Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBANIEC-ŁOTOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ultrastructure of synaptic junctions in the cerebellar cortex in experimental valproate encephalopathy and after terminating chronic application of the antiepileptic.
Autorzy: Sobaniec-Łotowska Maria E.
Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.87-96, il., bibliogr. 44 poz.
Sygnatura GBL: 304,961

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse in TEM the evolution of changes in structural elements of synaptic junctions of the cerebellar cortex in rats in valproate encephalopathy induced by chronic 12-month administration of sodium valproate - VPA (once daily intragastrically, in a dose of 200 mg/kg b.w.) and after withdrawal of this antiepileptic for 1 and 3 months. After 9 and 12 months of the experiment, synaptic endings of both the symmetrical and asymmetrical synapses in the neuropil of the cerebellar cortex, especially in the molecular layer, showed signs of sever damage (mainly swelling) and even disintegration. They were mostly observed in axodendritic endings and axospinal endings on the dendritic spines of Purkinje cells, being manifested in teh presence of large vacuolar structures, electron lucent areas and swollen mitochondria within the cytoplasm. A reduced number of axonal synaptic vesicles (with more type F vesicles preserved) could be seen. One and 3 months after the end of chronic application of VPA, the synaptic junctions did not show morphological exponents of the repair processes. The alterations observed in the synaptic junctions of the cerebellar cortex may suggest disorders in neurotransmission processes, such as exhaustion and damage caused by ischaemia due to damage to the blood-brain barrier induced by VPA and/or its toxic metabolites.


  2/2

  Tytuł oryginału: CD44 w immunodiagnostyce raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: CD44 in the immunodiagnostics of colorectal cancer.
  Autorzy: Sobaniec-Łotowska Maria, Pogumirski Józef, Sulkowska Mariola, Barwijuk-Machała Małgorzata, Zalewski Bogdan, Famulski Waldemar, Woińska-Rojecka Teresa
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.218-222, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Polska należy do krajów o niskim wskaźniku występowania nowotworów okrężnicy i odbytu. Częstotliwość ich występowania wykazuje jednakże stałą tendencję wzrostową. Bardzo niski odsetek pomyślnych wyleczeń raków jelita grubego w naszym kraju spowodowany jest głównie przez późne rozpoznanie choroby. Jednym z warunków pozwalających na zmianę tej sytuacji jest wprowadzenie, oprócz powszechnie stosowanych profilaktycznych badań przesiewowych na obecność krwi utajonej i kolonoskopii, nowych metod umożliwiających bardzo wczesne rozpoznanie. Jedną z sugerowanych metod diagnostycznych poza stosowanymi dotychczas badaniami (np. badaniem przez odbyt, testami na obecność krwi utajonej oraz testami na obecność antygenu CEA w surowicy) jest badanie immunoreaktywności złuszczonych komórek jelita grubego wydalanych z kałem na obecność antygenu CD44. Praca przedstawia rolę glikoproteiny międzybłonowej CD44, która jest cząsteczką adhezyjną i antygenem wykorzystywanym we wczesnej immunodiagnostyce raka jelita grubego. Ekspresję CD44 i białka PCNA zależnego od cyklu komórkowego porównano z nadekspresją CD44 w przebiegu raków okrężnicy wykazuje asynchroniczny związek z replikacją komórki. W publikacji skoncentrowano się na standardowej postaci glikoproteiny CD44 zakodowanej w krótkim ramieniu ludzkiego chromosomu 11 o masie cząsteczkowej 90kDa oraz jej najpowszechniej występujących izoformach (CDv6, CDv10) obserwowanych w przebiegu takich nowotworów. Po usunięciu guza stwierdza się znamienny spadek poziomów CD44v6 i CD44v10. Należy podkrreślić, że wykrywanie powyższych markerów w kale jest metodą całkowicie nieinwazyjną, a jednocześnie bardzo pomocną we wczesnej immunodiagnostyce raka okrężnicy.

  stosując format: