Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SMOK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Assessment of early toxicity of concomitant radio-chemotherapy in the treatment of locally advanced cervical cancer.
Autorzy: Wieczorek Andrzej, Kędzierawski Piotr, Smok-Kalwat Jolanta, Banatkiewicz Paweł
Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (1) s.11-14, il., bibliogr. 10 poz. - Konferencja pt. Postępy w radioterapii onkologicznej - diagnostyka i leczenie, planowanie klinicznego rokowania Poznań 19-21.04. 2001
Sygnatura GBL: 313,406

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of this paper was to assess early toxicity and feasibility of concomitant radiochemotherapy in the treatment of locally advanced cervical cancer in daily routine clinical practise. Material and methods: Between 1st of May 2000 and 15th of November 2000, twenty one patients suffering from stage IIB and IIIB (FIGO classification) cervical carcinoma were treated in the Radiotherapy Department of the Holycross Cancer Centre by concomitant radio-chemotherapy. Early toxicity of the skin, the lower gastrointestinal system and the genitourinary system was assessed according to acute radiation morbidity scoring criteria EORTC/RTOG. Leukopenia, thrombocytopenia, anemia, nausea, vomiting and nephrotoxicity were scored according to the WHO scale. Results: There were no treatment-related deaths and no treatment breaks in radiotherapy due to acute toxicity. Only 48 p.c. of patients completed all 6 courses of cis-platin. The main causes of withdrawals from consecutive cycles of chemotherapy were: leucopenia - grade 2 or 3, thrombocytopenia - grade 3 and patient refusal. One patient developed acute renal failure. Other adverse effects did not exceed grade 2. Conclusions: Concomitant radio-chemotherapy in the treatment of locally advanced cervical cancer was feasible and featured acceptable toxicity. Haematologic adverse effects were the main reasons of discontinued chemotherapy. Radiotherapy was well tolerated and all patients completed the whole course.


  2/3

  Tytuł oryginału: Leczenie miejscowe łuszczycy: analiza najczęściej stosowanych leków i preferencji pacjentów w wyborze podłoża preparatów.
  Tytuł angielski: Topical treatment of psoriasis: analysis of the most frequently used drugs and patient's preference in the choice of vehicle.
  Autorzy: Zaleska Anna, Szepietowski Jacek, Smok Ewa, Żołyńska Małgorzata
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.29-37, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Łuszczyca jest częstą przewlekłą zapalną chorobą skóry. Leczenie miejscowe odgrywa pierwszoplanową rolę w kontrolowaniu większości przypadków łuszczycy. Cel pracy: Badanie miało na celu dokonanie analizy leczenia miejscowego łuszczycy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej stosowane preparaty oraz preferencje pacjentów odnośnie wyboru najbardziej skutecznego podłoża leku. Materiał i metody: Badaniami objęto 109 chorych na łuszczycę. Specjalnie przygotowany kwestionariusz posłużył do zebrania od pacjentów danych dotyczących leczenia miejscowego łuszczycy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie. Wyniki: Kortykosteroidy okazały się najczęściej stosowaną grupą leków zarówno na owłosioną skórę głowy (93,8 proc.), jak i tułów i kończyny (90,8 proc.). Często do leczenia zmian na skórze gładkiej używano cygnoliny (74,3 proc.), aplikowanej statystycznie istotnie rzadziej - p 0,000(0), na obszar owłosionej skóry głowy (5,1 proc.). Najmniej pacjentów stosowało analogi witaminy D3: 4,1 proc. na owłosioną skórę głowy oraz 5,5 proc. na skórę tułowia i kończyn. Kortykosteroidy były istotnie częściej (p 0,05) stosowane przez kobiety na skórę tułowia i kończyn. Również istotnie więcej (p 0,03) kobiet na ten obszar skóry używało pochodnych witaminy D3. Istotnie więcej (p 0,03) młodych chorych do 30 r.ż. korzystało z pochodnych witaminy D3 w leczeniu zmian na owłosionej skórze głowy. Najwięcej chorych, bo aż 51,5 proc., uznało roztwór za najbardziej ...

  Streszczenie angielskie: Background: Psoriasis is a frequent chronic inflammatory skin disorder. Topical treatment is of great importance in the therapy of majority cases of psoriasis. Objectives: The present study was undertaken to evaluate topical treatment of psoriasis, paying special attention to the most commonly applied preparations and patient's preference in the choice of the most effective drug vehicle. Material and method: 109 psoriatic patients were included into the study. Especially designed questionnaire was used to collect from patietns data concerning their topical antypsoriatic treatment within 3 months prior to the beginning of the study. Results: Corticosteroids appeared to be the most commonly applied agents, both on the scalp (93.8 p.c.) and trunk and extremities (90.8 p.c.). Dithranol was used to control lesions on the trunk and extremities by 74.3 p.c. of patients, which was significantly higher - p 0.000(0), compared to 5.1 p.c. of patietns who applied it on the scalp. Less patients used vitamin D3 analogs: 4.1 p.c. on the scalp and 5.5 p.c. on the trunk and extremities. Female patients applied significantly more frequently corticosteroids (p 0.05) and vitamin D3 analogs (p 0.03) on the trunk and extremities compared to male subjects. Younger patients (up to 30 years of age) significantly more commonly (p 0.03) used vitamin D3 analogs to control lesions on the scalp. Solution was considered as the most effective drug vehicle in the treatment of the lesions ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Udar pnia mózgu w przebiegu krytycznego zwężenia tętnicy podstawnej u mężczyzny 33 letniego po urazie głowy.
  Tytuł angielski: Brain stem infarction occurs in the cause of critical basilar artery narrowing in 33-year-old man head trauma.
  Autorzy: Gaweł Barbara, Wajgt Andrzej, Smok Marek
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.175-179, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W następstwie wypadków komunikacyjnych może wystąpić uszkodzenie naczyń, zarówno w odcinku wewnątrz jak i zewnątrz czaszkowym. Pourazowy zakrzep i niedrożność naczynia mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie głowy. Objawy zwykle występują w czasie 24 do 48 godzin po urazie, ale mogą rozwijać się powoli, nawet przez kilka dni. Opis przypadku: Opisywany przez nas 33-letni chory wprawdzie brał udział w wypadku samochodowym, jednakże nie doznał kontaktowych obrażeń. Po około 14 dniach od wypadku u chorego wystąpiły objawy zespołu bocznego opuszki w następstwie zawału pnia mózgu, spowodowanego zakrzepem tętnicy podstawnej mózgu. Wnioski: Ogromne znaczenie w rozpoznawaniu etiologii i miejsca niedrożności naczyń mózgowych odgrywa angiografia, obecnie wykonywana metodą nieinwazyjną rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej. W każdym przypadku, w którym udar poprzedzony był urazem, nawet niewielkim, konieczne jest wykonanie badania angiograficznego. Pacjenci oporni na leczenie przeciwzakrzepowe, lub u których są przeciwwskazania do tego leczenia, są kwalifikowani do angioplastyki.

  stosując format: