Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SMOLEŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Ocena ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego.
Tytuł angielski: Estimation of the risk premature labor.
Autorzy: Cencelewicz Anna, Żórawska Xymena, Kraczkowski Janusz J., Smoleń Agata, Robak Jacek M., Semczuk Marian
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.493-498, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/8

  Tytuł oryginału: Sztuczne sieci neuronowe: nowe możliwości zastosowania zaawansowanych metod analizy statystycznej w medycynie perinatalnej i ginekologii.
  Tytuł angielski: Artificial neural networks: the use of new advanced statistical methods in perinatology and gynecology.
  Autorzy: Czekierdowski Artur, Smoleń Agata, Jędrych Marian
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.47-58, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  3/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie beta blokerów, kwasu acetylosalicylowego i statyn u chorych dializowanych otrzewnowo z powodu nefropatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Beta blockers, aspirin and statins in peritoneal dialysed patients with diabetic nephropathy.
  Autorzy: Markiewicz Adam, Smoleński Olgierd
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.97-99, bibliogr. 19 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przesłanki dla rutynowego stosowania beta blokera, kwasu acetylosalicylowego i statyny u chorych dializowanych otrzewnowo z powodu nefropatii cukrzycowej.

  Streszczenie angielskie: Paper presented data for routine use of beta-blockers, acetylosalicylic acid and statins in patients with diabetic nephropathy on peritoneal dialysis.


  4/8

  Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u chorych dializowanych otrzewnowo.
  Tytuł angielski: Abnormalities of carbohydrate metabolism in peritoneal dialysed patients.
  Autorzy: Markiewicz Adam, Smoleński Olgierd
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.131-132, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 30 chorych dializowanych otrzewnowo z dotychczas nierozpoznaną cukrzycą przeprowadzono diagnostykę w kierunku cukrzycy zgodnie z kryteriami WHO. U 9 osób (30 proc.) stwierdzono normoglikemię, u 2 (7 proc.) nieprawidłową glikemię na czczo, u 14 (47 proc.) nieprawidlową regulację glikemii a u 5 (17 proc.) - cukrzycę. Cukrzycę rozpoznano zarówno wśród osób z nieprawidłową glikemią na czczo - w oparciu o test doustnego obciążenia glukozą - 2 osoby jaki i o znamiennie podwyższone glikemie na czczo - 3 osoby. Wniosek: ze względu na dużą częstość występowania zaburzeń gospodarki węglowodanowej u chorych dializowanych otrzewnowo uzasadnione jest wykonywanie testu doustnego obciążenia glukozą w tej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: We screened 30 patients on peritoneal dialysis programme for diabetes mellitus. The patients had no previous history glucose metabolism abnormalities. WHO criteria were used. It was found that 9 patients (30 p.c.) were normoglycemic, 2 (7 p.c.) had impaired fasting glucose (IFG), 14 (47 p.c.) had impaired glucose tolerance (IGT), while 5 (17 p.c.) met criteria for diabetes. Diabetes was diagnosed based on criteria fasting glucose level (2 patients) or at 2 hours glucose level during OGTT (3 patients). Conclusion: high prevalence of glucose metabolism abnormalities in patients on peritoneal dialysis justifies routine administration of OGT in this group.


  5/8

  Tytuł oryginału: The ç-glutamyltransferase activity and non-protein sulfhydryl compounds levels in rat kidney of different age groups.
  Autorzy: Włodek Przemysław, Sokołowska Maria, Smoleński Olgierd, Włodek Lidia
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.501-507, il., bibliogr. s. 506-507
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present work was aimed to obtain information about age-dependent changes of ç-glutamyltransferase (GGT) activity and the levels of non-protein sulfhydryl compounds (NPSH) in rat kidneys. In addition, protein-bound cysteine (PB-Cys), sulfane sulfur compounds and reactive oxygen species (ROS) were estimated. The results indicate that the activity of GGT and NPSH levels in the kidneys are reduced with age. At the same time, a significant increase in the level of protein-bound cysteine was observed. Simultaneously, the content of sulfane sulfur compounds was increased in the group of the oldest animals. These findings indicate that the capacity for extracellular glutathione degradation adn, in consequence, the availability of cysteine for intracellular glutathione biosynthesis may be impaired. The increased PB-Cys level indicates potentiation of the thiolation reaction, i.e. development of protein-mixed disulfides. These results reveal age dependent disturbances in the thiol-disulfide equilibrium in the dineys which leads to an imbalance between pro- and antioxidatory processes.


  6/8

  Tytuł oryginału: Sonoangiografia i zastosowanie logistycznej analizy regresji w przedoperacyjnej charakterystyce guzów jajnika.
  Tytuł angielski: Sonoangiography and logistic regression analysis in the preopertive differentiation of ovarian tumors.
  Autorzy: Smoleń Agata, Czekierdowski Artur, Daniłoś Jarosław, Kraczkowski Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1053-1060, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbudowanie modelu predykcyjnego pozwalającego na obliczenie prawdopodobieństwa istnienia nowtoworu złośliwego jajnika u chorych z zdiagnozowanym guzem przydatkowym. Grupę badaną stanowiło 208 kobiet ze zmianami przydatkowymi leczonych w I Klinice Ginekologii AM w Lublinie. U każdej z kobiet analizowano cechy klniczne i ultrasonograficzne guza oraz ostateczne rozpoznanie histopatologiczne. Wśród pacjentek było 159 kobiet z guzami niezłośliwymi i 49 kobiet z nowtoworami złośliwymi. W wyniku analizy regresji logistycznej, która obejmowała początkowo 14 badanych zmienneych uzyskano 5 zmiennych istotonych statystycznie w przewidywaniu istneinia procesu złośliwego. Były to: wiek, obustronność, przegrody 3 mm, wyrośla brodawkowate 3 mm i cecha "Kolor". Czułość i swoistość modelu predykcyjnego dla 50 proc. prawdopodobieńśtwa istnienia raka jajnika wynosiły odpowiednio 77,55 proc. i 96,86 proc. Przy założeniu 25 proc. progu prawdopodobieństwa czułość modelu wynosiła 87,7 proc., a swoistość 89,9 proc. W analizowanym modelu prognostycznym zmiennie uwzględnione w równaniu regresji były istotnymi predyktorami ryzyka wystąpienia nowtoworu złośliwego w badanej grupie kobiet. Dokładność oceny prawdopodobieństwa istnienia guza złośliwego dla modelu regresji logistycznej była wyższa niż dla oceny opartej tylko na kryteriach klinicznych, morfologicznych lub dopplerwoskich.

  Streszczenie angielskie: Objective: To apply logistic regression analysis for several clinical and sonographic data for the concstruction of a predicitve model that could be helpful in the preoperative differentiation of adnexal masses. Materials and methods: Two hundred and eight women with tumors thought to be of adnexal origin were examined preoperatively. Initial analysis included age and menopausal status, ultrasound derived morphological features of adnexal masses (unilateral/bilateral tumors, papillae, septae, tumor size and volume) as well as color Doppler criteria such as PI, RI, Peak Systolic Velocity, PSV assessment. In all examinations we used B&K 2002 ADI (Denmark) and Kretz Voluson V730 (Austria) scanners with transvaginal probes 5-9MHz. Stepwise logistic regression analysis was used to construct a predictive model that would allow probability of malignancy calculation for individual patient. Results: There were 159 benign and 49 malignant masses. Seven cancers were in FIGO stage one. Statistical analysis revealed that only 5 of initially tested 14 variables had significant influence on the regression equation. These were: age, bilateral mass, presence of septa 3 mm, papillary projections 3 mm in the tumor wall and subjective color scale assessment according to Timmerman et al. (1999). Senstiivity and specificity at the 50 p.c. probability level of malignancy in the studied tumor were 77,5 p.c. and 96.8 p.c., respectively. When 25 p.c. cut-off probability level was used, sensitivity increased to 87,7 p.c. and specificity dropped to 89,9 p.c. Prospective testing in a new group of 30 patients (5 ovarian cacners) gave sensitivity of 80 p.c. and specificity of 100 p.c...


  7/8

  Tytuł oryginału: Współczesna ultrasonografia w diagnostyce guzów jajnika; porównanie wartości predykcyjnych oceny morfologicznej, badania przepływu dopplerowskiego i obrazowania trójwymiarowego 3D.
  Tytuł angielski: Three dimensional sonography and 3D power Doppler angiography in the differentiation of adnexal tumors.
  Autorzy: Czekierdowski Artur, Smoleń Agata, Bednarek Wiesława, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1061-1070, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie wyników własnej przedopracyjnej oceny guzów przydatkowych przy pomocy dwuwymiarowej (2D) i trójwymiarowej utrasonografii (3D USG) z wykorzystaniem kolorowego Dopplera. Analizie poddano wyniki badania 3D USG u 128 kobiet badanaych z powodu obecności guza przydatkowego. Czułość badania sonoangiograficznego z obrazowaniem trójwymiarowym wynosiła 92,6 proc. - poprawnie zidentyfikowano 25 z 27 kobiet z guzem złośliwym w przydatkach. Czułość testu dla szeregu parametrów morfologicznych i dopplerowskich wahała się w analizowanej grupie kobiet od 45 proc. do 87,5 proc. Również negatywna wartość predykcyjna testu była najwyższa (97,2 proc.) dla badania z 3D USG. Wstępne wyniki naszej analizy sugerują, że zastosowanie w wybranych przypadkach badania 3D USG może pozwolić na bardziej precyzyjną ocenę ryzyka istnienia guza złośliwego oraz weryfikację wskazań do wykonania ewentualnego zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Background: Three-dimensional sonography is a novel diagnostic method proposed to be an additional non-invasive tool in the assessment of ovarian tumors. Objective: To study diangostic potential of 3D sonography and power Doppler angiography in the preoperative differentiation of adnexal masses. Material and methods: One hundred twenty-eight women with tumors thought to be of adnexal origin were examined preoperatively. Following morphological (papillae, septae, tumor size and volume) and color Doppler (PI, RI, Vmax and TAMX) assessment, 3D ultrasound of adnexal tumors according to Kurjak et al. (2000) was performed. Various scanners were used and included: ATL 5000 HDI (Phillips, USA) and Combison 530 and Voluson 730 (Kretztechnik, Austria) machines. Follwoing variables were studied: inner wall structure, presence of papillae, thickening 3 mm of septa as well as vascular branching pattern, number and localization of small blood vessels and the presence of vascular anastomoses. Results: Twenty-one tumors were malignant (3 FIGO stage I) and 101 masses were benign. Power Doppler combined with 3D sonography predicted malignancy with a sensitivity of 92,6 p.c. (25 of 27 patients). Commonly used morphological and Doppler criteria produced lower sensitivity, the values being in range of 45 p.c. to 87,5 p.c. Negative predictive value of 97,2 p.c. was the highest for 3D sonography ( 7 points in Kurjak's scale). Conclusions: Selective use of 3D ultrasound and power Doppler angiography could be used to better characterize adnexal tumors...


  8/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego w ocenie prawdopodobieństwa istnienia raka jajnika u kobiet z guzami przydatkowymi : praca doktorska
  Autorzy: Smoleń Agata Barbara, Czekierdowski Artur (promot.).; Akademia Medyczna [I Klinika Ginekologii] w Lublinie
  Źródło: 2002, 156 k. : il., tab., bibliogr. 116 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: