Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBIESZCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Efekt zastosowania rekombinowanego aktywowanego czynnika VII (rFVIIa; NovoSeven) u pacjentki we wstrząsie krwotocznym po histerektomii położniczej.
Tytuł angielski: Effect of recombinant activated factor VII (rFVIIa; NovoSeven) in a patient in haemorrhagic shock after obstetrical hysterectomy.
Autorzy: Sobieszczyk Sławomir, Bręborowicz Grzegorz H., Markwitz Wiesław, Mallinger Stanisław, Adamski Dariusz, Kruszyński Zdzisław
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.230-233, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Okołoporodowe krwawienia obarczone są około 10 proc. śmiertelnością. Prezentujemy przypadek 29 letniej położnicy, u której skutecznie zastosowano preparat rekombinowanego aktywowawanego czynnika VII (rFVIIa, NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dania) w hamowaniu krwawienia śródoperacyjnego w okresie wstrząsu krwotocznego po cięciu cesarskim, hysterektomii położniczej, podczas kolejnej trzeciej rewizji operacyjnej jamy brzusznej z powodu utrzymującego się krwawienia. Podanie preparatu umożliwiło uzyskanie zadowalającej lokalnej hemostazy pozwalając na bezpieczną i swobodną identyfikację miejsca krwawienia oraz jego usunięcie. rFVIIa wydaje się być skuteczną terapią ostrych zagrażających życiu krwawień położniczych, pozwalając na szybkie opanowanie krwawienia, dając bezpieczną możliwość kontroli lokalnej hemostazy śródoperacyjnej. Podczas pooperacyjnego monitorowania układu krzepnięcia nie zaobserwowano istotnych jego zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: Perinatal bleeding may to a fatal outcome in about 10 p.c. of cases. We present a case of a 29 year old woman in childbirth, in whom a preparation of recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Denmark) was used with success to control intraoperative bleeding during haemorrhagic shock after caesarean section and obstetrical hysterectomy, in the course of the patient's third abdominal cavity revision for continuing blood loss. Administration of the preparation enabled for quick intraoperative control of haemorrhage, which allowed safe and clear identification and elimination of the cause of bleeding. No significant clotting abnormalities were noted at postoperative monitoring of the coagulation system. rFVIIa seems to be an effective alternative treatment of life-thereatenning haemorrhages in obstetrics, allowing for quick arrest of bleeding, and thus safe control of intraoperative local hemostasis.


  2/2

  Tytuł oryginału: Efficacy of recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven**R) in prenatal medicine.
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Sobieszczyk Sławomir, Szymankiewicz Marta
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.21-27, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven**R) is mainly indicated for the treatment of patients with haemophilia and inhibitors in the control of bleeding. However, little (or no) information is available on the use of rFVIIa in the treatment of severe and recurrent bleeding and its complications in perinatal medicine. We report seven cases of perinatal bleeding (uterine atony, hypovolaemic shock) and its complications (DIC). In one case rFVIIa was administered as perioperative prophylactics in a pregnant women with diagnosed resistance to heparin. We used small doses of rFVIIa (16.7 - 48 ćg x kg**-1). The response to treatment was rapid, with good clinical and coagulologic control. Good stabilization of clinical parameters and decrease of bleeding within 4 h after the application of rFVII were observed. No side-effects related to rFVIIa use were noted. These cases suggests a potential role and place of NovoSeven**R in the treatment of severe and recurring bleeding complications in perinatal medicine.

  stosując format: