Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKROK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Leczenie świeżych i powikłanych zaburzeniami zrostu złamań kości udowej i piszczelowej metodą ryglowanego gwoździa śródszpikowego - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Treating recent and complicated with disorders fractures of femoral and tibial bone with interlocking intramedullary nail - preliminary communication.
Autorzy: Ziółek Michał, Piekarczyk Piotr, Kroczak Sławomir, Skrok Tomasz
Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.277-284, il., bibliogr. 15 poz., sum., Zsfg, rez.
Sygnatura GBL: 313,547

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują zastosowanie metody gwoździa ryglowanego w leczeniu złamań świeżych i powikłanych kości udowych i piszczelowych. W Klinice Traumatologii Narządu Ruchu CSK WAM w latach 1997 - 99 leczono metodą ryglowanego gwoździa 16 chorych, w tym 5 kobiet (31 proc.) i 11 mężczyzn (69 proc.). U 3 chorych wykonano zabieg tym sposobem z powodu świeżych złamań: u 2 chorych kości udowej i u jednego chorego kości piszczelowej. U pozostałych 13 chorych (81 proc.) z powodu zaburzeń zrostu odłamów kostnych: u 4 trzonu kości piszczelowej i u 9 trzonu kości udowej. W grupie 13 chorych pierwotnie u 7 wykonano zespolenie standardowym gwoździem Kntschera. U 4 chorych pierwotnie wykonano zespolenie trzonu kości udowej płytąAO, u jednego chorego zespolenia złamania trzonu kości piszczelowej śrubami AO. U jednego chorego zastosowano zespolenie metodą Zespol złamania trzonu kości piszczelowej. Wszystkich chorych leczono metodą ryglowanego gwoździa na otwarto. W przypadkach leczenia powikłań zrostu odłamów kostnych okolicę braku zrostu okładano przeszczepami kostnymi mrożonymi homogennymi oraz gąbką gentamycynową. Dynamizowano zespolenie po 8 - 10 tygodniach od wykonanego zabiegu u 10 chorych.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the application of an interlocking nail in the treatment of recent and complicated fractures of femoral and tibial bones. In the Department of Motor Organ Traumatology, Central Clinical Hospital, Military Medical University in the years 1997 - 1999 16 patients - 5 women (31 p.c.) and 11 men (69 p.c.) were treated with the method of an interlocking nail. This kind of procedure was performed in 3 patients with recent fractures: in 2 patients - of fermoral bone and in one - of tibial bone. In the remaining 13 patients (81 p.c.) it was deu to disorders of bone fragments union: in 4 patients - of tibial bone shaft and in 4 - of femoral bone shaft. In the group of 13 patients primarily in 7 a union with Kntscher's standard nail was performed. In 4 patients primarily a union of fermoral bone shaft with AO plate was performed, in one - unions of fractured tibial bone shaft with AO screws. The union of fractured tibial bone shaft with Zespol method was applied in one patient. All patients were treated with the method of an interlocing nail in open. In the cases of trating complications of bone fragments union the region of no union was covered with frozen homogeneous bone grafts and gentamycin sponge. The union was dynamized 8 to 10 weeks after the performed procedure in 10 patients.


  2/2

  Tytuł oryginału: Międzybłoniaki opłucnej jako późne następstwa zanieczyszczenia środowiska azbestem.
  Tytuł angielski: Mesothelioma as the delayed consequence of asbestos environment pollution.
  Autorzy: Radziszewski Andrzej Stanisław, Skrok Lucyna, Weryński Waldemar, Grochowski Zbigniew, Radziszewski Andrzej Bartłomiej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1048-1051, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ochrona środowiska
 • pulmonologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Międzybłoniaki opłucnej są rzadkimi nowotworami o stosunkowo szybkim przebiegu prowadzącym do wyniszczenia i śmierci chorego. Udowodniono zależność zachorowań od ekspozycji na azbest. Przedstawiono sześć przypadków międzybłoniaka złośliwego u pacjentów bez narażenia zawodowego, hospitalizowanych w 2000 roku na oddziale Chorób Wewnętrznych oraz na Oddziale Płucnym. Wielokierunkowe próby leczenia nie pryzniosły oczekiwanych rezultatów.

  Streszczenie angielskie: Mesothelioma is a relatively rare cancer, who's course is dynamic and leads to cahexia and patient death. The relationship has been proven between its incidence and exposition to astestos. We presented six cases of mesothelioma in patients without professional risk, which were hospitalized in the Internal sections of Pulmonolgoical wards. Unfortunately, adminsitered treatment did not bring expected results.

  stosując format: