Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOŁDATOW
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Analiza zatruć w wieku podeszłym w materiale Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarowie w okresie 1996 - 2001.
Tytuł angielski: An analysis of the cases of poisoning in senior patients based on the material of Św. Łukasz Provincial Hospital in Tarnów in the period 1996 - 2001.
Autorzy: Sołdatow Elżbieta, Łata Stanisław
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.331-333, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy dane statystyczne dotyczące zatruć osób w wieku powyżej 65 r.ż. hospitalizowanych w naszym ośrodku w ciągu 6 ostatnich lat. Dane te odnosimy do populacji osób młodszych szukając różnic i podobieństw. Omawiamy też pokrótce istotne ograniczenia i wyróżniki w postępowaniu szczególnie terapeutycznym w tej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: We present the statistical data relating to the cases of poisoning in persons over 65 years of age, admitted to our hospital in period of the last 6 years. We refer these data to the popualtion of younger persons, looking for differnces and similarities. We also discuss briefly substantial limitaitons and characteristics of the proceedings, in particular the therapeutic management, in this group fo patients.


  2/2

  Tytuł oryginału: Masywne zwapnienia wewnątrzmózgowe u chorego z rzekomą niedoczynnością przytarczyc (zespół Albrighta).
  Tytuł angielski: Extensive intracerebral calcifications in a patient with pseudohypoparathyroidism (Albright syndrome).
  Autorzy: Świątek Robert, Sołdatow Elżbieta, Łata Stanisław, Kolasa Maria, Czekierda Waldemar
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.377-383, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek rozległych symetrycznych "zwapnień" wewnątrzmózgowych u chorego z rzekomą niedoczynnością przytarczyc. Zwrócono uwagę na dysproporcję między rozległością złogów wewnątrzczaszkowych w badaniach obrazowych a nikłą symptomatologią kliniczną.

  Streszczenie angielskie: The authors presents a case of extensive in tracerebral "calcification" in a patient with pseudohypoparathyroidism. Disproportion between extensive intracranial concrements in visual examination and poor symptomatology are discussed as well.

  stosując format: