Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SMYCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Niepłodność - aktualne standardy postępowania.
Tytuł angielski: Sterility - current management standards.
Autorzy: Sobieszczańska-Jabłońska Antonina, Cajdler-Łuba Agata, Smyczyńska Joanna, Karbownik Małgorzata, Lewiński Andrzej
Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.517-521, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,015

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono szereg zagadnień związanych zarówno z diagnostyką, jak i leczeniem niepłodności. Sposób postępowania zależy od przyczyn niepłodności. Postępowanie zachowawcze w leczeniu niepłodności było, jest i nadal będzie postępowaniem właściwym. Należy jednak rozważyć, kiedy i jak leczyć oraz jak długo stsować leczenie zachowawcze, a kiedy techniki rozrodu wspomaganego.

  Streszczenie angielskie: We present the complexity of problems concerned with both diagnosis and therapy of sterility. The management depends on the cause of sterility. Conservative management in infertility therapy is the appropriate mode. We have to consider, when and how to treat and how long to continue therapy with conservative management and when with assisted reproductive techniques.


  2/4

  Tytuł oryginału: Osteoporoza - metody zapobiegania i leczenia.
  Tytuł angielski: Osteoporosis - methods of prophylaxis and treatment.
  Autorzy: Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Koptas Włodzimierz, Sewerynek Ewa, Smyczyńska Joanna, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.552-557, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, mającej charakter przeglądowy, zostały przedstawione podstawowe zasady zapobiegania i leczenia osteoporozy. Omówiono także epidemiologię, czynniki ryzyka złamań i przyczyny osteoporozy wtórnej.

  Streszczenie angielskie: In the present review paper, the general rules of treatment and prophylaxis for osteoporosis were described. The epidemiology, risk factors of fractures, reasons of secondary osteoporosis were also discussed.


  3/4

  Tytuł oryginału: Tężyczka - problem wciąż aktualny.
  Tytuł angielski: Tetany - a problem still on time.
  Autorzy: Drożdż Małgorzata, Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Koptas Włodzimierz, Smyczyńska Joanna, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.564-568, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono definicję tężyczki, omówiono jej zasadnicze przyczyny, obejmujące hipokalcemię i inne zaburzenia elektrolitowe (hipomagnezemia, hipokaliemia) i zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (alkaloza). Przedstawiono również zagadnienie tężyczki jako powikłania zabiegów operacyjnych (tyreoidektomii, paratyreoidektomii).

  Streszczenie angielskie: In this paper, the definition of tetany, the main causes of tetany, including hypocalcemia and other electrolyte disturbances (hypomagnesemia, hypokalemia) acid/base balance disturbances (alkalosis), as well as the problem of tetany following susrgery (thyroidectomy, parathyroidectomy) have been described.


  4/4

  Tytuł oryginału: Nadczynność i niedoczynność tarczycy - przyczyny, rozpoznawanie i leczenie.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Hilczer Maciej, Smyczyńska Joanna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.52-60, 62, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • farmacja
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: