Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SMOLEŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie beta blokerów, kwasu acetylosalicylowego i statyn u chorych dializowanych otrzewnowo z powodu nefropatii cukrzycowej.
Tytuł angielski: Beta blockers, aspirin and statins in peritoneal dialysed patients with diabetic nephropathy.
Autorzy: Markiewicz Adam, Smoleński Olgierd
Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.97-99, bibliogr. 19 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
Sygnatura GBL: 313,411

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przesłanki dla rutynowego stosowania beta blokera, kwasu acetylosalicylowego i statyny u chorych dializowanych otrzewnowo z powodu nefropatii cukrzycowej.

  Streszczenie angielskie: Paper presented data for routine use of beta-blockers, acetylosalicylic acid and statins in patients with diabetic nephropathy on peritoneal dialysis.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u chorych dializowanych otrzewnowo.
  Tytuł angielski: Abnormalities of carbohydrate metabolism in peritoneal dialysed patients.
  Autorzy: Markiewicz Adam, Smoleński Olgierd
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.131-132, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 30 chorych dializowanych otrzewnowo z dotychczas nierozpoznaną cukrzycą przeprowadzono diagnostykę w kierunku cukrzycy zgodnie z kryteriami WHO. U 9 osób (30 proc.) stwierdzono normoglikemię, u 2 (7 proc.) nieprawidłową glikemię na czczo, u 14 (47 proc.) nieprawidlową regulację glikemii a u 5 (17 proc.) - cukrzycę. Cukrzycę rozpoznano zarówno wśród osób z nieprawidłową glikemią na czczo - w oparciu o test doustnego obciążenia glukozą - 2 osoby jaki i o znamiennie podwyższone glikemie na czczo - 3 osoby. Wniosek: ze względu na dużą częstość występowania zaburzeń gospodarki węglowodanowej u chorych dializowanych otrzewnowo uzasadnione jest wykonywanie testu doustnego obciążenia glukozą w tej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: We screened 30 patients on peritoneal dialysis programme for diabetes mellitus. The patients had no previous history glucose metabolism abnormalities. WHO criteria were used. It was found that 9 patients (30 p.c.) were normoglycemic, 2 (7 p.c.) had impaired fasting glucose (IFG), 14 (47 p.c.) had impaired glucose tolerance (IGT), while 5 (17 p.c.) met criteria for diabetes. Diabetes was diagnosed based on criteria fasting glucose level (2 patients) or at 2 hours glucose level during OGTT (3 patients). Conclusion: high prevalence of glucose metabolism abnormalities in patients on peritoneal dialysis justifies routine administration of OGT in this group.


  3/3

  Tytuł oryginału: The ç-glutamyltransferase activity and non-protein sulfhydryl compounds levels in rat kidney of different age groups.
  Autorzy: Włodek Przemysław, Sokołowska Maria, Smoleński Olgierd, Włodek Lidia
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.501-507, il., bibliogr. s. 506-507
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present work was aimed to obtain information about age-dependent changes of ç-glutamyltransferase (GGT) activity and the levels of non-protein sulfhydryl compounds (NPSH) in rat kidneys. In addition, protein-bound cysteine (PB-Cys), sulfane sulfur compounds and reactive oxygen species (ROS) were estimated. The results indicate that the activity of GGT and NPSH levels in the kidneys are reduced with age. At the same time, a significant increase in the level of protein-bound cysteine was observed. Simultaneously, the content of sulfane sulfur compounds was increased in the group of the oldest animals. These findings indicate that the capacity for extracellular glutathione degradation adn, in consequence, the availability of cysteine for intracellular glutathione biosynthesis may be impaired. The increased PB-Cys level indicates potentiation of the thiolation reaction, i.e. development of protein-mixed disulfides. These results reveal age dependent disturbances in the thiol-disulfide equilibrium in the dineys which leads to an imbalance between pro- and antioxidatory processes.

  stosując format: