Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SMOLEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Badanie apoptozy nowotworowych komórek krwiotwórczych za pomocą fluorogennych inhibitorów kaspaz : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Smolewski Piotr; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Hematologii w Łodzi
Źródło: - Łódź, AM 2002, 114 s. : il., tab., bibliogr. 218 poz., 25 cm.
Sygnatura GBL: 735,473

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  2/2

  Tytuł oryginału: Regulacja procesu apoptozy komórek w celach terapeutycznych - dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju.
  Tytuł angielski: Therapeutic regulation of apoptosis - actual experiences and prospects of the development.
  Autorzy: Smolewski Piotr, Grzybowska Olga
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.393-401, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Apoptoza jest złożonym, wieloetapowym procesem, którego zahamowanie, jak i nadmierne nasilenie stanowi podłoże wielu jednostek chorobowych. Wydaje się, że ingerencja w przebieg poszczególnych etapów apoptozy, a przez to modulacja tego procesu, może stać się podstawą nowych metod terapeutycznych. Ważną rolę odgrywać będą tu zarówno leki o działaniu proapoptycznym, które umożliwią bardziej efektywne i mniej toksyczne leczenie pacjentów m.in. z przewlekłymi zespołami limfoproliferacyjnymi, jak i poznawane dopiero związki hamujące programowaną śmierć komórek. Są to inhibitory kaspaz, które w przyszłości mogą dać szanse na efektywne, oparte na przesłankach patogenetycznych leczenie chorych na anemię aplastyczną, zespoły mielodysplastyczne, czy na schorzenia neurologiczne, takie jak choroba Parkinsona czy Alzheimera.

  Streszczenie angielskie: Apoptosis is a complex phenomenon and its impaired regulation may be a key event in the pathogenesis of several disorders. Modulation of particular stages of apoptosis seems to be promising approach to treatment. The important role will have a new proapoptotic drugs, more effective and safe for patients with i.e. lymphoproliferative disorders as well as new anti-apoptotic agents, such as caspases inhibitors, which may be of value in the treatment of aplastic anemia, mielodysplastic syndrome or neurological disorders, such as Parkinson's or Alzheimer's diseases.

  stosując format: