Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SNELA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wartość tenotomii adduktorów z neurectomią nerwu zasłonowego w leczeniu bioder u dzieci z mózgowym porażeniem. Ocena kliniczna i radiologicza wczesnych wyników.
Tytuł angielski: The value of the adductor tenotomy with obturator neurectomy in the treatment of the hips at cerebral palsy children. Early clinical and radiological examination results.
Autorzy: Snela Sławomir, Rydzak Bogusław
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.11-14, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono własne doświadczenia i wczesne wyniki operacyjnego uwolnienia przykurczu mięśni przywodzicieli bioder, połączonego z neurectomią nerwu zasłonowego. Opearację wykonano w 33 spastycznych biodrach u 21 dzieci z mózgowym porażeniem. U sześciorga dzieci celem zabiegu była repozycja niestabilnego biodra, w pozostałych przypadkach profilaktyka przemieszczenia. U wszystkich dzieci uzyskano trwałą poprawę odwodzenia bioder i swobodniejsze ruchy stawu. U czworga dzieci nie udało się uzyskać bądź utrzymać repozycji. W średnio 11-miesięcznym okresie obserwacji wskaźnik migracji głowy kości udowej (Reimersa) poprawił się w 10 na 16 ocenianych stawach biodrowych.

  Streszczenie angielskie: Hereby paper presents our own experiences and results of adductor tenotomy with obturator neurectomy at 33 spastic hips in 21 cerebral palsy children. In the case of six children the purpose of the study was the reposition of unstable hips an din other children the dislocation prophylactics. All children presented stable improvement of hips abnduction and easier joint movement. In the caser of four children the maintaining of the reposition was not obtained. After the average time of observation equalled 11 months the improvement of femoral head migration index in ten our of sixteen hip joints was perceived.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wczesne wyniki leczenia operacyjnego złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci.
  Tytuł angielski: The early results of the operative treatment of the supracondylar humerus fractures in children.
  Autorzy: Snela Sławomir, Bielak Ryszard
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.573-580, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wczesne wyniki leczenia operacyjnego 83 złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci w wieku 4-14 lat. Stosowano 2 techniki operacyjne, tj. zamkniętą lub otwartą repozycję złamania pod kontrolą monitora rtg ze stabilizacją drutami Kirschnera. Około 20 proc. złamań leczono metodą zamkniętej repozycji. Wszystkie dzieci operowano w pierwszej dobie przyjęcia na Oddział. Średni czas hospitalizacji wyniósł 6 dni. Wyniki leczenia oceniono w okresie obserwacji wynoszącym średnio 14 m-cy. Uzyskano 94 proc. b. dobrych wyników. W dotychczasowym okresie obserwacji nie zanotowano zaburzeń osi kończyny. Zaproponowano wykonywanie standardowe operacyjnej repozycji złamania ze stabilizacją drutami Kirschnera w leczeniu złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Hereby paper presents the early results of the operative treatment of the 83 supracondylar humerus fractures in children. Two operative methods are applied: closed or opened reposition of the fractures under the xary monitoring with K-wires stabilisation. About 20 p.c. of fractures were treated with the use of closed reposition method. All children underwent the operation in the first day of admission. The average time of hospitalisation lasted for 6 days. The results were evaluated after average 14 months long observation. Very good results were achieved in 94 p.c. of cases. The limbs axis deviations during the time of observation were not noticed. The authors suggest operative reposition with K-wires fixation in the treatment of the supracondylar fractures of the humerus in children.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wczesne wyniki leczenia operacyjnego złamań kłykcia bocznego kości ramiennej u dzieci.
  Tytuł angielski: The results of the operative treatment of the lateral humeral condyle fractures in children.
  Autorzy: Bielak Ryszard, Snela Sławomir
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.581-586, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki leczenia 15 złamań kłykcia bocznego kości ramiennej u dzieci w wieku 2-15 lat (5 dziewcząt, 10 chłopców). Złamania klasyfikowano wg podziału Jakoba-Fowlesa. Po otwartej repozycji złamania dokonywano stabilizacji 2 lub 3 drutami Kirschnera. Wynik leczenia oceniono po okresie obserwacji od 8- m-cy do 1.5 roku. Osiągnięto b. dobre wyniki leczenia u wszystkich 15 pacjentów oceniając je wg skali czynnościowej oceny łokcia Hardacrego. Autorzy na podstawie własnych doświadczeń oraz piśmiennictwa polecają otwartą, operacyjną repozycję złamań kłykcia bocznego kości ramiennej u dzieci połączoną ze stabilizacją drutami Kirschnera.

  Streszczenie angielskie: Hereby paper presents the results of the operative treatment of the 15 lateral humeral condyle fractures in children aged 2-15 years. The fractures were classified according to Jakob-Fowles scale. After the operative reposition of the fracture the 2 or 3 K-wires stabilisation connecting was done. The results were evaluated according to Hardacre classification after 8 till 18 months long observation. The very good results were obtained in all of 15 patients. On the base of own experiences and literature the authors suggest operative reposition with K-wires fixation in the treatment of the lateral humeral condyle fractures in children.


  4/4

  Tytuł oryginału: Schemat postępowania diagnostycznego w rozpoznawaniu i leczeniu osteoid osteoma u dzieci.
  Tytuł angielski: A procedural model for the diagnosis and treatment of osteoid osteoma in children.
  Autorzy: Snela Sławomir, Bielak Ryszard, Cnota Henryk, Bilski Paweł
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.703-707, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy zaproponowano schemat postępowania diagnostycznego przy podejrzeniu zmiany typu osteoid osteoma (kostniak kostnawy) u dzieci. Badanie kliniczne i dokładnie zebrany wywiad sugerują możliwość wystąpienia kostniaka kostnawego. Weryfikacja podejrzenia odbywa się po wykonaniu badania scyntygraficznego kośćca oraz tomografii miejsca występowania zmiany.

  Streszczenie angielskie: The authors propose a procedural model for diagnosing osteoid osteoma in children. Careful clinical examination and a thorough anamnesis can suggest the possibility of osteoid osteoma-like changes. The diagnosis is confirmed after skeleton scintigraphy and computer tomography.

  stosując format: