Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBOCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Ultrasound and biochemical evaluation of liver regeneration process after resections for primary and metastatic tumors.
Autorzy: Kulig Jan, Nowak Wojciech, Popiela Tadeusz, Sobocki Jacek, Zarębski Bartosz
Źródło: Hepatogastroenterology 2002: 49 (44) s.349-353, il., tab., bibliogr. 20 poz.
Sygnatura GBL: 304,355

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: background/Aims: The liver regeneration process after resective procedures is an important clinical problem especially in view of the growing population of patients requiring liver transplantations or undergoing resective procedures as well as those with toxic or viral liver injures. The aim of the study was to analyze liver regeneration potential using ultrasound examination, and liver function biochemical tests in the patients after liver resections. Methodology: Twenty-one patients with primary or metastatic liver cancer were included in the study (17 males, 4 females, mean age: 59.8, SD 10:3). The patients were undergoing gastrointestinal tract primary tumor resections with extended lymphandenectomy and liver metastatic tumor excisions. Liver volume was measured postoperatively in the follow-up ultrasound examinations and biochemical tests were performed before and after the procedure. Liver function and activity of p-450 cytochrome was tested with IRIS 13C stable isotope breath analyzer. Results: The mean time of follow-up was 12.6 months (SD 7.8) during which volume of liver increased on average in the first five months to 105.7, 112.1, 125.7, 131.2, and 138.4 p.c. of the immediate postoperative value. Biochemical parameters returned to normal after 2-3 weeks. Four patients in whom liver failed to regenerate died due to cancer spread in the mean time of 6.5 months. Conclusions: Liver has tremendous regeneration potential. In spite of this fact, extended hepatectomies affect largely the functionaln status of residual parenchyma which may lead to a fatal outcome.


  2/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie czasowego rozrusznika żołądka w leczeniu pooperacyjnej gastroparezy opornej na konwencjonalne leczenie.
  Tytuł angielski: Temporary gastric pacemaker in the treatment of postoperative gastroparesis refractory to conventional therapy.
  Autorzy: Popiela Tadeusz, Sobocki Jacek, Thor Piotr, Matyja Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Drews Michał (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.886-899, il., bibliogr. 32 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykazanie skuteczności stymulacji elektrycznej żołądka w leczeniu pooperacyjnej gastroparezy opornej na leczenie farmakologiczne. Materiał i metodyka. W okresie od stycznia 1998 do grudnia 2000 r. u 18 pacjentów (8 kobiet i 10 mężczyzn) zdiagnozowano pooperacyjne porażenie żołądka. Zaleganie żołądkowe w dniu włączenia stymulacji wynosiło średnio 1625 ml i wahało się w granicach 500-2250 ml. Stymulację prowadzono przy użyciu sondy silikonowej średnicy 1 mm z 2 elektrodami wprowadzonymi do żołądka i umiejscowionymi w górnej 1/3 trzonu. Prąd był generowany przez stymulator programowany komputerowo. Zastosowano następujące parametry prądu: kwadratowy profil, amplituda 2 mA, długość impulsu 100 ms, częstotliowść 6 cykli/min. Skuteczność stymul. oceniano na podstawie obrazu klinicznego oraz badania elektrogastrograficznego. Wyniki. U 14 (78 proc.) pacjentów zaobserwowano zmniejszenie objawów po 3 godz. stymulacji. Pacjenci zgłaszali poprawę samopoczucia, uczucie "burczenia" w brzuchu oraz odejście gazów. U kolejnych 2 pacjentów stymulacja została utrzymana przez 3 dni ze względu na nawracające dolegliwości, a u jednego pacjenta pozostawała przez 7 dni umożliwiając włączenie diety doustnej. Zaleganie żołądkowe kontrolowane za pomoca sondy zmniejszyło się średnio do 105,5 ml w ciągu 12 godz. Badanie elektrogastrograficzne wykazało normalizację rytmu mioelektrycznego do 3 cykli/min w ponad 85 proc. godzinnego zapisu. Ponadto moc sygnału w zakresie dominującej ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to confirm efficiency of electrostimulation in the treatment of postoperative gastroparesis resistant to conventional therapy. Material an d methods. Eighteen patients (8 female and 10 mean) with postoperative gastroparesis were included into the study between January 1998 and December 2000. Gastric retention at the day of introduction of electrostimulation ranged between 500 and 2250 ml (mean 1625 ml). Electrical stimulation was supplied to the stomach by silicon catheter 1 mm in diameter terminated by two electrodes and placed in upper corpus. Current was generated by computer preprogrammable stimulator. The following current characteristic was used: rectangular profile, 2 mA intensity, impulse duration 100 ms, frequency 6 c.p.m. Efficiency of pacing was evaluated basing on clinical symptoms and EGG. Results. In 14 (78 p.c.) patients symptoms were reduced after 3 hours of pacing. They reported general improvement, rumbling and passing of gases. In another 2 patients electrical stimulation was continued for 3 days due to recurrent symptoms. One patient rquired 7 days stimulation for maintaining oral feeding. Nasogastric suction was reduced in average to 105.5 ml within 12 hours. EGG revealed normalization in intrinsic mioelectric activity to 3 c.p.m. in over 85 p.c. of recording time. Signal power in dominant frequency was almost doubled (198 p.c.). Conclusion. Electrical gastric stimulation is effective and cost efficient method without any ...


  3/10

  Tytuł oryginału: Projekt restrukturyzacji działalności Służby Zdrowia w mieście i powiecie Jarosław.
  Autorzy: Sobocki Stanisław
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.181-183
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  4/10

  Tytuł oryginału: Prof. dr med. Adam Gruca (1893-1983) - wspomnienie w 20-tą rocznicę odejścia "na stałe" z pracy w Służbie Zdrowia.
  Autorzy: Sobocki Stanisław
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.187-192, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Gruca
 • Adam 1893-1983


  5/10

  Tytuł oryginału: 100-lecie obecnego (nowego) Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.
  Autorzy: Sobień Jerzy, Sobocki Stanisław, Słychań-Wysocka Urszula
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.193-203, 1 tabl., il. - Jubileuszowy Zjazd z okazji 100-lecia istnienia Szpitala Powszechnego w Jarosławiu Jarosław ; Sieniawa 04.10. 2002
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem


  6/10

  Tytuł oryginału: Krótki zarys historii Sekcji Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej w XXX-lecie powstania i działalności.
  Autorzy: Sobocki Stanisław
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.53-58, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  7/10

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu-Sympozjum Sekcji Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa 30 XI - 1 XII 2001.
  Autorzy: Sobocki Stanisław
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.81-84, il. - 30 Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres-Sympozjum Sekcji Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Warszawa 30.11-01.12. 2001
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych


  8/10

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o Michale Waliłko [1934-2001].
  Autorzy: Sobocki Stanisław
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.117, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Waliłko
 • Michał 1934-2002


  9/10

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o Gerwazym Sobczyńskim [1918-2002].
  Autorzy: Sobocki Stanisław
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.117, 119, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Sobczyński
 • Gerwazy 1918-2002


  10/10

  Tytuł oryginału: Odległa manometryczna, ultrasonograficzna i kliniczna ocena chorych po mucosectomii sposobem Longo (okres obserwacji od 4 do 20 miesięcy)
  Autorzy: Gryglewski Andrzej, Szura Mirosław, Kibil Wojciech, Kruszyna Tomasz, Sobocki Jacek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.241-244, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: