Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ocena charakteru bólu porodowego.
Tytuł angielski: Character of labour pain.
Autorzy: Sobański Andrzej, Sipiński Adam, Poręba Ryszard
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.568-573, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/5

  Tytuł oryginału: Wpływ narkomanii na proces szkolenia żołnierzy.
  Tytuł angielski: Effect of drug addiction on the soldiers' training process.
  Autorzy: Jędrzejczak Marian, Sobański Lech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.141-152, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie wpływu narkomanii na proces dyscypliny i szkolenia żołnierzy. Żołnierze biorący narkotyki mają bardziej krytyczny stosunek do obowiązku służby wojskowej i w większym stopniu akceptują pogląd, że jest to dla nich strata czasu. Żołnierze biorący narkotyki mają gorsze wyniki w szkoleniu ogólnowojskowym i specjalistycznym.

  Streszczenie angielskie: The carried out studies confirm the existence of the effect of drug addiction on the process of discipline and training soliders. The soliders who take drugs have more critical attitude to the obligation of military service and to a greater degree accept the opinion that this is a waste of time for them. The soliders taking drugs have worse results in general military and specialiste service.


  3/5

  Tytuł oryginału: Występowanie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych w wybranej losowo populacji miejskiej.
  Tytuł angielski: Chronic venous insufficiency of the lower limb in selected urban population.
  Autorzy: Kielar Maciej, Porzycki Piotr, Myrcha Piotr, Szopiński Piotr, Sobański Paweł, Noszczyk Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1229-1242, tab., bibliogr. 33 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono w okresie od 1.03.1998 do 30.12.2000 r. Do badań zaproszono 500 osób wybranych losowo z list mieszkańców jednej z dzielnic Warszawy. Badanie składało sie z wywiadu, badania przedmiotowego i szczegółowego badania układu żylnego, uzupełnione badaniami obrazowymi. Wyniki. Do badania zgłosiło się 3656 (73,1 proc.) osób w wieku od 35 do 75 lat. Przewlekłą niewydolność żylną (PNŻ) stwierdzono u 36 proc. badanych. Najczęściej stwierdzanym objawem PNŻ były żylaki kończyn dolnych, które stwierdzono u 13.7 proc. ogółu badanych. Żylaki występowały dwukrotnie częściej u kobiet, 62 proc. chorych podawało pozytywny wywiad rodzinny. Wśród osób z potwierdzoną PNŻ leczenie podjęło tylko 58.4 proc. chorych. Najpopularniejszym sposobem postępowania było leczenie zachowawcze. Leczeniu chirurgicznemu poddało się tylko 10 proc. chorych. Wyniki leczenia były dobrze oceniane przez chorych. Wnioski. 1. Przewlekła niewydolność żylna jest jedną z najczęściej występujących chorób w populacji miejskiej w Polsce. 2. Występuje znamiennie częściej u kobiet niż u mężczyzn. 3. Odsetek chorych leczonych jest niski, szczególnie wśród mężczyzn. 4. Zarówno wyniki leczenia zachowawczego, jak i chirurgicznego są dobrze oceniane przez chorych. 5. Wysoki odsetek nieleczonych chorych, a szczególnie niski odsetek operacji, świadczy o niedostatecznym rozpowszechnieniu wiedzy o konieczności i wynikach leczenia przewlekłej niewydolności żylnej.


  4/5

  Tytuł oryginału: Poważne kardiologiczne działania niepożądane alfa1-adrenolityków.
  Autorzy: Sobański Piotr
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) supl. s.1-4, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Leki wpływające na receptory układu autonomicznego rozmieszczone we wszystkich narządach, modyfikują aktywność tych receptorów również w innych układach niż docelowe dla wskazania z powodu którego leki te są włączane. W ostatnich latach alfa-adrenolityki stosowane są często z przyczyn pozainternistycznych. Opublikowane niedawno wyniki badań wskazują na możliwość występowania poważnych, niepożądanych działań kardiologicznych, związanych ze stosowaniem alfa-blokerów. Ponieważ leki te znajdują zastosowanie m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a ich stosowanie zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności serca, zostaną przedstawione w skrócie aktualne poglądy na temat tych obu zespołów chorobowych.


  5/5

  Tytuł oryginału: Modyfikacja jakości życia pacjentów z osteoporozą przez czynniki środowiskowe.
  Tytuł angielski: Modifying quality of life of patients with osteoporosis by environmental factors.
  Autorzy: Jędrzejczak Marian, Kossak Jarosław, Sobańska Katarzyna, Sobański Lech, Janiszewski Mirosław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.125-128, tab., bibliogr. 11 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeprowadzili badania ankietowe wśród 221 pacjentów z osteoporozą. Podjęli próbę oceny wpływu czynników środowiskowych i sytuacji ekonomicznej rodziny na rozwój osteoporozy.

  stosując format: