Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SMEREKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zasady postępowania z chorymi zakażonymi HIV w stanach zagrożenia życia.
Tytuł angielski: Acute emergencies in HIV-infected patients: management for healthcare providers.
Autorzy: Zamirowska Agnieszka, Żołnowska Anna, Smereka Jacek
Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.45-53, bibliogr. 37 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,477

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono podstawowe informacje o epidemii HIV/AIDS, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia oraz pacjentów. Ekspozycja na HIV jest jednym z największych zagrożeń zawodowych pracowników służby zdrowia. Autorzy omawiają zakażenia HIV po ekspozycji zawodowej oraz transmisję HIV od pacjenta do pracownika służby zdrowia oraz od pracownika służby zdrowia do pacjenta. Przedstawiono ryzyko zakażenia, różne rodzaje ekspozycji, ogólne środki ostrożności, czynniki ryzyka, profilaktykę farmakologiczną oraz monitorowanie po ekspozycji. Szczególną uwagę zwrócono na ryzyko zakażenia HIV podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz leczenia na oddziale intensywnej terapii i oddziale ratunkowym. Przedstawiono ogólne środki ostrożności opracowane w celu ochrony pracowników służby zdrowia przed narażeniem zawodowym na HIV i inne patogeny przenoszone drogą krwi.

  Streszczenie angielskie: This paper provides basic information of HIV/AIDS epidemic important for the health care workers' and patients' safety. Exposure to human immunodeficiency virus is one of the most important occupational resks to health care workers. The authors review the risk of HIV infection after occupational exposure and transmission of HIV from patient to health care worker and from health care worker to patient. Infection risk rate, different types of exposure, risk factors, universal precautions, drug prophylaxis and follow-up are discussed. The risk of HIV infection during cardiopulmonary resuscitation, intensive care and emergency procedures is emphasised. The article describes current universal precautions designed to protect health care workers from occupational exposure to HIV and other bloodborne pathogens.


  2/2

  Tytuł oryginału: Nowości europejskich zaleceń resuscytacji krążeniowo-oddechowej (Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 2000 - an International Consensus on Science).
  Tytuł angielski: New recommendations in European cardiopulmonary resuscitation guidelines (Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 2000 - an International Consensus on Science).
  Autorzy: Jakubaszko Juliusz, Smereka Jacek, Sehn Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.927-931, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono najistotniejsze zmiany w międzynarodowych wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych. Artykuł omawia zmiany w podstawowoych i zaawansowanych czynnościach resuscytacyjnych na podstawie wytycznych zawartych w Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care - a Consensus on Science. Najistotniejsze zmiany omówione w tym artykule obejmują: technikę sparawdzania obecności tętna na sztucznej wentylacji, technikę wykonywania pośredniego masażu serca, wskazania do wykonania rękoczynu Heimlicha u pacjenta nieprzytomnego, zastosowanie uderzenia przedsercowego i nowości w algorytmach postępowania.

  Streszczenie angielskie: The article presents most important changes in international guidelines for adult cardiopulmonary resuscitation. In this article guideline changes in basic and advanced life support published in Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care - a Consensus on Science are discussed. Major changes in guidelines presented in this article include: pulse check, ventilation technique for rescue breathing, compression technique, abdominal thrust recommendations, precordial thump, universal algorithm changes.

  stosując format: