Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBALA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zdrowotne przyczyny odejścia ze służby strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych.
Tytuł angielski: Health reasons for firefighters to leave their job.
Autorzy: Szubert Zuzanna, Sobala Wojciech
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.291-298, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem podjętej analizy jest określenie głównych patologii związanych z odchodzeniem strażaków ze służby poprzez analizę czasowej niezdolności do pracy oraz orzeczeń o inwalidztwie z uwzględnieniem wieku i stażu pracy w zawodzie strażaka. Badana grupa objemuje reprezentacyjną próbę 1503 strażaków zatrudnionych w 29 jednostkach ratowniczo-gaśniczych w latach 1994-1997. W okresie tym 214 strażaków odeszło ze służby, w tym 40 proc. stanowiły odejścia na emeryturę, a 38 proc. - na rentę inwalidzką. Analiza wykazała średnioroczną częstość odejść strażaków ze służby wynoszącą około 43/1000 osób (w tym: na emeryturę - 17/1000; na rentę chorobową - 16/1000). Częstość odejść na renty i emerytury była wśród strażaków o 60 proc. wyższa od częstości odnotowanej dla pracowników w całej gospodarce. Zależność odejść strażaków ze służby od stażu pracy w tym zawodzie (skorygowana o wiek) wskazuje największą częstość odejść na emeryturę po 15 latach pracy, a na rentę chorobową - po 22 latach pracy. Absencja chorobowa osób odchodzących na rentę inwalidzką była 13-krotnie wyższa w stosunku do absencji strażaków pozostających na służbie, a odchodzących na emeryturę - był najwyższa 4-krotnie. Najczęściej występujące wśród strażaków przyczyny inwalidztwa to: choroby układu kostno-mięśniowego, zaburzenia psychiczne i choroby ukłądu krążenia. Główne przyczyny absencji osób odchodzących na rentę inwalidzką to: choroby układu krążenia (26 proc. absencji chorobowej), choroby układu ...

  Streszczenie angielskie: The objective of this study was to identify major pathologies among firefighters, being the cause of leaving the job. The study was based on the analysis of temporary work disability and disability certificates, taking account of age and duration of employment in the capacity of a firefighter. The study was performed on a representative sample of 1503 firefighters, employed between 1994 and 1997 in 29 fire stations. During that period, 214 firefighters left their job (40 p.c. of them got retired and 38 p.c. of persons were given the right to receive disability pension). The analysis revealed the average annual frequency of leaving the job by firefighters that accounted for about 43/1000 persons (including 17 retired and 16 persons on disability pension per 1000 firefighters, respectively). Among firefighters, the frequency of leaving the job because of retirement or permanent disability was by 60 p.c. higher than among workers employed in different branches of the national economy. The analysis of the relationship between leaving the job and the duration of employment (adjusted for age) showed that the majority of those retired left job after 15 years and those on disability pension after 22 years. Sick absence among firefighters who left the job because of disability and retirement was respectively 13 and 4 times higher than that observed among firefighters in active service. Diseases of the musculoskeletal and circulatory ssytems and mental disorders were the most ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Work-related unjuries among firefighters: sites and circumstances of their occurrence.
  Autorzy: Szubert Zuzanna, Sobala Wojciech
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (1) s.49-55, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to determine the injury ratio, causes and duration of temporal work disability from on-duty injuries among firefighters, taking into acount the site and circumstances of their occurrence. The study was performed on a representative sample of 1503 firefighters from 29 fire stations who were employed between 1994 and 1997. Subject to investigation were data on the numer of days and cases of work disability due to on-duty injury, personal data (age, work duration) and data on the circumstances of injury during emergency operations, taking part in compulsory physical training, performing maintenance and repair works, on duty at the fire station, and when commuting to or from work. The analysis of work-related causes and cirucmstance of injuries among fireflighters revealed that the majority of injuries (40 p.c.) occurred during compulsory physical training, being responsible for 41 p.c. of post-injury absence at work. The workers employed for less than one year were at highest risk of injury. Injuries during emergency operations made 25 p.c. of all injuries and accounted for 24 p.c. of post-injury absence. The analysis of data showed that the frequency of injuries was not significantly aged-dependent, however, the duration of work disability was found to increase by 20 p.c. with increasing age og workers. The results indicated the need for undertaking preventive intervetions to minimize occupational hazards to those involved in firefighting.


  3/3

  Tytuł oryginału: Powikłania nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych u chorych leczonych w latach 1985-2001 w Oddziale Chorób Zakaźnych w Bytomiu.
  Tytuł angielski: Clinical complications of mumps in patients treated in 1985-2001 in Infectious Diseases Ward in Bytom.
  Autorzy: Kępa Lucjan, Grzesik-Oczko Barbara, Stolarz Wojciech, Sobala-Szczygieł Barbara
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.391-398, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Omówiono powikłania nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych obserwowane u pacjentów leczonych w Oddziale Chorób Zakaźnych Śl. A.M. w Bytomiu w latach 1985-2001.

  stosując format: