Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOŁTYS
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Wady wymowy i ich korygowanie.
Tytuł angielski: Speech defects and their correction.
Autorzy: Sołtys-Chmielowicz Anna
Źródło: Logopedia 2002: 31 s.53-93, il., bibliogr. s. 92-93, sum.
Sygnatura GBL: 725,970

Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  2/12

  Tytuł oryginału: Problemy zapisu fonetycznego artykulacji wadliwych. (Artykuł dyskusyjny).
  Tytuł angielski: The problem of phonetic notation of defective articulations. (A discussion-provoking article).
  Autorzy: Sołtys-Chmielowicz Anna
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.27-35, bibliogr. s. 34-35, sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/12

  Tytuł oryginału: Zagrożenie miażdżycą młodych chorych leczonych nerkozastępczo.
  Tytuł angielski: The risk of atherosclerosis in young dialysed patients.
  Autorzy: Ziółkowska Helena, Brzewski Michał, Sołtyski Jarosław, Marusak Maria, Roszkowska-Blaim Maria
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.355-358, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zagrożenia miażdżycą młodych chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (SNN). Badaniami objęto 11 chorych dializoawanych otrzewnowo (DO) w wieku 16,1 ń 5,9 lat, 8. - metodą hemodializ (HD) w wieku 20,88 ń 6,2 lat. Grupę kontrolną stanowiło 14 zdrowych ochotników w wieku 19,6 ń 6,4 lat. Czas leczenia nerkozastępczego nie różnił się istotnie między grupami i wynosił 52,1 ń 37,4 miesiąca (DO) i 61,5 ń 48,3 miesiąca (HD). U wszystkich chorych oceniano stężenia w surowicy: choletserolu całkowitego (TC) i frakcji HDL i LDL, trójglicerydów (TG), PTH (tylko w grupach DO i HD), Ca, P oraz obliczano iloczyn Ca x P. Badania USG tętnic szyjnych (TTS) wykonywał jeden radiolog sondą 12 MHz w prezentacji 2D i doplerowskiej. Przeanalizowano również wyniki badań gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca, P, PTH) oraz lipidowej (TC i TG) u dializowanych chorych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie badań. Najwyższe stężenie cholestrolu stwierdzono w grupie DO (225,4 ń 69 mg proc.). Stężenie TG było istotnie wyższe w grupie DO i HD w porównaniu z grupą kontrolną (186,6 ń 74 p 0,02 i 140 ń 35,4 p 0,05 vs 109 ń 48 mg proc.). Stężenie HDL było niższe w grupie HD niż w grupie kontrolnej (36 ń 6 vs 47,6 ń 7 mg proc. p 0,005). W grupie chorych HD stwierdzono wyższe stężenia Ca i iloczynu Ca x P niż w grupie kontrolnej. W badaniu USG TTS stwierdzono zmiany grubości błony wewnętrznej u 82 proc. chorych z grupy DO, 75 proc. z grupy HD, u nikogo z grupy ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the risk of developing atherosclerosis among children and young adults with end-stage renal disease (ESRD). The investigated group consist of: 11 peritoneal dialysed (PD) patietns (age 16 ń 5.9 yrs) and 8 hemodialised (HD) patients (age 20.8 ń 6.2 yrs). The control group was 14 healthy volunteers (age 19.6 ń 6.4 yrs). Duration of dialysis therapy was not different between the groups: 52 ń 37.4 months in PD versus 61.5 ń 48.3 months in HD group. The plasma of the patients were investigated for: total cholesterol (TC), HDL and LDL cholesterol, triglycerides (TG), PTH level (only in PD and HD patients), calcium and phosphorus. Calcium-hosphorus products (Ca x P) were calculated. All examinations of carotid arteriers were performed by one radiologist using 12 MHz probe. Retrospective analysis of calcium, phosphorus, PTH and cholesterol-triglycerides levels in the last 12 months observation were performed. Peritoneal dialysed patients had the highest level of TC (225.4 ń 69 mg p.c.). The TG concentration was statistically highest level of TC (225.4 ń 69 p.c.). The TG concentration was statistically higher in PD and HD groups versus control (186.6 ń 74 p 0.02 and 140.35 ń 35.4 p 0.05 vs 109 ń 48 mg p.c.) but HDL-cholesterol level was higher in the control group versus HD patients (36 ń 6 vs 47.6 ń 7 mg p.c. p 0.005). Among HD patients we noticed higher concentration of calcium and calculated calcium-phosphorus product. In carotid ...


  4/12

  Tytuł oryginału: Analiza fraktalna kształtu komórek.
  Tytuł angielski: Fractal analysis of cells shape.
  Autorzy: Orłowski Dariusz, Sołtys Zbigniew
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.432-433, il., bibliogr. 75 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Streszczenie polskie: Kształt komórek tkanki nerwowej jest często bardzo skomplikowany, stąd wynika konieczność stosowania zaawansowanych metod matematycznych do jego opisu. Jedna z tych metod wywodzi się z geometrii fraktalnej. Prezentowany artykuł przedstawia podstawowe metody obliczania wymiaru fraktalnego komórek oraz przykłady jego zastosowania. Opisane zostały cztery metody obliczania wymiaru fraktalnego: metoda dylacji, pudełkowa, cyrkla i pudełek z piaskiem. Mogą one zostać użyte w analizie złożoności przestrzennej komórek innych tkanek, a także naczyń krwionośnych, nowotworów i wielu innych struktur biologicznych. Uzupełnieniem wymiaru fraktalnego mogą być parametry, takie jak: rozmiar, masywność czy kołowość, które opisują odmienne cechy badanych obiektów. Łączne zastosowanie tych parametrów pozwala dokładniej opisać morfologię komórek.

  Streszczenie angielskie: Shape of the nervous tissue cells is often very complicated and to describe it we have to apply advanced methods of mathematical analysis. One of these methods derives from fractal geometry. This paper presents selected basic methods of calculation of the cell fractal dimension and examples of their application. Fractal dimension can be measured by pixel dilation, box counting, calliper and mass-radius methods. The methods can be used to measure the space-filling properties of various cell types, blood vessels, tumours etc. Additional parameters of the cell such as its solidity, convex hull area and from factor describe different shape features and are of important values complementary to fractal dimension. Simultaneous application of the parameters together with fractal dimension present characteristics of the cell morphology more complete.


  5/12

  Tytuł oryginału: An open-label study to evaluate the safety, tolerability and efficacy of rivastigmine in patients with mild to moderate probable Alzheimer's disease in the community setting.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Opala Grzegorz, Podemski Ryszard, Pużyński Stanisław, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Ochudło Stanisław, Barcikowska Maria, Pfeffer Anna, Bilińska Małgorzata, Paradowski Bogusław, Parnowski Tadeusz, Gabryelewicz Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.PI9-PI15, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Long-term safety and efficacy of Exelon (rivastigmine) was evaluated in a multi-center open label study of 62 patients with probable mild to moderated Alzheimer's disease living in community setting. Material/Methods: The patients started treatment with 1.5 mg bid (3 mg/day) Exelon and were scheduled to receive doses of 1.5 mg bid Exelon escalating on a biweekly basis. The patients were maintained on the highest tolerated dose within the assigned dose range 1.5 - 60.0 mg bid (3 - 12 mg/day) for the rest of the study. Evaluations were scheduled at biweekly intervals for the first 8 weeks and subsequently at study weeks 12, 18 and 26. Effects of Exelon on cognition were evaluated using the mini-mental state examination (MMSE) and selected items of Alzhemier's disease assessment scale (ADAS-cog) and the staging ot the disease was measured using the global deterioration scale (GDS). Safety was monitored by physical examinations, vital signs, laboratory tests, ECG recording and by the assessment of adverse events. Resutls: 55 patients completed the study (89 p.c.). Patients treated for 26 weeks showed the mean MMSE, ADAS-cog and GDS scores close to baseline values (p = NS) with no improvement and no deterioration. Exelon was generally well tolerated with 11 p.c. of patients withdrawing due to adverse events. The most frequently reported adverse events related to the gastrointestinal tract. Conclusions: In conclusion, the study data indicate that treatment with Exelon is safe, generally well tolerated and inhibits the progression of cognitive decline in patients wtih mild to moderate Alzheimer's disease over 26 weeks of treatment.


  6/12

  Tytuł oryginału: Skuteczność wybranych grup leków przeciwdepresyjnych w leczeniu zaburzeń depresyjnych wieku podeszłego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Efficacy of selected antidepressants in senile depressive disorders - the author's own research.
  Autorzy: Łapin Joanna, Bidzan Leszek, Turczyński Jacek, Sołtys Krzysztof
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.147-155, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Apart from dementia, depressive disorders are the commonest psychiatric disorders of eldery people. The treatment of these patients encounters numerous limitations due to their susceptibility to undesirable effects. Therefore, new better drugs are being searched for, which would be as effective as tricyclic (TLPD) antidepressants. The purpose of the research was to assess the effectiveness of selected antidepressants in senile depressive disorders. 90 patients (76 women and 14 men), diagnosed with a depressive episode according to the ICD-10 criteria, were examined. The following scales were used: the MMSE, Hachinski, IADL, GDS, ADAS and GdeprS. The CGI scale was used to assess clinical improvement. The research showed that mianserine was as effective as the TLPD. Both the TLPD and mianserine proved to be more efficient than the SSRI.


  7/12

  Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji poznawczych w depresji wieku podeszłego i ich znaczenie rokownicze dla farmakoterapii.
  Tytuł angielski: The cognitive deficits in late-life depression and their prognostic value for pharmacotherapy.
  Autorzy: Sołtys Krzysztof, Bidzan Leszek, Turczyńskiut. Jacek, Łapin Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.167-176, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The cognitive deficits in the late-life depresion are considered as risk factor for presentation of dementia in the long-term prognosis. In this research we were looking for correlation between the cognitive deficits and depression, their influence for the short-term prognosis and the activity of daily living in the eldery. 90 patients with depression (ICD-10 criteria were used) were assessed with scales: MADRS, MMSE, ADAS, IADL. After 3 months the evaluation with clinical improvement scale was made. The results indicate for correlations between the cognitive deficits and intensity of depression. No influence of cognitive deficits level for the clinical improvement after 3 months was proved. The intensity of depression was connected with lower level of daily living activities (assessed with IADL).


  8/12

  Tytuł oryginału: Geriatryczna Skala Depresji (Geriatric Depression Scale) jako pomocnicze narzędzie diagnostyczne u pacjentów powyżej 55 roku życia.
  Tytuł angielski: GDS as auxillary diagnostic tool at patients above 55 of year of life.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Turczyński Jacek
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.187-192, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to examine the Geriatric Depresion Scale translated into Polish for its sensitivity and specificity in relation to obligatory criterions ICD-10. 208 at random selected patients from Psychiatry Department and Psychiatry Clinic were included into study. Diagnosis was based on ICD 10 criteria. Geriatric Depression Scale were used in full version containing 30 of questions directed to examined (self-rating). Each questions was read to examined persons. At last 185 persons were included to statistical analysis's. Sensitivity and specificity obtained for critical value equal or higher from 11 points, were 81 p.c. and 47 p.c. Geriatric Depression Scale is useful tool in initial diagnosis of depression in older people. However one should be clearly to underline, that investigation with Geriatric Depression Scale should start diagnostic process, never while to take place full psychiatric investigations.


  9/12

  Tytuł oryginału: Strata osoby bliskiej a poziom funkcji poznawczych u osób z otępieniem typu Alzheimera.
  Tytuł angielski: The loss of a close person and the cognitive functions of persons with Alzheimer type dementia.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Łapin Jacek, Sołtys Krzysztof, Turczyński Jacek
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.695-702, tab., bibliogr 18 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the present investigations was qualification of influence of loss of near and dear persons on cognitive functions in persons with Alzheimer's disease. Method: The initial population consisted of all the people who in the period from 1/02 to 30/10/2000 were treated at one of the following psychiatric treatment institutions: psychiatric ward of the hospital, psychiatric regional outpatient clinic, psychiatric department. The qualifying criteria were: - patient's consent to the examinations; - possibility of obtaining an objective interview; - no psychic diseases in the interview; - recognition of dementia syndrome on the basis of DSM IV criteria. 59 persons have been qualified for the examinations. After qualifying the patient basic examination was being conducted and consisted of the following elements: - Mini Mental Scale Examination (MMSE); - Alzheimer's Disease Assessment Scale: AMDP scale - invetory 3 - anamnesis was applied to obtain history data. Results: The investigations showed a possible relationship between stress factors and degree of cognitive function.


  10/12

  Tytuł oryginału: Wpływ niekorzystnych wydarzeń życiowych z okresu dzieciństwa na obraz psychopatologiczny wybranych zaburzeń psychicznych w późniejszych okresach życia : praca doktorska
  Autorzy: Sołtys Krzysztof, Bidzan Leszek (promot.).; Akademia Medyczna II Klinika Chorób Psychicznych w Gdańsku
  Źródło: [2002], [3], 128 k. : il., tab., bibliogr. 141 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/12

  Tytuł oryginału: Krztusiec - klinika, profilaktyka, leczenie. Analiza przypadków krztuśca leczonych w Oddziale Pulmonologiczno-Alergologicznym WSSZD w Kielcach, w latach 1997-2000.
  Autorzy: Modelska Krystyna, Eberhardt Irena, Kołodziej Elżbieta, Sołtys Maria
  Źródło: Lekarz 2002 (5) s.30-32, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/12

  Tytuł oryginału: Rola urazów psychicznych z dzieciństwa w rozwoju zaburzeń psychicznych u osób dorosłych.
  Tytuł angielski: The influence of mental trauma in childhood on the development of psychiatric disorders in adulthood.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Sołtys Krzysztof, Turczyński Jacek, Łapin Joanna
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.37-46, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wpływ niekorzystnych wydarzeń z okresu dzieciństwa na występowanie zaburzeń psychopatologicznych w późniejszych okrseach życia dostrzeżono już dawno. Prawdopodobnie dotyczy on różnych zaburzeń psychicznych, w patogenezie których postuluje się między innymi rolę stresu z zaangażowaniem mechanizmów neurobiologicznych osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (PPN). W świetle koncepcji rozwojowych, wskazujących na istnienie tak zwanych krytycznych okresów w kształtowaniu się poszczególnych regionów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wydaje się, że wiek, w którym występują czynniki zaburzające rozwój, może mieć szczególne znaczenie. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę grupy liczącej 243 pacjentów z rozpoznaniem otępienia, zaburzeń depresyjnych i nerwicowych. Stwierdzono, że wydarzenia niepożądane w grupie otępień występowały częściej w okresie wczesnego dzieciństwa, a w grupie zaburzeń depresyjnych i nerwicowych w okresie późniejszym. U wszystkich badanych wcześniejszy uraz wiązał się również z większym zaburzeniem funkcji poznawczych, podczas gdy zaburzenia napędu psychoruchowego były istotnie bardziej nasilone u pacjentów, u których ekspozycja na czynniki niekorzystne wystąpiła w późniejszym okresie dzieciństwa.

  Streszczenie angielskie: The influence of stressful events in childhood on the development of psychopathologic disorders later in life has long been observed. It may play an important role in the pathogenesis of several psychiatric disorders, which involve different neurobiological mechanisms of the hypothalamus-pituitary gland-adrenal axis. Taking in account developmental concepts, which postulate existence of critical periods in the development of the central nervous system, one has to assume that the age at which the mental stress appears may have a crucial role. In our study we analyzed data of 243 patients with dementia, depressive disorders and anxiety disorders. Stressful events were more frequent early during childhood in the group of patients with dementia. In the group of patients with depressive and anxiety disorders mental stress apeared more often later during childhood. Patients who experienced mental trauma early in life had greated impairment in cognitive functions. Impairment in psychomotor functions was greater in those patients who were exposed to mental trauma during later fazes of childhood.

  stosując format: