Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rozważania o systemie opieki zdrowotnej. Przed reformą reformy.
Autorzy: Sobalski Tomasz
Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (2) s.12-17, il.
Sygnatura GBL: 313,362

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Tło: Trzy lata funkcjonowania opieki zdrowotnej po wprowadzeniu reformy wskazują na konieczność licznych zmian, doprecyzowania zapisów, poszukiwania nowych rozwiązań. Praktycznie najlepiej w całym systemie oceniana jest praca podstawowej opieki zdrowotnej (poz) opłacana w systemie kapitacyjnym, szczególnie tam, gdzie organizację poz oparto na dużej liczbie małych NZOZ-ów i przeznaczono na ich funkcjonowanie relatywnie wyższe nakłady. Również dość dobrze postrzegana jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna tam, gdzie funkcjonuje fundholding. Dzialalność pozostałych świadczeniodawców na rynku usług medycznych jest oceniana krytycznie. Cel: Rozpoczęcie publicznej merytorycznej dyskusji, mającej na celu przyjęcie rozwiązań pozwalających na jak najlepszą realizację zapisów Konstytucji RP dotyczących zdrowia. Polemika winna toczyć się w gronie kompetentnych przedstawicieli pacjentów, świadczeniodawcow, płatników i przedstawicieli rządu. Omówienie: Środowisko lekarzy rodzinnych należy do grupy liderów biorących aktywny udział w reformie opieki zdrowotnej. poprzez swoich przedstawicieli w KLRwP grupa ta zawsze w sposób odpowiedzialny i konstruktywny wnosila propozycję i oceniala dzialania reformatorskie. Nie zawsze ten głos był odpowiednio donośny. Niemniej jednak, to poz zorganizowana w odniesieniu do modelu proponowanego przez KLRwP postrzegana jest jako sprawnie pracujący element systemu. Trzyletnie doświadczenia wskazują jednak, że najlepiej zorganizowany poz wprzęgnięty w wadliwe funkcjonowanie otoczenia z trudem opiera się destrukcji. Stąd odwaga, aby to środowisko rozpoczęło niezbędną dyskusję o naprawie systemu.


  2/2

  Tytuł oryginału: Jak pracowaliśmy? Jak nam płacono? Pięć lat w gminie Zielonki woj. małopolskie.
  Autorzy: Sobalski Tomasz
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (10) s.12-17, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Tło: Po kliku latach prac przygotowawczych w 1997 r. w gminie Zielonki zlikwidowano SP GZOZ. Realizację zadań z zakresu POZ przejęły NZOZ-y Gabinety Lekarzy Rodzinnych. Cel: Trwa dyskusja nad reformą reformy. Dokonano szeregu analiz nakładów finansowych na POZ w poszczególnych kasach. Stwierdzono znaczne dysproporcje. Ogólnie znany jest problem niedoborów finansowych w lecznictwie zamkniętym. Nieuchronna jest zatem dyskusja o podziale środków w budżecie ubezpieczenia zdrowotnego w przyszłości. Należy podjąć próbę oceny relacji między nakładami finansowymi na POZ, a potrzebami zdrowotnymi ubezpieczonych, które są tu realizowane. Omówienie: NZOZ Gabinety Lekarzy Rodzinnych w gminie Zielonki obejmują opieką ok. 13700 ubezpieczonych. Można przyjąć, że analiza dokonana dla takiej populacji upoważnia do wysunięcia wniosków i ich uogólnienia. Przeprowadzone obliczenia wskazują, że jedynie 10 proc. porad lekarskich zakończyły skierowania do innych placówek, z tego 9 proc. to skierowania na konsultacje specjalistyczne, a 1 proc. skierowania do szpitali. Płatnik, czyli MRKCh, przeznaczał na opłacenie usług POZ ok. 10 proc. budżetu. Biorąc pod uwagę pokazane proporcje należy stwierdzić, że nakłady na sfinasowanie POZ są zbyt niskie.

  stosując format: