Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SMOLARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Comparative study on the free flavonoid aglycones in herbs of different species of Polygonum L.
Autorzy: Smolarz Helena D.
Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.145-148, il., tab., bibliogr. 19 poz.
Sygnatura GBL: 301,378

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The flavonoid aglycones were studied in the herbst of the following taxons of the Polygonum L. genus: P. hydropiper l., P. bistorta L., P. aviculare L., P. persicaria L., P. lapathifolium ssp. tomentosum (Schrank) Dans, P. lapathifolium ssp. nodosum (Pers.) Dans, P. amphibium L., P. mite Schrank, P. convolvus L. (Bilderdykia convolvuls L.) by means of the RP-HPLC method. The content of taxifolin, qurcetin, guercetin-3-methyl erher, kaemferol, myritcetin, luteolin, isorhamnetin and rhamnetin were determined.


  2/9

  Tytuł oryginału: Genetic analysis of matrix metalloproteinase 3 (MMP-3) 5A/6A promoter polymorphism in women with ovarian cancer.
  Autorzy: Szyłło K., Romanowicz-Makowska H., Niewiadomski M., Kozłowska E., Kulig A., Smolarz B[eata]
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.193-197, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: Matrix metalloproteinase 3 (MMP-3) overexpression is observed in cancer tissue. In the present work the relationship between genotypes of 5A/6A polymorphism in the promoter region of MMP-3 gene and the appearance of ovarian cancer was investigated. Patient and methods: Blood and tumour tissue were obtained from 20 women with ovarian cancer. Blood samples form age matched healthy women served as control. The genotypes of 5A/6A polymorphism were determined by PCR amplification using the allele specific primers. Results: There were significant differences in distributions of genotypes of 5A/6A polymorphism between patients and controls (p 0.05). No differences between genotypes of the 5A/6A polymorphism in blood and cancer tissue of each patient wre found. Conclusion: The results obtained indicated that the 5A/6A polymorphism of MMP-3 gene may be linked with appearance of ovarian cancer.


  3/9

  Tytuł oryginału: Związki fenolowe w wybranych gatunkach z rodzaju Polygonum L. : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Smolarz Helena Danuta; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 105, [1] s. : il., tab., bibliogr. 222 poz., 24 cm. - Zawiera przedruki 8 prac autora z różnych czasopism w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  4/9

  Tytuł oryginału: Genetic analysis of HER-2/neu gene amplification in paraffin embedded tumour tissue in women with breast cancer.
  Autorzy: Zadrożny Marek, Smolarz Beata, Romanowicz-Makowska Hanna, Kozłowska Elżbieta, Kulig Andrzej
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.189-193, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In recent years several novel prognostic determinants of breast cancer have been identified, including HER-2/neu. The oncogene called HER-2/neu or c-erbB-2 located at 17q21 encods a 185-kD transmembrane glycoprotein, p185. THe HER-/neu gene is frequently overexpressed in human breast cancers as a result of gene amplification and/or elevated transcription. In this study we investigated the association between the presnce of HER-1/neu gene amplification and appearance and/or progression of breast cancer. Paraffin embedded tumour tissue was obtained from 82 women with breast cancer. Blood samples from age mateched healthy women served as control (n = 50). The amplification of HER-2/neu gene was determined by PCR amplification of HER-2/neu gene was determined by PCR amplification using appropriate primers. The amplification of HER/2/neu gene was significantly higher in women with breast cancer as compared with conrol (P 0.05). Additionally, there were differences in the amplification status betwen node-positive and node-negative breast cancer patients. The results suggest that the presence fo amplification of HER-2/neu gene may be linked with the appearance and/or progression of breast cancer.


  5/9

  Tytuł oryginału: The determination of the lipophilic parameters of phenolic acids by chromatographic and spectrophotometric methods.
  Tytuł polski: Wyznaczanie parametrów lipofilności kwasów fenolowych metodą chromatograficzną i kinetyczną metodą spektrofotometryczną.
  Autorzy: Persona A., Smolarz H. D., Fekner Z.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.219-224, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Lipofilność serii kwasów fenolowych była wyznaczana przy zastosowaniu dwóch różnych technik pomiarowych: TLC na płytkach celulozowych z fazami ruchomymi zawirającymi mieszaninę metanolu i wody oraz 1 proc. i 5 proc. dodatek kwasu octwoego i spektrofotometryczną metodą kinetyczną. Stwierdzono dobrą korelację pomiędzy lipofilnością wyznaczoną eksperymentalnie a wartościami obliczonymi teoretycznie. Sugeruje to, że równania krzywych RMW vs. log Ptau lub RMW vs. PMW vs. log Pteoret dla kongenerycznej grupy związków mogą być wykorzystane do oszacowania lipofilności badanych substancji już na poziomie chromatograficznego rozdziału ekstraktów roślinnych.

  Streszczenie angielskie: The lipophilicity of series of phenolic acids has been determined by two experimental techniques: TLC of commercial cellulose plates with methanol-water-acetic acid as mobile phase, and spectrophotometric UV/VIS kinetic method. These results were compared with theoretical calculations according Broto's, Viswandhan's and Crippen's methods. Obtained results shown good correlation between lipophilicity determined by use experimental techniques and theoretically calculated values. It suggest that calibration equations RMN vs. logPtheoret for congeneric series of compounds may be used for estimation of liphophilicity investigated compounds (logP0 just on the stage of their chromatographic separation in plant extracts.


  6/9

  Tytuł oryginału: Genetic polymorphism of plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) 1334G/A in patients with colorectal cancer.
  Tytuł polski: Polimorfizm 1334G/A genu inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) u chorych na raka jelita grubego.
  Autorzy: Romanowicz-Makowska Hanna, Smolarz Beata, Kozłowska Elżbieta, Przybyłowska Karolina, Kulig Andrzej
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.394-398, il., tab., bibliogr. 36 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wysoki poziom inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) w raku jelita grubego jest związany ze złymi prognozami dla pacjentów. Gen kodujący PAI-1 jest wysoce polimorficzny i przypuszcza się, że zmienność sekwencji genu może wpływać na poziom biosyntezy PAI-1. Mateirały i metody. W obecnej pracy określono rozkład genotypów i częstości alleli polimorfizmu 1334G/A w guzie, prawidłowej błonie śluzowej jelita oraz krwi u 100 chorych na raka jelita grubego. Polimorfizm 1334G/A był analizowany przy zastosowaniu reakcji PCR, z wkorzystaniem starterów allelospecyficznych. Wyniki. Rozkład genotypów polimorfizmu 1334G/A u pacjentów nie różnił się znacząco (p 0.05) od rozkładu przewidywanego przez prawo Hardy'ego-Weinberga. Nie było znaczących różnic w rozkładzie genotypów pomiędzy krwią, tkanką prawidłową, a guzem. Poza tym nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w częstości alleli pomiędzy chorymi na raka jelita grubego, a grupą kontrolną (p 0,05). Wniosek. Uzyskane wyniki sugerują, że polimorfizm 1334G/A genu PAI-1 może nie być związany z występowaniem raka jelita grubego.

  Streszczenie angielskie: Introduction. High concentrations of plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) are a poor predictive factor for colorectal cancer patients. The PAI-1 gene is highly polymorphic and it is supposed that its variability could contribute to the level of the PAI-1 biosynthesis. Material and methods. We investigated the distribution of genotypes and frequency of alleles of the 1334G/A polymorphism in samples of cancer tissue, distant mucosa and in the blood of 100 patients with colorectal cancer. 1334G/A polymorphism was determined by PCR amplification using allele-specific primers. Results. The distribution of the genotypes of 1334G/A polymorphism did not differ significantly (p 0.05) from that predicted by the Hardy-Weinberg equilibrium. There were no differences in genotype distribution between blood, normal mucosa samples and cancer tissue. Additionally, we found no significant differences in frequencies alleles between colorectal cancer subjects and controls (p 0.05). Conclusion. Our results suggest that 1334G/A polymorphism of PAI-1 gene does not correlate with the development of colorectal cancer.


  7/9

  Tytuł oryginału: Telomerase activity in endometrial cancer - RT-PCR and TRAP studies.
  Autorzy: Romanowicz-Makowska Hanna, Smolarz B., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.223-230, il., tab., bibliogr 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Telomerase, a ribonucleoprotien complex that includes the telomerase RNA component (hTR) and the telomerase catalytic subunit gene (hTERT) product, has been shown to be activated in the majority of cancer tissues. Approach: Results from studies that assayed telomerase activity in endometrial cancer samples are reviewed. Materials and methods: The expression of hTR and hTERT RNAs in tissues of various stages of endometrial cancer was analysed The levels of the RNAs in endometrial cancer and normal tissues by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) were investigated Telomerase activity in cancer and control samples was measured by the TRAP assay (telomeric repeat amplification protocol assay). Conclusion: Several data suggest that the quantitative analysis of hTERT and telomerase activity may have potential roles as prognostic adjuncts for both premenopausal and postmenopausal patients with endometrial cancer


  8/9

  Tytuł oryginału: Cytochrome P450c17ŕ gene (CYP17) polymorphism and endometrial cancer risk.
  Autorzy: Romanowicz-Makowska Hanna, Smolarz B., Stetkiewicz T., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.261-264, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The established risk factors for endometrial cancer show that exposure to estrogens unopposed to progestins can predict the risk of endometrial cancer. CYP17 encodes the enzyme cytochrome P45c17, which catalyses steroid 17ŕ-hydroxylase and 17 - 20 lyase activities at key points in estrogen (estradiol) biosynthesis. We investigated the association between an A1/A2 polymorphism in the promoter regions of CYP176 gene and the occurrence of endometrial cancer among women who had never used hormone replacement therapy. Patients and methods: Tumour tissues were obtained from 44 postmenopausal women with endometrial cancer. Blood samples from 100 age matched healthy women served as control. The A1/A2 polymorphism was determined by PCR-based MvaA1 restriction fragment length polymorphism. Results: The distribution of the genotypes in cancer patients and control did not differ significantly (p 005) from those predicted by Hardy-Weinberg distribution. Additionally, there were no differences in the frequencies of the A1 and A2 alleles between patients and controls. Conclusion: Our results suggest that the A1/A2 polymorphism may not be associated with endometrial cancer but further research performed on larger population is needed to clarify this point.


  9/9

  Tytuł oryginału: Dojścia chirurgiczne oraz taktyka postępowania w leczeniu pierwotnych lub wtórnych guzów oczodołu.
  Tytuł angielski: Surgical access and tactics of management in the treatment of primary and secondary tumours of the orbit.
  Autorzy: Wanyura Hubert, Uliasz Marzena, Smolarz Agnieszka
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.647-659, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problemy diagnostyczno-lecznicze i własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu guzów oczodołu oraz dokonano retrospektywnej oceny przydatności dojść chirurgicznych i uzyskanych wyników. W latach 1995-2002 z powodu guzów oczodołu leczono 43 chorych. Różnorodne histopatologicznie guzy pierwotne rozpoznano u 20 osób, guzy wtórne zaś w 6 przypadkach. 17 osób leczono chirurgicznie z powodu złośliwego wytrzeszczu naciekowo-obrzękowego w przebiegu choroby Gravesa. Różnorodne dojścia chirurgiczne, taktykę postępowania oraz wyniki leczenia piewotnych lub wtórnych guzów oczodołu zilustrowano własnymi obserwacjami. U większości chorych w czasie zabiegu udało się zachować gałkę oczną. Jedynie guzy złośliwe naciekające gałkę oczną lub nerw wzrokowy stanowiły bezwzględne wskazanie do wypatroszenia zawartości oczodołu oraz dalszego leczenia uzupełniającego radio lub/i chemioterapią. O przydatności właściwych dojść chirurgicznych ustalonych w zależności od wewnątrzoczodołowej lokalizacji guzów świadczą odległe morfologiczno-czynnościowe i estetyczne wyniki leczenia.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the problems involved in the diagnosis and treatment of tumours of the orbit, diagnosed in 43 patients between 1995-2001, as well as a retrospective evaluation of the usefulness of surgical access and results of surgical treatment. Histologically varied primary tumours were diagnosed in 20 patient, and secondary tumours in 6 patients. Seventeen patients were treated surgically for thyroid opthalmopathy occurring in Grave's disease. The various routes of surgical access, tactics of management and treatment results of primary and secondary tumours are illustrated with the author's own cases. In the majority of patients it was possible to retain the eyeball during surgery. Only malignant tumours infiltrating the eyeball or optic nerve were an absolute indication for exenteration of the orbital contens and further supplementary radio-and/or chemotherapy.

  stosując format: