no enzymatic activity of 6 enzymes, from children patietns 11 enzymes, from healthy ...


  5/17

  Tytuł oryginału: Przemijający zespół mieloproliferacyjny u noworodka z zespołem Downa.
  Tytuł angielski: Transient myeloproliferative disorder in a newborn with Down syndrome.
  Autorzy: Sobol Grażyna, Mizia Agnieszka, Wilk-Tyl Joanna, Musialik-Świetlińska Ewa, Woś Halina
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.142-143, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek noworodka z zespołem Downa, który trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach z podejrzeniem infekcji wewnątrzmacicznej. Stan kliniczny oraz przeprowadzone badania przemiawiały za rozpoznaniem białaczki wrodzonej, jednak spontaniczna remisja objawów oraz dodatkowe współistnienie zespołu Downa pozwoliło rozpoznać przemijający zespół mieloproliferacyjny.

  Streszczenie angielskie: We present a case of a newborn with Down syndrome who was admitted to our hospital with suspected intrauterine infection. His clinical condition and results of medical examination suggested that the child suffered from congenital leucaemia. However, spontaneous remission and co-existence with Down syndrome have led to the diagnosis of transient myeloproliferative disorder.


  6/17

  Tytuł oryginału: Zakażenia Pneumocystis carinii wśród noworodków leczonych w Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej.
  Tytuł angielski: Pneumocystis carinii infections in newborns treated at NICU.
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Pastuła-Mańko Elżbieta, Zjawiona Agniesszka, Sobolewska Barbara, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.53-55, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstwiają doświadczenia własne dotyczące atypowych zapaleń płuc wywołanych Pneumocystis carinii w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie, leczonych w oddziale intensywnej terapii neonatologicznej. Badaniem objęto 23 noworodki z potiwerdzonym zakażeniem analizując czynniki ryzyka infekcji.

  Streszczenie angielskie: The authors presented their own experiences concerning atypical pneumonia caused by Pneumocystis carinii in preterm newborns hospitalized at NICU. The analyzed group consisted of 23 neonates with confirmed infection. The risk factors were discussed.


  7/17

  Tytuł oryginału: Występowanie DNA Pnuemocystis carinii i przeciwciał pneumocystozowych w surowicach niemowląt w okresie fizjologicznego spadku odporności.
  Tytuł angielski: Occurrence of Pneumocystis carinii DNA nad anti-Pneumocystis antibodies in sera of infantsat the age of humoral response natural degradation.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Sobolewska Alicja, Matysiak Ewa
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.287-292, tab., bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The polymerase chain reaction (PCR) and indirect immunofluorescent test (IF) were used for examination of serum samples obtaine from infants iwth respiratory tract infections. Sixty (11,9 p.c.) out of the 503 examined infant samples were positive for anti-P. carinii IgM and 354 (70,4 p.c.) contained anti-Pneumocystis IgG. P. carinii DNA was found in 6 (6.7 p.c.) sera from 90 of infected infants. Five out these 6 samples were for anti-Pneumocystis antibodies positive; 4 contained both IgG and IgM classes and one had only IgG. The sixth sample had neither IgG nor IgM, despite of P. carinii DNA presence. The results of the studies indicated that for diagnosis Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) in infants on serum specimens detection of antiobdies by IF test is of greater value than Pneumocystis DNA amplification by PCR method.


  8/17

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość autoimmunohemolityczna o nietypowej prezentacji.
  Tytuł angielski: Autoimmune hemolytic anaemia with atypical presentation.
  Autorzy: Sobol Grażyna M., Mizia Agnieszka J.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.341-345, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Trzyletni chłopiec został przyjęty do kliniki z powodu anemii, znacznie przyspieszonego OB oraz hepatosplenomegalii. Objawy kliniczne sugerowały chorobę rozrostową układu krwiotwórczego. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych rozpoznano niedokrwistość autoimmunohemolityczną, która ujawniła się w sposób mniej typowy.

  Streszczenie angielskie: 3-year-old boy was admitted to our clinic because of anaemia, high erythrocyte sedymentation rate and hepatosplenomegaly. Clinical symtpoms suggested myeloproliferative disease. Autoimmune hemolytic anaemia with atypical presentation was diagnosed on the basis of laboratory findings.


  9/17

  Tytuł oryginału: Rozpoznanie zespołu Nijmegen u dwóch chłopców z nieziarniczym chłoniakiem złośliwym T-komórkowym.
  Tytuł angielski: Nijmegen breakage syndrome in two boys with T-cell non-Hodgkin lymphoma.
  Autorzy: Sobol Grażyna, Mizia Agnieszka, Woś Halina, Kozowicz Małgorzata, Pilch Jacek
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.223-226, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadki 2 chłopców z nieziarniczym chłoniakiem T-komórkowym oraz charakterystycznymi cechami fenotypowymi: małogłowiem, dysmorfizmem twarzy, niskorosłością. Na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badań cytogenetycznych i molekularnych (niestabilność chromosomowa, 657 del 5) rozpoznano zespół Nijmegen.


  10/17

  Tytuł oryginału: Detection of serum Pneumocystis carinii DNA in the course of P. carinii pneumonia in experimental animals and HIV-infected patients.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Sobolewska Alicja, Bitkowska Elżbieta, Bednarska Agnieszka, Berak Hanna, Dzbeński Tadeusz H.
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (3) s.235-238, tab., bibliogr. [9] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A nested PCR which amplified a part of the mitochondrial gene encoding the large subunit of rRNA of Pneumocystis carinii was used to detect P. carinii DNA in sera obtained from HIV-infected patients and immunosuppressed rats. P. carinii DNA was found in sera from nearly 52 p.c. of rats between 6th and 9th week of immunosuppressive treatment and in 12 serum samples out of 51 collected from HIV-infected patients, including 4 from clinically suspected and laboratory confirmed cases of PCP. The results of the studies indicated that DNA of P. carinii is most likely to appear in the blood in the advanced infection, however, the test for serum DNA may be of little value for the diagnosis of PCP since negative results do not exlude active infections and positive ones may be encountered in asymptomatic carriers.


  11/17

  Tytuł oryginału: Binding of the basic fibroblast growth factor (bFGF) by soluble components of human umbilical cord.
  Autorzy: Sobolewski Krzysztof, Bańkowski Edward, Pałka Jerzy, Jaworski Stefan
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.999-1004, il., bibliogr. s. 1003-1004
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Pre-eclampsia, the most common pregnancy associated syndrome, is connected with remodelling of extracellular matrix of the ubilical cord tissues. Since the fibroblast growth factor (FGF) is known to be a stimulator of collagen and glycosaminoglycan biosynthesis, one may expect that it plays an improtant role in such a remodelling. Studies performed on the umbilical cords of 10 control and 10 pre-eclamptic newborns demonstrated that both the umbilical cord arterial wall and Wharton's jelly contain FGF mainly in complexes with the components of different molecular mass. Pre-eclampsia is associted with a decrease of endogenous FGF-binding by soluble high molecular mass components of the umbilical cord. It is suggested that FGF released from these complexes may be actively bound by fibroblasts of the umbilical cord, stimulting them to produce collagen and sulphated glycosaminoglycans.


  12/17

  Tytuł oryginału: Trudności w leczeniu protetycznym bezzębia przy zanikłych wyrostkach zębodołowych wywołanych osteoporozą. Opis przypadków.
  Tytuł angielski: Difficulties in prosthetic treatment of denture causing by ostheoporosis. Description of cases.
  Autorzy: Frączak Bogumiła, Sobolewska Ewa, Szoplińska Maria, Aleksandruk Grażyna, Kubrak Janusz
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.353-356, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują dwa przypadki leczenia protetycznego pacjentów z bezzębiem przy znacznie zanikłym podłożu powstałym w wyniku osteoporozy. Protezy całkowite podścielone zostały materiałem akrylowym elastyczno-miękkim Vertex Sift. W obserwacji kilkuletniej stwierdzono, że pacjenci z osteoporozą powinni być objęci indywidualną opieką protetyczną. Systematyczne podścielanie protez materiałem elastyczno-miękkim ułatwia pacjentom użytkowanie protez, mimo współistniejącej osteoporozy.

  Streszczenie angielskie: Authors describe two cases prothetic treatment of toothless patients with very atrophy base causing by osteoporosis. In all cases dentures were anderlayed acrylic material which was elastic Vertex Soft. During a few years observation, it was confirmed that all patients with osteoporosis must be embrace special prosthetical care. Systematic underlaying with soft-elastical material make using of prosthesis easier for patients in spite of existing osteoporosis.


  13/17

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania herbaty w zapobieganiu próchnicy zębów.
  Tytuł angielski: Possibilities of using tea for prevention of caries.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Sobolewska Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.28-31, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy na podstawie piśmiennictwa przedstawiono potencjalne wielorakie oddziaływanie zawartych w herbacie związków polifenolowych w zapobieganiu próchnicy zębów.

  Streszczenie angielskie: The study, based on the literature, describes the various anti-caries potential properties of polyphenol compounds which are contained in tea.


  14/17

  Tytuł oryginału: Powikłania zakrzepowo-zatorowe u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: The problem of thromboembolic complications in patients of the primary health care.
  Autorzy: Sobol Anna Beata
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.396-400, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powikłania zakrzepowo-zatorowe stanowią istotny problem medyczny i społeczny. Rocznie notuje się w Polsce około 80-100 tys. nowych zachorowań. Śmiertelność z powodu udaru mózgu jest w Polsce większa niż w innych krajach europejskich. Szczególną grupę ryzyka stanowią chorzy z przebytym już epizodem zakrzepicy oraz chorzy z wrodzoną lub nabytą trombofilią. Są wśród nich osoby młode, u których pierwszy epizod zakrzepowo-zatorowy miał miejsce przed 45 rokiem życia. Wysoka zapadalność na chorobę zakrzepowo-zatorową, śmiertelność oraz poważne inwalidztwo w tej grupie wiekowej jawi się jako poważny problem społeczny. Doświadczenia innych krajów i obserwacje kliniczne losów chorych z powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi wskazują na pilną potrzebę stworzenia w Polsce jednolitego systemu opieki. Podstawowa opieka zdrowotna nie ma możliwości odpowiedniego diagnozowania, stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej, monitorowania i edukowania chorych, a struktury organizacyjne opieki specjalistycznej nie zabezpieczają potrzeb zdrowotnych wszystkich pacjentów. Kompleksowej poprawie opieki nad chorymi z przebytymi epizodami zakrzepowo-zatorowymi i osobami z grupy ryzyka sprzyjałoby sformułowanie jednolitych algorytmów postępowania diagnostycznego, terapeutycznego i edukacyjnego, możliwych do zrealizowania na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: Thromboembolic complications constitute a significant medical and social problem. The annual incidence of medical and social problem. The annual incidence of a venous thromboembolism in Poland is estimated at 80.000 - 100.000 new cases. Stroke mortality is significantly higher than in other European countries. Patietns with thromboembolic complications in anamnesis and young patietns under 45 with hereditary and acquired thrombophilia are particularly predisposed to thromboembolism. high incidence of thromboembolic disorders generating mortality and severe disability in young people is considered as an important social problem. Experience of other countries and long-term clinical observations of patients with thromboembolic complications indicate the necessity to establish the uniform care system in Poland. At present, the primary health care is unable to provide appropriate diagnostics, to carry antihtrombolic prophylaxis, patients monitoring and education. Organisational structures of the specialist care system are insufficient to fulfil growing health needs of all patients. A complex improvement of care over the patients who suffered from thromboemboic complications or people belonging to the risk group could be encouraged by formulating uniform algorithms for idagnostic, therapeutic and educaitonal procedures, applicable at the level of primary health care.


  15/17

  Tytuł oryginału: Reakcja tkanek na tworzywa akrylowe w badaniach na szczurach szczepu Wistar.
  Tytuł angielski: Tissue reaction to acrylic resin materials in studies carried out on Wistar strain rats.
  Autorzy: Sobolewska Ewa
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.74-81, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wykonanie dobrej protezy jest uzależnione od dobrego materiału podstawowego. Współczesna protetyka stomatologiczna dysponuje szeroką gamą materiałów, które mogą być wykorzystane w rehabilitacji układu stomatognatycznego. Każdy materiał, który będzie miał kontakt ze środowiskiem jamy ustnej, musi być poddany serii badań biologicznych, chemicznych i fizycznych, aby wykluczyć jego szkodliwe działanie na organizm. Duża obecnie różnorodność tworzyw akrylowych skłoniła autorkę do podjęcia próby oceny najczęściej stosowanych w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej PAM mas akrylowych. Ocena ta będzie pozwalała na wybrane tworzywa o najlepszych właściwościach fizyko-chemicznych.

  Streszczenie angielskie: The preparation of a good prosthetic denture depends on the use of a good base material. Present-day prosthetic dentistry has at its disposal a wide range of materials, which can be used in the rehabilitation of the stomatohnathic system. Every material that will be in contact with the environment of the oral cavity must undergo a series of biological, chemical and physical tests, to exclude its damaging effect to the organism. A wide variety of acrylic materials actually accessible inclined the author to undertake an assessment of acrylic resin materials most often used in the Department of Prosthethic Dentistry of the Pomeranian Medical Academy. This assessment will allow selecting the material, which has the best physical and chemical properties.


  16/17

  Tytuł oryginału: Efficacy of broncho-pulmonary surfactant solution lavage in treatment of meconium aspiration syndrome in newborn.
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Sobolewska Barbara, Zjawiona Agnieszka, Krawczyk Maria, Lerch Elżbieta, Cyranowicz Bogusława, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.40-43, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to compare therapeutic methods of Meconium Aspiration Syndrome treatment: exogenous surfactant supplementation versus broncho-pulmonary surfactat solution lavage. Material and methods: Between 1993 and 2001 15 neonates were treated at Research Institute of Polish Mother's Hospital due to Meconium Aspiration Syndrome. Studied population was divided in two groups according to treatment's method. Group I - consisted of 8 infants born in 1993 -1998. Neonates received natural surfactant supplementation. Mean GA was 39 weeks (range 38-40) and mean birth weight was 3497 g (range 2550-4100 g). Group II - included 8 infants born after 1998, who were treated with broncho-alveolar natural surfactant solution lavage (5 mg phospholipids/ml; 15 ml/BW). Mean gestational age was 39.4 weeks (range 38-40) and mean birth weight was 3287 g (range 1700-3800 g). In bothe groups we compared: alveolar-to-arterial oxygen gradient (A - aDO2) and oxygen index (OI) measured every 6 hours during first day of life and every 24 hours till 7 day of life. The total ventilation time, duration of oxygen supplementation and the time of hospitalization were also analyzed. Results: In the lavage group shorter ventilation time; 3.1 (0.5 - 7) vs 7.9 (4=-13) days as well as total oxygen supplementation period; 7.8 (0.5 - 14) vs 12.3 (5-23) and time of hospitalization; 16.1 (6-41) vs. 27 (18-40) were observed. However, alveolar-to-arterial oxygen gradient (A-aDO2) and oxygen index (OI) were initially comparable in both groups...


  17/17

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTS we Wrocławiu w 2001 r.
  Tytuł angielski: Report from Board activity of the Lower Silesian Branch of the Polish Stomatological Association in Wroclaw in the years 2001.
  Autorzy: Nowakowska Danuta, Sobolewska Anna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.339-343
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

  stosując format: