Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKRZYPEK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Laparoskopowy drenaż zbiorników chłonki po przeszczepach nerek.
Tytuł angielski: Laparoscopic drainage of lymphocele after renal transplantation.
Autorzy: Matych Józef, Pietraszun Konrad, Kuzdak Krzysztof, Skrzypek-Mikulska Agnieszka, Cywiński Jacek, Wichman Rafał, Żurek Jerzy
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.15-19, bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób leczenia za pomocą techniki laparoskopowej zbiornika chłonki po przeszczepach allogenicznych nerek. W grupie 126 pacjentów po przeszczepie nerki powikłanie to obserwowano u 25 biorców; u 10 z nich zastosowano leczenie laparoskopowe. Przebieg pooperacyjny u wszystkich chorych był niepowikłany. Laparoskopowa metoda leczenia zbiorników chłonki po przeszczepieniu nerki nie zaburza schematu leczenia immunosupresyjnego, jest bezpieczna i skraca czas pobytu chorego w szpitalu.

  Streszczenie angielskie: The use of laparoscopic technique in the treatment of lymphocele after allogenic kidney transplantation was presented. We observed this complication in 25 of 126 renal transplant recipients, and 10 of them underwent laparoscopic procedure. None of the patients had any postoperative complications. The use of laparoscopy after kidney transplantation has no influence on the immunosuppression schedule, is a safe method and reduces a the patient's stay in hospital.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wiek badanego a wykrycie patologicznej zmienności rytmu zatokowego.
  Tytuł angielski: Does an age adjustment is necessary for detection of a pathological HRV?
  Autorzy: Sosnowski Maciej, Skrzypek-Wańha Janina, Tendera Michał
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.37-44, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zależność zmienności rytmu serca (HRV) od wieku jest znana, jednak żadne wytyczne dotyczące uwzględnienia poprawki odnośnie wieku badanego w wykrywaniu patologicznie niskiej HRV nie zostały jak dotąd ogłoszone. Celem niniejszej pracy było określenie przydatności norm wybranych parametrów HRV skorygowanych względem wieku w wykrywaniu patologicznej HRV u chorych w późnym okresie po zawale serca (MI). Materiał i metody: Przebadano 332 chorych w czasie ponad 3 m-cy po MI, w tym 83 kobiety i 249 mężczyzn w wieku 56 ń 10 lat. U każdego badanego rejestrowano 24 godzinne EKG. Zapisy poddano standardowej analizie HRV w celu określenia RRI, SDNN i SDANN. Frakcję HRV (HRVF obliczono na podstawie oryginalnej metody numerycznego przetwarzania mapy powrotu. Normy wymienionych parametrów uzyskano na podstawie badania 247 zdrowych osób (ogółem oraz oddzielnie dla zakresu wieku 35 lat, 35-44 lat, 45-54 lat i ň 55 rż. Za patologiczną wartość każdego z parametrów uznano wartość 2,5 percentyla zakresu u osób zdrowych lub zgodnie z wartościami wskaźników odciętych podanych w piśmiennictwie. Wyniki: Patologiczne RPI ( 648 ms) stwierdzono u 16 chorych (4,8 proc.) a wartości RRI 750 ms u 60 badanych (18,1 proc.). U 9 (2,7 proc.) i 28 (8,4 proc.) chorych występowały SDNN 50 lub 70 ms, a SDNN 100 ms u 111 (33,4 proc.) pacjentów. U 87 (26,2 proc.) chorych stwierdzono wartości SDNN poniżej normy ( 89 ms), a poniżej normy uwzględniającej wiek - u 71 (21,4 proc.) pacjentów. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Age-dependence of heart rate variability (HRV) is commonly known, however, guidelines regarding an adjustment of HRV indices for age, which may help to recognize an abnormally low HRV, are not provided. The aim of our study was to determine whether the age adjustment of HRV measures is useful for detection of pathologically reduced HRV late after myocardial infarction (MI). Material and methods: 332 patients, at least 3 months after indexed MI (83 F, 249 M aged 56 ń 10 years) were examined. In each patient an ambulatory 24 hour ECG was performed. Then, standard HRV analysis was performed in order to obtain mean RRI, SDNN and SDANN. A new index, HRV Fraction (HRVF), was calculated on the basis of numerical processing of a return map. Normal limits for analysed HRV parameters were taken from data of 247 healthy subjects. Age-related limits were obtained separately for 4 ranges of age: 35, 35-44, 45-54 and ň 55 years. Abnormally low HRV was recognised if the value of certain parameter lied below 2.5 percentile of normal limit. The cut-off values reported in literature were taken into account as well. Results: Abnormal RRI ( 648 ms) was observed in 16 patients (4.8 p.c.), while values lower than 750 ms in 60 subjects (18.1 p.c.). The SDNN values 50 and 70 ms were seen in 9 (2.7 p.c.) and 28 (8.4 p.c.), respectively, while SDNN 100 ms u 111 patients (33.4 p.c.). The SDNN values below normal limit (89 ms) were found in 87 (26.2 p.c.) and lower than ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Beta-blockers and heart rate variability response to orthostatic stress in patients with post-infarction left ventricular dysfunction.
  Tytuł polski: Beta-blokery a zmienność rytmu serca w odpowiedzi na stres ortostatyczny u chorych z pozawałową dysfunkcją lewej komory.
  Autorzy: Sosnowski Maciej, Skrzypek-Wańha Janina, Tendera Michał
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.386-395, il., tab., bibligor. 18 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Beta-blockers (BB) have been successfully used in the treatment of post-infarction left ventricular (LV) dysfunction, but the mechanisms of their beneficial effects are still not fully recognised. Aim. We examined whether sympathoinhibition with BB modulates heart rate variability (HRV) response to orthostatic stress in patients with LV impairment. Methods. 142 patients (25 women and 117 men, agaed 53 ń 8 years) after myocardial infarction (MI) were divided into 4 subgroups: 6 patients with normal LV ejection fraction (LVEF ň 40 p.c.) receiving BB (EF=, BB+), 39 patients with LVEF ň 40 p.c. not receiving BB (EF=, BB-), 25 patients with low LVEF ( 40 p.c.) treated with BB (EF , BB+) and 16 patients with LFEV 40 p.c. without BB (EF , BB-). In each patient 512 sinus cycles were recorded. After A/D conversion (12 bit, 1 kHz) RR interval seriograms were obtained and standard time and spectral HRV parameters were calculated. Results. The absolute sortening of RR after standing was less expressed in patients with LVEF 40 p.c. without BB. In post-MI patients with preserved LVEF the response of RR to body movement was similar regardless of BB treatment. The SD-RR diminished after standing in all MI-subgroups, except those with normal LVEF receiving BB The HF was lower in standing than in supine position in all MI-subgroups, except those with LVEF 40 p.c. without BB. Instead, a significant increase in HF was observed. In this subgroup teh LF did not differe between body positions and teh change of LF/HF ratio to the orthostatic stress was blunted. On the contrary,...


  4/7

  Tytuł oryginału: Age-adjustment of HRV measures and its prognostic value for risk assessment in patients late after myocardial infarction.
  Autorzy: Sosnowski Maciej, MacFarlane Peter W., Czyż Zbigniew, Skrzypek-Wańha Janina, Boczkowska-Gaik Ewa, Tendera Michał
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 86 (2/3) s.249-258, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aims of our study were: (1) to establish the normal limit of the heart rate variability (HRV) indices in a healthy population and in its fourage-related subgroups, including a new HRV index, HRV fraction; and (2) to analyse the frequency and predictive value of abnormally low HRV in a population of post-infarction patients in respect to the cut-points chosen (raw or age-adjusted). Methods: Normal population of 296 healthy subjects (81 f, 215 m, aged 47 ń 10 years) and post-infarction population of 298 patients ( 3 months after acute MI, 65 f, 233 m, aged 56 ń 10) were examined. The normal population was divided into 4 subsets based on age at entry: 35, 35-44, 45-54 and 54 years. Based on a 24 h ECG the standard HRV analysis was performed to obtain the following indices: mean RR interval, SDNN and SDANN. A new index of HRV, HRV fraction (HRVF, p.c.) was calculated based on a numercial processing of the RR intervals return map. All patients were followed for 24 months. The endpoints of the study were death (of any reason) and cardiac death. Results: Means and normal limits for SDNN, SDANN and HRVF were: 147 ń 36 ms [95 p.c. CI 89-220], 136 ń 36 ms [79-212] and 53 ń 9 p.c. [35-68]. The HRV values below the lower normal limit (LNL) were observed in 20-25 p.c. of post-MI patients. During a 2 year follow-up there were 36 deaths (total mortality 12.1 p.c.), while cardiac mortality was 9.1 p.c. (27 cases). The prognostic value of the analysed indices was similar (sens 53-61 p.c., spec 79-84 p.c., PPV 2-26 p.c., NPV 93-94 p.c.)...


  5/7

  Tytuł oryginału: Efektywność akcji profilaktycznej w populacji wysokiego ryzyka choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Effectiveness of action on prevention in a population with high-risk for coronary heart disease. P. 2: Distribution of blood pressure in relation to body mass.
  Autorzy: Skrzypek-Wańha Janina, Sosnowski Maciej, Kozakiewicz Krystyna, Tendera Michał, Ciosek Joanna
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.17-23, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Masa ciała jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących podwyższone ciśnienie, zwłaszcza skurczowe. Celem przedstawianej pracy jest ocena skuteczności akcji profilaktyki pierwotnej w zakresie ciśnienia tętniczego u chorych z wysokim ryzykiem choroby wieńcowej w powiązaniu z masą ciała. Materiał i metody. Grupę badanych stanowiły 992 wybrane losowo osoby, spośród 7965 uczestników akcji profilaktyki pierwotnej SPES, uktórych wykazano obeność wysokiego ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych. W badanej grupie było 771 mężczyzn (77,7 proc.) w wieku 64 ń 7 lat (zakres 38 - 86 lat) i 221 kobiet (22,3 proc.) w wieku 66 ń 7 lat (zakres 42 - 82 lata). W analizie uwzględniono wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego i masy ciała w trzech grupach w zależności od indeksu masy ciała (BMI); 25 - wagi należnej, 25 - 39,9 - nadwagi i ň 30 - otyłości. Wyniki. W badaniu wyjściowym nadwagę i otyłość stwierdzono łącznie u 802 osób (80,8 proc.), a w badaniu powtórnym u 747 (75,4 proc.). Największa zmiana dotyczyła spadku liczby osób z otyłością. Odsetek badanych z ciśnieniem prawidłowym był w obu badaniach najwyższy u osób z prawidłową masą ciała. Natomiast w każdej z grup obserwowano jego podwojenie w badaniu powtórym, z 15,8 proc. do 32,4 proc. przy BMI 25, z 11,7 proc. do 20,6 proc. u osób z nadwagą oraz z 5,7 proc. do 11,5 proc. u otyłych. Odnotowano wzrost liczby osób z prawidłową masą ciała i nadwagą, u których w powtórnym badaniu ciśnienie tętnicze osiągało wartości optymalne. Odsetek badanych osób z ciśnieniem prawidłowym ( 130/85 mm Hg) zwiększył się z 2,7 proc. do 9,8 proc., w podobnym stopniu w każdej z grup BMI.


  6/7

  Tytuł oryginału: Subiektywnie oceniony stan zdrowia, a nasilenie zmian w naczyniach wieńcowych u pacjentów z dusznicą bolesną.
  Tytuł angielski: Self-rated health and coronary artery disease severity in patients with angina pectoris.
  Autorzy: Skrzypek Michał, Widomska-Czekajska Teresa
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.343-348, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: badania nad stanem funkcjonalnym pacjentów z chorobą wieńcową (chw) wykazują słąbą korelację między rzeczywistą życiową aktywnością pacjentów, a parametrami klinicznymi, takimi jak wydolność wysiłkowa oceniona na bieżni, czy nasilenie choroby wieńcowej w ocenie angiograficznej. W wyjaśnieniu zróżnicowania stanu funkcjonalnego pacjentów z chw o podobnym poziomie nieprawidłowości klinicznych może być przydatna analiza jakości życia zależnej od stanu zdrowia. Głównie uwarunkowania niepełnosprawności i kluczowe komponenty jakości życia w tej grupie chorych to subiektywnie ocenione przez pacjentów nasilenie dolegliwości somatycznych i kognitywnych oraz zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego. Cel pracy: Celem pracy była ocena związku jakości życia z nasileniem choroby wieńcowej w ocenie angiograficznej u pacjentów z dusznicą bolesną. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 100 pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną, w średnim wieku 49,3 ń 6,5 roku, zakwalifikowanych do diagnostycznej koronarografii. Jakość życia ocenion za pomocą wypełnianych przez pacjentów kwestionariuszy. Subiektywny stan funkcjonalny oceniono za pomocą Duke Activity Status Index (punktacja od 11,5 do 33), natomiast nasilenie dolegliwości somatycznych i kognitywnych za pomocą Index (punktacja od 11,5 do 33), natomiast nasilenie dolegliwości somatycznych i kognitywnych za pomocą Health Complaints Scale (punktacja od 0 do 96). Wyniki: Jakość życia pacjentów z dusznicą bolesną nie wiąże się ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Studies on functional status in coronary patietns have shown poor correlation between real-life activity profile and clinical measures such as exercise capacity on the treadmill and severity of coronary artery disease (CAD) in coronary anigoraphy assessment. Evaluation of health-related quality of life may be suitable for explaining the vairability in funcitoning of CAD patients with similar level fo clinical impairment. Both patient-reported symptom status and physical funciton are major components of disability determinations and a key contributors to health-related quality of life (QOL) in this group of patients. Aim of the study: The goal of the current investigation was to evaluate the relation of QOL in angina patients to the severity of coronary artery disease in angiographic assessment. Materials and methods: The study included 100 patients with stable angina, mean age 49.3 ń 6.5 qualified for diagnostic coronary angiography. Patients completed self-administered questionnaires for QOL assessment. Patient-reported functional capacity was measured by the Duke Activity Status Index (scaled 11.5 - 33) and symptoms status by the Health Complaints Scale (scaled 0-96). Results: QOL scores were not associated with CAD severity. Patients with one, two and three vessel disease did not differ substantially regarding QOL measures. Biomedical clinical factors explain only 16 p.c. of QOL variability. Significant gender-related differences in QOL scores were ...


  7/7

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie narządów od dawców żywych w Polsce i w Europie.
  Tytuł angielski: Organs transplantations from living donors in Poland and Europe.
  Autorzy: Skrzypek Agnieszka, Matych Józef
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.23-26, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zagadnień medycznych i prawnych związanych z przeszczepianiem nerek od dawców żywych oraz zwrócenie uwagi na problem stałego wydłużania się czasu oczekiwania na przeszczep nerki. W pracy omówiono zagadnienia medyczne i prawne, związane z przeszczepianiem nerek od dawców żywych oraz problem wydłużania się czasu oczekiwania na przeszczepienie nerki. Porównano czynniki ryzyka, wynikające z przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego (CD - cadaveric donor) i żywego (LD - living donor). Wysokie wskaźniki przeżycia biorcy i przeszczepu przy niskim ryzyku dla dawcy żywego skłaniają do szerokiego stosowania tej metody leczenia krańcowej niewydolności nerek (ESRD - end stage renal disease). Rozwój programu przeszczepienia nerek od dawcy żywego uzależniony jest od jego upowszechnienia w środowisku medycznym i promocji w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: This paper presents medical and juridical aspects of kidney transplantations from living donors as well as problem of elongate time of waiting for transplantation. Risk factors related to kidney transplantation from cadaveric donor (CD) and living donor (LD) were compared. High indexes of organ recipients survival and low risk for living donor predispose to large use of this method in the treatment of end stage renal disease (ESRD). The development of the program of live donors kidney tranplantations is related to its popularization in medical environment and public promotion.

  stosując format: