Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Postać profesora S. Bączyka na tle tworzącej się polskiej biochemii i dietetyki sportu w XX wieku.
Tytuł angielski: Portrait of Professor S. Bączyk against the background of the newly created science of Polish biochemistry and sport's dietetics in the 20th century.
Autorzy: Sobiech Krzysztof A.
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.73-75, bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,004

Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Bączyk
 • Stefan 1911-2001

  Streszczenie polskie: Autor pragnął przedstawić sylwetkę prof. dra hab. h.c. Stefana Bączyka (1911-2001), wspaniałego biochemika i człowieka, na tle wydarzeń dziejowych, w jakich przyszło mu żyć i tworzyć od podstaw nową dziedzinę nauki w Polsce. Na podkreślenie zasługuje skromność Profesora jako człowieka oraz konsekwencja w dążeniu do wytyczonego sobie celu - cecha prawdziwego naukowca.


  2/3

  Tytuł oryginału: The isoenzymatic index of lactate dehydrogenase in serum during delivery.
  Autorzy: Karmowski Andrzej, Sobiech Krzysztof A., Madej Paweł, Hac Andrzej, Karmowski Mikołaj
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.24-25, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The lactate dehydrogenase LD EC 1.1.1.27 is a tetrameric molecule in which two different polypeptides may participate as H and M subunits, creating isoenzymes occuring in serum: LD1 (H4), LD2 (H3M), LD3 (H2M2), LD4 (HM3) and LD5 (M4). The aim of this study was to recommend two pre- and post-delibery LD indexes in serum of patients and to compare the indexes in two groups: primiparae and multiparae. Authors didn't find any data about this kind of presentation of the isoenzymatic indexes of LD in the available papers. The LD actibity was determined in serum from two groups of pregnants (primiparae and multiparae, each group consisted of 10 women), just before delivery and after the 2nd stage of delivery, by use the kintic kit by BioMerieux (France) and biochemical anlysator RA-XT Technicon (USA). After the total LD activity determination as well as the electrophoretic separation of isoenzymes in serum, two indexes were recommended for the estimation of the post-delivery changes: [designe]. The statistical analysis of the results was made by the t-Student test with the significance level p 0.05. The statistical significant increase in both indexes was observed after the 2nd stage of the delivery in comparison to the pre-delivery values - K1 in primiparae (0.04 and 1.25) and in mulriparae (0.45 and 0.98) as well as - K2 in primiparae (0.19 and 0.77) and in multiparae (0.15 and 0.59). Presented isoenzumatic indexes could be incentive to further research connected with the informations about the health status, preparation to the delivery and the time necessary to the recovery.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy ochrony zdrowia młodzieży w środowisku miejskim.
  Tytuł angielski: Selected health protection problems among young people in the town-environment.
  Autorzy: Abramczyk Anna, Sobiech Iwona, Tomaszkiewicz Grażyna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.213-216, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Podstawowym celem systemu ochrony zdrowia jest osiągnięcie przez wszystkich ludzi takiego poziomu zdrowia, który pozwala im żyć produktywnie nie tylko w sensie ekonomicznym, ale i społecznym. Mimo jednak znacznych zasobów wydawanych na ochronę zdrowia oraz postęp w dziedzinie techniki medycznej, zdrowie osób dorosłych, a także, co jest coraz częściej akcentowane, młodzieży kształtuje się poniżej oczekiwanego poziomu. Zmiana tej sytuacji wymaga planowania działań w ochronie zdrowia w oparciu o rzetelne informacje na temat rzeczywistych potrzeb i problemów zdrowotnych populacji oraz możliwości podnoszenia poziomu warunków życia, które uważane są za podstawowe warunki zdrowotności. Niniejszy artykuł przedstawia kilka wybranych zagadnień ochrony zdrowia młodzieży w środowisku miejskim. Problemy związane z ochroną zdrowia młodzieży w środowisku miejskim zostały rozpoznane poprzez zastosowanie metody badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród uczniów szkół zawodowych w Województwie Dolnośląskim. Badania te wykazały istnienie w tej populacji wielu problemów, które należy ująć w planowaniu działań odnoszących się do ochrony zdrowia. Problemów takich jak: - niski poziom świadomości zdrowotnej wśród uczniów, - zachowania niekorzystne dla zdrowia, związane ze spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu oraz podejmowaniem aktywności seksualnej bez żadnej ochrony, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, - niedoceniane przez młodych ludzi znaczenia zdrowia, - ograniczonego ...

  Streszczenie angielskie: The basic objective of the health protection system is for all people to achieve such a health level which enables them to live in a productive way in both the economic and the social sense. However, in spite of a significant resources spent on health protection and the advances in medical technology, the health of adults and, which is increasingly emphasized, of young people is below the expected level. To change this situation it is needed to plan health protection activities on the basis of reliable information on current health needs and problems in the population as well as on the possibilities to improve living conditions recognized as the premises of health. The paper presents some selected problems of health protection for young people in the town environment. The health protection problems for young people in the town environment were identified on the basis of questionnaire investigations conducted among pupils of a trade school in Lower Silesia. The investigations carried out among the pupils indicated the existence of many problems which need to be considered in planning health protection activities for this population, which are indicated by: - the low level of health conscience among pupils, - the behaviour unfavourable to health, connected with drinking alcohol, smoking tobacco and commercing sexual acitivity by juvenile persons and without any protection, - the lack of skills needed to cope with stress, - understimating the importance of health by ...

  stosując format: