Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKWARCZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Odmienności kliniczne i radiologiczne urazów kręgosłupa u dzieci i dorosłych.
Tytuł angielski: Radiological and clinical differences of the spine trauma in children and adults.
Autorzy: Majcher Piotr, Fatyga Marek, Skwarcz Andrzej
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.544-548, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Autorzy, w oparciu o własny materiał kliniczny i piśmiennictwo, przedstawiają problematykę złamań kręgosłupa u dzieci i dorosłych. Podkreślają odmienność tych uszkodzeń u dzieci gdyż uraz powoduje uszkodzenie kości gąbczastej i chrząstek wzrostowych trzonów. Obok złamania osi kręgosłupa jako następstwa urazu powstają zaburzenia wzrostowe powiększające pierwotne urazowe uszkodzenie. Rozwój nowoczesnych sposobów obrazowania zwiększył i rozszerzył wskazania do leczenia operacyjnego przez uwidocznienie światła kanału kręgowego. Nowoczesne sposoby stabilizacji wewnętrznej z wykorzystaniem śrub transpedikularnych i czopów międzytrzonowych zapewniły trwałość korekcji zniekształceń osi kręgosłupa. Materiał i metody. Autorzy w latach 1986-2001 leczyli 74 dzieci do 18 r.ż. i 528 dorosłych po 18 r.ż., łącznie 602 pacjentów. U wszystkich, po wyrównaniu stanu ogólnego po urazie wykonywano badanie tomografii komputerowej, a w wybranych przypadkach badanie rezonansem magnetycznym. Wyniki. Autorzy, po analizie własnego materiału wyróżniają typ dziecięcy w odrożnieniu od typu uszkodzenia dorosłych, gdzie występują wyłącznie następstwa samego urazu. Według autorów, wewnętrzna stabilizacja zapewnia korekcję osi kręgosłupa, dobrą stabilizację segmentów ruchowych z ograniczeniem zasięgu do segmentów uszkodzonych. Autorzy nie odstępują od stworzenia warunków do rozwoju tylnej spondylodezy mostowymi przeszczepami autogennymi - tylna spondylodeza. Nie wyklucza to uzupełnienia przedniej kolumny nośnej kręgosłupa przeszczepami kostnymi lub czopami międzytrzonowymi - przednia...


  2/3

  Tytuł oryginału: Diagnostyka radiologiczna młodzieńczej kifozy piersiowej, tzw. choroby Scheuermann'a w obrazie radiologii konwencjonalnej i obrazowej (TK i MR).
  Tytuł angielski: Radiological, CT and MRI evaluations in patients with the Scheuerman disease.
  Autorzy: Fatyga Marek, Majcher Piotr, Skwarcz Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.549-558, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Młodzieńcza kifoza piersiowa, tzw. choroba Scheuermann'a jest przedmiotem badań od 1920 roku, gdyż od tego czasu wielokrotnie podejmowano próby wyjaśnienia jej etiopatogenezy. Powodowało to zamieszczenie w definiowaniu różnych objawów klinicznych i radiologicznych zaburzeń w ukształtowaniu trzonów kręgów. Współczesne metody obrazowania chorób w radiologii (TK i MR) stworzyły możliwości i głębszego poznania zmian w płytkach granicznych, przyległych częściach trzonów, krążkach międzykręgowych oraz wpływu tych zaburzeń na zawartość kanału kręgowego i otworów międzykręgowych. Jest to cel pracy. Materiał i metoda. Autorzy dokonali analizy dokumentacji klinicznej i radiologicznej ponad 600 chorych z zaburzeniami wzrostowymi kręgosłupa o różnej lokalizacji, odmiennym obrazie klinicznym oraz w różnych fazach ich zaawansowania. Z grupy tej wyodrębnili zaburzenia w przebiegu osteochondrozy kręgosłupa lędźwiowego, chondrodysplazji kręgowo-nasadowej, spondylozy młodzieńczej oraz w wadach wrodzonych kręgów. Wyniki. Analizując dokumentację chorych z młodzieńczą kifozą piersiową stwierdzono, iż zaburzenia kostnienia śródchrzęstnego obejmowały zasadniczo całą płytkę graniczną bądź jej przednią część, z mniejszym lub większym zajęciem przyległych części trzonu. Pewna grupa zaburzeń wzrostowych przebiegała tylko ze sklinowaniem trzonu i sklerotycznym zagęszczeniem płytki granicznej, bez charakterystycznych ubytków struktury kostnej. We wszystkich przypadkach zmianom wstecznym ulegał krążek międzykręgowy. Nigdy nie stwierdzono przemiesczenia fragmentu jądra miażdżystego...


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena spondylometryczna połączenia lędźwiowo-krzyżowego w kręgozmykach
  Autorzy: Gawda Piotr, Majcher Piotr, Skwarcz Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.372-377, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: